Vývoj Říma do ovládnutí Itálie
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 4

Vývoj Říma do ovládnutí Itálie PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vývoj Říma do ovládnutí Itálie. na počátku období římské republiky docházelo k ostrým sporům mezi patricii a plebejci důsledkem toho byli nově sepsány zákony ustaveni zástupci lidu tribuni (voleni na jeden rok, nedotknutelní, právo VETA) později mohli být voleni plebejové do všech úřadů.

Download Presentation

Vývoj Říma do ovládnutí Itálie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V voj ma do ovl dnut it lie

Vývoj Říma do ovládnutí Itálie


V voj ma do ovl dnut it lie

 • na počátku období římské republiky docházelo k ostrým sporům mezi patricii a plebejci

 • důsledkem toho byli nově sepsány zákony ustaveni zástupci lidu

 • tribuni (voleni na jeden rok, nedotknutelní, právo VETA)

 • později mohli být voleni plebejové do všech úřadů


V voj ma do ovl dnut it lie

 • 5 - 4 stol. př. n. l . obranné války Říma

  • proti Etruskům na severu

  • proti italickým kmenům na jihu

 • postupně se rozšiřovalo území Říma (ovládnutí Latinů)

 • 387 př. n. l. vpád Keltů - Řím byl vydrancován (kapitolské husy)

 • poté rychlá obnova Říma

 • nové výbojné války proti sousedům - růst významu a moci

 • 265 př. n. l. Řím ovládl celý Apeninský poloostrov až k řece Pád


 • V voj ma do ovl dnut it lie

  zdroje:

  • archiv autora


 • Login