Boligsociale indsatser for over 60 mio
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Boligsociale indsatser … for over 60 mio ! PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Boligsociale indsatser … for over 60 mio !. Indsatser/Samarbejdspartnere. Boligselskabernes midler i alt ca. kr. 24 mio. (herunder kr. 2+2 mio. fra kommunen). Tryghed og Godt Ungeliv. Kommunal drift. Kommunale midler til ekstra-ordinære indsatser k r. 24,3 mio. +. Politiets midler

Download Presentation

Boligsociale indsatser … for over 60 mio !

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Boligsociale indsatser… for over 60 mio!


Indsatser/Samarbejdspartnere

Boligselskabernes midler i alt ca. kr. 24 mio. (herunder kr. 2+2 mio. fra kommunen)

 • Tryghed og Godt Ungeliv

 • Kommunal drift

Kommunale midler til ekstra-ordinære indsatser

kr. 24,3 mio. +

Politiets midler

Kr. 2 mio. +

Center for Dansk og Integration


Samarbejde / koordinering

Center for Dansk og Integration


Helhedsplan(Boligsociale fællessekretariat / Rami)

Børn, unge og familier

 • Get2Sport, Streetways, Streetsoccer, Opsøgende indsats unge, Klub med bemanding, Sociale task force, Medieværksted

  Uddannelse, beskæftigelse og erhverv

 • Lektiecafé, Lommepenge og fritidsjobs.

  Beboernetværk, inddragelse og demokrati

 • Social sammenhængskraft og forståelse imellem beboere (fælleshusene)

 • Erfamøder (Ex: Væresteder), Valgmøder …

  Udsatte grupper

 • Åben rådgivning i fælleshuse: Arbejdsmarked, Misbrug, Økonomi … ol.

Center for Dansk og Integration


Rami’s (alles) virkelighed

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Når kort og virkelighed ikke passer;

Følg da virkeligheden!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Center for Dansk og Integration


§ 17 - Social særtilskudspulje

Opsøgende funktion i fem skoledistrikt. SSP7.650.000

Særligt fokus på pigeproblematikker SSP1.320.000

Etablering af Drop-in sted SSP 792.000

Sociale Task Force B&U rådgiv.6.000.000

Kombineret udlejning Ydelsesservice1.153.000

SSP+ Socialafd.1.135.000

Erhvervsfremme i boligområderne Erhvervsservice.2.100.000

PerronnenSSF1.350.000

Arbejdsmarkedsdansk CDI 200.000

Facilitering/koordinator/datatrækCDI2.385.000

Center for Dansk og Integration


Samarbejde og ønskede fortællinger

Whatyousay,

is whatyouget

Godt fordi

Bedre hvis

Center for Dansk og Integration


Andre ’kommunale’ indsatser

 • Nyt samarbejde mellem Politi og kommunens kontrolenhed mhp. at opspore økonomisk kriminalitet i bandemiljøet

 • Exit-strategi for bandemedlemmer, der vil ud af miljøet

 • Mandagsmøder mellem politi, SSP, UUV, Familieafdelingen og Skoleafdelingen

 • Straks-aktivering af unge via Ungecentret

 • ’Ungepatruljen’

 • Specialkonsulent til særlig kriminalpræventiv indsats

 • Sund Zone i Ellemarken

 • ’Bydelsmødre’

Center for Dansk og Integration


Målsætninger – Kriminalpræventiv indsats

 • Køge Kommunes målsætning er at flere af de kriminalitetstruede unge i boligområderne fastholdes i uddannelse og job, og færre opnår en kriminel løbebane

 • Andelen af 18+årige i de udsatte boligområder, der er kriminelle, skal reduceres over den fireårige periode

 • Børn og unges fravær i de fire skoler tilknyttet boligområderne skal reduceres år for år. Indsatsen skal dokumenteres via skolernes fraværsstatistik.

 • Andelen af unge, der påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse”, skal øges over den fireårige periode.

 • Erhvervsfrekvensen for de 16-29 årige skal øges over den fireårige periode.

Center for Dansk og Integration


 • Login