ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA - PowerPoint PPT Presentation

P t si beruh z sok megval s t sa
Download
1 / 23

 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA. Matusek Géza okl. szerkezetépítő mérnök STRABAG-MML Kft Magasépítési ágazat. I. RÉSZ. A beruházások megvalósításának menete. Beruházási program Finanszírozási program Építési engedélyezési terv Építési engedély megszerzése Tender terv elkészítése

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


P t si beruh z sok megval s t sa

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA

Matusek Géza

okl. szerkezetépítő mérnök

STRABAG-MML Kft

Magasépítési ágazat


I r sz

I. RÉSZ

A beruházások megvalósításának menete


A projekt megval sul s nak folyamata

Beruházási program

Finanszírozási program

Építési engedélyezési terv

Építési engedély megszerzése

Tender terv elkészítése

Generálvállalkozó kiválasztása, szerződéskötés

Kiviteli terv készítése

Kivitelezés előkészítése

Kivitelezés

Kivitelezés ellenőrzése

Elszámolás

Próbaüzem

Megvalósulási dokumentáció elkészítése

Átadás

Üzemeltetés

Garanciális javítások

Építtető

Építtető

Tervező

Építtető / Tervező

Tervező

Építtető / Lebonyolító

Tervező

Generálkivitelező

Generálkivitelező + Alvállalkozók

Építtető / Lebonyolító

Generálkivitelező + Építtető / Lebonyolító

Generálkivitelező + Építtető / Lebonyolító

Generálkivitelező + Tervező

Generálkivitelező + Építtető / Lebonyolító

Építtető / Üzemeltető

Generálkivitelező + Alvállalkozók

A projekt megvalósulásának folyamata


P t si beruh z sok v llalatba ad si rendszerei

Magánberuházás

nyílt

meghívásos

Közpénzből megvalósuló beruházás

„hagyományos” közbeszerzés

PPP (Public Privat Partnership)

Eljárásai:

előminősítési eljárás

nyílt eljárás

egyszerűsített eljárás

tárgyalásos eljárás

meghívásos eljárás

gyorsított eljárás

Építési beruházások vállalatba adási rendszerei


A ppp k saj toss gai

A PPP-k sajátosságai

Általában három elem:

 • építési, felújítási feladat

 • üzemeltetési, karbantartási feladat

 • finanszírozási feladat


A ppp k finansz roz si modellje

A PPP-k finanszírozási modellje

Valós ráfordítások

Kifizetések


A v llalatba ad si elj r s v llalkoztat s versenyeztet s l p sei

Magánberuházás

előminősítés

ajánlattétel

tárgyalások

eredményhirdetés

A legkülönbözőbb kidol-gozottságú tervekből, a legkülönbözőbb felké-szültségű építtetőkkel.

Közpénzből megvalósuló beruházás

részvételi szakasz (előmin.)

ajánlati szakasz

tárgyalási szakasz (csökkenő számú pályázó)

eredményhirdetés

Kiviteli tervdokumentációból,

közbeszerzési szakemberrel és a megrendelővel.

A vállalatba adási eljárás (vállalkoztatás, versenyeztetés) lépései


A gener lv llalkoz i aj nlat k sz t s l p sei i

A generálvállalkozói ajánlat- készítés lépései I.

1.kapcsolatfelvétel a kiíróval (építtetővel, bonyolítóval)

2.a tervdokumentáció beszerzése (esetenként megvásárlása)

3.a tervdokumentáció megismerése

4.az építési feladat felosztása a szakági kivitelezők számára

5.az ajánlatadási tevékenységbe bevonni kívánt alvállalkozó-jelöltek listájának összeállítása

6.a tervdokumentáció sokszorosítása az alvállalkozó-jelöltek számára


A gener lv llalkoz i aj nlat k sz t s l p sei ii

A generálvállalkozói ajánlat- készítés lépései II.

 • az alvállalkozó-jelöltek felkérése a szakági ajánlattételre

  -műszaki tartalom (tervek, műszaki leírások, stb.)

  -költségvetés kiírás (!)

  -a legfontosabb szerződéses feltételek

  -ajánlatbeadás határideje, módja

  8.a saját kalkulációjú tételek kezelése

  -mennyiségszámítás ill. ellenőrzés

  -árazás

  9.helyszínbejárás (általában a kiíró által szervezve)


A gener lv llalkoz i aj nlat k sz t s l p sei iii

A generálvállalkozói ajánlat- készítés lépései III.

10. kérdések (saját és az alvállalkozó-jelöltektől

érkező) továbbítása a kiíró felé

11. a kérdésekre adott válaszok kiértékelése

12. a vállalkozási ajánlat összeállítása

13. a „nyers” ajánlat házon belüli bírálata

14. a végleges ajánlati levél és a végleges ajánlati

költségvetés összeállítása

15. az ajánlat beadása


A gener lv llalkoz i aj nlat k sz t s l p sei iv

A generálvállalkozói ajánlat- készítés lépései IV.

 • tárgyalás az építtetővel (a műszaki tartalom

  összehangolása, árak, határidők, szerződéses feltételek)

  17. módosított ajánlat beadása

  18. tárgyalás az építtetővel

  19. módosított ajánlat beadása

  20. tárgyalás az építtetővel

  21. módosított ajánlat beadása

  22. eredményhirdetés


Tervez s

Szakágak:

Építészet

Statika

Épületgépészet (……..)

Épület elektromos (……..)

Külső közművek (…….)

Utak

Kertészet

………………….

…………….……

Fázisok:

Beruházási program

Engedélyezési terv

Tender terv

Kiviteli terv

(Tervezői művezetés)

Megvalósulási terv

Tervezés


A gener lkivitelez s el k sz t se

A generálkivitelezés előkészítése

A kivitelező szervezet felállítása (mérnökiroda):

 • Személyzet

 • Konténerek, bútorok, stb.

 • Számítógépek, CAD munkahelyek, stb.

  Munkahely-berendezési, organizációs terv készítése:

 • Megközelítő utak, tároló területek, kerítések, stb.

 • Emelőgépek

 • Munkafázisonkénti organizációs terv

  Ütemezés:

 • Generál ütemterv készítése

 • A generál ütemtervhez illeszkedő alvállalkozói ütemtervek készítése

  Alvállalkozásba adandó munkarészek kezelése:

 • a munkarészek kiválasztása

 • a munkarészek dokumentálása

 • ajánlatkérések, az ajánlatok kiértékelése (ártükör)

 • alvállalkozók kiválasztása (szerződéskötés)


Gener lkivitelez i munkav gz s

Generálkivitelezői munkavégzés

Saját tevékenységek és az alvállalkozók koordinálása

 • Kiviteli tervek elosztása (ha az alv. szerz. kötéskor nem álltak rendelkezésre)

 • A kivitelezés szervezése, ütemezése

  • Generál művezetés

  • Kooperációs megbeszélések

 • Teljesítmények igazolása

  Minőségirányítás

 • Teljes körű dokumentáció biztosítása

 • Az elkészült munkarészek minőségének folyamatos helyszíni ellenőrzése

 • Az ellenőrzések eredményeinek dokumentálása

  Környezetvédelem

  Munkabiztonság

  Tűzbiztonság


Elsz mol s

Elszámolás

A szerződés szerint:

 • egyösszegű vállalás (rizikós)

 • elszámolás tételes felméréssel (biztonságosabb)

  Számlázás általában havonta:

 • egyösszegű vállalás esetén: a teljesítések %-os arányában

 • tételes felmérés esetén: az elvégzett munkák mennyiségi felmérésével

  Többletmunkák, pótmunkák


Ii r sz

II. RÉSZ

Az építőipari vállalkozás nehézségei


El zetes meggondol sok

ELŐZETES MEGGONDOLÁSOK

1.Milyen jellegű az építendő épület ?

2.Hol van az építési helyszín ?

3.Milyenek az organizációs körülmények ?

 • Mit tudunk az építtetőről, annak mérnökéről ?

  -van-e mögöttük rendben lezajlott projekt ?

  -mit tartalmaz a szerződéstervezet ?

  -milyen fizetési garanciát (legalább fedezetigazolást)

  tud adni ?

  5.Mennyi idő áll rendelkezésre az ajánlat elkészítésére ?

 • Milyen dokumentációt kapunk az ajánlatkészítéshez ?

 • Mennyi idő áll rendelkezésre a kivitelezéshez ?


Az p ttet i sz nd k

AZ ÉPÍTTETŐI SZÁNDÉK

 • 1/3 – nem is akar építtetni, csak információ kell a gazdasági számításaihoz

 • 1/3 – akar építtetni, de már kiválasztotta, hogy kivel

  3.1/3 – érdemi verseny


Az p ttet hi nyoss gai

AZ ÉPÍTTETŐ HIÁNYOSSÁGAI

 • Az építtető maga nem szakember, de költségtakarékossági okoból nem bíz meg „mérnök”-öt

 • Költségtakarékossági okból nem bíz meg tervezőt a tenderterv elkészítésével

 • Az építtető a hiányos felkészültségét azzal igyekszik pótolni, hogy minél több információt „kihúz” a vállalkozó-jelöltekből és azokat a másik vállalkozó-jelöltek felé kijátssza

  4.……..


Tervez i hi nyoss gok

TERVEZŐI HIÁNYOSSÁGOK

A vállalkozás során:

1.Nincs tenderterv (kiviteli terv végképp nincs), építési engedélyezési tervből, előtervből, koncepciótervből, stb. kell árazni

2.A tervekből és a kiírási feltételekből nem egyértelmű a műszaki tartalom (csapda mindkét irányban !)

3.A szakági tervek nincsenek egymáshoz koordinálva

 • Véletlen vagy szándékos torzítások a költségvetésben

  -kihagyott tételek

  -a valóságtól eltérő mennyiségek


Tervez i hi nyoss gok1

TERVEZŐI HIÁNYOSSÁGOK

A kivitelezés során:

 • Olvashatatlan (feliratok, számok, anyagjelölések) tervek

 • Az Építtető és a Tervező az el nem végzett munkájukat

  terv-megjegyzések formájában próbálják a generál-kivitelezőre hárítani (mit kell még a kivitelezéshez elvégezni, összehangolni, engedélyeztetni, stb.)

 • A szakági tervek nincsenek egymáshoz koordinálva

 • Egyezményes megoldások hiánya (pl.: ajtó méretek, acélszerkezetek, lakatos munkák bevonatolása, stb.)

 • Hol van a kiviteli tervek és a vállalkozó által készítendő műhelytervek/gyártmánytervek közti határ ?


Az alv llalkoz jel lt c gek viselked se

AZ ALVÁLLALKOZÓ-JELÖLT CÉGEK VISELKEDÉSE

1.Komoly alvállalkozói ajánlat a generálkivitelező felé sok esetben csak a generálkivitelező által megnyert munka esetén érkezik

2.Ajánlatadási munka-elhárítás a beosztott dolgozók részéről

3.Nem arra válaszol az alvállalkozói ajánlat, ami a kérdés

4.Ajánlatleadási határidő-késedelem

5.Lojalitás hiánya a megbízható (rendesen fizető) generálvállalkozók felé


A versenyt rs gener lkivitelez c gek viselked se

A VERSENYTÁRS GENERÁLKIVITELEZŐ CÉGEK VISELKEDÉSE

1.Dezinformációk bedobása

2.Egyéni stratégiák a tárgyalások és a módosított ajánlatok benyújtása során (kiszámíthatatlanság)

 • Megbízáshoz jutni a reálisnál alacsonyabb áron

  -majd csak lesz valahogy

  -előre menekülés

  4.Kartellezés tilalma (GVH)


 • Login