Фонд за неправителствени организации - PowerPoint PPT Presentation

Фонд за неправителствени организации
Download
1 / 5

 • 59 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Фонд за неправителствени организации. Георги Стойчев, Институт Отворено общество – София , Оператор на фонда в партньорство с Фондация Работилница за граждански инициативи 12 септември, 2012 г. Основна информация Програма за подкрепа на НПО. Размер на средствата: 11,790,000 евро.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Фонд за неправителствени организации

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6554781

Фонд за неправителствени организации

Георги Стойчев,

Институт Отворено общество– София,

Оператор на фонда в партньорство с

Фондация Работилница за граждански инициативи

12 септември, 2012 г.


6554781

Основна информация

Програма за подкрепа на НПО

 • Размер на средствата: 11,790,000 евро.

 • Какво финансираме:проектина НПО в следните приоритетни направления:

 • Демокрация, човешки права и добро управление;

 • Социално включване и овластяване на уязвими групи;

 • Устойчиво развитие и опазване на околната среда;

 • Изграждане на капацитет за НПО.

 • Кой може да кандидатства: неправителствени организации, регистрирани в България.

 • Нашата амбиция:укрепване на НПОи стимулиране на техния принос за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие.


6554781

Цели и следващи стъпки

Програма за подкрепа на НПО

Нашите цели: да подкрепим възможно най-много качествени проекти на НПО, които водят до измерими положителни промени в обществото.

Как ще ги постигнем: чрез провеждане три отворени конкурса за набиране на проектни предложения и чрез подкрепа за укрепване капацитета на НПО.

Кога ще бъде възможно да се кандидатства: от януари 2013 г. с краен срок за отчитане на проектните дейности до април 2016 г.

Какво следва от тук нататък: през ноември 2012 г. ще бъде организирано специално събитие за подробно представяне на програмата пред НПО; до края на 2012 година ще заработи специален уебсайт на програмата.


6554781

Двустранни отношения и

Специфични съображения

 • Двустранни отношения: програмата ще насърчава и подкрепя съвместни двустранни проекти на български НПО с организации от страните-донори.

 • Нашите партньори: Посолство на Кралство Норвегия; Норвежки хелзинкски комитет; Съвета на Европа; Национално координационно звено.

 • Специфични съображения:

 • Най-малко 10% от средствата по всяка от приоритетните сфери ще бъдат насочвани към инициативи с целева група деца и младежи;

 • Най-малко 10% от всички средства за финансиране на проекти ще бъдат насочени към инициативи в подкрепа на ромите.


6554781

Не на последно място

Програма за подкрепа на НПО

Свържете се с нас:

Институт Отворено общество - София

www.osi.bg

Тел: (+359 2) 930 66 19

Факс: (+359 2) 951 63 48

Email: info@osi.bg

Елица Маркова, Програмен мениджър

Тел: (+359 2) 930 66 12

Email:emarkova@osi.bg


 • Login