slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Badania nad stresem związanym z pracą prowadzone w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Badania nad stresem związanym z pracą prowadzone w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on

Spotkanie Zespołu Negocjacyjnego Partnerów Społecznych ds.implementacji Europejskiego Porozumienia Ramowego dotyczącego stresu związanego z pracą ZRP, Warszawa, 15 kwietnia 2007. Badania nad stresem związanym z pracą prowadzone w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Badania nad stresem związanym z pracą prowadzone w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy' - aliya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Spotkanie Zespołu Negocjacyjnego Partnerów Społecznych ds.implementacji

Europejskiego Porozumienia Ramowego dotyczącego stresu związanego z pracą

ZRP, Warszawa, 15 kwietnia 2007

Badania nad stresem związanym z pracą

prowadzone

w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy

-Państwowym Instytucie Badawczym

dr hab.Maria Widerszal-Bazyl

Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy

slide2

PLAN

 • Co to jest stres związany z pracą?
 • 2. Pole badawcze
 • 3. Pomiar stresu w pracy
 • 4. Stres w wybranych zawodach
 • 5. Wybrane źródła stresu w pracy i ich związek
 • ze zdrowiem pracownika
 • 6. Prewencja stresu związanego z pracą
 • 7. Współpraca z organizacjami europejskimi
slide3

1. CO TO JEST STRES

ZWIĄZANY Z PRACĄ?

Reakcja psychofizjologiczna pojawiająca się wówczas, gdy

wymagania w pracy przekraczają możliwości jednostki lub też są na granicy tych możliwości.

slide4

2. POLE BADAWCZE

Źródła stresu w pracy

Zdrowie

 • Psychiczne np.:
 • - niepokój
 • - depresja
 • zadowolenie z pracy
 • zadowolenie z życia

Czynniki fizyko-chemiczne

np.: - hałas

- temperatura

 • Czynniki psychospołeczne
 • np.:
 • wymagania
 • kontrola
 • wsparcie społeczne
 • niejasność i konfliktowość roli
 • - niepewność pracy
 • - mobbing
 • Fizyczne, np.:
 • - ciśnienie krwi
 • - rytm serca
 • absencje chorobowe
 • dolegliwości
 • mięśniowo-szkieletowe

Zmienne

indywidualne

 • np.:
 • reaktywność
 • typ zachowania A
 • neurotyzm
slide6

Model kwestionariusza

Psychospołeczne Warunki Pracy (PWP)

(CIOP-PIB, 2000)

 • Skala wymagań
 • Skala kontroli
 • Skala wsparcia
 • społecznego
 • Skala samopoczucia
 • Skala pożądanych
 • zmian
slide7

STRUKTURA CZYNNIKOWA PWP

(W1) W.intelektualne (22,6%)

(W2) W.psychofizyczne oraz w zakr.

odpow.za bezp.ludzi i majątku (10,8%)

(W3) W.wynikające z konfliktowości

roli i przeciążenia (8%)

wymagania (W)

(K1) K.behavioralna (26,5%)

(K2) K.poznawcza (11%)

kontrola (K)

(WS1) Ws.przełoż.(53,8%) (WS2) Ws. kolegów (12,6%)

Skala wsparcia społ.(WS)

(D1) samopocz.fiz.(33,7%)

(D2) samopocz.psych.(7,1%

Skala dobrostanu (D)

Skala potrzebnych zmian

(PZ1) potrzeba zmian (41%)

slide8

4.Badania nad stresem w wybranych zawodach

 • pracownicy pomocy społecznej
 • Psychospołeczne właściwości pracya stres i wypalenie zawodowe
 • kierownicy
 • Psychospołeczne właściwości pracy, zmienne indywidualne (reaktywność, wzór
 • zachowania A, twardość) a zdrowie (psychiczne, kardiologiczne)
 • kontrolerzy ruchu lotniczego
 • Sprawność psychomotoryczna i psychospołeczne właściwości pracy a
 • stres
 • pielęgniarki
 • badania porównawcze w 10 krajach UE nad przyczynami zamiaru
 • porzucenia pracy
 • nauczyciele i pracownicy banków
 • efektywność interwencji obniżającej poziom stresu
slide10

Zdolność do pracy (wskaźnik WAI)

a wymagania, kontrola, wsparcie i ich interakcja

Wyniki analizy regresji (projekt NEXT)

β

K

Ws

wiek

W

W*K

W*K*Ws

Krok 2

Krok 1

Krok 3

Step 4

ΔR2 =0

ΔR2 = 2%

ΔR2 =12%

ΔR2 = 0

slide11

5. WYBRANE ŹRÓDŁA STRESU W PRACY

I ICH ZWIĄZEK ZE ZDROWIEM PRACOWNIKA

 • zakres kontroli w pracy
 • partycypacja bezpośrednia pracowników w decyzjach
 • niepewność pracy
 • konflikt praca-dom
 • mobbing
 • nowe formy pracy: telepraca
slide12

Zróżnicowanie społeczne

niepewności pracy w Polsce

Zadanie badawcze CIOP-PIB 3.A.04 „Niepewność pracy jako źródło stresu a zdrowie”

Próba ogólnopolska N= 377

w ramach sondażu typu „Omnibus” (Sopocka Pracownia Badań Społecznych)

Miejsce zatrud

(przeds.państw, prywatne, itp).

Grupa społ-zaw.

wiek

płeć

Wykształcenie

(Podst<zasad)

Typ gospodarstwa

NIEPEWNOŚĆ PRACY

(kwest. Ashford i in.1989)

Miejsce zamieszkania

(wieś, miasto: <50tys,50-200tys,

>200tys)

Wielkość gosp.

domowego

(4 osób i więcej/inne)

Dochody na osobę

Region Polski

(Płn, Wsch, Płd

Wielkopolska,Centr. )

Korzystanie

z internetu

(Tak/nie)

slide13

Korelacje 3 form niepewności pracy

ze stresogennymi dymensjami pracy

i zmiennymi zdrowia

Zadanie badawcze CIOP-PIB 3.A.04 „Niepewność pracy jako źródło stresu a zdrowie”

Urzędnicy banku N=265

Zdrowie psych.

GHQ-12

NIEPEWNOŚĆ

cech pracy

WYMAGANIA

Zadowolenie

z pracy

KONTROLA

NIEPEWNOŚĆ

obecnej pracy

Absencje

chorobowe (-)

NIEPEWNOŚĆ

zdobycia nowej pracy

WSPARCIE SPOŁ.

Konflikt

praca-rodzina

slide14

Mobbingprojekt CIOP-PIB IV.07: Polska adaptacja kwestionariusza Negative Acts Questionnaire (NAQ) do badania mobbingu(gł.wyk.Magda Warszewska-Makuch)

Badania kwestionariuszem NAQ:

1098 nauczycieli ze 120 placówek oświatowo-wychowowaczych

Liczba ofiar mobbingu (wg kryterium Leymana):

106 nauczycieli czyli 9,7%

mobbing jako predyktor zdrowia psychicznego
Podsumowanie wyników regresji wielokrotnej zdrowia psychicznego (GHQ12):Mobbing jako predyktor zdrowia psychicznego

Wiek

Płeć

Wydarzenia życiowe

6%

Stresory

psychospoł

11%

14%

mobbing

slide16

6. Prewencja stresu związanego z pracą

 • TRZY POZIOMY PREWENCJI:
 • Prewencja 1-szego rzędu
 • - ograniczanie źródeł stresu
 • Prewencja 2-go rzędu
 • - doskonalenie radzenia sobie ze stresem
 • Prewencja 3-ciego rzędu
 • - ograniczanie skutków stresu, leczenie
slide17

OGRANICZANIE ŹRÓDEŁ STRESU:

DOBÓR ZAWODOWY

 • charakterystyka 550 zawodów
 • („Przewodnik po zawodach”- 7 tomów)
 • - wraz z opisem wymagań niezbędnych przy wykonywaniu zawodu
 • Lista 58 zawodów i 152 stanowisk trudnych i
 • niebezpiecznych,
 • - wraz z wykazem cech krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa
 • Walidacja testów psychologicznych dla potrzeb
 • doboru do zawodów trudnych i niebezpiecznych
 • Badania psychologiczne kierowców i operatorów
 • sprzętu budowlanego
slide18

Prewencja 2-go rzędu - doskonalenie radzenia sobie ze stresem

Przykład: programy antystresowe krótko- i długoterminowe

wśród pracowników banku i ich efektywność

 • Pomiar przed interwencją(grupy: eksperymentalna i kontrolna, N=72)
 • - psychospołeczne właściwości pracy
 • - style radzenia sobie
 • - wypalenie zawodowe
 • 2. Interwencja (krótka: 2 sesje po 6 godz. długa: 10 sesji po 4 godz)
 • cele: zmniejszenie przeciążenia i konfliktowości roli, zwiększenie wsparcia
 • społecznego, modyfikacja stylów radzenia sobie
 • metody: techniki poznawczo-behawioralne, m.in. priorytetyzacja zadań,
 • elementy negocjacji, treningu asertywności, zarządzania czasem
 • 3. Pomiar po interwencji (grupy: eksperymentalna i kontrolna)
 • efekty: - obniżenie przeciążenia i konfliktowości roli
 • - wzrost wsparcia od przełożonych (!) i kolegów
 • - obniżenie wypalenia (wyczerpania emocj., depersonalizacji(!)
 • - radzenie sobie: wzrost stylu zadaniowego (!), spadek – emocjonalnego
 • wzrost stylu ukierunkowanego na kontakty społeczne
slide19

7. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI EUROPEJSKIMI

 • Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
 • - projekt „Dobre praktyki”
 • - projekt „Europejskie obserwatorium ryzyka”:
 • * koordynacja raportu „Stres w pracy w Europie”
 • * udział w opracowaniu raportu „Przewidywania ekspertów
 • na temat wyłaniających się czynników ryzyka
 • psychospołecznego związanego z bezpieczeństwem i
 • zdrowiem w pracy”
 • Projekt PRIMA-EF
 • „Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym – ramy europejskie”
ad