ALKOLLER - PowerPoint PPT Presentation

Alkoller
Download
1 / 15

 • 197 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ALKOLLER. Alkoller SSSde genel depresyona neden olurlar Farmakokinetiği:GİS pasif difüzyonla hızlı şekilde absorbe olur Bütün sıvı kompartmanına kolayca geçer %98 i biyotransformasyon suretiyle elimine edilir Alkol esas olarak karaciğerde metabolize edilir.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ALKOLLER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Alkoller

ALKOLLER

Alkoller SSSde genel depresyona neden olurlar

Farmakokinetiği:GİS pasif difüzyonla hızlı şekilde absorbe olur

Bütün sıvı kompartmanına kolayca geçer

%98 i biyotransformasyon suretiyle elimine edilir

Alkol esas olarak karaciğerde metabolize edilir


Alkoller

 • Etil alkol…1…asetaldehit …2…asetik

  asit……CO2…H2O

  1.Alkol dehidrogenaz

  2.aldehid dehidrogenaz


Farmakolojik etkileri

Farmakolojik etkileri

 • En önemli etkisi SSS üzerinde yaygın depresyon

 • Behevyoral etkiler (ufak miktarda sedasyon, anksiyete,sıkılganlık ve sorumluluk duygusunu azaltır

 • Kognitif yeteneklerde azalma olur

 • Serebeller fonksiyonu bozar

 • Pozisyonel nistagmus yapar (denge organınıa etki)


Alkoller

 • Artık etki ortaya çıkar

 • Kardiyovasküler etki:

 • Cilt damarında belirgin vazodilatasyon (ciltte ısı kaybına ), hipotermi oluşmasına neden olur ve donmayı kolaylaştırır

 • kalp üzerindeki etkisi önce azaltır sonra sempatik aktivite nedeniyle artar


Alkoller

 • Solunum üzerinde ufak dozda solunum merkezini uyarır

 • Aşırı dozda deprese olur

 • Alkol zehirlenmesinde başta gelen ölüm nedeni solunum durmasıdır

 • Bulantı ve kusma

 • Hidroklorik asid salgılanmasında artışa neden olur

 • Peptik ülserli hastalarda kontrindikedir


Alkoller

 • Diüretik etki (antidiüretik hormon salgılanması inhibe olur)

 • Oksitosin salgılanmasını inhibe eder

 • Yüksek dansiteli lipoprotein azaltır

 • Düşük dansiteli lipoprotein düzeyini düşürür

 • Alkol plazma trigliserid düzeyini artırır


Alkoller

 • Teratojenik etki( alkolik gebelerde)

 • Hepatotoksik etki, nörotoksik, kardiyotoksik ve rabdomiyotoksik etki yapar

 • Antiseptik ve lokal etki

 • Alkol etkilenen reseptör türlerinden enfazla incelenen eksitatör amino asid GABAA reseptörüdür (glutamat NMDA)

 • Pozitif pekiştirici etkisi mezokortikolimbik dopaminerjik etkinliğin alkol tarafından artırılması


Kontrendikasyonlar

kontrendikasyonları

 • Karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlarda

 • Peptik ülserli veya geçirmiş kişilerde

 • İleri derecede böbrek yet.olan ve idrar yolu enfeksiyonu

 • Pankreas hastalıkları

 • Porfiria

 • Serebral kanama

 • Gebelik

 • Alkol bağımlılığı

 • epilepsi


Akut alkol zehirlenmesi

Akut alkol zehirlenmesi

 • Miktarına göre değişir

 • Aşırı sarhoşluk veya alkol koması şeklin de olur

 • Hipnotik ilaçlarla, anksiyolitiklerle, narkotik analzeziklerle alınması

 • Tedavide: solunum depresyonu ileri derecede değilse (kafein, doksapram, ve pentilentetrazol verilebilir

 • Hipereksitasyon ve konfüzyon için (klorpromazin diazepam)

 • Hipoglisemi sıktır( i.v. Glukoz verilir)


Alkolle etkile me

Alkolle etkileşme

 • KC. Mikrozomal enzimleri indükler (CYP2E1)

 • Klorpropamid ve tolbutamid metronidazol, kloromfenikol, prokarbazin, mepakrin ve varfarin tedavi sırasında alkol alındığında asetaldehit birikmesine bağlı olarak asetaldehit sendromu oluşur

 • Sık kullanılan asetaminofen metabolizması alkoliklerde hızlanır ve toksitesi artar


Alkol ba ml l ve kr alkol zehirlenmesi

Alkol bağımlılığı ve kr. alkol zehirlenmesi

 • Alkol psişik ve fiziksel bağımlılık oluşturur

 • İlaç bağımlılarında olduğu gibi psikotik belirtiler gösterir

 • Alkolizmin kronik toksik belirtileri;

 • Psikotik belirtiler

 • Karaciğer hastalığı(kc. Sirozu)

 • SSS dejenerasyonu

 • Alkolik kalp kası hast.

 • Periferik nörit

 • Alkolik rabdomyopati

 • Kardiyak beriberi

 • Kanser oluşması

 • hipertansiyon


Alkol yoksunluk sendromu

Alkol yoksunluk sendromu

 • Huzursuzluk

 • Anksiyete, tremor, başağrısı, hipertansiyon, taşikardi, terleme, bulanıklık

 • Kesiklik, uykusuzluk ve ateş

 • Alkol halüsünasyonları

 • Konvülsiyon deliryum tremens

 • ( benzodiazepin türevleri diazepam, klordiazepoksid verilir


Alkoller

 • Alkolizmin tedavisinde

 • Disulfiram (aldehid dehidrogenaz inh.)

 • Akamprazol alkolden vazgeçen alkoliklerde yoksunluk tedavisi için


Metil alkol

Metil alkol

 • Metil alkol(metanol) endüstrüde solvent olarak kullanılır

 • Ucuzluğu nedeniyle sahteciler tarafından alkollü içkilere katılmakta

 • Metil alkol çok toksiktir

 • Vucutta etil alkol gibi yıkılır fakat daha yavaştır

 • Vucutta ikisi birlikte bulunduğunda enzime karşı yarışırlar


Alkoller

 • Zehirlenmede

 • Yıkım sonucu olan formik aside bağlı asidoz

 • Formaldehidin retinayı bozmasına bağlı görme bozukluğu

 • Ölüm nedeni şiddetli asidoz ve onun komplikasyonlarıdır

 • Tedavide; sodyum bikarbonat (asidoz düzelmesi)

 • Etil alkol verilmesi

 • Fomepizol (alkol dehidrogenaz inh)


 • Login