Poslediplomske specijalisti ke studije za oblast notar javni bele nik
Download
1 / 15

Poslediplomske specijalističke studije za oblast notar - javni beležnik - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Poslediplomske specijalističke studije za oblast notar - javni beležnik. Bračni ugovor Profesor dr Marija Draškić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. I. Imovinski režim supružnika: srpsko pravo. z akonski imovinski režim: zajednička imovina/ posebna imovina

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Poslediplomske specijalističke studije za oblast notar - javni beležnik' - aloha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Poslediplomske specijalisti ke studije za oblast notar javni bele nik

Poslediplomske specijalističke studije za oblast notar - javni beležnik

Bračni ugovor

Profesor dr Marija Draškić,

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu


I imovinski re im supru nika srpsko pravo
I. javni beležnikImovinski režim supružnika: srpsko pravo

 • zakonski imovinski režim: zajednička imovina/posebna imovina

 • ugovorni imovinski režim: bračni ugovor


I a imovinski re im supru nika zajedni ka imovina
I.a Imovinski javni beležnikrežim supružnika: zajednička imovina

 • rad

  • prihodi od zajedničke imovine

  • prihodi od posebne imovine u koje je uložen rad

  • stvari nabavljene iz zajedničke imovine

  • naknade za zajedničku imovinu (naknada štete, naknada za eksproprijaciju, suma osiguranja itd.)

  • naknade za rad (novčana renta, otpremnina, stipendija, nagrada, odlikovanje itd.)

  • autorska i druga prava intelektualne svojine

  • imovina stečena igrama na sreću

  • imovina stečena ugovorom o doživotnom izdržavanju

 • zajednica života supružnika


I b imovinski re im supru nika zajedni ka imovina
I javni beležnik.b Imovinski režim supružnika: zajednička imovina

 • pravna priroda zajedničke imovine

  • neopredeljenost udela

  • javni registri prava na nepokretnostima (čl. 176. PZ)

 • upravljanje i raspolaganje zajedničkom imovinom

  • ugovor o punomoćju – pismena forma?

   • VSS Rev. 1864/06

 • deoba zajedničke imovine

  • sporazumna deoba

  • sudska deoba (pretpostavka jednakih udela)

  • odluka Kasacionog suda Francuske od 24. februara 1998. (čl. 5. Protokola br. 7 uz EKLJP)

 • odgovornost supružnika za obaveze


I c imovinski re im supru nika bra ni ugovor
I javni beležnik.c Imovinski režim supružnika: bračni ugovor

 • “Supružnici odnosno budući supružnici mogu svoje imovinske odnose na postojećoj ili budućoj imovini urediti ugovorom (bračni ugovor).

 • Bračni ugovor mora biti zaključen u pismenom obliku i mora biti overen od strane sudije, koji je dužan da pre overe supružnicima pročita ugovor i upozori ih da se njime isključuje zakonski režim zajedničke imovine.

 • Bračni ugovor koji se odnosi na nepokretnosti upisuje se u javni registar prava na nepokretnostima.” (čl. 188. PZ)


I d imovinski re im supru nika bra ni ugovor
I javni beležnik.d Imovinski režim supružnika: bračni ugovor

 • Prigovori:

  • protivan “srpskoj tradiciji”

  • nisu naznačeni tipovi bračnog ugovora

  • nema zaštite slabije strane

  • nedostaju pravila o prestanku


I e imovinski re im supru nika bra ni ugovor
I javni beležnik.e Imovinski režim supružnika: bračni ugovor

 • imenovani ugovor

 • dvostrano obavezni ugovor (po pravilu)

 • aleatoran ugovor (ako se odnosi na buduću imovinu)

 • predmet, forma, dejstva, raskid, poništenje (zabluda, prevara pretnja, zelenaški ugovor...) – čl. 196.PZ


I f imovinski re im supru nika posebna imovina
I javni beležnik.f Imovinski režim supružnika: posebna imovina

 • imovina stečena pre braka

 • imovina stečena u braku, ali ne radom

 • imovina stečena deobom zajedničke imovine

 • miraz

 • prihodi od posebne imovine, ako u njih nije uložen rad (kamata, zakupnina, dividenda)

 • upravljanje i raspolaganje posebnom imovinom


 • Ii imovinski re im supru nika uporedno pravo
  II. Imovinski javni beležnikrežim supružnika: uporedno pravo

  • zakonski imovinski režim

  • ugovorni imovinski režim


  Iia imovinski re im supru nika zakonski imovinski re im
  IIa. Imovinski javni beležnikrežim supružnika: zakonski imovinski režim

  • zakonski režim zajednice imovina (belgijsko, francusko, rusko, italijansko, portugalsko, špansko, holandsko, hrvatsko pravo itd.)

  • zakonski režim odložene zajedniceimovina (dansko, norveško, švedsko, švajcarsko pravo itd.; nemačko pravo: Zugewinngemeinschaft)

  • zakonski režim odvojenih imovina (englesko, grčko pravo itd.)


  Ii b imovinski re im supru nika ugovorni imovinski re im
  II.b Imovinski javni beležnikrežim supružnika: ugovorni imovinski režim

  • ugovorni režim zajednice imovina (belgijsko, nemačko, grčko, italijansko, norveško itd. pravo)

  • ugovorni režim odvojenih imovina (belgijsko, francusko, nemačko, italijansko, holandsko, hrvatsko pravo itd.)

  • porodični dom


  Iii imovinski re im vanbra nih partnera srpsko pravo
  III. Imovinski javni beležnikrežim vanbračnih partnera: srpsko pravo

  • zajednička imovina

  • posebna imovina

  • (van)bračni ugovor


  Iii a imovinski re im vanbra nih partnera zajedni ka imovina
  III.a Imovinski javni beležnikrežim vanbračnih partnera: zajednička imovina

  • rad

  • zajednica života vanbračnih partnera

   • postojanje zajednice života

   • trajanje zajednice života

  • nepostojanje bračnih smetnji

   • bračnost

   • nesposobnost za rasuđivanje

   • srodstvo

   • starateljstvo

   • maloletstvo

   • mane volje


  Iv imovinski re im vanbra nih partnera uporedno pravo
  IV. Imovinski javni beležnikrežim vanbračnih partnera: uporedno pravo

  • ugovorni koncept (belgijsko, dansko, englesko, francusko, nemačko, grčko, italijansko, špansko pravo itd.)

  • statusni koncept (švedsko, slovenačko, hrvatsko, makedonsko, panamsko, paragvajsko, bolivijsko pravo, pravo australijskih država Južna Australija, Novi Južni Vels itd.)


  V zadatak
  V. Zadatak javni beležnik

  • Marta i Petar Nikolić pristupaju u kancelariju javnog beležnika i saopštavaju zajedničku želju da sačine bračni ugovor. O sebi i movini koju poseduju daju sledeće podatke:

  • brak su sklopili 24. maja 1994. godine u Zagrebu

  • oboje su doktori stomatologije

  • žive u Beogradu, u ulici Makedonska 34, u trosobnom stanu, upisanom u ZKU br. 1361 k. o. Beograd 1, koji je Marta nasledila od svojih roditelja

  • imaju ušteđevinu od 50.000 eura položenu na devizni račun Petra kod ProCredit banke, broj računa 236000085

  • imaju kuću u Beogradu koja je stečena tokom zajedničkog života i rada u privatnoj stomatološkoj ordinaciji koju je u potpunosti opremio Petar pre sklapanja braka

  • imaju automobil marke Opel Vectra, godište 2004, broj šasije 334455X789, registarske oznake BG 657-911 koji su dobili od Martinih roditelja prilikom proslave desetogodišnjice braka


  ad