Worship
Download
1 / 161

Moje malé světélko Já chci sloužit Toužím Mocný je náš Bůh Ty jsi Pán a Bůh Krásná vlast - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Worship Stačí se nadechnout To je Tvůj dům Blízko nás Chci mít, tě Bože můj Ve svých rukou tě má Když hudba umlkne Tebe chválím Děkuji Svatý Bůh Víra Vše Ti dám Pán Ježíš O Tvé lásce chci zpívat stále Úžasný a laskavý Bůh. Moje malé světélko Já chci sloužit Toužím

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Moje malé světélko Já chci sloužit Toužím Mocný je náš Bůh Ty jsi Pán a Bůh Krásná vlast' - althea-kelly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • Worship

 • Stačí se nadechnout

 • To je Tvůj dům

 • Blízko nás

 • Chci mít, tě Bože můj

 • Ve svých rukou tě má

 • Když hudba umlkne

 • Tebe chválím

 • Děkuji

 • Svatý Bůh

 • Víra

 • Vše Ti dám

 • Pán Ježíš

 • O Tvé lásce chci zpívat stále

 • Úžasný a laskavý Bůh

 • Moje malé světélko

 • Já chci sloužit

 • Toužím

 • Mocný je náš Bůh

 • Ty jsi Pán a Bůh

 • Krásná vlast

 • Jak úžasná

 • Velkolepý

 • Tobě patří chvála

Oznámení


Moje malé světélko

1. Moje malé světélko,

chci, aby svítilo……..2x

Svítilo, svítilo, svítilo.

2. Při práci i ve škole,

chci, aby svítilo……2x

Svítilo, svítilo, svítilo.


3. Všude tam,kde smutno je,

chci, aby svítilo……2x

4. Na Míráku v Ostravě,

chci, aby svítilo……..2x

Svítilo, svítilo, svítilo.

«


J chci slou it bohu slou it nechci zde b t zbyte n svoji s lu p idat k d lu s bohem z stat state n

Já chci sloužit

Já chci sloužit, Bohu sloužit, nechci zde být zbytečný. Svoji sílu přidat k dílu, s Bohem zůstat statečný.


Ref.:

Proto ale musím kázat, včas i nevčas kázat, zvěst Páně nésti všem bližním svým, o Ježíši ať lidstvo slyší, že On přijde, já jistě vím.


2 j chci slou it bohu slou it v echno v ob jemu d m v it boji nepokoji v jeho pomoc v dy douf m

2. Já chci sloužit, Bohu sloužit, všechno v oběť Jemu dám.

V žití boji, nepokoji, v Jeho pomoc vždy doufám.


Ref.: dám. Proto ale musím kázat, včas i nevčas kázat, zvěst Páně nésti všem bližním svým, o Ježíši ať lidstvo slyší, že On přijde, já jistě vím.


3 poj te slou it bohu slou it on zve v echny v n ru svou jist vol tebe vol spasit chce i du i tvou

3. Pojďte sloužit, Bohu sloužit, On zve všechny v náruč Svou. Jistě volá, tebe volá, spasit chce i duši tvou.


Ref.: náruč Svou. Jistě volá, tebe volá, spasit chce i duši tvou.

Proto ale musím kázat, včas i nevčas kázat, zvěst Páně nésti všem bližním svým, o Ježíši ať lidstvo slyší, že On přijde, já jistě vím.


Toužím náruč Svou. Jistě volá, tebe volá, spasit chce i duši tvou.

 • /: Toužím, po Tobě toužím,

 • toužím Tě poznávat,

 • Tvou láskou, věčnou láskou nechat se objímat. :/


Ref: náruč Svou. Jistě volá, tebe volá, spasit chce i duši tvou.

/: Bože, má spáso, veď mě dál

v nádvořích Tvých chci žít i já. :/


2. /: Hledám, Tebe hledám, náruč Svou. Jistě volá, tebe volá, spasit chce i duši tvou.

křídla Tvá jsou skrýší mou.

Chválím, Tebe chválím,

objímáš mě mocí svou. :/


Ref: náruč Svou. Jistě volá, tebe volá, spasit chce i duši tvou.

/: Bože, má spáso, veď mě dál

v nádvořích Tvých chci žít i já. :/

«


Mocný je náš Bůh náruč Svou. Jistě volá, tebe volá, spasit chce i duši tvou.

Mocný je náš Bůh.

Mocný je náš Král.

Mocný je náš Pán.

Všemohoucí vládce.


Dobrý je náš Bůh. náruč Svou. Jistě volá, tebe volá, spasit chce i duši tvou.

Dobrý je náš Král.

Dobrý je náš Pán.

Všemohoucí vládce.


Vznešené jméno má nad náruč Svou. Jistě volá, tebe volá, spasit chce i duši tvou.

všechna jména ostatnía ve

své síle, učinil celé stvoření.


Mocný je náš Bůh náruč Svou. Jistě volá, tebe volá, spasit chce i duši tvou..

Mocný je náš Král.

Mocný je náš Pán.

Všemohoucí vládce.


Dobrý je náš Bůh. náruč Svou. Jistě volá, tebe volá, spasit chce i duši tvou.

Dobrý je náš Král.

Dobrý je náš Pán.

Všemohoucí vládce.


Vznešené jméno má nad náruč Svou. Jistě volá, tebe volá, spasit chce i duši tvou.

všechna jména ostatnía ve

své síle, učinil celé stvoření.


Mocný je náš Bůh náruč Svou. Jistě volá, tebe volá, spasit chce i duši tvou..

Mocný je náš Král.

Mocný je náš Pán.

Všemohoucí vládce.


Dobrý je náš Bůh. náruč Svou. Jistě volá, tebe volá, spasit chce i duši tvou.

Dobrý je náš Král.

Dobrý je náš Pán.

Všemohoucí vládce.

«


Ty jsi Pán a Bůh náruč Svou. Jistě volá, tebe volá, spasit chce i duši tvou.

Ty jsi Pán a Bůh,

k Tobě přichází můj duch.

Změň, prosím, srdce mé,

máš tu moc, jsi Král.


Můj drahý táto náruč Svou. Jistě volá, tebe volá, spasit chce i duši tvou., já Tvou

milost poznávám a vím,

Tvá láska postačí, aby

změnila nás.


Můj Pane, drž mě pevně náruč Svou. Jistě volá, tebe volá, spasit chce i duši tvou.

láskou svou. Můj Pane,

sílu mi dáváš.


A j ek m e jako orel vzl tnu v jen v moci l sky tv jak orel vzl tnu v duchem tv m d m se v st
A já čekám, náruč Svou. Jistě volá, tebe volá, spasit chce i duši tvou.že jako orel vzlétnu výš, jen v mocilásky Tvé, jak orel vzlétnu výš, Duchem Tvým dám se vést.


Ot e m j chci b t t m kdo tebe zn a m t tv l sky pln st l pro druh tu b t
Otče můj náruč Svou. Jistě volá, tebe volá, spasit chce i duši tvou., chci být tím, kdoTebe zná a mít Tvé láskyplný stůl, pro druhé tu být.


Chci konat v li tvou tak t na ka d den s v rou e ty m prom n to je nad je m
Chci konat vůli Tvou, tak náruč Svou. Jistě volá, tebe volá, spasit chce i duši tvou.žít na každý den s vírou, že Ty mě proměníš, to je naděje má.


Můj Pane, drž mě pevně náruč Svou. Jistě volá, tebe volá, spasit chce i duši tvou.

láskou svou. Můj Pane,

sílu mi dáváš.


A j ek m e jako orel vzl tnu v jen v moci l sky tv jak orel vzl tnu v duchem tv m d m se v st1
A já čekám, náruč Svou. Jistě volá, tebe volá, spasit chce i duši tvou.že jako orel vzlétnu výš, jen v mocilásky Tvé, jak orel vzlétnu výš, Duchem Tvým dám se vést.


Krásnou vlast náruč Svou. Jistě volá, tebe volá, spasit chce i duši tvou.

 • Krásnou vlast připravil pro

 • svůj lid milý náš Spasitel

 • v nebesích.

 • Budeme radostně, věčně žít

 • v Kristových nebeských

 • příbytcích.


Ref: náruč Svou. Jistě volá, tebe volá, spasit chce i duši tvou.

/: Krásnou vlast, na nebi

připravil věrným svým Spasitel. :/


2 náruč Svou. Jistě volá, tebe volá, spasit chce i duši tvou.. Pane náš otevři také nám

bránu tu nebeskou z milosti. Doveď nás k nadhvězdným končinám

a ve svém domově uhosti.

Ref.


Ref: náruč Svou. Jistě volá, tebe volá, spasit chce i duši tvou.

/: Krásnou vlast, na nebi

připravil věrným svým Spasitel. :/


3. Spásy zvěst zaznívá ze všech stran: Příbytky chystá Pán dítkám svým,

pro svou krev předrahou dá je nám, potom žít budeme věčně s Ním.

Ref.


Ref: chystá Pán dítkám svým,

/: Krásnou vlast, na nebi

připravil věrným svým Spasitel. :/


Jak úžasná chystá Pán dítkám svým,

Jak úžasná musí ta láska být,

co přišla k nám

o vše se rozdělit,

dát novou vláhu poušti spálené,

přiblížit nám nebe tak vzdálené.


Svou slávy říš opustils kvůli nám, chystá Pán dítkám svým,

Nemusels’ jít a přece šel jsi sám,

tvář přátelskou jsi nikde neviděl,

když proklínán jsi k popravišti šel.


Tam místo nás, život jsi položil chystá Pán dítkám svým,

Vrátil ses zas, abys ho rozmnožil,

Vím, abych já moh’ věčný život žít,

musel můj Pán tou cestou kříže jít.

«


Velkolepý chystá Pán dítkám svým,

Chvalte Jej nebesa

vesmír celý.

Chvalte Jej i andělé

na nebi.

Celá zem ať Jej chválí.


Chvalte Jej hvězdy chystá Pán dítkám svým,

i sluneční zář.

Chvalte Jej nebesa,

hory i háj.

Celá zem ať Jej chválí.


Velký v moci, chystá Pán dítkám svým,

velký v slávě.

Velkolepý je Král

náš nebes.


Velký v lásce, chystá Pán dítkám svým,

velký v divech.

Velkolepý je Král

Nad celou zemí.


Chvalte Jej nebesa chystá Pán dítkám svým,

vesmír celý.

Chvalte Jej i andělé

na nebi.

Celá zem ať Jej chválí.


Chvalte Jej hvězdy chystá Pán dítkám svým,

i sluneční zář.

Chvalte Jej nebesa,

hory i háj.

Celá zem ať Jej chválí.


Velký v moci, chystá Pán dítkám svým,

velký v slávě.

Velkolepý je Král

náš nebes.


Velký v lásce, chystá Pán dítkám svým,

velký v divech.

Velkolepý je Král

Nad celou zemí.

«


Tobě patří chvála chystá Pán dítkám svým,

/: Tobě patří chvála, čest a sláva,

my zvedáme svoje dlaně,

my voláme: Ty jsi Pán! :/


Ref: chystá Pán dítkám svým,

/: Vždyť Ty jsi Pán, ty jediný,

Ty jsi Král, Ty jsi tolik nádherný, celý svět se Ti klaní. :/


/: Tobě patří chvála, čest a sláva, chystá Pán dítkám svým,

my zvedáme svoje dlaně,

my voláme: Ty jsi Pán! :/


Ref: chystá Pán dítkám svým,

/: Vždyť Ty jsi Pán, ty jediný,

Ty jsi Král, Ty jsi tolik nádherný, celý svět se Ti klaní. :/


Neboť Tvé je království, chystá Pán dítkám svým,

moc i sláva na věky, v Tvém jménu je síla, Ty jsi alfa, omega. /: Ty jsi Ježíš, Ty jsi Pán, vládce můj. :/

«


Stačí se nadechnout chystá Pán dítkám svým,

Stačí se nadechnout,

jenom se rozhlédnout.

Cítím jsi blízko, Pán můj svatý.


Ty můj jsi denní chléb, chystá Pán dítkám svým,

Ty strážce mých jsi cest.

Slyším jsi blízko.

Pán můj svatý.


Ref: chystá Pán dítkám svým,

A já po Tobě toužím…

a já bez Tebe bloudím.


Stačí se nadechnout, chystá Pán dítkám svým,

jenom se rozhlédnout.

Cítím jsi blízko, Pán můj svatý.


Ty můj jsi denní chléb, chystá Pán dítkám svým,

Ty strážce mých jsi cest.

Slyším jsi blízko.

Pán můj svatý.


Ref: chystá Pán dítkám svým,

A já po Tobě toužím…

a já bez Tebe bloudím.


Ref: chystá Pán dítkám svým,

A já po Tobě toužím…

a já bez Tebe bloudím.


To je Tvůj dům chystá Pán dítkám svým,

Přicházíme dnes Ti chválu vzdát. Duchu Svatý přijď a naplň nás. Buď vůle Tvá.

Odkládáme stranou touhy své, očisť naše srdce nečisté, buď vůle Tvá.


To je Tvůj dům Tvůj chrám, chystá Pán dítkám svým,

my tě vítáme, Pane vítáme,

To je Tvůj dům Tvůj chrám,

my vítáme tě dnes.


Celý život chceme tobě dát, chystá Pán dítkám svým,

srdce jako živou oběť vzdát,

buď vůle tvá.

Buď oslaven v tom, co děláme,

buď oslaven v tom, co říkáme,

buď vůle tvá.


To je Tvůj dům Tvůj chrám, chystá Pán dítkám svým,

my tě vítáme, Pane vítáme,

To je Tvůj dům Tvůj chrám,

my vítáme tě dnes.


Táhni nás, táhni nás, k sobě výš. chystá Pán dítkám svým,

Toužíme, toužíme, být tobě blíž.


/: To je Tvůj dům Tvůj chrám, chystá Pán dítkám svým,

my tě vítáme, Pane vítáme,

To je Tvůj dům Tvůj chrám,

my vítáme tě dnes. :/


Blízko nás chystá Pán dítkám svým,

Blízko nás, blízko nás,

blízko nás, Bůh je náš,

je blízko nás.

Blízko nás, blízko nás,

blízko nás, On v každý čas

je blízko nás.


Má mne rád, má mne rád, chystá Pán dítkám svým,

má mne rád, lásku svou

mi dává znát.

Má mne rád, má mne rád,

má mne rád, On lásku svou

mi dává znát.


Víru dej, víru dej, víru dej, chystá Pán dítkám svým,

v Duchu svém, v lásce své

nám víru dej.

Vůle tvá, vůle tvá, promlouvej

a víru svou nám v srdce vlej.


Chci mít, Tě Bože můj chystá Pán dítkám svým,

Když sám jsem,

jen se soužím,

jít vždy s tebou toužím,

dej své mi požehnání,

jdu za Tebou.


/:Když sám jsem, chystá Pán dítkám svým,

jen se soužím,

jít vždy s tebou toužím,

dej své mi požehnání,

jdu za Tebou.:/


Ve svých rukou Tě má chystá Pán dítkám svým,

Svůj zrak vzhůru zvedáš?

Jen pláč je úděl tvůj.

Lásku stále hledáš?

Jako zoufalý jsi hráč?


Slzy tvé však stírá Ježíš, chystá Pán dítkám svým,

chce se Přítelem ti stát.

Život svůj když Pánu svěříš,

chce sílu svou ti dát.


Ref: chystá Pán dítkám svým,

…Ve svých rukou tě má,

ve svých rukou tě má.

Dej mu starosti své,

On tě do nebe zve!

Ve svých rukou tě má.


Přítel tvůj tě zradí? chystá Pán dítkám svým,

Někdy i já to znám.

Víc a víc ti vadí,

že jsi stále pouze sám?


Pozvi Krista Pána svého, chystá Pán dítkám svým,

řekni „Já to ustojím!“

V rukou Jeho můj je život,

On má mě rád, já vím.


Ref: chystá Pán dítkám svým,

…Ve svých rukou tě má,

ve svých rukou tě má.

Dej mu starosti své,

On tě do nebe zve!

Ve svých rukou tě má.


Svůj zrak vzhůru zvedáš? chystá Pán dítkám svým,

Jen pláč je úděl tvůj.

Lásku stále hledáš?

Jako zoufalý jsi hráč?


Slzy tvé však stírá Ježíš, chystá Pán dítkám svým,

chce se Přítelem ti stát.

Život svůj když Pánu svěříš,

chce sílu svou ti dát.


Ref: chystá Pán dítkám svým,

/:…Ve svých rukou tě má,

ve svých rukou tě má.

Dej mu starosti své,

On tě do nebe zve!

Ve svých rukou tě má. :/


Když hudba umlkne chystá Pán dítkám svým,

K tobě přicházím,

když hudba umlkne,

ztichne píseň má,

slova poztrácím,

vše kolem zanikne,

jsem jen Ty a já.


Co mohu, Bože ti dát? chystá Pán dítkám svým,

Vždyť všechno je Tvé!

Vesmíru Král jsi a Pán!

Chtěl bych Tě víc, Pane,

znát z celého srdce, buď,

Bože, oslavován!


Ref: chystá Pán dítkám svým,

Z celého srdce

Ti chválu vzdávám,

více neumím,

a nesplatím svůj dluh.

Pokorně milost Tvou

očekávám,

Ty jsi Láska sám

a jméno Tvé je Bůh.


K tobě přicházím chystá Pán dítkám svým,

a ticho ovládlo zemi,

vesmír sám.

V slzách nevidím,

všechno se propadlo,

jen se omlouvám..


Tolik bych jiný chtěl být chystá Pán dítkám svým,

a všechno ti dát,

srdce své převrácené!

Jak Tvoje dítě vždy žít,

čest chválu vzdávat,

děkovat milosti Tvé.


Ref: chystá Pán dítkám svým,

Z celého srdce

Ti chválu vzdávám,

více neumím,

a nesplatím svůj dluh.

Pokorně milost Tvou

očekávám,

Ty jsi Láska sám

a jméno Tvé je Bůh.


Ref: chystá Pán dítkám svým,

Z celého srdce

Ti chválu vzdávám,

více neumím,

a nesplatím svůj dluh.

Pokorně milost Tvou

očekávám,

Ty jsi Láska sám

a jméno Tvé je Bůh.


Tebe chválím chystá Pán dítkám svým,

Ref:

/:Tebe chválím, chválím,

nikdo není mi blíž.

Tebe chválím, chválím,

má vděčnost stoupá výš.:/


Do Tvojí náruče mířím, chystá Pán dítkám svým,

navždy chci v ní se skrýt.

Vím, že mne přijmeš,

teď mít nechci víc,

mohu tam stále být.


Zamilováván jsem stále, chystá Pán dítkám svým,

vše čím chci být je Tvé.

Den ze dne více já chválit

Tě smím.

Nezklameš nás, to vím.


Ref: chystá Pán dítkám svým,

/:Tebe chválím, chválím,

nikdo není mi blíž.

Tebe chválím, chválím,

má vděčnost stoupá výš.:/


Ref: chystá Pán dítkám svým,

/:Tebe chválím, chválím,

nikdo není mi blíž.

Tebe chválím, chválím,

má vděčnost stoupá výš.:/


Děkuji chystá Pán dítkám svým,

Stojím tu dnes před tebou

a v srdci touhu Ti

jen jedno říct: Děkuji, děkuji.


Za vše, co jsi udělal, chystá Pán dítkám svým,

žes odňal tmu,

světlo své jsi mi dal:

Děkuji, děkuji.


Ref: chystá Pán dítkám svým,

S písní chválící,

plný vděčnosti,

očekávání, Tobě žehnat chci,

Děkuji, Pane já ti děkuji,

Děkuji, Pane já ti děkuji,

děkuji.


Stojím tu dnes před tebou chystá Pán dítkám svým,

a v srdci touhu Ti

jen jedno říct: Děkuji, děkuji.


Za vše, co jsi udělal, chystá Pán dítkám svým,

žes odňal tmu,

světlo své jsi mi dal:

Děkuji, děkuji.


Ref: chystá Pán dítkám svým,

/: S písní chválící,

plný vděčnosti,

očekávání, Tobě žehnat chci,

Děkuji, Pane já ti děkuji,

Děkuji, Pane já ti děkuji,

děkuji. :/


Ref: chystá Pán dítkám svým,

/: S písní chválící,

plný vděčnosti,

očekávání, Tobě žehnat chci,

Děkuji, Pane já ti děkuji,

Děkuji, Pane já ti děkuji,

děkuji. :/


Svatý Bůh chystá Pán dítkám svým,

Kluci

Holky

Ty jsi svatý, - Ty jsi svatý,

mocný, stálý -mocný stálý

hoden slávy - hoden slávy

slávy hoden - slávy hoden.


Kluci chystá Pán dítkám svým,

Holky

S Tebou kráčím, - S Tebou ...,

Tebe chválím -Tebe chválím

láskou dýchám - láskou ...

každý můj den - každý můj ....


Já chci zpívat chystá Pán dítkám svým,

a chválit

Tvé jméno

vyvýšit.

Já chci lásku

Ti dávat

na kolenou

dík vzdávat.

Ty jsi svatý Bůh

Ty jsi nádherný

Ty jsi splatil dluh

Já jsem svobodný

Ty jsi Spasitel

Ty jsi míru Král

Ty jsi léčitel

Vracíš, co hřích

vzal


Ty jsi přítel můj chystá Pán dítkám svým,

Pomoc nabízíš

Dám ti život svůj

S láskou přicházíš

Já tě miluji navěky

V milosti Tvé

Půjdu přes hory, přes řeky

Blíž lásce Tvé

Budu chválit

a zpívat

svoji lásku

Ti dávat.

O svém Králi

všem říkat

zlého hříchu

se zříkat.


Společně: chystá Pán dítkám svým,

Nyní kráčím vstříc každý den chci dát Ti víc.


Kluci chystá Pán dítkám svým,

Holky

Ty jsi svatý, - Ty jsi svatý,

mocný, stálý -mocný stálý

hoden slávy - hoden slávy

slávy hoden - slávy hoden.


Kluci chystá Pán dítkám svým,

Holky

S Tebou kráčím, - S Tebou ...,

Tebe chválím -Tebe chválím

láskou dýchám - láskou ...

každý můj den - každý můj ....


Já chci zpívat chystá Pán dítkám svým,

a chválit

Tvé jméno

vyvýšit.

Já chci lásku

Ti dávat

na kolenou

dík vzdávat.

Ty jsi svatý Bůh

Ty jsi nádherný

Ty jsi splatil dluh

Já jsem svobodný

Ty jsi Spasitel

Ty jsi míru Král

Ty jsi léčitel

Vracíš, co hřích

vzal


Ty jsi přítel můj chystá Pán dítkám svým,

Pomoc nabízíš

Dám ti život svůj

S láskou přicházíš

Já tě miluji navěky

V milosti Tvé

Půjdu přes hory, přes řeky

Blíž lásce Tvé

Budu chválit

a zpívat

svoji lásku

Ti dávat.

O svém Králi

všem říkat

zlého hříchu

se zříkat.


Společně: chystá Pán dítkám svým,

Nyní kráčím vstříc každý den chci dát Ti víc.


Já chci zpívat chystá Pán dítkám svým,

a chválit

Tvé jméno

vyvýšit.

Já chci lásku

Ti dávat

na kolenou

dík vzdávat.

Ty jsi svatý Bůh

Ty jsi nádherný

Ty jsi splatil dluh

Já jsem svobodný

Ty jsi Spasitel

Ty jsi míru Král

Ty jsi léčitel

Vracíš, co hřích

vzal


Ty jsi přítel můj chystá Pán dítkám svým,

Pomoc nabízíš

Dám ti život svůj

S láskou přicházíš

Já tě miluji navěky

V milosti Tvé

Půjdu přes hory, přes řeky

Blíž lásce Tvé

Budu chválit

a zpívat

svoji lásku

Ti dávat.

O svém Králi

všem říkat

zlého hříchu

se zříkat.


Společně: chystá Pán dítkám svým,

Nyní kráčím vstříc každý den chci dát Ti víc.


Víra chystá Pán dítkám svým,

Dobíhám do cíle,

dávám ti vše co, mám,

dávám ti život svůj,

pro tebe chci žít.


Nic už neoddělí z toho, chystá Pán dítkám svým,

co pro mne máš,

pozvednu hlavu výš,

život ti dám.

Je největší, větší než svět náš,

je největší Králů král.


Ref: chystá Pán dítkám svým,

Věř, přes hory přenášej,

všechno můžeš v Kristu dát.

Já vím.

Věř, mlčky stůj poslouchej,

vše, co můžeš v Kristu znát

Ti sílu dá…


Dobíhám do cíle, chystá Pán dítkám svým,

dávám ti vše co, mám,

dávám ti život svůj,

pro tebe chci žít.


Nic už neoddělí z toho, chystá Pán dítkám svým,

co pro mne máš,

pozvednu hlavu výš,

život ti dám.

Je největší, větší než svět náš,

je největší Králů král.


Ref: chystá Pán dítkám svým,

/:Věř, přes hory přenášej,

všechno můžeš v Kristu dát.

Já vím.

Věř, mlčky stůj poslouchej,

vše, co můžeš v Kristu znát

Ti sílu dá… :/


Ref: chystá Pán dítkám svým,

/:Věř, přes hory přenášej,

všechno můžeš v Kristu dát.

Já vím.

Věř, mlčky stůj poslouchej,

vše, co můžeš v Kristu znát

Ti sílu dá… :/


Vše Ti dám chystá Pán dítkám svým,

Ref:

Vše ti dám, vše ti dám.

Všechno Ti z lásky dám.

Vše ti dám, vše ti dám.

Všechno Ti z lásky dám.


Já život svůj ti dávám, chystá Pán dítkám svým,

Pane vše Ti v oběť dám,

všechno, co jsem prožil,

Pane, všeho nechávám.

I když otázky mám,

kterým neporozumím,

přicházím však k Tobě,

do rukou je vkládám Tvých.


Ref: chystá Pán dítkám svým,

Vše ti dám, vše ti dám.

Všechno Ti z lásky dám.

Vše ti dám, vše ti dám.

Všechno Ti z lásky dám.


Já vím, že ty jsi věrný, chystá Pán dítkám svým,

také tvá zaslíbení,

milostí mě držíš,

svoji láskou provážíš.

Ruce k tobě pozvedám

jako oběť díků chval,

ve víře jdu k tobě,

svoje starosti ti dám.


Ref: chystá Pán dítkám svým,

/: Vše ti dám, vše ti dám.

Všechno Ti z lásky dám.

Vše ti dám, vše ti dám.

Všechno Ti z lásky dám. :/


Pán Ježíš chystá Pán dítkám svým,

Ref:

Pán Ježíš, Pán Ježíš.

Jak já ho mám rád,

jak já ho mám rád.

Pán Ježíš, Pán Ježíš.

Jeho chválím, jemu zpívám


Nejkrásnější jméno má chystá Pán dítkám svým,

můj Pán.

Půjdu za ním, kde

nebudu sám. Ó já chválím,

ó já zpívám.

O mocném jméně,

které znám.


On zemřel sám pro naši spásu. chystá Pán dítkám svým,

Pak z mrtvých vstal

pro Boží lásku.

Nad všemi lidmi

On je Králů Král.

On se jednou zpátky vrátí.

Jako vítěz Pán.

A já píseň zazpívám...


Ref: chystá Pán dítkám svým,

Pán Ježíš, Pán Ježíš.

Jak já ho mám rád,

jak já ho mám rád.

Pán Ježíš, Pán Ježíš.

Jeho chválím, jemu zpívám


Nejkrásnější jméno má chystá Pán dítkám svým,

můj Pán.

Půjdu za ním kamkoli kde

nebudu sám. Ó já chválím,

ó já zpívám.

O mocném jméně,

které znám.


On stvořil svět a všechno chystá Pán dítkám svým,

dýchá v něm.

On střídá noční chlad

a krásný den.

Ježíš je ta živá voda,

chléb i sůl. Na nebi i zemi

V mořích pod hvězdami.

Všechno zná to jméno jmen.


Ref: chystá Pán dítkám svým,

Pán Ježíš, Pán Ježíš.

Jak já ho mám rád,

jak já ho mám rád.

Pán Ježíš, Pán Ježíš.

Jeho chválím, jemu zpívám


Nejkrásnější jméno má chystá Pán dítkám svým,

můj Pán.

Půjdu za ním kamkoli kde

nebudu sám. Ó já chválím,

ó já zpívám.

O mocném jméně,

které znám.


A jak je to jméno chystá Pán dítkám svým, – Immanuel.

A jak je to jméno – Míru KrálJak je to jméno - Pánů Pán.

Jak je to jméno – Vítězný.

Voláme jméno – Věčný Bůh.


Voláme jméno chystá Pán dítkám svým, – Emmanuel.

Voláme jméno – Míru Král.

Voláme jméno – Pánů Pán.


O Tvé lásce chci zpívat chystá Pán dítkám svým,

Přes hory, stráně úbočí,

Tvá řeka lásky pramení,

chci svoje srdce otevřít

a přijmout osvobození.


Jsem rád, že v pravdě mohu žít chystá Pán dítkám svým,

a denně ruce pozvednout

a stále zpívat o lásce,

co přišla k nám.


Přes hory, stráně úbočí, chystá Pán dítkám svým,

Tvá řeka lásky pramení,

chci svoje srdce otevřít

a přijmout osvobození.


Jsem rád, že v pravdě mohu žít chystá Pán dítkám svým,

a denně ruce pozvednout

a stále zpívat o lásce,

co přišla k nám.


Ref.: chystá Pán dítkám svým,

/:O Tvé lásce chci zpívat stále,

o Tvé lásce chci zpívat stále:/


Ty jsi plný lásky chystá Pán dítkám svým,

a v srdci mém je hřích,

však ruku svou mi podáváš,

pojď prosím blíž,

ať se nezdráhám.


Ref.: chystá Pán dítkám svým,

/:O Tvé lásce chci zpívat stále,

o Tvé lásce chci zpívat stále:/


Ty jsi plný lásky chystá Pán dítkám svým,

a v srdci mém je hřích,

však ruku svou mi podáváš,

pojď prosím blíž,

ať se nezdráhám.


Ref.: chystá Pán dítkám svým,

/:O Tvé lásce chci zpívat stále,

o Tvé lásce chci zpívat stále:/


Ref.: chystá Pán dítkám svým,

/:O Tvé lásce chci zpívat stále,

o Tvé lásce chci zpívat stále:/


Úžasný a laskavý Bůh chystá Pán dítkám svým,

Poklekám a vím, že jsi jediný.

Hledal jsem a vím,

vše, co chci jsi ty.

Pro všechno co jen jsi

a co děláš, co jen mohu ti dát,

zde srdce mé máš.


Ref: chystá Pán dítkám svým,

Úžasný a laskavý Bůh,

jsem dojat žes mi život dal,

nádherný jsi spasitel náš,

hoden našich písní chval.


Poklekám a vím, že jsi jediný. chystá Pán dítkám svým,

Hledal jsem a vím,

vše, co chci jsi ty.

Pro všechno co jen jsi

a co děláš, co jen mohu ti dát,

zde srdce mé máš.


Ref: chystá Pán dítkám svým,

Úžasný a laskavý Bůh,

jsem dojat žes mi život dal,

nádherný jsi spasitel náš,

hoden našich písní chval.


/:Co jen ti můžem Bože dát, chystá Pán dítkám svým,

za všechno,

co Ty jsi dávno dal nám.:/

/:Nabízíme ti život náš,

za všechno,

co ty jsi dávno dál nám.:/


Ref: chystá Pán dítkám svým,

Úžasný a laskavý Bůh,

jsem dojat žes mi život dal,

nádherný jsi spasitel náš,

hoden našich písní chval.


Program – sobota: chystá Pán dítkám svým,

20:00 - 24:00 otevíráme školu – Michálkovice

8:00 odjezd ze školy

9:00 zahájení

17:00 – 18:30 otevřená škola

19:00 Filmový klub

- sbor Mariánské Hory

Rozvoj

- Janáčkova konzervatoř

21:00 – 24:00 otevřená škola


Informace chystá Pán dítkám svým,


Tento rok se otevírá studium: chystá Pán dítkám svým,

- Denní

- Dálkové

Studium je nově organizováno.

V denním studiu lze studovat:

- 1 rok – základy studia bible a teologie

Společný pro všechny dále dvě větve:

2. ročník a 3. ročník - duchovenský směr

- pastoračně sociální směr

Končí titulem DiS.

4. Ročník teologický končí titulem ThB.


Bližší informace na internetových stránkách: chystá Pán dítkám svým,

www.ts.casd.cz


Pošli to dál … chystá Pán dítkám svým,

Vzdělávací program mládeže

Forma: 4 víkendy/1rok

Termín: únor 06 – prosinec 06

Otevíráme 2. ročník PTD pro nové zájemce!!!

Více informací: Alan Chlebek, Kamil Staněk,

propagační stolek PTD

www.poslitodal.cz


Od září 2005 jednoroční chystá Pán dítkám svým,

iniciační kurz Filip-PGM

- na Teologickém Semináři CASD na Sázavě.

- teoretické i praktické tréninky

Oblast: přímé evangelizace

Zaměření práce: prodej s knih dům od domu

Další možnosti: biblické hodiny

klub zdraví

Hledáme: 8 mladých lidí pro rok 06-07

Podpora od vedení církve a sdružení ASI.


kurs „Misijní dobrovolník“ chystá Pán dítkám svým,

Institut životního stylu

Forma: tříměsíčního denního studia

Termín: prosinec 05 – únor 06

Garant a vyučující: evangelista Jozef Bajusz

Více informací: Jana Konečná,

propagační stolek IŽS


Večerní program chystá Pán dítkám svým,

MÍRÁK 2005

FILM KLUB

Začátek: 19:00 hod

Kde? Sbor Mariánské hory

Kolik? Vstupné dobrovolné

Více informací: Martina Hellebrandová

HOST: Petr Siska

FILM: CRASH


Večerní program chystá Pán dítkám svým,

MÍRÁK 2005

Rozvoj - koncert

Začátek: 19:00 hod

Kde? Janáčkova konzervatoř

Kolik? Vstupné dobrovolné

Více informací: Mirek Dubický

Kde to je? Tram, zast. „Stodolní“

č. 8,12,4,2,1,4…


Bazén – SWIM PARTY chystá Pán dítkám svým,

MÍRÁK 2005

SWIM PARTY

Začátek: 9:00 hod

Kde? Krytý bazén Čapkárna

Kolik? 30 Kč

Více informací: Michael Koloničný

Vytvořte si svůj soutěžní TEAM

a vyhrajte SKVÉLÉ ceny!


ad