Hrvatsko novinarstvo u prvoj polovici 20 stolje a
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Hrvatsko novinarstvo u prvoj polovici 20. stoljeća PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dr. sc. Davor Pauković. Hrvatsko novinarstvo u prvoj polovici 20. stoljeća. Sveučilište u Dubrovniku Kolegij: Povijest novinarstva Dubrovnik, 17. 10. 2012. Hrvatsko novinarstvo u prvoj polovici 20. stoljeća. 1899. Dom – Antun Radić

Download Presentation

Hrvatsko novinarstvo u prvoj polovici 20. stoljeća

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hrvatsko novinarstvo u prvoj polovici 20 stolje a

Dr. sc. Davor Pauković

Hrvatsko novinarstvo u prvoj polovici 20. stoljeća

Sveučilište u Dubrovniku

Kolegij: Povijest novinarstva

Dubrovnik, 17. 10. 2012.


Hrvatsko novinarstvo u prvoj polovici 20 stolje a1

Hrvatsko novinarstvo u prvoj polovici 20. stoljeća

 • 1899. Dom – Antun Radić

 • Supilo u Rijeci počinje uređivati Hrvatsku slogu 1899.  1900. Novi list

 • 1902. u Osijeku Narodna obrana

 • 1902. Hrvatska misao

 • Od 1904. kao tjednik počinje izlaziti Pokret

 • Katolički pokret početkom 20. stoljeća doveo do bujanja katoličkog tiska – biskup Antun Mahnić

 • Počeci informativnog novinstva – Novi list, Obzor; 1907. dnevnik Novosti; Jutarnji list 1912.

 • Prva profesionalna organizacija – Hrvatsko novinarsko društvo 1910.


Hrvatsko novinarstvo u prvoj polovici 20 stolje a2

Hrvatsko novinarstvo u prvoj polovici 20. stoljeća

 • Novinstvo u 1. svjetskom ratu - državna propaganda

 • Novinstvo od 27. 7. 1914. podvrgnuto cenzuri – stranačke novine prestale izlaziti, ostao samo cenzurirani informativni tisak – Obzor, Novosti, Jutarnji list

 • Nakon rata obnova stranačkog tiska i ponovno okupljanje HND-a 1917.

 • Cenzura nakon ujedinjenja sa Srbijom

 • Prva radiostanica Grič 1918. – prenose se vijesti iz inozemstva

 • Informativni tisak i stranački listovi u prvim godinama nove države (Dom, naklada 80 000 primjeraka)


Hrvatsko novinarstvo u prvoj polovici 20 stolje a3

Hrvatsko novinarstvo u prvoj polovici 20. stoljeća

 • Komunistički i socijalistički tisak pod udarom Obznane1920.  pogođeni i drugi koji su kritizirali režim

 • Teška situacija novinstva – “Zakon o zaštiti države” 1921.  zabrane, zapljene i ubojstva novinara

 • Novine kao svakodnevna potreba – neočekivani događaji, senzacije, kriminal

 • 1920. počinje izlaziti popodnevni list Večer

 • Tiskarska poduzeća – Tipografija, Jugoštampa

 • Prva novinska agencija Avala 1919. u Beogradu

 • Obnova lijevog i sindikalnog tiska - Borba


Hrvatsko novinarstvo u prvoj polovici 20 stolje a4

Hrvatsko novinarstvo u prvoj polovici 20. stoljeća

 • Radić, HRSS i pritisak Obznane

 • Prvi zakon o štampi u Kraljevini SHS 1925.

 • „Ovdje Radio Zagreb, da li nas čujete” – 15. svibnja 1926.

 • Nakon atentata u Skupštini – uvođenje diktature  potpuno ukidanje slobode tiska – centralni Presbiro – cenzura

 • Ustav 1931. godine – sankcioniran apsolutizam

 • 7. studenog 1932. godine zagrebačke Novosti objavljuju “Zagrebačke punktacije” – protest protiv velikosrpske hegemonije

 • 1934. u atentatu ubijen kralj Aleksandar


Hrvatsko novinarstvo u prvoj polovici 20 stolje a5

Hrvatsko novinarstvo u prvoj polovici 20. stoljeća

1935. obilježava se 100 godina hrvatskoga novinstva – Obzor izdaje spomenicu: Obzor, spomen knjiga 1860.-1935.

U okviru tog izdanja objavljen tekst pod nazivom “Sto godina hrvatskog novinstva” – govori o 3 razdoblja

Stojadinovićeva vlada u Beogradu – Jugoslavenska radikalna zajednica – izbori 1938. godine – vladina lista 54%, Mačekov HSS dobio plebiscitarnu podršku u Hrvatskoj (167 od ukupno 373 zastupnika u skupštini Kraljevine), preduvjet rješenja hrvatskog pitanja

Cenzura posebno izražena u izbornim godinama

6


Hrvatsko novinarstvo u prvoj polovici 20 stolje a6

Hrvatsko novinarstvo u prvoj polovici 20. stoljeća

Jačanje HSS-a odrazilo se i na stranačke publikacije – 1936. ponovno počinje izlaziti tjednik Seljački dom; iste godine Gospodarska sloga

Lijeva opcija unutar HSS-a, Božidar Magovac – Seljački svijet

Pokretanje stranačkog dnevnog lista Hrvatski dnevnik – svibanj 1936. – naklada 100 000 primjeraka u drugom broju

Početkom 1939. nova vlada Dragiše Cvetkovića

Početkom 1939. počinje izlaziti legalno glasilo ustaškog pokreta, tjednik Hrvatski narod

Položaj Radio Zagreba, kritika nepolitičnosti

Obnova lijevog tiska – KPH 1937., glasilo Srp i čekić; 1936-1938. izlazi sindikalni Radnik (naklada 80 000)

7


Hrvatsko novinarstvo u prvoj polovici 20 stolje a7

Hrvatsko novinarstvo u prvoj polovici 20. stoljeća

Novinstvo iseljenje Hrvatske

Najviše novina na hrvatskom jeziku u SAD-u: Zajedničar, od 1909. list izlazi tjedno – glasilo najveće iseljeničke organizacije Hrvatske bratske zajednice, izlazi i danas

Drugi najznačajniji list u SAD-u je Hrvatski svijet – počinje izlaziti 1912.

Narodni list u Argentini

8


Hrvatsko novinarstvo u prvoj polovici 20 stolje a8

Hrvatsko novinarstvo u prvoj polovici 20. stoljeća

Novinstvo u Banovini Hrvatskoj

Zakonodavna, sudska i upravna autonomija  ipak, kontrola nad javnom riječju ostala je u nadležnosti državnih vlasti u Beogradu  zabrane i zapljene listova i za vrijeme Banovine

Većina hrvatskog novinstva s odbojnoću gleda na fašizam, ali često oprezno

Listovi koji otvaraju pitanje Srba u Banovini  veljača 1940. Srpska riječ Nova srpska riječ

početak 2. svjetskog rata – teme vezane za rat dominiraju hrvatskim novinstvom

9


Hrvatsko novinarstvo u prvoj polovici 20 stolje a9

Hrvatsko novinarstvo u prvoj polovici 20. stoljeća

Novinstvo u Banovini Hrvatskoj

Politički vjesnik – lipanj 1940. KPH – ne samo stranačko glasilo već je bio namjenjen okupljanju šire antifašističke fronte u Hrvatskoj  od siječnja 1941. Vjesnik radnog naroda

Društvo novinara Banovine Hrvatske – list Novinar, glasilo Jugoslavenskog novinarskog udruženja

Školovanje novinara  nema sustavnog školskog obrazovanja u Kraljevini Jugoslaviji – redakcije kao škola, posebno Obzor

Podržavljenje Radio Zagreba u kolovozu 1939. – opće potrebe, a ne privatni profit

10


Hrvatsko novinarstvo u prvoj polovici 20 stolje a10

Hrvatsko novinarstvo u prvoj polovici 20. stoljeća

Novinstvo u Banovini Hrvatskoj

Uoči rata pojačava se važnost propagande – rat radiopostaja, ometanje frekvencija

Uoči rata 1941. vodeći list je glasilo HSS-a Hrvatski dnevnik – naklada 70 000 primjeraka

Koncern „Tipografija”

Nestranački Obzor,prestao izlaziti u travnju 1941 nakon 81 godine; Jutarnji list; Večer

Novosti, Hrvatska straža, Hrvatski glas, Zagrebački list, Narodne novine, ...

Nakon početka rata pojačavanje cenzure – u novinstvu se osjeća kaotični položaj zemlje na unutrašnjem i vanjskom planu

11


 • Login