Worship
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 161

Moje malé světélko Já chci sloužit Toužím Mocný je náš Bůh Ty jsi Pán a Bůh Krásná vlast PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Worship Stačí se nadechnout To je Tvůj dům Blízko nás Chci mít, tě Bože můj Ve svých rukou tě má Když hudba umlkne Tebe chválím Děkuji Svatý Bůh Víra Vše Ti dám Pán Ježíš O Tvé lásce chci zpívat stále Úžasný a laskavý Bůh. Moje malé světélko Já chci sloužit Toužím

Download Presentation

Moje malé světélko Já chci sloužit Toužím Mocný je náš Bůh Ty jsi Pán a Bůh Krásná vlast

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


 • Worship

 • Stačí se nadechnout

 • To je Tvůj dům

 • Blízko nás

 • Chci mít, tě Bože můj

 • Ve svých rukou tě má

 • Když hudba umlkne

 • Tebe chválím

 • Děkuji

 • Svatý Bůh

 • Víra

 • Vše Ti dám

 • Pán Ježíš

 • O Tvé lásce chci zpívat stále

 • Úžasný a laskavý Bůh

 • Moje malé světélko

 • Já chci sloužit

 • Toužím

 • Mocný je náš Bůh

 • Ty jsi Pán a Bůh

 • Krásná vlast

 • Jak úžasná

 • Velkolepý

 • Tobě patří chvála

Oznámení


Moje malé světélko

1. Moje malé světélko,

chci, aby svítilo……..2x

Svítilo, svítilo, svítilo.

2. Při práci i ve škole,

chci, aby svítilo……2x

Svítilo, svítilo, svítilo.


3. Všude tam,kde smutno je,

chci, aby svítilo……2x

4. Na Míráku v Ostravě,

chci, aby svítilo……..2x

Svítilo, svítilo, svítilo.

«


Já chci sloužit

Já chci sloužit, Bohu sloužit, nechci zde být zbytečný. Svoji sílu přidat k dílu, s Bohem zůstat statečný.


Ref.:

Proto ale musím kázat, včas i nevčas kázat, zvěst Páně nésti všem bližním svým, o Ježíši ať lidstvo slyší, že On přijde, já jistě vím.


2. Já chci sloužit, Bohu sloužit, všechno v oběť Jemu dám.

V žití boji, nepokoji, v Jeho pomoc vždy doufám.


Ref.: Proto ale musím kázat, včas i nevčas kázat, zvěst Páně nésti všem bližním svým, o Ježíši ať lidstvo slyší, že On přijde, já jistě vím.


3. Pojďte sloužit, Bohu sloužit, On zve všechny v náruč Svou. Jistě volá, tebe volá, spasit chce i duši tvou.


Ref.:

Proto ale musím kázat, včas i nevčas kázat, zvěst Páně nésti všem bližním svým, o Ježíši ať lidstvo slyší, že On přijde, já jistě vím.


Toužím

 • /: Toužím, po Tobě toužím,

 • toužím Tě poznávat,

 • Tvou láskou, věčnou láskou nechat se objímat. :/


Ref:

/: Bože, má spáso, veď mě dál

v nádvořích Tvých chci žít i já. :/


2. /: Hledám, Tebe hledám,

křídla Tvá jsou skrýší mou.

Chválím, Tebe chválím,

objímáš mě mocí svou. :/


Ref:

/: Bože, má spáso, veď mě dál

v nádvořích Tvých chci žít i já. :/

«


Mocný je náš Bůh

Mocný je náš Bůh.

Mocný je náš Král.

Mocný je náš Pán.

Všemohoucí vládce.


Dobrý je náš Bůh.

Dobrý je náš Král.

Dobrý je náš Pán.

Všemohoucí vládce.


Vznešené jméno má nad

všechna jména ostatnía ve

své síle, učinil celé stvoření.


Mocný je náš Bůh.

Mocný je náš Král.

Mocný je náš Pán.

Všemohoucí vládce.


Dobrý je náš Bůh.

Dobrý je náš Král.

Dobrý je náš Pán.

Všemohoucí vládce.


Vznešené jméno má nad

všechna jména ostatnía ve

své síle, učinil celé stvoření.


Mocný je náš Bůh.

Mocný je náš Král.

Mocný je náš Pán.

Všemohoucí vládce.


Dobrý je náš Bůh.

Dobrý je náš Král.

Dobrý je náš Pán.

Všemohoucí vládce.

«


Ty jsi Pán a Bůh

Ty jsi Pán a Bůh,

k Tobě přichází můj duch.

Změň, prosím, srdce mé,

máš tu moc, jsi Král.


Můj drahý táto, já Tvou

milost poznávám a vím,

Tvá láska postačí, aby

změnila nás.


Můj Pane, drž mě pevně

láskou svou. Můj Pane,

sílu mi dáváš.


A já čekám, že jako orel vzlétnu výš, jen v mocilásky Tvé, jak orel vzlétnu výš, Duchem Tvým dám se vést.


Otče můj, chci být tím, kdoTebe zná a mít Tvé láskyplný stůl, pro druhé tu být.


Chci konat vůli Tvou, tak žít na každý den s vírou, že Ty mě proměníš, to je naděje má.


Můj Pane, drž mě pevně

láskou svou. Můj Pane,

sílu mi dáváš.


A já čekám, že jako orel vzlétnu výš, jen v mocilásky Tvé, jak orel vzlétnu výš, Duchem Tvým dám se vést.


Krásnou vlast

 • Krásnou vlast připravil pro

 • svůj lid milý náš Spasitel

 • v nebesích.

 • Budeme radostně, věčně žít

 • v Kristových nebeských

 • příbytcích.


Ref:

/: Krásnou vlast, na nebi

připravil věrným svým Spasitel. :/


2. Pane náš otevři také nám

bránu tu nebeskou z milosti. Doveď nás k nadhvězdným končinám

a ve svém domově uhosti.

Ref.


Ref:

/: Krásnou vlast, na nebi

připravil věrným svým Spasitel. :/


3. Spásy zvěst zaznívá ze všech stran: Příbytky chystá Pán dítkám svým,

pro svou krev předrahou dá je nám, potom žít budeme věčně s Ním.

Ref.


Ref:

/: Krásnou vlast, na nebi

připravil věrným svým Spasitel. :/


Jak úžasná

Jak úžasná musí ta láska být,

co přišla k nám

o vše se rozdělit,

dát novou vláhu poušti spálené,

přiblížit nám nebe tak vzdálené.


Svou slávy říš opustils kvůli nám,

Nemusels’ jít a přece šel jsi sám,

tvář přátelskou jsi nikde neviděl,

když proklínán jsi k popravišti šel.


Tam místo nás, život jsi položil

Vrátil ses zas, abys ho rozmnožil,

Vím, abych já moh’ věčný život žít,

musel můj Pán tou cestou kříže jít.

«


Velkolepý

Chvalte Jej nebesa

vesmír celý.

Chvalte Jej i andělé

na nebi.

Celá zem ať Jej chválí.


Chvalte Jej hvězdy

i sluneční zář.

Chvalte Jej nebesa,

hory i háj.

Celá zem ať Jej chválí.


Velký v moci,

velký v slávě.

Velkolepý je Král

náš nebes.


Velký v lásce,

velký v divech.

Velkolepý je Král

Nad celou zemí.


Chvalte Jej nebesa

vesmír celý.

Chvalte Jej i andělé

na nebi.

Celá zem ať Jej chválí.


Chvalte Jej hvězdy

i sluneční zář.

Chvalte Jej nebesa,

hory i háj.

Celá zem ať Jej chválí.


Velký v moci,

velký v slávě.

Velkolepý je Král

náš nebes.


Velký v lásce,

velký v divech.

Velkolepý je Král

Nad celou zemí.

«


Tobě patří chvála

/: Tobě patří chvála, čest a sláva,

my zvedáme svoje dlaně,

my voláme: Ty jsi Pán! :/


Ref:

/: Vždyť Ty jsi Pán, ty jediný,

Ty jsi Král, Ty jsi tolik nádherný, celý svět se Ti klaní. :/


/: Tobě patří chvála, čest a sláva,

my zvedáme svoje dlaně,

my voláme: Ty jsi Pán! :/


Ref:

/: Vždyť Ty jsi Pán, ty jediný,

Ty jsi Král, Ty jsi tolik nádherný, celý svět se Ti klaní. :/


Neboť Tvé je království,

moc i sláva na věky, v Tvém jménu je síla, Ty jsi alfa, omega. /: Ty jsi Ježíš, Ty jsi Pán, vládce můj. :/

«


Stačí se nadechnout

Stačí se nadechnout,

jenom se rozhlédnout.

Cítím jsi blízko, Pán můj svatý.


Ty můj jsi denní chléb,

Ty strážce mých jsi cest.

Slyším jsi blízko.

Pán můj svatý.


Ref:

A já po Tobě toužím…

a já bez Tebe bloudím.


Stačí se nadechnout,

jenom se rozhlédnout.

Cítím jsi blízko, Pán můj svatý.


Ty můj jsi denní chléb,

Ty strážce mých jsi cest.

Slyším jsi blízko.

Pán můj svatý.


Ref:

A já po Tobě toužím…

a já bez Tebe bloudím.


Ref:

A já po Tobě toužím…

a já bez Tebe bloudím.


To je Tvůj dům

Přicházíme dnes Ti chválu vzdát. Duchu Svatý přijď a naplň nás. Buď vůle Tvá.

Odkládáme stranou touhy své, očisť naše srdce nečisté, buď vůle Tvá.


To je Tvůj dům Tvůj chrám,

my tě vítáme, Pane vítáme,

To je Tvůj dům Tvůj chrám,

my vítáme tě dnes.


Celý život chceme tobě dát,

srdce jako živou oběť vzdát,

buď vůle tvá.

Buď oslaven v tom, co děláme,

buď oslaven v tom, co říkáme,

buď vůle tvá.


To je Tvůj dům Tvůj chrám,

my tě vítáme, Pane vítáme,

To je Tvůj dům Tvůj chrám,

my vítáme tě dnes.


Táhni nás, táhni nás, k sobě výš.

Toužíme, toužíme, být tobě blíž.


/: To je Tvůj dům Tvůj chrám,

my tě vítáme, Pane vítáme,

To je Tvůj dům Tvůj chrám,

my vítáme tě dnes. :/


Blízko nás

Blízko nás, blízko nás,

blízko nás, Bůh je náš,

je blízko nás.

Blízko nás, blízko nás,

blízko nás, On v každý čas

je blízko nás.


Má mne rád, má mne rád,

má mne rád, lásku svou

mi dává znát.

Má mne rád, má mne rád,

má mne rád, On lásku svou

mi dává znát.


Víru dej, víru dej, víru dej,

v Duchu svém, v lásce své

nám víru dej.

Vůle tvá, vůle tvá, promlouvej

a víru svou nám v srdce vlej.


Chci mít, Tě Bože můj

Když sám jsem,

jen se soužím,

jít vždy s tebou toužím,

dej své mi požehnání,

jdu za Tebou.


/:Když sám jsem,

jen se soužím,

jít vždy s tebou toužím,

dej své mi požehnání,

jdu za Tebou.:/


Ve svých rukou Tě má

Svůj zrak vzhůru zvedáš?

Jen pláč je úděl tvůj.

Lásku stále hledáš?

Jako zoufalý jsi hráč?


Slzy tvé však stírá Ježíš,

chce se Přítelem ti stát.

Život svůj když Pánu svěříš,

chce sílu svou ti dát.


Ref:

…Ve svých rukou tě má,

ve svých rukou tě má.

Dej mu starosti své,

On tě do nebe zve!

Ve svých rukou tě má.


Přítel tvůj tě zradí?

Někdy i já to znám.

Víc a víc ti vadí,

že jsi stále pouze sám?


Pozvi Krista Pána svého,

řekni „Já to ustojím!“

V rukou Jeho můj je život,

On má mě rád, já vím.


Ref:

…Ve svých rukou tě má,

ve svých rukou tě má.

Dej mu starosti své,

On tě do nebe zve!

Ve svých rukou tě má.


Svůj zrak vzhůru zvedáš?

Jen pláč je úděl tvůj.

Lásku stále hledáš?

Jako zoufalý jsi hráč?


Slzy tvé však stírá Ježíš,

chce se Přítelem ti stát.

Život svůj když Pánu svěříš,

chce sílu svou ti dát.


Ref:

/:…Ve svých rukou tě má,

ve svých rukou tě má.

Dej mu starosti své,

On tě do nebe zve!

Ve svých rukou tě má. :/


Když hudba umlkne

K tobě přicházím,

když hudba umlkne,

ztichne píseň má,

slova poztrácím,

vše kolem zanikne,

jsem jen Ty a já.


Co mohu, Bože ti dát?

Vždyť všechno je Tvé!

Vesmíru Král jsi a Pán!

Chtěl bych Tě víc, Pane,

znát z celého srdce, buď,

Bože, oslavován!


Ref:

Z celého srdce

Ti chválu vzdávám,

více neumím,

a nesplatím svůj dluh.

Pokorně milost Tvou

očekávám,

Ty jsi Láska sám

a jméno Tvé je Bůh.


K tobě přicházím

a ticho ovládlo zemi,

vesmír sám.

V slzách nevidím,

všechno se propadlo,

jen se omlouvám..


Tolik bych jiný chtěl být

a všechno ti dát,

srdce své převrácené!

Jak Tvoje dítě vždy žít,

čest chválu vzdávat,

děkovat milosti Tvé.


Ref:

Z celého srdce

Ti chválu vzdávám,

více neumím,

a nesplatím svůj dluh.

Pokorně milost Tvou

očekávám,

Ty jsi Láska sám

a jméno Tvé je Bůh.


Ref:

Z celého srdce

Ti chválu vzdávám,

více neumím,

a nesplatím svůj dluh.

Pokorně milost Tvou

očekávám,

Ty jsi Láska sám

a jméno Tvé je Bůh.


Tebe chválím

Ref:

/:Tebe chválím, chválím,

nikdo není mi blíž.

Tebe chválím, chválím,

má vděčnost stoupá výš.:/


Do Tvojí náruče mířím,

navždy chci v ní se skrýt.

Vím, že mne přijmeš,

teď mít nechci víc,

mohu tam stále být.


Zamilováván jsem stále,

vše čím chci být je Tvé.

Den ze dne více já chválit

Tě smím.

Nezklameš nás, to vím.


Ref:

/:Tebe chválím, chválím,

nikdo není mi blíž.

Tebe chválím, chválím,

má vděčnost stoupá výš.:/


Ref:

/:Tebe chválím, chválím,

nikdo není mi blíž.

Tebe chválím, chválím,

má vděčnost stoupá výš.:/


Děkuji

Stojím tu dnes před tebou

a v srdci touhu Ti

jen jedno říct: Děkuji, děkuji.


Za vše, co jsi udělal,

žes odňal tmu,

světlo své jsi mi dal:

Děkuji, děkuji.


Ref:

S písní chválící,

plný vděčnosti,

očekávání, Tobě žehnat chci,

Děkuji, Pane já ti děkuji,

Děkuji, Pane já ti děkuji,

děkuji.


Stojím tu dnes před tebou

a v srdci touhu Ti

jen jedno říct: Děkuji, děkuji.


Za vše, co jsi udělal,

žes odňal tmu,

světlo své jsi mi dal:

Děkuji, děkuji.


Ref:

/: S písní chválící,

plný vděčnosti,

očekávání, Tobě žehnat chci,

Děkuji, Pane já ti děkuji,

Děkuji, Pane já ti děkuji,

děkuji. :/


Ref:

/: S písní chválící,

plný vděčnosti,

očekávání, Tobě žehnat chci,

Děkuji, Pane já ti děkuji,

Děkuji, Pane já ti děkuji,

děkuji. :/


Svatý Bůh

Kluci

Holky

Ty jsi svatý, - Ty jsi svatý,

mocný, stálý -mocný stálý

hoden slávy - hoden slávy

slávy hoden - slávy hoden.


Kluci

Holky

S Tebou kráčím, - S Tebou ...,

Tebe chválím -Tebe chválím

láskou dýchám - láskou ...

každý můj den - každý můj ....


Já chci zpívat

a chválit

Tvé jméno

vyvýšit.

Já chci lásku

Ti dávat

na kolenou

dík vzdávat.

Ty jsi svatý Bůh

Ty jsi nádherný

Ty jsi splatil dluh

Já jsem svobodný

Ty jsi Spasitel

Ty jsi míru Král

Ty jsi léčitel

Vracíš, co hřích

vzal


Ty jsi přítel můj

Pomoc nabízíš

Dám ti život svůj

S láskou přicházíš

Já tě miluji navěky

V milosti Tvé

Půjdu přes hory, přes řeky

Blíž lásce Tvé

Budu chválit

a zpívat

svoji lásku

Ti dávat.

O svém Králi

všem říkat

zlého hříchu

se zříkat.


Společně:

Nyní kráčím vstříckaždý den chci dát Ti víc.


Kluci

Holky

Ty jsi svatý, - Ty jsi svatý,

mocný, stálý -mocný stálý

hoden slávy - hoden slávy

slávy hoden - slávy hoden.


Kluci

Holky

S Tebou kráčím, - S Tebou ...,

Tebe chválím -Tebe chválím

láskou dýchám - láskou ...

každý můj den - každý můj ....


Já chci zpívat

a chválit

Tvé jméno

vyvýšit.

Já chci lásku

Ti dávat

na kolenou

dík vzdávat.

Ty jsi svatý Bůh

Ty jsi nádherný

Ty jsi splatil dluh

Já jsem svobodný

Ty jsi Spasitel

Ty jsi míru Král

Ty jsi léčitel

Vracíš, co hřích

vzal


Ty jsi přítel můj

Pomoc nabízíš

Dám ti život svůj

S láskou přicházíš

Já tě miluji navěky

V milosti Tvé

Půjdu přes hory, přes řeky

Blíž lásce Tvé

Budu chválit

a zpívat

svoji lásku

Ti dávat.

O svém Králi

všem říkat

zlého hříchu

se zříkat.


Společně:

Nyní kráčím vstříckaždý den chci dát Ti víc.


Já chci zpívat

a chválit

Tvé jméno

vyvýšit.

Já chci lásku

Ti dávat

na kolenou

dík vzdávat.

Ty jsi svatý Bůh

Ty jsi nádherný

Ty jsi splatil dluh

Já jsem svobodný

Ty jsi Spasitel

Ty jsi míru Král

Ty jsi léčitel

Vracíš, co hřích

vzal


Ty jsi přítel můj

Pomoc nabízíš

Dám ti život svůj

S láskou přicházíš

Já tě miluji navěky

V milosti Tvé

Půjdu přes hory, přes řeky

Blíž lásce Tvé

Budu chválit

a zpívat

svoji lásku

Ti dávat.

O svém Králi

všem říkat

zlého hříchu

se zříkat.


Společně:

Nyní kráčím vstříckaždý den chci dát Ti víc.


Víra

Dobíhám do cíle,

dávám ti vše co, mám,

dávám ti život svůj,

pro tebe chci žít.


Nic už neoddělí z toho,

co pro mne máš,

pozvednu hlavu výš,

život ti dám.

Je největší, větší než svět náš,

je největší Králů král.


Ref:

Věř, přes hory přenášej,

všechno můžeš v Kristu dát.

Já vím.

Věř, mlčky stůj poslouchej,

vše, co můžeš v Kristu znát

Ti sílu dá…


Dobíhám do cíle,

dávám ti vše co, mám,

dávám ti život svůj,

pro tebe chci žít.


Nic už neoddělí z toho,

co pro mne máš,

pozvednu hlavu výš,

život ti dám.

Je největší, větší než svět náš,

je největší Králů král.


Ref:

/:Věř, přes hory přenášej,

všechno můžeš v Kristu dát.

Já vím.

Věř, mlčky stůj poslouchej,

vše, co můžeš v Kristu znát

Ti sílu dá… :/


Ref:

/:Věř, přes hory přenášej,

všechno můžeš v Kristu dát.

Já vím.

Věř, mlčky stůj poslouchej,

vše, co můžeš v Kristu znát

Ti sílu dá… :/


Vše Ti dám

Ref:

Vše ti dám, vše ti dám.

Všechno Ti z lásky dám.

Vše ti dám, vše ti dám.

Všechno Ti z lásky dám.


Já život svůj ti dávám,

Pane vše Ti v oběť dám,

všechno, co jsem prožil,

Pane, všeho nechávám.

I když otázky mám,

kterým neporozumím,

přicházím však k Tobě,

do rukou je vkládám Tvých.


Ref:

Vše ti dám, vše ti dám.

Všechno Ti z lásky dám.

Vše ti dám, vše ti dám.

Všechno Ti z lásky dám.


Já vím, že ty jsi věrný,

také tvá zaslíbení,

milostí mě držíš,

svoji láskou provážíš.

Ruce k tobě pozvedám

jako oběť díků chval,

ve víře jdu k tobě,

svoje starosti ti dám.


Ref:

/: Vše ti dám, vše ti dám.

Všechno Ti z lásky dám.

Vše ti dám, vše ti dám.

Všechno Ti z lásky dám. :/


Pán Ježíš

Ref:

Pán Ježíš, Pán Ježíš.

Jak já ho mám rád,

jak já ho mám rád.

Pán Ježíš, Pán Ježíš.

Jeho chválím, jemu zpívám


Nejkrásnější jméno má

můj Pán.

Půjdu za ním, kde

nebudu sám. Ó já chválím,

ó já zpívám.

O mocném jméně,

které znám.


On zemřel sám pro naši spásu.

Pak z mrtvých vstal

pro Boží lásku.

Nad všemi lidmi

On je Králů Král.

On se jednou zpátky vrátí.

Jako vítěz Pán.

A já píseň zazpívám...


Ref:

Pán Ježíš, Pán Ježíš.

Jak já ho mám rád,

jak já ho mám rád.

Pán Ježíš, Pán Ježíš.

Jeho chválím, jemu zpívám


Nejkrásnější jméno má

můj Pán.

Půjdu za ním kamkoli kde

nebudu sám. Ó já chválím,

ó já zpívám.

O mocném jméně,

které znám.


On stvořil svět a všechno

dýchá v něm.

On střídá noční chlad

a krásný den.

Ježíš je ta živá voda,

chléb i sůl. Na nebi i zemi

V mořích pod hvězdami.

Všechno zná to jméno jmen.


Ref:

Pán Ježíš, Pán Ježíš.

Jak já ho mám rád,

jak já ho mám rád.

Pán Ježíš, Pán Ježíš.

Jeho chválím, jemu zpívám


Nejkrásnější jméno má

můj Pán.

Půjdu za ním kamkoli kde

nebudu sám. Ó já chválím,

ó já zpívám.

O mocném jméně,

které znám.


A jak je to jméno – Immanuel.

A jak je to jméno – Míru KrálJak je to jméno - Pánů Pán.

Jak je to jméno – Vítězný.

Voláme jméno – Věčný Bůh.


Voláme jméno – Emmanuel.

Voláme jméno – Míru Král.

Voláme jméno – Pánů Pán.


O Tvé lásce chci zpívat

Přes hory, stráně úbočí,

Tvá řeka lásky pramení,

chci svoje srdce otevřít

a přijmout osvobození.


Jsem rád, že v pravdě mohu žít

a denně ruce pozvednout

a stále zpívat o lásce,

co přišla k nám.


Přes hory, stráně úbočí,

Tvá řeka lásky pramení,

chci svoje srdce otevřít

a přijmout osvobození.


Jsem rád, že v pravdě mohu žít

a denně ruce pozvednout

a stále zpívat o lásce,

co přišla k nám.


Ref.:

/:O Tvé lásce chci zpívat stále,

o Tvé lásce chci zpívat stále:/


Ty jsi plný lásky

a v srdci mém je hřích,

však ruku svou mi podáváš,

pojď prosím blíž,

ať se nezdráhám.


Ref.:

/:O Tvé lásce chci zpívat stále,

o Tvé lásce chci zpívat stále:/


Ty jsi plný lásky

a v srdci mém je hřích,

však ruku svou mi podáváš,

pojď prosím blíž,

ať se nezdráhám.


Ref.:

/:O Tvé lásce chci zpívat stále,

o Tvé lásce chci zpívat stále:/


Ref.:

/:O Tvé lásce chci zpívat stále,

o Tvé lásce chci zpívat stále:/


Úžasný a laskavý Bůh

Poklekám a vím, že jsi jediný.

Hledal jsem a vím,

vše, co chci jsi ty.

Pro všechno co jen jsi

a co děláš, co jen mohu ti dát,

zde srdce mé máš.


Ref:

Úžasný a laskavý Bůh,

jsem dojat žes mi život dal,

nádherný jsi spasitel náš,

hoden našich písní chval.


Poklekám a vím, že jsi jediný.

Hledal jsem a vím,

vše, co chci jsi ty.

Pro všechno co jen jsi

a co děláš, co jen mohu ti dát,

zde srdce mé máš.


Ref:

Úžasný a laskavý Bůh,

jsem dojat žes mi život dal,

nádherný jsi spasitel náš,

hoden našich písní chval.


/:Co jen ti můžem Bože dát,

za všechno,

co Ty jsi dávno dal nám.:/

/:Nabízíme ti život náš,

za všechno,

co ty jsi dávno dál nám.:/


Ref:

Úžasný a laskavý Bůh,

jsem dojat žes mi život dal,

nádherný jsi spasitel náš,

hoden našich písní chval.


Program – sobota:

20:00- 24:00otevíráme školu – Michálkovice

8:00odjezd ze školy

9:00zahájení

17:00 – 18:30otevřená škola

19:00Filmový klub

- sbor Mariánské Hory

Rozvoj

- Janáčkova konzervatoř

21:00 – 24:00otevřená škola


Informace


Tento rok se otevírá studium:

- Denní

- Dálkové

Studium je nově organizováno.

V denním studiu lze studovat:

- 1 rok – základy studia bible a teologie

Společný pro všechny dále dvě větve:

2. ročník a 3. ročník - duchovenský směr

- pastoračně sociální směr

Končí titulem DiS.

4. Ročník teologický končí titulem ThB.


Bližší informace na internetových stránkách:

www.ts.casd.cz


Pošli to dál …

Vzdělávací program mládeže

Forma: 4 víkendy/1rok

Termín: únor 06 – prosinec 06

Otevíráme 2. ročník PTD pro nové zájemce!!!

Více informací:Alan Chlebek, Kamil Staněk,

propagační stolek PTD

www.poslitodal.cz


Od září 2005 jednoroční

iniciační kurz Filip-PGM

- na Teologickém Semináři CASD na Sázavě.

- teoretické i praktické tréninky

Oblast: přímé evangelizace

Zaměření práce: prodej s knih dům od domu

Další možnosti: biblické hodiny

klub zdraví

Hledáme:8 mladých lidí pro rok 06-07

Podpora od vedení církve a sdružení ASI.


kurs „Misijní dobrovolník“

Institut životního stylu

Forma: tříměsíčního denního studia

Termín: prosinec 05 – únor 06

Garant a vyučující: evangelista Jozef Bajusz

Více informací:Jana Konečná,

propagační stolek IŽS


Večerní program

MÍRÁK 2005

FILM KLUB

Začátek:19:00 hod

Kde?Sbor Mariánské hory

Kolik?Vstupné dobrovolné

Více informací:Martina Hellebrandová

HOST:Petr Siska

FILM:CRASH


Večerní program

MÍRÁK 2005

Rozvoj - koncert

Začátek:19:00 hod

Kde?Janáčkova konzervatoř

Kolik?Vstupné dobrovolné

Více informací:Mirek Dubický

Kde to je?Tram, zast. „Stodolní“

č. 8,12,4,2,1,4…


Bazén – SWIM PARTY

MÍRÁK 2005

SWIM PARTY

Začátek:9:00 hod

Kde?Krytý bazén Čapkárna

Kolik?30 Kč

Více informací:Michael Koloničný

Vytvořte si svůj soutěžní TEAM

a vyhrajte SKVÉLÉ ceny!


 • Login