Ouderavond M4 2 oktober 2013 - PowerPoint PPT Presentation

Ouderavond m4 2 oktober 2013
Download
1 / 23

 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ouderavond M4 2 oktober 2013. Frank Veenendaal - Conrector José de la Fuente Pozo - Laagcoördinator Mia Memelink - Decaan Wim van Houte- Mentor M4A Daniëlle v an Buren- Mentor M4B Wim van der Beek - Mentor M4C. Programma.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ouderavond M4 2 oktober 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ouderavond m4 2 oktober 2013

Ouderavond M42 oktober 2013

Frank Veenendaal - Conrector

José de la Fuente Pozo - Laagcoördinator

Mia Memelink - Decaan

Wim van Houte- Mentor M4A

Daniëlle van Buren- Mentor M4B

Wim van der Beek - Mentor M4C


Programma

Programma

 • Het eindexamen: PTA, SET en SEP, handleiding

 • Herkansingen

 • De examentraining

 • Het sectorwerkstuk

 • Decanaat

 • Waar gaat u heen?


Eindexamen pta

Eindexamen PTA

Programma van Toetsing en Afsluiting

 • Examendossier is gestart in M3, nu verder

 • Per vak geordend

 • Belangrijk: ‘weging’ en ‘herkansbaar’

 • Alle cijfers van M-4 tellen mee + de cijfers uit het examendossier van M-3 (gewogen gemiddelde)

 • 1 oktober op de schoolsite

 • PTA en Handleiding afgedrukt voor de leerlingen.


Ouderavond m4 2 oktober 2013

Schooldeel van het eindexamen

SET& SEP

School Examen Toets = herkansbaar

School Examen Practicum = alle niet herkansbare

toetsen


Afmelden voor tijdens set

Afmelden voor / tijdens SET

 • Vooraf afmelden

 • Afwezig? Docent noteert een 0,1.

 • Inhalen: Zie handleiding.

 • Herkansen? Zie handleiding.

  In de herkansingsweek (1 per periode)


Afwezig tijdens toets

Afwezig tijdens toets

3 herkansingen dit jaar!

Afwezig? Inhalen mag, maar…

 • gaat ten koste van de herkansing

 • indien de leerling meerdere SET's heeft gemist, tellen de inhaalmomenten als 1 herkansing.


Data set weken

Data SET-weken

 • Week 45: SET-week 1

 • Week 3: SET-week 2

 • Week 4: KLUTO MVT

 • Week 13: SET-week 3


Data eindexamen

Data Eindexamen

 • Start CE 1e tijdvak: 12 mei 2014

  Eind CE 1e tijdvak: 27 mei 2014

  Uitslag 1e tijdvak: 11 juni 2014 onder voorbehoud

 • CE 2e tijdvak: 16 juni 2014

  Uitslag: 25 juni 2014 onder voorbehoud

 • Diplomering: 09/10 juli 2014


De examentraining

De examentraining

 • Tijdens de les:

  - opdrachten maken

  - opdrachten bespreken

  - vragen stellen, etc.

 • Examentrainingsweken eind schooljaar:

  - 2 trainingen

  - bespreking door vakdocent

  - Lyceo examentraining. Via lyceowebsite.


Het sectorwerkstuk

Het Sectorwerkstuk

 • Opdracht (werkstuk) waarin je laat zien dat je de vaardigheden beheerst:

  • Samenwerken

  • Plannen

  • Informatie zoeken

  • Presenteren (13 november 2013)


Planners en pta

Planners en PTA

Doel

 • Werken met planners.

 • Controle op plannen

 • Goede planning over de maanden,

  gebruik het PTA.


Gezocht ouderadviesgroep mavo m v

GezochtOUDERADVIESGROEP MAVO M/V

AANMELDEN? GRAAG!!

VIA:

INFO@REVIUSDOORN.NL


Ouderavond m4 2 oktober 2013

DECANAAT

Mia Memelink


Agenda

Agenda

 • Mogelijkheden na vmbo-TL

 • MBO - opleiding

 • Aanmelding MBO – opleiding

 • MHBO - opleiding

 • Overstap vmbo TL - havo

 • Keuzebegeleiding en belangrijke data

 • Tot slot!

 • Vragen?


Mogelijkheden na vmbo tl

Mogelijkheden na vmbo-TL

 • Startkwalificatie

 • Werken en lerenBeroeps Begeleidende Leerweg (BBL) (> 60% praktijk)

 • Doorlerena. Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) (70% leren+30% stage) b. havo c. MHBO


Het mbo de sectoren

Het MBO: de sectoren

 • AOC LandbouwAgrarisch Opleidings-Centrum

 • ROCZorg en WelzijnRegionaal Opleidings-TechniekCentrumEconomie


Het mbo de niveaus

Het MBO: de niveaus

Niveau en naam Toelatingsvoorwaarden

 • 1 AssistententoelatingsgesprekOpleiding

 • 2 BasisberoepstoelatingsgesprekOpleiding

 • 3Vakopleidingvmbo- KGTdiploma

 • 4 Middenkadervmbo-TL diplomaOpleidingmet voorwaarden


Aanmelding mbo opleidingen

Aanmelding MBO-opleidingen

Voordelen van een vroege aanmelding

(1 april 2014)

 • 1. Je weet in een vroeg stadium of je geplaatst bent.

 • 2. Mocht je onverhoopt niet geplaatst worden, dan heb je nog voldoende tijd om je aan te melden voor een andere opleiding.

 • 3. Bij een verlengde intakefase is er voldoende tijd om die uit te voeren.

 • 4. MBO-instellingen kunnen jou in een vroegtijdig stadium goed informeren over verschillende opleidingszaken.

 • TIP:You Tube filmpje intakegesprek

  ROC http://youtu.be/njH9gHyAEj0


Mhbo combinatie opleidingen

MHBO:Combinatie opleidingen

 • MHBO*MBO + HBO

  Kan o.a. bij veel economische opleidingen.

  LET OP : mogelijke instroomeisen van een MHBO opleiding!


De overstap naar havo

De overstap naar havo

Doel en kenmerken Tweede fase:

 • Actief en zelfstandig lerende leerling

 • Profiel i.p.v. vakkenpakket


Ouderavond m4 2 oktober 2013

Voorwaarden:

 • Gesprek over motivatie en studiehouding

 • Positief advies van de docenten

 • Afgesloten opleiding met eindlijst (CE+SE) gemiddeld 6,8 of hoger.

 • Er moet stof ingehaald worden.


Keuzebegeleiding vmbo 4

Keuzebegeleiding vmbo 4

 • Vragenlijst

  opleidingswens is al geweest

 • gesprek met decaan oktober

 • MBO Studiebeurs Utrecht 6/7 december

 • Naar havo info-avond 14 januari 2014

 • Open dagen MBO’s november t/m www.roc.nl april

 • Rotary beroepenmarkt 28 januari

 • MBO scholenmarkt 6 maart


Tot slot

Tot slot !

 • Steun en stimulans is belangrijk

 • Vertel wat goed/fout ging bij eigen studie en beroepskeuze

 • Gesprek met decaan, neem even contact op

 • Telefonisch bereikbaar dinsdag, woensdag en donderdag op telefoonnummer 0343-412145 of per mail m.memelink@reviusdoorn.nl

 • Veel succes bij de keuze!!


 • Login