ÌuÉwÉrÉ
Download
1 / 18

ÌuÉwÉrÉ - ÌWûlSÏ Mü¤ÉÉ = mÉWûsÉÏ . - PowerPoint PPT Presentation


  • 98 Views
  • Uploaded on

ÌuÉwÉrÉ - ÌWûlSÏ Mü¤ÉÉ = mÉWûsÉÏ. MåülSìÏrÉ ÌuɱÉsÉrÉ mÉrrÉlÉÑU ´ ÉÏqÉiÉÏ ÎxqÉiÉÉ. mÉÉPû - qÉæÇ pÉÏ. LMü AÇQåû xÉå oÉiÉZÉ MüÉ oÉŠÉ ÌlÉMüsÉÉ |. SÕxÉUå AÇQåû xÉå qÉÑaÉÏï MüÉ oÉŠÉ ÌlÉMüsÉÉ |. oÉiÉZÉ MüÉ oÉŠÉ oÉÉåsÉÉ “qÉæÇ bÉÔqÉlÉå eÉÉ UWûÉ WÕðû” |.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ÌuÉwÉrÉ - ÌWûlSÏ Mü¤ÉÉ = mÉWûsÉÏ .' - alva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ÌuÉwÉrÉ -ÌWûlSÏ

Mü¤ÉÉ =mÉWûsÉÏ

.


MåülSìÏrÉÌuɱÉsÉrÉmÉrrÉlÉÑU

´ÉÏqÉiÉÏÎxqÉiÉÉ

oÉiÉZÉ MüÉ oÉŠÉ oÉÉåsÉÉ “qÉæÇ bÉÔqÉlÉå eÉÉ UWûÉ WÕðû” |

cÉÔÄeÉÉ oÉÉåsÉÉ “qÉæÇ pÉÏ cÉsÉÔðaÉÉ” |


oÉiÉZÉ MüÉ oÉŠÉ oÉÉåsÉÉ “qÉÑfÉå LMü MåÇücÉÑAÉ ÍqÉsÉÉ” |

cÉÔeÉÉ oÉÉåsÉÉ “qÉÑfÉå pÉÏ LMü MåÇücÉÑAÉ ÍqÉsÉÉ” |


oÉiÉZÉ MüÉ oÉŠÉ oÉÉåsÉÉ “qÉæÇlÉå LMü ÌiÉiÉsÉÏ mÉMüQûÏ”|

cÉÔeÉÉ oÉÉåsÉÉ “qÉæÇlÉå pÉÏ LMü ÌiÉiÉsÉÏ mÉMüQûÏ” |


oÉiÉZÉ MüÉ oÉŠÉ oÉÉåsÉÉ “qÉæÇ iÉæUlÉÉ cÉÉWûiÉÉ WÕðû”|

cÉÔÄeÉÉ oÉÉåsÉÉ “qÉæÇ pÉÏ iÉæUlÉÉ cÉÉWûiÉÉ WÕðû” |


oÉiÉZÉ MüÉ oÉŠÉ oÉÉåsÉÉ “qÉæÇ iÉæU UWûÉ WÕðû”|

cÉÔÄeÉÉ oÉÉåsÉÉ “ oÉcÉÉAÉå ,qÉæÇ QÕûoÉ UWûÉ WÕðû” |lÉMüsÉ MüUlÉÉ oÉÑUÏ oÉÉiÉ Wæû | xÉå oÉÉWûU ÌlÉMüÉsÉÉ |ÌiÉiÉsÉÏ xÉMüiÉå WûÉå ?


oÉiÉZÉ xÉMüiÉå WûÉå ?

cÉÔÄeÉÉ


MåÇücÉÑAÉ xÉMüiÉå WûÉå ?धन्यवाद xÉMüiÉå WûÉå ?

फिर मिलेगे