Taalbeleid in het hbo: een serieuze zaak Folkert Kuiken, Universiteit van Amsterdam - PowerPoint PPT Presentation

Taalbeleid in het hbo:
Download
1 / 46

 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Taalbeleid in het hbo: een serieuze zaak Folkert Kuiken, Universiteit van Amsterdam f.kuiken@uva.nl Kennisdag Taal en taalbeleid, Hogeschool van Amsterdam, 3 maart 2011. Inhoud. Introductie: Taal een serieuze zaak De hand in eigen boezem: Taalbeleid aan de UvA Taalbeleid in het hbo

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Taalbeleid in het hbo: een serieuze zaak Folkert Kuiken, Universiteit van Amsterdam

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Taalbeleid in het hbo een serieuze zaak folkert kuiken universiteit van amsterdam

Taalbeleid in het hbo:

een serieuze zaak

Folkert Kuiken, Universiteit van Amsterdam

f.kuiken@uva.nl

Kennisdag Taal en taalbeleid, Hogeschool van Amsterdam, 3 maart 2011


Inhoud

Inhoud

 • Introductie: Taal een serieuze zaak

 • De hand in eigen boezem: Taalbeleid aan de UvA

 • Taalbeleid in het hbo

 • Taalbeleid aan de HvA


Taalbeleid in het hbo een serieuze zaak folkert kuiken universiteit van amsterdam

1Introductie:

Taal, een serieuze zaak


Taal kan doden

Taal kan doden

 • ‘We are sinking!’

  • Berlitz commercial 2006

 • ‘Matroos verdrinkt na taalproblemen’

  • ANP, 28-10-2008

 • ‘Een taalprobleem werd Khadija’s baby fataal’

  • Het Parool, 15-2-2011


Inzoomen op leesvaardigheid

Inzoomen op leesvaardigheid


To read or not to read national endowment for the arts 2007

To read or not to read?(National Endowment for the Arts 2007)

 • Goede lezers

  • betere banen

  • hogere salarissen

  • doen meer aan cultuur en sport

  • zetten zich vaker als vrijwilliger in

 • Zwakke lezers

  • meer schooluitval

  • hogere werkloosheid

  • zitten vaker in de gevangenis


Pisa leesvaardigheid van 15 jarigen

PISA: Leesvaardigheid van 15-jarigen

 • Percentage leerlingen dat op het laagste niveau leest

  • 2003: 11,5%2006: 15,1%2009: 14,3%

 • Kwaliteitsagenda VO 2008-2011: Onderwijs met ambitie

  • 8% leest op laagste niveau

  • % dat op hoogste niveau leest verhogen

 • Percentage leerlingen dat in 2009 niet met plezier leest

  • Gemiddeld in 65 landen: 37%In Nederland: 49%


Taal als voertuig van de geest

Taal als voertuig van de geest

 • Communicatie is vooral talig

 • Ideeën, gedachten → taal

  • Plannen, formuleren, articuleren/reviseren

 • Taal → ideeën, gedachten

  • In de eerste plaats, daarnaast, verder, tot slot…

  • Omdat, daarentegen, hoewel, niettegenstaande dat…


Taal een serieuze zaak

Taal, een serieuze zaak

 • Kennis- en leerstofoverdracht vindt vooral plaats door middel van taal

 • Taalvaardigheid draagt in belangrijke mate bij aan succes in opleiding en werk

 • Een goede taalvaardigheid opent deuren,

  een slechte taalvaardigheid houdt deze gesloten


Leessuggestie

Leessuggestie

 • Rens Bod (2010) De vergeten wetenschappen. Een geschiedenis van de humaniora. Amsterdam: Bert Bakker.


Taalbeleid in het hbo een serieuze zaak folkert kuiken universiteit van amsterdam

2 De hand in eigen boezem:

Taalbeleid aan de UvA


Problemen van studenten fgw uva volgens hun docenten

Problemen van studenten FGw/UvA volgens hun docenten

 • Spelling en grammatica zijn knelpunten

 • Onbeholpen formuleringen

 • Gebrek aan structuur in alinea’s en teksten

 • Oorzaak: onwil en/of onwetendheid


Enkele voorbeelden van schrijfproblemen bij eerstejaarsstudenten aan de fgw uva

Enkele voorbeelden van schrijfproblemen bij eerstejaarsstudenten aan de FGw/UvA

 • Ruim 70% van Georgië zijn Georgische orthodoxen.

 • Terrorisme is hetgeen wat de klok slaat in de herfst van dat jaar.

 • Echter wil de president met dit voorkomen dat…

 • Door middel van er meer van te weten kan je leren hoe zo door te gaan of hoe het nog beter kan.

 • Moskou bewoont ruim 7% van de bevolking.

 • Georgië wordt aan twee kanten omringd met water.


Rapport commissie taalbeleid fgw 2009

Rapport Commissie Taalbeleid FGw (2009)

 • Aard en omvang van het probleem

 • Bestaande en benodigde voorzieningen

 • Een centrale diagnostische toets?

 • Facultair en universitair beleid

 • Kosten en baten


Enkele aanbevelingen

Enkele aanbevelingen

 • Geen centrale entreetoets, maar signalering en diagnosticering van problemen gekoppeld aan Onderzoeksvaardigheden en Academisch schrijven in de betreffende discipline


Enkele aanbevelingen1

Enkele aanbevelingen

 • Geen centrale entreetoets, maar signalering en diagnosticering van problemen gekoppeld aan Onderzoeksvaardigheden en Academisch schrijven in de betreffende discipline

 • Geef docenten richtlijnen voor beoordeling van spreek- en schrijfproducten


Enkele aanbevelingen2

Enkele aanbevelingen

 • Geen centrale entreetoets, maar signalering en diagnosticering van problemen gekoppeld aan Onderzoeksvaardigheden en Academisch schrijven in de betreffende discipline

 • Geef docenten richtlijnen voor beoordeling van spreek- en schrijfproducten

 • Stel een doorverwijsprotocol op en stel het remediëringstraject verplicht


Enkele aanbevelingen3

Enkele aanbevelingen

 • Geen centrale entreetoets, maar signalering en diagnosticering van problemen gekoppeld aan Onderzoeksvaardigheden en Academisch schrijven in de betreffende discipline

 • Geef docenten richtlijnen voor beoordeling van spreek- en schrijfproducten

 • Stel een doorverwijsprotocol op en stel het remediëringstraject verplicht

 • Continueer bestaande voorzieningen en veranker deze


Enkele aanbevelingen4

Enkele aanbevelingen

 • Geen centrale entreetoets, maar signalering en diagnosticering van problemen gekoppeld aan Onderzoeksvaardigheden en Academisch schrijven in de betreffende discipline

 • Geef docenten richtlijnen voor beoordeling van spreek- en schrijfproducten

 • Stel een doorverwijsprotocol op en stel het remediëringstraject verplicht

 • Continueer bestaande voorzieningen en veranker deze

 • Verbeter informatievoorziening over faciliteiten


Enkele aanbevelingen5

Enkele aanbevelingen

 • Geen centrale entreetoets, maar signalering en diagnosticering van problemen gekoppeld aan Onderzoeksvaardigheden en Academisch schrijven in de betreffende discipline

 • Geef docenten richtlijnen voor beoordeling van spreek- en schrijfproducten

 • Stel een doorverwijsprotocol op en stel het remediëringstraject verplicht

 • Continueer bestaande voorzieningen en veranker deze

 • Verbeter informatievoorziening over faciliteiten

 • Neem kwaliteit van taalvaardigheid op in het OER


Enkele aanbevelingen6

Enkele aanbevelingen

 • Geen centrale entreetoets, maar signalering en diagnosticering van problemen gekoppeld aan Onderzoeksvaardigheden en Academisch schrijven in de betreffende discipline

 • Geef docenten richtlijnen voor beoordeling van spreek- en schrijfproducten

 • Stel een doorverwijsprotocol op en stel het remediëringstraject verplicht

 • Continueer bestaande voorzieningen en veranker deze

 • Verbeter informatievoorziening over faciliteiten

 • Neem kwaliteit van taalvaardigheid op in het OER

 • Maak het remediëringstraject kosteloos


Core language proficiency hulstijn 2007

Core language proficiency(Hulstijn 2007)

journalist

monteur

schoon-maker

core


Schrijftoets

Schrijftoets

 • Tijdens module Academisch schrijven in 2 uur een tekst schrijven van 500 woorden over een van tevoren opgegeven onderwerp waarover verschillende teksten ter lezing zijn aangeboden

 • Beoordeling

  • Inhoud

  • Structuur

  • Formuleren

  • Spelling


Remedi ringstraject

Remediëringstraject

 • Cursussen (6 x 2 uur)

  • Kritisch lezen en samenvatten

  • Beter schrijven

  • Schrijven, spelling en grammatica voor anderstaligen

 • Workshops (2 x 3 of 3 x 2 uur)

  • Spelling, Formuleren en Structureren

 • Studentmentoren

  • Individuele begeleiding

 • Website: www.taalwinkel.nl

  • Zelfstandig deficiënties wegwerken


Tijdpad

Tijdpad

 • Pilot in 2011-2012

 • Implementatie in 2012-2013 tegelijkertijd met de invoering van de nieuwe 8-8-4-structuur


Kosten en baten

Kosten en baten

 • Kosten

  • Remediëringstraject

  • Instelling van een Taalfonds

   Studenten die met succes het remediëringstraject hebben doorlopen ontvangen 2/3 van het inschrijfgeld terug

 • Baten

  • Stijging van het propedeuserendment met 2-5% (40-100 studenten)


Samenvattend

Samenvattend

 • Boodschap is: binnen de FGw is taalvaardigheid een serieuze zaak

 • Beleid voorlopig vooral op remediëring gericht, maar het begin is er

 • Poging om vanuit FGw taalbeleid naar andere faculteiten te verbreiden – in het kader van een algemeen diversiteitsbeleid


Taalbeleid in het hbo een serieuze zaak folkert kuiken universiteit van amsterdam

3Taalbeleid in het

hoger onderwijs


Recente publicaties

Recente publicaties

 • Rooijackers, P., Westen, W. van der & Graus, E. (red.) (2009) Taal centraal. Taalbeleid in het Nederlandse en Vlaamse onderwijs. Themanummer Levende Talen.

 • Peters, E. & Van Houtven, T. (red.) (2010) Taalbeleid in het hoger onderwijs. De hype voorbij? Leuven: Acco.


Drie typen taalbeleid rooijackers van der westen 2009

Drie typen taalbeleid(Rooijackers & Van der Westen 2009)

 • De smalle variant

  • Gericht op het verbeteren van deficiënties bij taalzwakke studenten

 • De schoolse variant

  • Gericht op de taalontwikkeling van alle studenten die een minimumniveau van taalvaardigheid moeten bereiken

 • De zelfontwikkelende variant

  • Gericht op het behalen van een zo hoog mogelijk taalniveau met nadruk op het zelfontwikkelend taalvermogen van de student


Wat is taalbeleid

Wat is taalbeleid?

 • Het geheel van maatregelen dat een onderwijsinstelling treft om de (school)loopbaan en de leerresultaten van alle leerlingen/studenten te verbeteren

 • Taalbeleid = gedragslijn

 • Taalbeleid = toekomstgericht


Taalbeleid talen en betrokkenen

Taalbeleid: talen en betrokkenen

Nederlands

als moeder-

taal

Nederlands

als tweede

taal

Nederlands

in andere

vakken

Andere

talen

Thuistalen

Taalbeleid

Studenten

Taal-

docenten

Vak-

docenten

Directie

& bestuur

Relaties

buiten

school


Taalbeleid als achtbaan rijkschroeff van roosmalen 2003

Taalbeleid als achtbaan(Rijkschroeff & van Roosmalen 2003)


Doorlopende taalbeleid vier fasen

Doorlopende taalbeleid: vier fasen

4. Beleidsbijstelling

- Welke aanpassingen

zijn nodig?

 • Beleidsvaststelling

 • - Hoe staan we ervoor?

 • - Wat willen we bereiken?

3. Beleidsevaluatie

- Wat gaat goed, wat minder?

2. Beleidsuitvoering - Wat doen we?


Drie beleidsniveaus

Drie beleidsniveaus

BREED OVERZICHT

macro

bestuur/directie

strategisch

directie/midden-

management

tactisch

meso

docenten

operationeel

micro

VEEL DETAIL


Voorwaarden voor een succesvol taalbeleid

Voorwaarden voor een succesvol taalbeleid

 • Taalbeleid

  • is een combinatie van een top down én bottom up aanpak

  • is een zaak van de gehele instelling

  • is geen eenmalige exercitie, maar een doorlopend proces

  • moet ondersteund worden door de directie

  • moet regelmatig worden geëvalueerd


Mythes over taalbeleid

Mythes over taalbeleid

 • Van den Branden in Peters, E. & Van Houtven, T. (red.) (2010)

  • Taalbeleid is enkel nodig in taalgerichte opleidingen

  • Taalbeleid moet focussen op het toetsen en remediëren van zwaktaalvaardige, anderstalige studenten

  • Taalbeleid gaat vooral over taalcorrectheid

  • Taalbeleid is een kwestie voor het beleid


Ontwikkelingen in taalbeleid

Ontwikkelingen in taalbeleid

 • Kuiken in Peters, E. & Van Houtven, T. (red.) (2010)

  • Van incidenteel naar structureel beleid

  • Gedeelde verantwoordelijkheid

  • Behoefteanalyse

  • Opleidingsspecifiek taalbeleid

  • Evaluatie


Taalbeleid in het hbo een serieuze zaak folkert kuiken universiteit van amsterdam

4Taalbeleid aan de HvA


Taalbeleid aan de hva

Taalbeleid aan de HvA

 • ‘De eerste stappen zijn gezet. Taalbeleid op de Hogschool van Amsterdam’

  • Marjolijn Kaak in Rooijackers, P., Westen, W. van der & Graus, E. (red.) (2009) over ontwikkeling van taalbeleid binnen het domein Economie en Management


Cruciale vragen

Cruciale vragen

 • Met welk taalniveau komen de studenten binnen?

 • Met welk taalniveau verlaten ze de opleiding?


Cef niveaus van taalvaardigheid

CEF: Niveaus van taalvaardigheid


Cruciale vragen1

Cruciale vragen

 • Met welk taalniveau komen de studenten binnen?B2

 • Met welk taalniveau verlaten ze de opleiding?C1


Vervolgvragen

Vervolgvragen

 • Met welk taalniveau komen de studenten binnen?B2

  • Hebben alle studenten bij binnenkomst niveau B2?

   → toetsing vooraf

 • Met welk taalniveau verlaten ze de opleiding?C1

  • Hoe moet het taalverwervingsproces van de studenten

   tijdens de studie gestimuleerd worden?

   → toetsing achteraf


Stappen

Stappen

 • Toetsing vooraf en achteraf

 • Opdrachten zowel op inhoud beoordelen als op taal

 • Inleverprotocol

  • Vooraf aangeven welke taalaspecten beoordeeld worden

 • Beoordelingsmodel

  • Criteria per opleiding/beroepsproduct

 • Docenten trainen in beoordelen en feedback geven

  • Coaching van docenten

 • Remediëring van taalproblemen bij studenten


Kaak 2009 als blauwdruk voor taalbeleid binnen de hva

Kaak (2009) als blauwdruk voor taalbeleid binnen de HvA?

 • Voor het management

  • ‘taalbeleid … als middel om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en daarmee capabele studenten aan het beroepenveld af te kunnen leveren’

 • Voor de docent

  • ‘taalbeleid biedt inzicht in het taalniveau van de studenten en het geeft handvatten om de studenten te beoordelen’

 • Voor de student

  • ‘taalbeleid geeft duidelijkheid over de rol van taal binnen de opleiding, welk taalniveau wordt geëist en de mogelijkheid om feedback te ontvangen op taalgebruik’


 • Login