logopedick intervence
Download
Skip this Video
Download Presentation
LOGOPEDICKÁ INTERVENCE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

LOGOPEDICKÁ INTERVENCE - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

LOGOPEDICKÁ INTERVENCE. Logopedická třída. Zařazují se sem děti s narušenou komunikační schopnosti, u kterých je třeba zajistit maximálně intenzivní a soustavnou logopedickou péči po delší období.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' LOGOPEDICKÁ INTERVENCE' - alvin-wyatt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
logopedick t da
Logopedická třída
 • Zařazují se sem děti s narušenou komunikační schopnosti, u kterých je třeba zajistit maximálně intenzivní a soustavnou logopedickou péči po delší období.
 • Přednost je dávána dětem předškolního věku, aby před vstupem do ZŠ byly jejich nedostatky v řeči odstraněny a nečinily dětem problémy v 1. třídě ZŠ.
 • Bývají sem zařazovány ale i děti mladší, které mají nedostatky ve výslovnosti, nebo vůbec nekomunikuji.
dost o za azen
Žádost o zařazení
 • Výběr dětí do logopedické třídy probíhá v jarním období. Rodiče by měli sami nejlépe vědět, zda jejich dítě nemá nějaké řečové nedostatky a o zařazení do třídy co nejdříve projevit zájem.
 • V letošním školním roce si budeme ještě k žádostem rodičů vytypovávat děti ve třídách sami, aby nedocházelo k pozdnímu nahlášení dětí.
 • Pokud rodiče projeví zájem o zařazení svého dítěte do této třídy, nemusí být ale dítě přijato.
 • Důležité je rozhodnutí logopedky ze SPC ve Vyškově, které děti vybírají dle závažnosti vady.
v chovn vzd l vac innosti
Výchovně-vzdělávací činnosti
 • Ve třídě probíhají všechny činnosti a aktivity jako v běžných třídách, které vycházejí ze Školního vzdělávacího programu. Děti zde získávají poznatky a dovednosti důležité pro úspěšný vstup do ZŠ.
 • Rozdíl oproti běžné třídě jsou v tom, že je zde pro každé dítě v průběhu dne vyhrazen čas pro individuální logopedickou péči (učitelka se věnuje jenom jednomu dítěti).
 • Tato práce zahrnuje dechová cvičení, cvičení na pohyblivost mluvidel a také vytváření pohybových návyků, rozvíjení jemné a hrubé motoriky, která je úzce spojena s rozvojem řeči. Dále také rozvíjení zrakového, sluchového vnímání a vyjadřovacích schopností. Tyto činnosti se také objevují během dne v logopedických chvilkách a také odpoledne v kolektivních činnostech. Proto je závazné, aby děti, které navštěvují logopedickou třídu neodcházely po obědě domů, ale pobývaly v MŠ celodenně.
podm nky dodr ov n
Podmínky dodržování
 • Pokud je dítě přijato je důležité dodržovat některé podmínky
  • Pobývat v MŠ celodenně a mít pravidelnou docházku.
  • Logopedická péče probíhá od 07:30 do 10:00 hodin,
  • Nutná je spolupráce s rodiči a procvičování a opravování narušené komunikační schopnosti s dětmi také v domácím prostředí.
  • Každé dítě si bere každý pátek domů sešit, podle kterého doma s rodiči opakuje.
spolupr ce
Spolupráce
 • Ve třídě je zajištěna logopedická intervence, je dodržován individuální přístup dětem.
 • Vhodné sociální klima tříd.
 • Snížený počet žáků ve třídě.
 • Spolupráce s rodiči.
 • Spolupráce s SPC.
 • Spolupráce s dalšími odborníky – pediatry, foniatry, neurology, psychology….