Хичээлийн сэдэв
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Хичээлийн сэдэв PowerPoint PPT Presentation


  • 1218 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Хичээлийн сэдэв. Хлор. Хичээлийн зорилго. Хлорын хэрэглээ ба түүний химийн шинж чанартай танилцах. Хичээлийн зорилт. Хлорын гол нэгдлийн томъёог нэрлэх , бичих Хлорын химийн шинж чанарыг урвалын тэгшитгэлээр илэрхийлэн бичих. Даалгавар 1.

Download Presentation

Хичээлийн сэдэв

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Хичээлийн сэдэв

Хлор


Хичээлийн зорилго

Хлорын хэрэглээ ба түүний химийн шинж чанартай танилцах


Хичээлийн зорилт

Хлорын гол нэгдлийн томъёог нэрлэх , бичих

Хлорын химийн шинж чанарыг урвалын тэгшитгэлээр илэрхийлэн бичих


Даалгавар 1

Өгөгдсөн нэр ба зургийг үндэслэн бодис тус бүрийн томъёог зохиож тэдгээрийн найрлаганд агуулагдаж байгаа хлорын хэмжээг тодорхойлно уу.


Бертолетийн давс


Хлорын шохой


Давсны хүчил


Хоолны давс


Ионы холбоо


Хлорын химийн шинжийг тодорхойлох

Даалгавар 2

Хлор нь ямар бодисуудтай урвалд орж байгааг видео бичлэгээс ажиглан урвалын тэгшитгэлээр илэрхийлэн бичнэ үү-


Хлор зэстэй


Хлор устай


Хлор фосфортой


Хлор


Хлор хүчилтөрөгчтэй


Хлорын химийн шинж чанар


Даалгавар 3 Давсны хүчил ба түүний давсуудыг мөнгөний нитратын давсны уусмалаар таньдагHCL+AgNO3=


Даалгавар 4

20г Зэсийг хлортой нэгдүүлэхэд

А. хэдэн грамм хлор

Б. Хэдэн л Хлор

В.Хэдэн Моль хлор урвалд орох вэ?


Дүгнэлт

Хлорын хэрэглээ

  • Ундны усыг ариутгах

  • Бертолетын давс

  • Ариутгагч бодис

  • Хоолны давс гарган авахад

Хлорын химийн шинж

Металл

Металл биш

Хүчилтөрөгч

Ус


Гэрийн даалгавар

Давсны хүчлийг компьютерын юунд хэрэглэдэг вэ? /интернетээс мэдээлэл бэлтгэнэ үү? /


  • Login