Boligsociale indsatser … for over 60 mio ! - PowerPoint PPT Presentation

Boligsociale indsatser for over 60 mio
Download
1 / 9

 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Boligsociale indsatser … for over 60 mio !. Indsatser/Samarbejdspartnere. Boligselskabernes midler i alt ca. kr. 24 mio. (herunder kr. 2+2 mio. fra kommunen). Tryghed og Godt Ungeliv. Kommunal drift. Kommunale midler til ekstra-ordinære indsatser k r. 24,3 mio. +. Politiets midler

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Boligsociale indsatser … for over 60 mio !

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Boligsociale indsatser for over 60 mio

Boligsociale indsatser… for over 60 mio!


Indsatser samarbejdspartnere

Indsatser/Samarbejdspartnere

Boligselskabernes midler i alt ca. kr. 24 mio. (herunder kr. 2+2 mio. fra kommunen)

 • Tryghed og Godt Ungeliv

 • Kommunal drift

Kommunale midler til ekstra-ordinære indsatser

kr. 24,3 mio. +

Politiets midler

Kr. 2 mio. +

Center for Dansk og Integration


Samarbejde koordinering

Samarbejde / koordinering

Center for Dansk og Integration


Helhedsplan boligsociale f llessekretariat rami

Helhedsplan(Boligsociale fællessekretariat / Rami)

Børn, unge og familier

 • Get2Sport, Streetways, Streetsoccer, Opsøgende indsats unge, Klub med bemanding, Sociale task force, Medieværksted

  Uddannelse, beskæftigelse og erhverv

 • Lektiecafé, Lommepenge og fritidsjobs.

  Beboernetværk, inddragelse og demokrati

 • Social sammenhængskraft og forståelse imellem beboere (fælleshusene)

 • Erfamøder (Ex: Væresteder), Valgmøder …

  Udsatte grupper

 • Åben rådgivning i fælleshuse: Arbejdsmarked, Misbrug, Økonomi … ol.

Center for Dansk og Integration


Rami s alles virkelighed

Rami’s (alles) virkelighed

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Når kort og virkelighed ikke passer;

Følg da virkeligheden!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Center for Dansk og Integration


17 social s rtilskudspulje

§ 17 - Social særtilskudspulje

Opsøgende funktion i fem skoledistrikt. SSP7.650.000

Særligt fokus på pigeproblematikker SSP1.320.000

Etablering af Drop-in sted SSP 792.000

Sociale Task Force B&U rådgiv.6.000.000

Kombineret udlejning Ydelsesservice1.153.000

SSP+ Socialafd.1.135.000

Erhvervsfremme i boligområderne Erhvervsservice.2.100.000

PerronnenSSF1.350.000

Arbejdsmarkedsdansk CDI 200.000

Facilitering/koordinator/datatrækCDI2.385.000

Center for Dansk og Integration


Samarbejde og nskede fort llinger

Samarbejde og ønskede fortællinger

Whatyousay,

is whatyouget

Godt fordi

Bedre hvis

Center for Dansk og Integration


Andre kommunale indsatser

Andre ’kommunale’ indsatser

 • Nyt samarbejde mellem Politi og kommunens kontrolenhed mhp. at opspore økonomisk kriminalitet i bandemiljøet

 • Exit-strategi for bandemedlemmer, der vil ud af miljøet

 • Mandagsmøder mellem politi, SSP, UUV, Familieafdelingen og Skoleafdelingen

 • Straks-aktivering af unge via Ungecentret

 • ’Ungepatruljen’

 • Specialkonsulent til særlig kriminalpræventiv indsats

 • Sund Zone i Ellemarken

 • ’Bydelsmødre’

Center for Dansk og Integration


M ls tninger kriminalpr ventiv indsats

Målsætninger – Kriminalpræventiv indsats

 • Køge Kommunes målsætning er at flere af de kriminalitetstruede unge i boligområderne fastholdes i uddannelse og job, og færre opnår en kriminel løbebane

 • Andelen af 18+årige i de udsatte boligområder, der er kriminelle, skal reduceres over den fireårige periode

 • Børn og unges fravær i de fire skoler tilknyttet boligområderne skal reduceres år for år. Indsatsen skal dokumenteres via skolernes fraværsstatistik.

 • Andelen af unge, der påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse”, skal øges over den fireårige periode.

 • Erhvervsfrekvensen for de 16-29 årige skal øges over den fireårige periode.

Center for Dansk og Integration


 • Login