Aktuell forskning
Download
1 / 14

Aktuell forskning - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

”Aktuell forskning”. = om och i : specifikt fritidshem? = senaste året, åren? VERKSAMHET YRKE. Barn i fritidshem -forskningsrapport fr 2004. Barns domän – men friheten är krävande Förhandlingar och maktkamp Befäster traditionella könsmönster

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Aktuell forskning ' - aliya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Aktuell forskning l.jpg

”Aktuell forskning”

= om och i : specifikt fritidshem?

= senaste året, åren?

VERKSAMHET YRKE

5 maj 2010 Birgit Andersson


Barn i fritidshem forskningsrapport fr 2004 l.jpg
Barn i fritidshem -forskningsrapport fr 2004

 • Barns domän – men friheten är krävande

 • Förhandlingar och maktkamp

 • Befäster traditionella könsmönster

 • Viktig socialisations- och lärandemiljö

  Johansson, I & A-L Ljusberg (2004) Barn i fritidshem.

  http://www.buv.su.se/content/1/c6/03/86/98/IOL_Forskning21_Anna_Lena_Ljusberg_Inge_Johansson.pdf

  __________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________

5 maj 2010 Birgit Andersson


L rande i fritidshem l.jpg
Lärande i fritidshem

Informellt, situationsstyrt, präglat av samvaron barn-barn och vuxna sociala kompetenser

 • Kjoer, Bjorg (2005) Born og barndom på fritidshjem. (avhandling)

 • Bardon, Ingrid (2008) ”På fritids tänker man inte på att man lär sig saker” D-uppsats , J-köping

5 maj 2010 Birgit Andersson


Kamratskapande o konflikter l.jpg
Kamratskapande o konflikter

 • Ihrskog, Maud (2006) Kompisar och kamrater. Barns och ungas relationsskapande i vardagen. (avhandling)

 • Wrethander Bliding (2007) Inneslutning och uteslutning – barns relationsarbete i skolan. (bok som bygger på hennes avhandling)

  Marianne Dahl studerar Barns egenstyrda verksamhet i fritidshem, förväntas presentera studien vid årsskiftet 20110/11 (lic.avhandling)

5 maj 2010 Birgit Andersson


Fritid som diskurs och inneh ll l.jpg
Fritid som diskurs och innehåll

- Fritidsbegreppets försvinnande

- Förskjutning fr hem- och omsorgsdiskurs mot ? – skoldiskurs?

I Sverige måste ”kompletteringens fokus” analyseras och diskuteras

konsekvenser för barns lärande och utveckling?

Björn Haglund (2009) Fritid som diskurs och innehåll

I: Pedagogisk Forskning i Sverige Årg 14 , Nr 1 s. 22-44. (vetenskaplig artikel)

5 maj 2010 Birgit Andersson


Fritidspedagogens yrkesroll l.jpg
Fritidspedagogens yrkesroll

 • Yrkesposition

  • Strukturell nivå

 • Yrkesfunktion

  • Samspelet mellan aktörerna

  • (förhållandet mellan olika funktioner = yrkesrelationer)

 • Yrkesidentitet

  • Personlig upplevelse

5 maj 2010 Birgit Andersson


Slide7 l.jpg

Fritidspedagogers yrkesidentitet

Idag, efter 10 år inom utbildningssektorn

? ? ? ? ? ? ?

- Hur påverkar externa krav om kvalitetsredovisningar och andra bedömningsprocesser fritidspedagogers yrkesidentitet idag?

5 maj 2010 Birgit Andersson


Bed mningar i fritidshem l.jpg
Bedömningar i fritidshem?

(för/delstudie inför avhandlingsarbetet)

1) Fritidspedagoger bedömer främst

- barn (social kompetens), barngrupp, verksamhet, sitt eget agerande

2) - genom vardagliga iakttagelser

3) - dokumenterar endast i undantagsfall

- Hur kommer det sig? –Hur kan det förstås?

Andersson, Birgit (2010) The entrance of assessment into Swedish leisur-time centres pedagogues´ attitudes and practises.

In Education Inquiry,  Volume 1, No 3, (Artikeln publiceras efter sommaren)

5 maj 2010 Birgit Andersson


Slide9 l.jpg

Fritidspedagogers bedömningar rörande olika faktorer inom fritidshemsverksamhet. N= 105

5 maj 2010 Birgit Andersson


Forskningsfr gor o metod f r min avhandling l.jpg
Forskningsfrågor o metod för min avhandling fritidshemsverksamhet. N= 105

 • Hur identifierar fritidspedagoger sitt yrke o arbete, med särskilt fokus på kvalitetsarbete och bedömningar

 • Vilka externa krav uttalas och kan utläsas i lokala dokument

 • (Vilka kärnkompetenser anges som centrala idag och vilka är möjliga att förvärva genom dagens utbildningen )------------------------

  Fältstudier

  Djupintervjuer med 23 fritidspedagoger,

  2 förvaltningstjänstemän och 6 rektorer.

5 maj 2010 Birgit Andersson


Slide11 l.jpg
Samtalsguide som underlag för kvalitetsarbete och utveckling i fritidshem och med fritidspedagogik som grund

 • För huvudmän och rektorer i sitt arbete tillsammans med sin personal

 • Stöd för att aktivt arbeta med och utveckla fritidshemmets kvalitet

 • Kompletterar Skolverkets övriga material

 • Bygger på forskning och beprövad erfarenhet

5 maj 2010 Birgit Andersson


Fritidspedagogik l.jpg
Fritidspedagogik utveckling i fritidshem och med fritidspedagogik som grund

 • förenar god omsorg och pedagogisk verksamhet och utgår mer från barns erfarenhetsvärld än ”kursplaner” med förutbestämda innehåll.

  - bygger på aktivt deltagande i autentiska, sociala och meningsfulla sammanhang i syfte att främja barns allsidiga lärande och utveckling.

  - har ett särskilt fokus på individers identitetsbygge och sociala kompetensutveckling eftersom dessa är sammankopplade med grundläggande behov och lärande överhuvudtaget.

5 maj 2010 Birgit Andersson


Fritidspedagogik13 l.jpg
Fritidspedagogik utveckling i fritidshem och med fritidspedagogik som grund

- bygger på ett grupporienterat arbetssätt där relationer barn – barn och barn – vuxna är viktiga redskap för att stödja och stimulera barn i deras förståelse och hantering av den verklighet de är en del av.

 • - använder sig av lekens många förtjänster liksom skapande arbete samt betonar processerna i lärande och utveckling.

 • - domineras av det informella lärandet som också handlar om att fånga och ta tillvara likväl som att skapa situationer i vardagen där barn kan inspireras och utmanas i sitt lärande.

5 maj 2010 Birgit Andersson


Slide14 l.jpg
Samtalsguiden kommer från Skolverket efter sommaren… utveckling i fritidshem och med fritidspedagogik som grundMin forskningsresa går vidare, om än inte så rakt som nedan…

 • TACK för visad uppmärksamhet

5 maj 2010 Birgit Andersson


ad