Zastosowanie internetu i technik komputerowych w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Zastosowanie Internetu i technik komputerowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zastosowanie Internetu i technik komputerowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego. (na podstawie badań ankietowych). Hipoteza badawcza:.

Download Presentation

Zastosowanie Internetu i technik komputerowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zastosowanie Internetu i technik komputerowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego

(na podstawie badań ankietowych)


Hipoteza badawcza:

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii wzrasta zainteresowanie edukacją prowadzoną na odległość, za pośrednictwem komputerów, z wykorzystaniem Internetu.


Cele wizyt w Internecie:

 • komunikacja

 • informacja

 • edukacja

 • rozrywka


5%

20%

27%

85%

Znaczenie słów

Pisownia

Reguły gramatyczne

40%

Ćwiczenia

Wymowa

Informacje poszukiwane w Internecie przez uczących się języka polskiego


Pozostałe informacje szukane przez uczących się na stronach internetowych:

 • historia Polski

 • polska kultura

 • geografia Polski

 • podręczniki do nauki języka polskiego

 • słowniki


Czytanie ze

zrozumieniem

Słuchanie ze

zrozumieniem

Mówienie

Pisanie

Słownictwo

Gramatyka

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Kompetencje, które uczący się chcieliby rozwijać za pośrednictwem Internetu


Czytanie ze

zrozumieniem

Pisanie

Mówienie

Słuchanie ze

1

zrozumieniem

Gramatyka

Słownictwo

10%

20%

50%

0%

30%

40%

60%

70%

Kompetencje, które uczący się chcieliby rozwijać za pośrednictwem kursu multimedialnego


0%

4%

4%

48%

Raczej nie

44%

Raczej tak

Nie wiem

Zdecydowanie

tak

Zdecydowanie

nie

Wiarygodność i miarodajność testowania za pośrednictwem Internetu – opinie


Wiarygodność i miarodajność testowania za pośrednictwem Internetu

Testy powinny zawierać pytania, na które prawidłowa odpowiedź jest w jak najmniejszym stopniu przypadkowa i trudna do szybkiego odnalezienia w pomocach.


0%

8%

Raczej nie

Nie wiem

16%

Raczej tak

Zdecydowanie

52%

tak

Zdecydowanie

nie

24%

Efektywność e-learningu w porównaniu z nauczaniem tradycyjnym


Ocena kursu na podstawie wyników nauczania

 • Wiarygodność ewaluacji => zestawienie kursów online z tradycyjnymi - ta sama treść, różne sposoby przekazu.

 • Brak oceny – potrzeba przeprowadzenia badań.


Kompetencje kształcone za pośrednictwem kursów multimedialnych – zestawienie oczekiwań studentów i lektorów

100%

90%

80%

70%

Uczący się

60%

50%

40%

Lektorzy

30%

20%

[1- słownictwo, 2- słuchanie ze zrozumieniem, 3- gramatyka, 4- czytanie ze zrozumieniem, 5 -mówienie, 6- pisanie]

10%

0%

Lektorzy

1

2

3

Uczący się

4

5

6

1

2

3

4

5

6

66%

58%

61%

33%

57%

39%

Uczący się

95%

79%

63%

58%

37%

37%

Lektorzy


Potrzeba korzystania z komputera i Internetu podczas zajęć – deklaracje uczących się i lektorów

70%

60%

Lektorzy

50%

40%

30%

Uczący się

20%

10%

[1- zdecydowanie tak, 2- raczej tak, 3- nie wiem, 4- zdecydowanie nie, 5- raczej nie]

0%

Uczący się

1

2

Lektorzy

3

4

5

1

2

3

4

5

64%

32%

4%

0%

0%

Lektorzy

20%

43%

25%

1%

10%

Uczący się


Najczęściej pojawiające się uzasadnienia


Zalety szkoleń tradycyjnych i e-learningowych


 • Login