Unitatea de competenţă Modelarea sistemelor informatice - PowerPoint PPT Presentation

Unitatea de competenţă
Download
1 / 15

 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Unitatea de competenţă Modelarea sistemelor informatice. Competenţe individuale Caracterizează diferite tipuri de sisteme informatice. Sisteme expert - definitie.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Unitatea de competenţă Modelarea sistemelor informatice

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

 • Unitatea de competenţă

  Modelarea sistemelor informatice

Competenţe individuale

 • Caracterizează

 • diferite

 • tipuri de sistemeinformatice.


Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

 • Sisteme expert - definitie

Profesorul Eduard Feigenbaum de la universitatea Stanford spunea că “sistemele expert sunt programe concepute pentru a raţiona în scopul rezolvării problemelor pentru care în mod obişnuit se cere o expertiză umană considerabilă”

Ele sunt produse ale inteligenţei artificiale, ramură a ştiinţei calculatoarelor ce urmăreşte dezvoltarea de programe inteligente. Ceea ce este remarcabil pentru sistemele expert, este aria de aplicabilitate ce a cuprins multe domenii de activitate de la arhitectură, arheologie, bănci, comerţ, educaţie, până la ingineria sistemelor şi medicină.


Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

 • Sisteme expert - definitie

Un sistem expert (SE) este un program care urmăreşte un grup de cunoştinţe pentru obţinerea în acelaşi mod ca şi experţii umani a rezultatelor despre activităţi dificil de examinat.

Principala caracteristică a sistemelor expert este derivată din baza de cunoştinţe împreună cu metoda de raţionare specifică.

Un sistem expert tratează cu succes probleme pentru care o soluţie algoritmică clară nu există.


Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

 • Sisteme expert – scurtistoric

Primele sisteme expert dezvoltate în domenii aplicative au fost:

 • DENDRAL, destinat analizei structurilor moleculare,

 • MYCIN, un sistem expert pentru diagnosticul şi tratamentul infecţiilor sanguine,

 • sistemele EMYCIN, HEADMED, CASNET şi INTERNIST pentru domeniul medical,

 • PROSPECTOR pentru evaluarea prospecţiunilor şi forajelor geologice,

 • TEIRESIAS pentru achiziţia inteligentă a cunoaşterii.


Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

 • Sisteme expert – scurtistoric

La începutul anilor 1980 apar şi primele aplicaţii comerciale ale sistemelor expert (XCON, XSEL sau CATS-1), care au cunoscut apoi o explozie la începutul anilor 1990, când acestea au fost dezvoltate şi implementate în domenii financiar-contabile:

 • control intern,

 • audit,

 • planificarea impozitelor,

 • diagnostic financiar,

 • raportare financiară,

 • contabilitate managerială,

 • analiză credite,

 • analiza riscului,

 • planificare investiţii, etc.


Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

 • Componenteleunuisistem expert

Un sistem expert este format din cinci componente:

 • Baza de cunoştinţe

 • Motorul de inferenţe

 • Interfaţa de dialog

 • Modulul de achiziţiea cunoaşterii

 • Modulul explicativ


Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

 • Componenteleunuisistem expert

 • Baza de cunoştinţe, serveşte pentru stocarea tuturor faptelor, regulilor, metodelor de rezolvare, obiectelor etc. specifice domeniului aplicativ, preluate de la experţii umani sau din alte surse.


Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

 • Componenteleunuisistem expert

 • Analizeaza figura urmatoare:


Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

 • Componenteleunuisistem expert

 • Motorul de inferenţe, program care conţine cunoaşterea de control, procedurală sau operatorie, cu ajutorul căruia se exploatează baza de cunoştinţe pentru efectuarea de raţionamente în vederea obţinerii de soluţii, recomandări sau concluzii.

 • Interfaţa de dialog,permite dialogul cu utilizatorii în timpul sesiunilor de consultare, precum şi accesul utilizatorilor la faptele şi cunoştinţele din bază pentru adăugarea sau actualizarea cunoaşterii.

 • Modulul de achiziţiea cunoaşteriiîl ajută pe utilizatorul expert să introducă cunoştinţe într-o formă recunoscută de sistem şi să actualizeze baza de cunoştinţe.

 • Modulul explicativare rolul de a explica utilizatorilor atât cunoaşterea de care dispune sistemul, cât şi procesul de raţionament pe care îl desfăşoară sau soluţiile obţinute în sesiunile de consultare. Explicaţiile într-un astfel de sistem, atunci când sunt proiectate corespunzător, îmbunătăţesc modul în care utilizatorul percepe şi acceptă sistemul.


Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

 • Clasificarea componentelor sistemelor expert

Componentelesistemelor expert se pot grupa după importanţa lor în:

a.  Componente principale

 • a.1. Baza de cunoştinţe

 • a.2. Mecanismul (sau motorul) de inferenţă

  b.  Componente secundare

 • b.1. Interfaţa utilizator.

 • b.2. Modulul de achiziţie al cunoştinţelor

 • b.3. Modulul de explicaţii.


Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

 • Caracteristicile sistemelor expert

Caracteristici ale sistemelor expert:

 • vizează reconstituirea raţionamentului uman pe baza expertizei obţinute de la experţi;

 • cunoştinţe şi capacitatea de a desfăşura activităţi intelectuale umane;

 • achiziţionează şi exploatează cunoştinţele dintr-un domeniu particular numit domeniul problemei;

 • dispun de metode de invocare a cunoaşterii şi exprimarea expertizei comportându-se ca un “sistem inteligent”

 • la nivel informatic, sistemele expert, se bazează pe principiul separării cunoaşterii de programul care o tratează (nu folosesc limbaje de programare algoritmice);

 • memorează cunoaşterea şi stabileşte legături între cunoştinţe, trage concluzii, propune soluţii şi/sau recomandări, sau determină cauzele unor fenomene.


Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

 • Metodele şi tehnicile de rezolvarea a problemelor

Metodele şi tehnicile de rezolvarea a problemelor se pot clasifica după mai multe criterii astfel:

 • după modul de fundamentare empirică

  A. bazate pe calculul simbolic, care pot fi:

  • bazate pe logică (logica propoziţională / predicate de ordinul I),

  • bazate pe regulile de producţie,

  • bazate pe reprezentare structurată (reţele semantice, cadre, scenarii, dependenţe conceptuale etc.).

   B. bazate pe calcul neuronal,

   C. bazate pe calcul genetic.

 • după gradul de generalitate

 • A. metode si tehnici generale

  • - metode şi tehnici directe

  • - metode şi tehnici indirecte:

  • - prin căutarea soluţiei

  • - prin descompunerea problemei

 • B. metode si tehnici specifice IA:

  • - metode de achiziţionare (manuale, automate)

  • - metode de reprezentare (vezi figura 5)

  • - metode de utilizare (vezi figura 6)


 • Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

  Metode şi tehnici de reprezentare


  Unitatea de competen modelarea sistemelor informatice

  http://e-teacher-analist-programator.blogspot.ro

  Vamultumesc!


 • Login