l epifanija tal mulej
Download
Skip this Video
Download Presentation
L-EPIFANIJA TAL-MULEJ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

L-EPIFANIJA TAL-MULEJ - PowerPoint PPT Presentation


  • 189 Views
  • Uploaded on

L-EPIFANIJA TAL-MULEJ. www.ofm.org.mt. L-EWWEL QARI Qari mill- Ktieb tal-Profeta Isaija Is 60, 1-6. Qum! Ħa jiddi wiċċek, Ġerusalem. Id-dawl tiegħek wasal! Jiddi fuqek sebħ il-Mulej!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' L-EPIFANIJA TAL-MULEJ' - aloha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
l epifanija tal mulej

L-EPIFANIJA TAL-MULEJ

www.ofm.org.mt

slide4
Ara, id-dlamijiet jiksu l-art, u sħab iswed lill-popli: iżda fuqek jiddi l-Mulej, u s-sebħ tiegħu jfeġġ fuqek.
imbag ad t ares u wi ek jiddi u t abbat u timtela qalbek g ax fuqek taqa l kotra tal id ta l ib ra
Imbagħad tħares u wiċċek jiddi, u tħabbat u timtela qalbek, għax fuqek taqa’ l-kotra tal-ġid ta’ l-ibħra,
u l g ana tal nus ji i g andek imrie el ta i mla g ad jg attuk l i mla g ar ta midjan u g efa
u l-għana tal-ġnus jiġi għandek. Imrieħel ta’ iġmla għad jgħattuk, l-iġmla żgħar ta’ Midjan u Għefa;
slide14

R/.

Il-ġnuskollhata’ l-art jagħtukqima, Mulej

slide15
Tħaddar f’jiemu l-ġustizzja, u s-sliem kotran għal dejjem ta’ dejjem.Ħa jsaltan minn baħar sa baħar, U mix-xmara sa truf l-art.
slide16

R/.

Il-ġnuskollhata’ l-art jagħtukqima, Mulej

slide17

Is-slaten ta’ Tarsis u tal-gżejjer iġibu ir-rigali, Is-slaten ta’ Xeba u ta’ Saba jħallsu t-tribut.U jqimuh is-slaten kollha, il-ġnus kollha jaqduh.

slide18

R/.

Il-ġnuskollhata’ l-art jagħtukqima, Mulej

slide19
Għax hu jeħles lill-fqir li jsejjaħlu, u lill-imsejken bla għajnuna ta’ ħadd.Iħoss għall-magħkus u għall-fqir;u l-ħajja tal-fqar isalva.
slide20

R/.

Il-ġnuskollhata’ l-art jagħtukqima, Mulej

uti jekk kif tassew ara intom smajtu bil pjan tal grazzja ta alla mog tija lili g all id tag kom
Ħuti: Jekk kif tassew ġara, intom smajtu bil-pjan tal-grazzja ta’ Alla mogħtija lili għall-ġid tagħkom,
ji ifieri li permezz ta rivelazzjoni kien mg arraf lili l misteru b alma a ktibtilkom fil qosor
jiġifieri, li permezz ta’ rivelazzjoni, kien mgħarraf lili l-Misteru, bħalma ġa ktibtilkom fil-qosor,
fejn hu s sultan tal lhud li twieled g ax rajna l kewkba tieg u fil lvant u ejna nqimuh
“Fejn hu s-sultan tal-Lhud li twieled? Għax rajna l-kewkba tiegħu fil-Lvant, u ġejna nqimuh.’’
slide36
U, wara li ġabar flimkien il-qassisin il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu, ried jaf minn għandhom fejn kellu jitwieled il-Messija.
slide38

‘U int, Betlehem, art ta’ Ġuda, xejn ma int l-iżgħar fost il-bliet il-kbar ta’ Ġuda, għax minnek joħroġ mexxej li jirgħa l-poplu tiegħi Israel.’”

slide39
Imbagħad Erodi sejjaħ l-maġi, u bir-reqqa kollha tkixxef minn għandhom iż-żmien li fih dehritilhom il-kewkba;
slide40
bagħathom f’Betlehem u qalilhom: “Morru, staqsu bir-reqqa għat-tifel, u meta ssibuh, ejjew għiduli, biex jien ukoll niġi nqimu.”
slide46
U wara li kienu mwissijin f’ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, reġgħu lura lejn arthom minn triq oħra.
slide48

L-EPIFANIJA TAL-MULEJ

www.ofm.org.mt

ad