Bygherren og koordinatorerne
Download
1 / 16

Bygherren og koordinatorerne - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Bygherren og koordinatorerne. Udviklingschef Hanne Ullum, Arkitekt MAA. Bygherreforeningen. Interesseorganisation for de professionelle bygherrer i Danmark Godt 120 medlemsvirksomheder Ca. 1300 medarbejdere Statslige, regionale, kommunale, almene, private og bygherrerådgivere

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bygherren og koordinatorerne' - alton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bygherren og koordinatorerne

Bygherren og koordinatorerne

Udviklingschef Hanne Ullum, Arkitekt MAA

Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk


Bygherreforeningen
Bygherreforeningen

Interesseorganisation for de professionelle bygherrer i Danmark

 • Godt 120 medlemsvirksomheder

  • Ca. 1300 medarbejdere

 • Statslige, regionale, kommunale, almene, private og bygherrerådgivere

 • Bygger/anlægger for mellem 30 og 50 mia. kr. om året

Bygherreforeningen er en interesseorganisation, der varetager og formidler professionelle danske bygherrers holdninger og interesser. Foreningens formål er at fremme udviklingen i byggeriet med hensyn til arkitektur, kvalitet og produktivitet og at præge samfundsdebatten som en væsentlig stemme.

Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk


Bygherreforeningens fokusomr der
Bygherreforeningens fokusområder

 • Indflydelse

  • Påvirke lovgivning, og branche

 • Udvikling

  • Professionalisere bygherren og skabe udvikling i hele byggesektoren.

  • Stor vækst i projektportefølje

 • Netværk

  • Give medlemmer mulighed for at mødes og debattere/udveksle erfaringer

  • Omkring 1500 personer til kurser, temamøder, seminarer og workshops om året

Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk


Udviklingsprojekter i bygherreforeningen
Udviklingsprojekter i Bygherreforeningen

 • Ide til Program

 • Værdiskabende Byggeproces

 • Modelprogram.dk

 • Energi og renoveringsprojekter:

  • Renovering på dagsordenen,

  • Energirenovering for lejere,

  • Renover 2010

  • VE-løsninger

 • Digitaliseringsprojekter

 • Bæredygtig jordhåndtering

Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk


Bygherrerne og arbejdsmilj
Bygherrerne og arbejdsmiljø

 • ‘Bygherrens pligter’

  • Bygherren skal medvirke til, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og koordinere arbejdsmiljøarbejdet under projektering og i byggeperioden

  • Ansvaret kan ikke uddelegeres – kun opgaverne:

  • Udpege koordinatorer (P) og (B)

  • PSS

  • Afgrænse fællesområder – følge op

  • Anmelde byggeplads til AT

  • Opstartsmøder

  • Sikkerhedsrunderinger og sikkerhedsmøder

  • Udarbejde ‘Journal’

Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk


I princippet enkelt
I princippet enkelt….

Men

 • Hvordan beskriver man koordinators kompetencer og opgaver? Krav i fx udbud

 • Hvad er koordinators rolle ift til de øvrige parter?

 • Hvordan overleveres viden ml. koordinatorer?

 • Hvordan følger bygherre op på koordinator og arbejdsmiljø?

 • Hvad er koordinators ansvar?

 • Kan koordinator (P) have overlap med koordinator (B) eller med projekterings/byggeledelse?

 • …..

Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk


Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering
Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering

 • Første gang udgivet i 2010 – reaktion på manglende vejledning fra AT

 • Under revision (i høring hos samarbejdsorganisationer)

 • Adresserer bygherrens overvejelser om håndtering af arbejdsmiljø og koordinering

 • Supplement til BAR-Bas faktablad om bygherrens pligter

Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk


Bygherren
Bygherren

 • Overordnet arbejdsmiljøpolitik

 • Signalere vigtigheden af sikkerhed og sundhed – udbudsmateriale

 • Standardisere dokumenter – paradigmer

  • PSS, udbudsdokumenter, opfølgning mm

  • Bygherren sætter standarden

 • Sikre kompetencer – egne eller tilkøbte

  • Udføres opgaver internt, gælder samme krav som man vil stille til eksterne

  • Krav allerede ved inddragelse af bygherrerådgiver - indgår fx i Ydelsesbeskrivelser for bygherrerådgivning 2013

  • Ydelsesbeskrivelser – vurdere ‘kan’-ydelser

  • I udbud sikre fokus på arbejdsmiljø – som tildelingskriterium (fx i konkrete procesbeskrivelser) eller mindstekrav

 • Selv overholde sikkerhedskrav på pladsen!

Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk


Koordinator anbefalinger ud over faktabladet
Koordinator – anbefalinger ud over faktabladet

 • Vurdere det konkrete projekt:

  • Kompleksitet – koordinators erfaring skal svare til projektets

  • Entreprise-/samarbejdsform kan variere og dermed koordinatorrollen

 • Uafhængig – fx fra selvstændig afdeling eller helt anden virksomhed en projekterings-/byggeledelse

 • Evne at vurdere de praktiske forhold i udførelsen - Koordinator (P)

 • Evne til at vurdere forhold i driften - Koordinator (B)

 • Evne til at facilitere processen

 • Dokumentere erafringer i tilbudsfasen

Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk


Projektering og koordinator p
Projektering og koordinator (P)

 • Varetage bygherrens rolle ift til arbejdsmiljø under udførelsen og i driften

 • Planlægge det fremtidige arbejdsmiljø i udførelsen og i driften

 • Gennemskue konsekvenser i dritsfasen

 • Løbende oplyse rådgivere og bygherren om kritiske områder i projektet – processer, materialer, efterfølgende drift..

 • Stille de kritiske spørgsmål

 • Opdatere ‘Journal’

 • Bistå forberedelse af udbud af entrepriser – vurdere tilbud

 • Overdrage til koordinator (B)

 • Bygherren

  • Synliggøre koordinatorrollen overfor de øvrige parter i fx udbudsmateriale

  • Tydeliggøre fordeling af roller og ansvar

  • Præcisere deltagelse i projekteringsmøder og at arbejdsmiljø indgår som fast punkt

  • Præcisere arbejdsmiljøprojekteringsmøder og granskningsprocesser

 • Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk


  Udf relse og koordinator b
  Udførelse og koordinator (B)

  • Afgrænse sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder og koordinere sikkerhedsarbejdet

  • Afholde opstartsmøder

  • Registrere entreprenører (og underentreprenører) samt indsamle information om RUT-registreringer (stikprøver – også af information til medarbejdere)

  • Gennemføre sikkerhedsrunderinger

  • Opdatere PSS

  • Informere koordinator (P) om ændringer til journalen

  • Sikre overgang til drift

  • Bygherren

   • Opbakning til koordinator fx gennem arbejdsmiljøpolitik

   • Fx anbefaling af ‘Mønsterarbejdsplads’ eller ‘Byggeriets sikkerhedsmålinger’

   • Deltagelse i fx opstartsmøder.

  Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk


  Journalen
  Journalen

  • Anbefales anvendt som procesdokument ‘logbog’

   • Rsiskovurdering, dialogværktøj og opsamling undervejs i projektering

   • Adressere og vurdere risici i udførelse og drift – angive løsninger til at nedbringe eller eliminere risici

   • Orientering til bygherre om status undervejs

  Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk


  Handleplanen
  ‘Handleplanen’

  Er på vej til offentliggørelse – indeholder blandt andet:

  • Særlige initiativer rettet mod bygherrer og rådgivere

  • Styrke fælles initiativer – gennem BAR (og Bam-Bus)

  • Fælles budskaber

  • Indsats for at udbrede viden – ‘skal’ og ‘kan’

  • Udarbejde materiale – erfaringsopsamling, vejledninger mm

  • Netværksmøder

  Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk


  Hvis vi har tid
  Hvis vi har tid…

  • Et par yndlingstemaer

  Bygherreforeningen ∙ Borgergade 111 ∙ DK-1300 København K ∙ Telefon +45 7020 0071 ∙ www.bygherreforeningen.dk


  Den synlige bygherre
  Den synlige bygherre

  • Strategi og formidling af holdninger

  • Arbejdsmiljøkrav i udbud

  • Bygherrerepræsentanternes rolle

  • Skiltning, paradigmer, udstyr…


  Byggepladsens kultur
  Byggepladsens kultur

  • Fokus ud over sikkerhed - sundhed, miljø og trivsel

   • Fra ‘skal’ til ‘kan’

   • Incitamenter

   • ‘Nursing’ - madordninger, sociale arrangementer, skurfaciliteter, fejringer….


  ad