ankelskader
Download
Skip this Video
Download Presentation
ANKELSKADER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 63

ANKELSKADER - PowerPoint PPT Presentation


 • 1317 Views
 • Uploaded on

ANKELSKADER. Fysioterapeut Bjørn Fossan Toppidrettssenteret. UNDERSØKELSE VURDERING BEHANDLING REHABILITERING. ANKELSKADER - forekomst. 1 ankelskade pr. 10.000 personer pr.dag 150-200.000 ankelskader hvert år i Norge 15-20% av alle idrettsrelaterte legevaktskader

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ANKELSKADER' - allene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ankelskader
ANKELSKADER

Fysioterapeut Bjørn Fossan

Toppidrettssenteret

 • UNDERSØKELSE
 • VURDERING
 • BEHANDLING
 • REHABILITERING
ankelskader forekomst
ANKELSKADER - forekomst
 • 1 ankelskade pr. 10.000 personer pr.dag
 • 150-200.000 ankelskader hvert år i Norge
 • 15-20% av alle idrettsrelaterte legevaktskader
 • 30-50% av alle skader i ballidretter som

fotball, basketball og volleyball

ankel anatomi
ANKEL - anatomi
 • Talus
  • lateralsiden skråner lateralt anteriørt
  • lateralsiden skråner lateralt distalt

lat.

med.

med.

lat.

sett forfra

sett ovenfra

ankel anatomi4
ANKEL - anatomi
 • Talocrural-leddet (gaffelen)
  • leddflate-planet i gaffelen vinkler 15 grader

utover

  • leddkapselen er stram over malleolene og

slakk anteriørt og posteriørt

  • stresses i max. dorsalfleksjon
  • stresses ved tilting/rotasjon av talus i gaffelen
ankel anatomi5
ANKEL - anatomi
 • Talocruralleddets ligamenter
  • lig. tibio-fibularis ant. og post.
 • Lateralsidens ligamenter
  • lig. talofibularis ant. (tfa)
  • lig.calcaneofibularis (cf)
  • lig. talofibularis post. (tfp)
ankel anatomi6
ANKEL - anatomi
 • Lig. tibio-fibularis ant. og post.
  • litt tensjon i 0-stilling, økende i dors.fleksjon
 • Lig. talofibularis anterior (tfa)
  • en fortykkelse av kapselen
  • lite tensjon i 0-stilling, økende i plant.fleksj.
  • stresses mest i inversjon
  • talus kan gli frem og rotere innover ved ruptur
   • bortsett fra i 0-still./dors.fleksjon da talus holdes på

plass i gaffelen.

ankel anatomi7
ANKEL - anatomi
 • Lig. calcaneo-fibularis (cf)
  • vinkler bakover og er separert

fra kapselen

  • tensjon bare i supinasjon
  • har ofte “forbindelse” med

peroneus-senene

  • stresses i ren supinasjon, men også i

inversjon - etter at tfa har røket

ankel anatomi8
ANKEL - anatomi
 • Lig talo-fibularis post. (tfp)
  • går medialt og er en forsterkning av

kapselen

  • tensjonen øker med økende dorsalfleksjon

og supinasjon

  • skades sjelden
   • i inversjon: kun etter forutgående skade av tfa og cf, hvilket tilsvarer total luxasjon av

talocruralleddet

ankel anatomi9
ANKEL - anatomi
 • Medialsidens ligamenter
  • lig. deltoideum
   • en dyp og en overfladisk del
   • fra tibia til naviculare, calcaneus og talus
   • skades oftest i kontaktidretter
   • sees oftest i komb. med syndesmose-skader

og/eller malleolfracturer

slide10

ANKEL - anatomi

Proximale tibio-fibularledd

fibula ligger delvis bak tibia

ledd-flatenes plan vinkler 45 grader utover

ankel fysiologi
ANKEL - fysiologi
 • Innad-/utadrotasjon*long.akse i leggen
 • Dors.-/plant.-fleksjon *horisontal akse
 • Pron./supinasjon *long.akse i 2.tå
 • Eversjon/inversjon *“Henke’s akse”

Eversjon = dors.fleksj. + utadrot. + pronasjon

Inversjon = plant.fleksj.+ innadrot. + supinasjon

ankel fysiologi13
ANKEL - fysiologi

Ledd:Bevegelser:

 • Talocrural-leddet -plant./dors.-fleksj.
 • Subtalar-leddene -pron./supinasjon- ut-/innrotasjon
 • Tars.-metatars.-leddene - pron./supinasjon -ut-/innrotasjon
ankel fysiologi14
ANKEL - fysiologi
 • Bevegelse i tibio-fibular-leddene
  • distale ledd
   • ved inversjon:

fibula distalt, anteriørt og i innadrotasjon i forhold

til tibia

  • proximale ledd
   • ved inversjon:

fibula distalt, dorsalt og i innadrotasjon i forhold til

tibia

ankel fysiologi15
ANKEL - fysiologi
 • Ligamentær stabilitet:
  • supinasjon
   • spenner lig. interrosseum og stabiliserer subtalar-leddene
  • pronasjon
   • få ligamenter strammes; ankelen forblir instabil
  • inversjon
   • stresstendens av lig.cuboid-naviculare
ankel fysiologi16
ANKEL - fysiologi
 • Hvilestilling -10 gr.plantarfleksjon
 • 0-stilling - 90 gr. mellom fotens lat.side og leggens lengdeakse
 • Close p.p. -max. dorsalfleksjon
 • Kaps.mønster -plantar - dorsalfleksjon
ankelskade mekanismer 1 95 av skadene er lokalisert p lat siden
ANKELSKADE - mekanismer 1(95% av skadene er lokalisert på lat.siden)
 • Inversjon + laterale lig.+/-syndesmosen
 • Eversjon +deltoid lig.+/-syndesmosen
 • Utadrotasjon +syndesmosen +/-deltoid lig.
ankelskade mekanismer 2
ANKELSKADE - mekanismer 2
 • Inversjonstraume
  • lander på lateralsiden/ i inversjon ved hopp og løp (da

tfa er viktigste stabilisator)

 • Rask vending
  • medfører rot. av leggen med “låst” fot
  • bevegelsen tas opp i subtalar-leddene
   • som eversjon/ inversjon
   • kan føre til stress av ankelens collat. lig.
ankelskade mekanismer 3
ANKELSKADE - mekanismer 3
 • Predisponerende faktorer
  • tidligere distorsjoner
  • dårlig restitusjon etter skade i triceps/achilles
  • stramme achilles-sener i vekstspurten
ligamentskade fordeling laterale skader
LIGAMENTSKADE - fordeling (laterale skader)
 • Tfa -50%
 • Cf -0.6%
 • Tfa + cf -26%
 • Tfa + cf + tfp - 1%
 • Syndesmosen - 3%
ligamentskade fordeling mediale skader
LIGAMENTSKADE - fordeling(mediale skader)
 • Sjelden isolerte skader av lig.deltoid.
  • Brostrøm (-64) : 3 av 105 ankelskader
  • Hopkinson (-90) : 15 av 1344 ankelskader
 • Rupt. av lig. deltoideum i en eversjonsskade vil oftest

medføre

  • syndesmoseskade
  • lateral osteochondralskade
  • og/eller fibulafractur
slide23
ANKELSKADER

Klinisk undersøkelse

ankelskade unders kelse ved inversjonsskader
ANKELSKADE – undersøkelse(ved inversjonsskader)

Mulige skader

 • Tfa-/Cf-ligament-skade
 • Syndesmose-skade
 • Medial (evt. lat. eller dors.) brusk-/periostskade
 • Fractur
  • lat.-/med. malleol, fibula, 5.metatars
 • Proximal tibio-fibularledd-skade
ankelskade unders kelse
ANKELSKADE- undersøkelse

MÅL:(akuttfase)

 • Ekskludere differensialdiagnoser (til laterale ligamentskader)
  • fibulafractur (malleol/skaft)
  • fractur av basis 5.metatars
  • syndesmoseruptur
  • peroneusluksasjon

Viktig å ekskludere disse tidlig fordi tidlig

immobil. eller operasjon kan være aktuelt

slide27

ANKELSKADE- undersøkelse

Mistanke om fractur

 • Sterke smerter som ikke demper seg

raskt etter traumet

 • Meget palpasjonsømt
 • Blek og kaldsvettende?
 • OBS!umulig å belaste !?
ankelskade anamnese ved inversjonstraume
ANKELSKADE – anamnese(ved inversjonstraume)
 • Når skjedde skaden?
 • Kunne belaste straks?/ haltet etter

5 min.?/kan belaste i det hele tatt?

 • Tidligere skade i noen av anklene?
 • Lyder?
 • Smerte?
  • oppståen/lokalisasjon/utbredelse /variasjon
 • Hevelse?
  • umiddelbart? / sent? / ikke?
ankelskade inspeksjon
ANKELSKADE - inspeksjon
 • Hvordan belastes og avvikles foten?
 • Halting ?
 • Hevelse/hematom?
 • Farge/trofiske forandringer
 • Deformiteter?
  • fractur?
  • talar diastase?
ankelskade funksjons us
ANKELSKADE – funksjons-us
 • Tåhevning, hælgange, knebøy
 • Balanse
 • Aktive-/ passive bevegelsesutslag
  • hvor evt. smerter?
 • Kraft-test
  • dorsal- /plantar-fleksorer (tå/ankel)
  • peroneer
 • Div. funksjonelle tester
 • Spesialtester
mekanisk stabilitet av ankelen
Mekanisk stabilitet av ankelen
 • Knoklenes form
 • Kapsel og ligamenter
mekanisk instabilitet
Mekanisk instabilitet
 • Bevegelse utover fysiologisk bevegelsesutslag
 • Klinisk påvisbar ved spesielle tester
def funksjonell ankelinstabilitet
Def. funksjonell ankelinstabilitet:
 • Gjentatte distorsjoner
 • Pasientens subjektive følelse av at ankelen svikter
 • Skjer ved sports- og daglige aktiviteter, som gange på ujevnt underlag eller brå vendinger(Freeman-65)
 • En bevegelse utover voluntær kontroll, men ikke utover fysiologisk bevegelsesutslag(Tropp-88)
slide34

Freeman og Tropp

”Det er ingen korrelasjon mellom mekanisk og funksjonell instabilitet”

hinking p plattform
Hinking på plattform

1

Midtplaten måler 50cm x 50cm

Sidenes helning er 15 grader

4

2

3

hinking p plattform36
Hinking på plattform
 • 2 runder sammenhengende på tid, etter fastlagt mønster
 • 3 forsøk på hvert ben, beste tid gjeldende
 • “Feiltråkk” regnes ikke som gyldig forsøk
hinking i rutenett
Hinking i rutenett
 • Flest mulig hink diagonalt uten å tråkke på strekene
 • Fotens lengdeakse skal være parallell med den langsgående streken
 • Registrerer antall hink etter 15 og 30 sek
spesialtester l igamenttester
SPESIALTESTER – ligamenttester
 • Fremre skuffetest
 • Anterior drawer test
 • Talar tilt test
ligamentskade klassifisering
LIGAMENTSKADE- klassifisering
 • Grad 1: part.ruptur av tfa og/eller cf
 • Grad 2: ruptur av tfa med cf intakt
 • Grad 3: ruptur av tfa og cf
ligamentskade klinisk gradering
LIGAMENTSKADE – klinisk gradering
 • Grad 1- partiell ruptur TFA/CF - neg. eller 1+ fremre skuff - neg. talar tilt
 • Grad 2 - ruptur TFA og intakt CF - pos. fremre skuff (2+) - neg. talar tilt
 • Grad 3 - ruptur TFA og CF - pos. fremre skuff (3+) - pos. talar tilt
spesialtester syndesmosetester
SPESIALTESTER - syndesmosetester
 • Utadrotasjonstest
 • Klemmetest
 • Dorsalfleksjonstester
 • Direkte tester
ankelskade palpasjon
ANKELSKADE - palpasjon
 • Benstrukturer
  • fracturmistanke
   • direkte og indirekte ømhet
  • subperiostale hematom
  • osteochondrale skader
 • Ligamenter og syndesmosen
  • ruptur
  • smerter over feste/utspring
 • Temperatur
 • Puls
ankelskade bildediagnostikk r ntgen front side og malleolbilder
ANKELSKADE – bildediagnostikk(Røntgen; front-, side- og malleolbilder)
 • Malleolfracturer
 • Syndesmoseruptur (NB! proximale fibula!)
  • lateral talar forskyvning > 6mm jfr. frisk ankel
  • økt tibio-fibular avstand
 • Avulsjonsfractur fra fibula-spissen
  • DD: sesambein eller aksessoriske bein
ankelskade bildediagnostikk r ntgen andre projeksjoner
ANKELSKADE - bildediagnostikk (Røntgen; andre projeksjoner
 • Skråbilder
  • malleol-fracturer
 • Frontalbilde i innadrotasjon
  • avulsjon av peroneus-retinaklene fra distale fibula
 • Standard røntgen
  • fractur av 5.metatars
  • fibula skaft fractur
ankelskade bildediagnostikk andre bildediagnostiske metoder
ANKELSKADE - bildediagnostikk(Andre bildediagnostiske metoder)
 • Stress røntgen
 • Artrografi
 • Tenografi
 • MRI
 • CT
ankelskade fortsette kampen
ANKELSKADE – fortsette kampen?

Ingen umiddelbar hevelse?

Kan raskt gå uten å halte?

Prøve å hoppe – ikke smerter?

Løpe med start, stopp og vendinger

(ut fra idretts-spesifikke krav)- fremdeles ikke sm.?

Fortsette kampen

ligamentskade behandling
LIGAMENTSKADE - behandling
 • Ved akutte laterale ligamentskader er tidlig

mobilisering å foretrekke frem for immobilisering

  • raskere tilbake i jobb/idrett
  • mindre hevelse
  • mindre smerte
  • bedre bevegelighet
  • subjektivt mer behagelig
ligamentskade behandling48
LIGAMENTSKADE - behandling
 • Grad 1 : funksjonell behandling !
 • Grad 2 : funksjonell behandling !
 • Grad 3 : ???
ligamentskade behandling49
LIGAMENTSKADE - behandling

MÅL:(funksjonell behandling)

 • Normal og smertefri bevegelighet
 • Normal styrke i peroneus-muskulatur
 • Normal proprioceptiv funksjon
 • Fullstendig og anatomisk tilhelet ligament?
ligamentskade behandling fase 1 0 48 timer
LIGAMENTSKADE - behandlingFase 1: (0 - 48 timer)

MÅL:

 • Begrense blødning, hevelse og smerte
  • (P)RICE
  • NSAIDs ?
ligamentskade behandling f rstehjelp p skadestedet
LIGAMENTSKADE - behandlingFørstehjelp på skadestedet
 • R(o) - ingen testing eller vektbæring
 • I(s) - kuldepakning plasseres over og foran

laterale malleol

 • C(ompr.) - stram elastisk bandasje rundtuldepakning

- polstres evt. rundt malleolen

 • E(levasjon) - over hjertehøyde
ligamentskade behandling f rstehjelp fortsetter hjemme
LIGAMENTSKADE - behandlingFørstehjelp fortsetter hjemme
 • R(o) - krykker; ingen vektbæring
 • I(s) - kuldepakning eller kaldt vann 20 min. hver 3. - 4. time
 • C(ompresjon) - kontinuerlig bruk av elastisk bind første to døgn
 • E(levasjon) - kontinuerlig elevasjon første to døgn
ligamenteskade behandling fase 2 48 timer noen dager
LIGAMENTESKADE - behandlingFase 2: 48 timer - noen dager

MÅL:

 • Fjerne hevelse
 • Gjenvinne normal, smertefri bevegelse
ligamentskade behandling fase 2 fortsatt
LIGAMENTSKADE - behandlingFase 2: (fortsatt)
 • Gjenta nedkjøling og kompresjon etter trening så lenge

det er tendens til hevelse

 • Konvensjonell behandling (trening)
  • ergometersykkel
   • belastn., fotstilling, muskelbruk
  • evt. tøyninger
 • Bruke tape/ortose i risikosituasjoner
ligamentskade behandling fase 3 fortsatt
LIGAMENTSKADE - behandlingFase 3: (fortsatt)
 • Progressivt daglig øvelsesprogram
  • lineær bevegelse
   • tåhev, knebøy, jogging, hopp på stedet på to-/ett bein, hoppetau
  • retnings-forandring
   • åttetallsløp, sideveis løp, sidehopp
  • balanse
   • ettbeins /hinke / brett
   • åpne / lukkede øyne
 • Bruk tape/ortose i risikosituasjoner
ligamentskade behandling56
LIGAMENTSKADE - behandling
 • Nevromuskulær funksjon
  • redusert hos pasienter med funksjonell instabilitet
  • kan normaliseres med trening
 • Nevromuskulær trening
  • redusert risiko for ny skade
nevromuskul r trening idrettsrelatert
Nevromuskulær trening idrettsrelatert
 • Viktig ved alle ledd-/ leddbåndskader
 • Feed-back system hvor mekanoreceptorene omkring leddet bidrar til muskeltonus og gir informasjon om leddets bevegelse og posisjon
 • Målt økt postural sway i 10 uker (Leonardsen -96)
 • Balansebrett reduserer risiko for ny skade(Tropp -85, Gaufinn -88)
ligamentskade idrettsklar
LIGAMENTSKADE - idrettsklar
 • Lateral ligament-skade:
  • grad 1: 2 - 10 dager
  • grad 2:10 - 30 dager
  • grad 3: 40 - 90 dager
 • Medial ligament-skade:
  • lengre tid enn de laterale skadene
ankelskade idrettsklar
ANKELSKADE - idrettsklar
 • Full smertefri bevegelighet
 • Normal peroneusstyrke
 • Normal nevromuskulær funksjon
 • Tilheling av skadet ligament?
 • Overgang medisinsk tilhelet skade - fri

idrettslig aktivitet?!

  • tilpasses den aktuelle idrett
  • trene på elementer i den aktuelle idrett
ankelskade idrettsklar60
ANKELSKADE - idrettsklar
 • Full smertefri bevegelighet
  • vanligvis ok innen få dager (avh. av skadegrad)
 • Normal peroneus-styrke?
  • styrketap unngås ved tidlig funksjonell trening
 • Normal nevromuskulær funksjon?
  • kan ta 10 uker å gjenvinne
 • Tilheling av skadet ligament?
  • kan ta mer enn 6 mnd.
ankelskade restplager
ANKELSKADE - restplager
 • 18 -78% har vedvarende problemer
 • Smerte, stivhet og hevelse
  • årsak:
   • brusk- eller osteochondral-skade?
  • tiltak:
   • CT, MRI eller artroskopi?
ankelskade restplager62
ANKELSKADE - restplager
 • Instabilitetsfølelse og reskade
  • årsak:
   • mekanisk eller funksjonell instabilitet
  • tiltak:
   • stressrøntgen kan være til hjelp (mekanisk)
   • objektiv påvisning av funksjonell instabilitet er vanskelig
    • Funksjonell testing
ad