slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
S M Í Š E N É A S E N D V I Č O V É Z D I V O

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

S M Í Š E N É A S E N D V I Č O V É Z D I V O - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

S M Í Š E N É A S E N D V I Č O V É Z D I V O. c h a r a k t e r i s t i k a d r u h y s m í š e n é h o z d i v a s e n d v i č o v é z d i v o. S M Í Š E N É Z D I V O C H A R A K T E R I S T I K A. smíšené zdivo se skládá ze dvou nebo z několika různých stavebních materiálů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' S M Í Š E N É A S E N D V I Č O V É Z D I V O' - allayna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
s m e n a s e n d v i o v z d i v o

S M Í Š E N É A S E N D V I Č O V ÉZ D I V O

c h a r a k t e r i s t i k a

d r u h y s m í š e n é h o z d i v a

s e n d v i č o v é z d i v o

s m e n z d i v o c h a r a k t e r i s t i k a
S M Í Š E N É Z D I V OC H A R A K T E R I S T I K A
 • smíšené zdivo se skládá ze dvou nebo z několika různých stavebních materiálů
 • špatné vlastnosti jedněch materiálů se vyrovnávají dobrými vlastnostmi druhých (kamen – cihly)
 • použití smíšeného zdiva: zdivo sklepní, soklové, nábřežní zdi, opěrné zdi, ploty apod.
 • kombinace smíšeného zdiva: kámen + cihla, kámen + beton, cihla + beton
s m e n z d i v o d r u h y
S M Í Š E N É Z D I V OD R U H Y
 • SMÍŠENÉ ZDIVO JE BUĎ
 • z cihel a z kamene
 • z betonu a z kamene – obr. 1
 • z kombinace kámen, beton a cihly – obr. 2
 • z cihel a betonu – obr. 3

Obr. 1 Obr. 2

s m e n z d i v o d r u h y1
S M Í Š E N É Z D I V OD R U H Y

Obr. 3

1 – cihelné zdivo (běhouny), 2 – vazáková vrstva, 3 – betonové zdivo

s m e n z d i v o s m e n z d i v o z k a m e n e a c i h e l
S M Í Š E N É Z D I V OS M Í Š E N É Z D I V O Z K A M E N E A C I H E L
 • provádí se pouze v oblastech, kde je lomový kámen levnější než cihly
 • na vrstvu zdiva z lomového kamene, vysokou 600 až 1 200 mm se vyzdí tzv. řetěz – 3 až 6 cihel v celé tloušťce zdiva – obr. 4
 • zdivo se tímto vyrovná a vznikne průběžná spára
 • počet vrstev se řídí výškou pásů z lomového kamene
 • rohy, ostění apod. se vyzdívají z cihel
s m e n z d i v o s m e n z d i v o z k a m e n e a c i h e l1
S M Í Š E N É Z D I V OS M Í Š E N É Z D I V O Z K A M E N E A C I H E L

Obr. 4 Smíšené zdi z kamene a cihel

A – ložný lomový kámen a spojení vazáky

B – neložný lomový kámen, spojení vyrovnávajícími cihelnými vrstvami (tzv. řetězy)

1 - vrstvy běhounů, 2 - vazáky, 3 - zdivo z lomového kamene, 4 - vyrovnávací vrstvy

s m e n z d i v o s m e n z d i v o z k a m e n e a c i h e l2
S M Í Š E N É Z D I V OS M Í Š E N É Z D I V O Z K A M E N E A C I H E L

Obr. 5, 6 Smíšené zdivo gotické stavby z 14. století – Švédská kaple v Opavě

s m e n z d i v o sm en zdivo z kamene a z betonu
S M Í Š E N É Z D I V OSMÍŠENÉ ZDIVO Z KAMENE A Z BETONU
 • používá se převážně na opěrné zdi, kde záleží především na vzhledu zdi
 • kámen působí jako obklad
 • plní dekorativní funkci

SMÍŠENÉ ZDIVO Z KAMENE , Z BETONU A CIHEL

 • používalo se dříve jako zdivo soklové u obytných budov (dnes se nepoužívá z důvodu tepelně-izolačních)
 • vnější líc se zdí z kamene, vnitřní líc z cihel a střed se vyplní prostým betonem
s e n d v i o v z d i v o v l a s t n o s t i
S E N D V I Č O V É Z D I V OV L A S T N O S T I
 • sendvičové zdivo je zdivo složené ze dvou nebo více vrstev
 • sendvičové zdivo je vhodné spojení zdícího materiálu pro obvodových zdi a izolantu (polystyrén, minerální nebo jiná vhodná tepelná izolace)
 • takový způsob stavění snižuje tloušťku obvodových zdí a zároveň zlepšuje parametry tepelné izolace zdiva
s e n d v i o v z d i v o p k l a d y s k l a d b y
S E N D V I Č O V É Z D I V OP Ř Í K L A D Y S K L A D B Y

Obr. 8

Pata dvouvrstvé dvouvrstvé venkovní stěny s tepelnou izolací uvnitř zdiva

Obr. 7

Dvouvrstvá venkovní stěna s tepelnou izolací uvnitř zdiva

s e n d v i o v z d i v o p k l a d y s k l a d b y1
S E N D V I Č O V É Z D I V OP Ř Í K L A D Y S K L A D B Y

Obr. 9

Dvouvrstvá venkovní stěna se vzduchovou mezerou

Obr. 10

Dvouvrstvá venkovní stěna se vzduchovou mezerou a izolační vrstvou

p o u i t z d r o j e
P o u ž i t é z d r o j e
 • Seznam použité literatury
 • PODLENA, Václav. Zednické práce: technologie: 1. ročník: učebnice pro odborná učiliště. 2. vyd. Praha: Parta, 2006, 97 s. ISBN 80-732-0094-5.
 • NESTLE, Hans. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Vyd.1. Praha: Europa-Sobotáles, 2005, 607 s. ISBN 80-867-0611-7.
 • Obrazový materiál
 • Obr. 1 - 4PODLENA, Václav. Zednické práce: technologie : 1. ročník : učebnice pro odborná učiliště. 2. vyd. Praha: Parta, 2006, 97 s. ISBN 80-732-0094-5.
 • Obr. 5 - 6 MICHALČÍKOVÁ, Pavla
 • Obr. 7 - 10 NESTLE, Hans. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Vyd.1. Praha: Europa-Sobotáles, 2005, 607 s. ISBN 80-867-0611-7.
o v e n p r e z e n t a c e 20
O v ě ř e n í p r e z e n t a c e č. 20

Jaké mohou být kombinace smíšeného zdiva?

Kde se smíšené zdivo používalo?

Vysvětli, co znamená sendvičové zdivo.

Uveď příklady skladeb sendvičového zdiva.

Jaké jsou přednosti sendvičového zdiva?

ad