Sopky - PowerPoint PPT Presentation

Sopky
Download
1 / 12

 • 213 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sopky. Miloslav Klíma. Vznik.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Sopky

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sopky

Sopky

Miloslav Klíma


Vznik

Vznik

 • Velká část sopek vzniká v hraničních oblastech zemských desek. K největším erupcím dochází na místech, kde se desky srážejí. Hornina, která je stlačována do země se roztaví po cestě k zemskému povrchu, zhoustne a vyvolá sopečnou činnost. V místech, kde se desky rozestupují, se nacházejí podmořské sopky, jejichž magma uniká do vody.


Vznik1

Vznik

 • 5 až 30 kilometrů pod povrchem se nachází magmatický krb, místo odkud magma expanduje kráterem na povrch. Po prudkém sopečném výbuchu může tento magmatický krb vyhasnout, čímž se vytvoří ohromná podzemní jeskyně. Velmi často se stává, že se vrchol sopky zřítí právě do těchto míst, pak se vytvoří rozsáhlý kráter zvaný kaldera. Kaldery se často zaplňují vodou a vytvářejí kráterové jezero. Kráterová jezera mohou mít průměr mnoha kilometrů.


Magmatick krb

Magmatický krb

 • oblast v zemském nitru, v níž je nahromaděna magmatická tavenina, která odtud proniká do vyšších částí zemské kůry, kde vytváří intruzívní nebo proniková tělesa, popřípadě proniká až na zemský povrch, kde vytváří výlevy a sopky.


L va a erupce

Láva a erupce

 • Teplota lávy, která vytéká ze sopky dosahuje až 1000 °C a její rychlost může přesáhnout 165 metrů za vteřinu.


Typy erupc

Typy erupcí

 • Havajský typ – jedná se o nejklidnější erupce, kdy se řídká tekutá láva valí z kráteru a vytvoří velkou kopuli.

 • Strombolský typ – při jeho výbuchu jsou kusy lávy vypuzovány na povrch sérií mírných výbuchů.

 • Vulkanický typ – jde o silnější erupci, kdy klidné období skončí velkým výbuchem.

 • Pelejský typ – nejsilnější sopečné výbuchy, kdy erupci provází rozžhavené plyny a popel.


Zaj mavosti

Zajímavosti

 • Zatím k nejsilnější erupci došlo 27. 8. 1883 při výbuchu Krakatau v Indonésii. Exploze byla slyšet až do vzdálenosti 4,6 km a zhroucená sopka vyvolala 30 metrů vysoké přílivové vlny. Výbuch způsobil v následujícím roce celosvětový pokles teploty asi o 1,2 °C a vyvolával barvité západy slunce po celém světě.


Zaj mavosti1

Zajímavosti

 • Podle historických pramenů vybuchl asi 1500 let př. n. l. sopečný ostrov Santorini v dnešním Egejském moři. Dnes je Santorini oblíbený cíl mnoha turistů, nicméně po tomto výbuchu se vytvořila vlna tsunami, která mířila přímo na Krétu. Podle vzorků sedimentů se dnes vyvozuje, že vzniklá vlna byla vysoká přibližně 150 metrů a její zaplavení Kréty zničilo vyspělou minojskou civilizaci.


Zaj mavosti2

Zajímavosti

 • Aktivní vulkanismus byl v současnosti pozorován také na Jupiterově měsíci Io, který je silně deformován slapovými silami. Z planet je předpokládán vulkanismus také na Venuši, ačkoliv ještě nebyl přístroji sond pozorován. Na planetě Mars jsou pozorovány geologicky nedávné (mladší než 100 miliónů let) lávové výlevy, které naznačují pokračující vulkanickou aktivitu i tohoto tělesa.


Nejv znamn j sopky sv ta

Nejvýznamnější sopky světa

Název hory – Výška – Poslední výbuch

Etna (Sicílie) – 3350 m – 2006

Vesuv (Apeninský poloostrov) – 1277 m – 1944

Hekla (Island) – 1491 m – 1991

Pico de Teide (Tenerife) – 3718 m – 1909

Kamerunská hora (Kamerun) – 4070 m – 1982

Kerinci (Sumatra) – 3800 m – 1987

Semeru (Jáva) – 3676 m – 1989

Ključevskaja (Kamčatka) – 4750 m – 1994

Colima (Mexiko) – 3984 m – 1988

Fuego (Guatemala) – 3835 m – 1988


Vlivy erupc na prost ed

Vlivy erupcí na prostředí

 • Dostatečně mohutná sopečná erupce může silně zasáhnout nejen do života lidí žijících na svazích sopky a v jejím blízkém okolí, může ovlivnit i oblasti mnohem vzdálenější. Velké množství do vzduchu vymrštěného popela a nečistot totiž může vést k rozsáhlým podnebným změnám přetrvávajícím rok i déle na celé polokouli. Nebo exploze sopečných ostrovů, které mohou být doprovázeny obrovskými tsunami.


Konec

Konec


 • Login