Reaktortechnika a z energetikai atomreaktorok szerkezeti fel p t se
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 48

Reaktortechnika A z energetikai atomreaktorok szerkezeti felépítése PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Reaktortechnika A z energetikai atomreaktorok szerkezeti felépítése. Tartalom. Komponensek – elnevezések Kapcsolási sémák Fűtőelemek és fűtőelemkkötegek Energetikai reaktortípusok Nyomottvizes reaktorok Elgőzölögtető reaktorok Nehézvizes reaktorok Egyéb reaktortípusok.

Download Presentation

Reaktortechnika A z energetikai atomreaktorok szerkezeti felépítése

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ReaktortechnikaAz energetikai atomreaktorok szerkezeti felépítése


Tartalom

 • Komponensek – elnevezések

 • Kapcsolási sémák

 • Fűtőelemek és fűtőelemkkötegek

 • Energetikai reaktortípusok

  • Nyomottvizes reaktorok

  • Elgőzölögtető reaktorok

  • Nehézvizes reaktorok

  • Egyéb reaktortípusok


Atomerőmű - Atomreaktor

Atomerőmű: magreakciók felhasználásával villamos energiát szolgáltató létesítmény

Reaktor: Az a berendezés, ahol a magreakciók lejátszódnak

Blokk: Egy reaktor és a hozzá tartozó gépészeti és villamos berendezések összessége


Komponensek - Üzemanyag

 • A fertilis és hasadóanyagot tartalmazza

 • Hasadóanyagok: 235U, 233U, 239Pu, 241Pu

 • Fertilis anyagok: 238U, 232Pu, 240Pu

 • Általában kerámia (UO2), régebben fém, esetleg karbid (UC)

 • Általában pasztilla

 • Speciális esetek:

  • Golyóágyas reaktor

  • sóolvadék


Komponesek - Fűtőelem

 • Az atomreaktor legkisebb elszigetelt része

 • Az üzemanyagpasztillák és az őket tartalmazó hermetikusan lezárt fémcső

 • Anyaga manapság cirkónium, régebben acél

 • Összetett követelmények:

  • Neutronabszorbció

  • Mechanikai tuljdonságok

  • Hermetikus zártság


Komponensek - Moderátor

 • Nagy sűrűségben kis tömegszámú magok

 • A hasadásban keletkező gyors neutronok lelassítása termikus szintre

 • Legyen

  • Jó lassítóképesség

  • Kevés abszorbció

 • Csak termikus reaktorokban

 • Rendszerint H2O, D2O, C, esetleg Be

 • Hűtéséről gondoskodni kell

 • Ne legyen benne abszorbens (Pl. bór)


Komponensek - Hűtőközeg

 • Feladata a szerkezeti elemek, mindenek előtt fűtőelemek hűtése

 • A hő elszállítása további hasznosításhoz

 • Folyadékok: H2O, D2O, folyékony fémek

 • Gázok: CO2, He

 • Elgőzölgéssel (forralóvizes reaktor) vagy anélkül (nyomottvizes)

 • Esetenként azonos a moderátorral


Komponensek - Hűtőcsatorna

 • A fűtőelemek közötti térrész, ahol a hűtőközeg áramlik

 • Lehet zegzugos alakú (golyóágyas reaktor)

 • Ekvivalens csatorna


Komponenesek - Fűtőelemköteg

 • Más néven kazetta

 • Fűtőelemek négyzet vagy háromszögrácsban

 • Esetleg körülveszi kazettafal (palást)

 • A legkisebb önálló egységként mozgatható komponens

 • Többnyire néhány száz fűtőelem


Komponensek - Szabályozás

 • Erős (termikus) neutronabszorbens

 • Feladata

  • Szabályozás

  • Reaktivitástartalék lekötése

 • Formája lehet

  • Mozgatható rúd vagy kazetta

  • Fixen beépített elem (kiégő méreg)

  • Hűtőközegben feloldva (bórsav)


Komponensek – In core műszerek

 • A reaktoron belül elhelyezett mérőberendezések

 • Neutronfluxus SPND-vel (self powered neutron detector)

 • Neutronfluens aktivációs detektorokkal

 • Hőmérséklet termoelemekkel


Komponensek – Aktív zóna

 • Az önfenntartó láncreakció megvalósulásának helye

 • Együttesen a

  • Fűtőelemkötegek

  • Moderátor

  • Hűtőközeg

  • Reaktivitáskompenzáló és szabályozóelemek


Komponensek - Reflektor

 • Az aktív zónát veszi körbe

 • Visszaszórja a kiszökő neutronokat

 • Anyaga: mint a moderátorok

Komponensek – Termikus védelem

 • Az aktív zóna és a reaktortartály között

 • Csökkenti a tartály sugárkárosodását

 • A reflektor is lehet


Komponensek - Reaktortartály

 • Az aktív zónát és kisegítő elemeit tartalmazza

 • Megfelelő nyomásra tervezett

 • Hűtőközeg ki- és bevezetések

 • Kábelek, csövek tomített átvezetése


Néhány fontos fogalom

 • Aktív alkatrész: reaktoron kívülről irányított vagy működtetett (szelep, szabályozórúd, stb)

 • Passzív alkatrész: funkciójának teljesítéséhez nincsen szükség külső működtetésre (tartályok, csövek, hőcserélők, hasadási tárcsák)

 • Passzív védelem: olyan védelmi mechanizmus, ami csak a passzív alkatrészek működésén és alapvető természeti törvényeken (nyomáskülönbség, természetes cirkuláció, stb) alapszik

 • Inherens biztonság: nem kívánatos jelenség maga váltja ki a lassítására és visszafordítására ható folyamatokat – passzív védelmen alapul


Hűtés és moderátor

Elgőzölögtető

Nyomottvizes

Forrás szerint

Víz

Egyéb

Hűtőközeg

Nyomott tartályos

Nyomott csöves

Nyomás kezelése

 • Különféle moderátorok:

  • könnyűvíz

  • nehézvíz

  • grafit

  • gyorsreaktor


Kapcsolási sémák - Egykörös

 • A reaktor hűtőközege közvetlenül hajtja a turbinát, pl. a hűtővíz felforr

 • A turbina radiaktívan szennyezett munkaközeget kaphat


Kapcsolási sémák - Kétkörös

 • A reaktor hűtőközege és a turbina munkaközege elkülönül – csak a hőcserélő a kapcsolat


Kapcsolási sémák - Másfélkörös

 • Hűtővíz felforr

 • Gőzszárítás a különálló gőzdobban

 • Az egykörösnek egy speciális esete


Kapcsolási sémák – Kétkörös, külön moderátorkörrel

 • Lényegében azonos a kétkörössel

 • Az elkülönült moderátort is hűteni kell


Kapcsolási sémák - Háromkörös

 • A reaktor hűtőrendszerét és a hőerőgépet egy újabb kör választja el


Reaktortípusok


Fűtőelemek és fűtőelemkötegek

 • Az atomreaktor legjobban igénybevett komponense

 • Tervezési szempontok

 • Reaktorfizikai szempontból megfelelő geometria, anyagok (abszorbció)

 • Hőátadási, hővezetési és hűtőközegáramlási szempontból megfelelő geometria és anyagválasztás

 • Hermetikusság – mindent benntartani, üzemi, tranziens és üzemzavari szituációkan is

 • Gyártástechnológia

 • Gazdaságosság


Fűtőelemek

 • Manapság már kizárólag henger alakú

  • Régebben síklapok

 • Kerámia pasztillák (UO2)

  • Régebben fém és karbid is volt

 • Burkolat cirkónium

  • Csekély neutronabszorbció

  • Jó mechanikai tulajdonságok

  • Sugárállóság

  • Régebben acél


Fűtőelemek

 • Pasztillák kb. 1cm x 1cm

 • A hőterheléstől kihasasodnak

  • Homorú felülettel gyártják

 • Hasadási termékek – a „mátrix” megfogja

 • Furat a pasztillában

  • A hasadási gázoknak hely kell

  • Hőtechnikailag hasznos


Fűtőelemek

LWR

 • Hosszú csőben pasztillák

 • Rugó szorítja le

 • Hermetikus lezárás

 • Profilirozás lehet – a dúsítás axiálisan változik

 • Kiégő mérgek reaktivitáslekötésre – Gd2O3

VVER-440

RBMK


Kötegek

 • A fűtőelemek mechanikai összetartása

 • Hőtechnikai, termohidraulikai feltételek

 • Kiégő mérgek elhelyezése

 • Műszerezettség, detektorok elhelyezése

 • Fűtőelemek védelme az esetleges törméléktől, stb.

 • Megfogási lehetőség

 • Állapotellenőrzés, szétszerelhetőség – nagy aktivitásnál is

 • Azonosíthatóság


Kötegek - BWR

 • Négy kötegből álló blokkok

 • Közöttük szabályozólemezek

 • Kihúzott szabályozónál a helyén víz – termikus csapda - profilírozás


Kötegek - BWR

 • Siemens

 • Középen vízcsatorna


Kötegek - PWR

 • Négyzetes elrendezés

 • Az abszorbensek fésűszerűen nyúlnak be a kazettába – egyes pozíciókban nincsen pálca

 • Nincsen külső burkolat – régebben volt

 • Távtartó rácsok, keverők, törmelékfogók


Kötegek - PWR

 • Siemens

 • Fej leszerelhető

 • Pálcacsere lehetősége

 • Fejlesztés iránya: növelni a kiégetést


Kötegek – VVER-440

 • „Szovjet PWR”

 • Háromszögrács

 • Hatszögletes alak

 • Fésűs abszorbens helyett szabályozó- és követőkazetták

 • Kazettaburkolat – még

 • Törmelékfogó rács nincsen

 • A VVER-1000 a PWR kazettákra hasonlít, de hatszöges


Kötegek – Nyomottcsöves reaktorok

CANDU

RBMK

 • A fűtőelemet közvetlenül körülveszi a nyomástartó cső

 • Célszerű henger alakúnak lennie

 • A moderátor a nyomott csövön kívül van

 • Szorosan elhelyezett pálcák

 • Körkörös elrendezés

 • CANDU

  • moderátor és hűtőközeg gázzal elválasztva

  • a calandria

CANDU


Nyomottvizes reaktor

 • Két elkülönült hűtőkör

 • A primer körben a hűtővíz nem forr


Hagyományos PWR

 • Felépítés

  • Zónpalást, zónakosár

  • Leszálló akna, Termikus védelem

  • Reaktortartály

 • Víz útja

  • Belépő csőcsonk

  • Leszálló akna

  • Tartályfenék

  • Kazetták

  • Felső keverőtér

  • kilépő csőcsonk


Hagyományos PWR

 • Szabályozók felülről hajtva

 • Részhosszúságú szabályozórudak

  • Xenonlengés kezelésére

 • Nagy reaktivitástartalék

 • Bórsavas szabályozás

 • Kiégő mérgek


VVER-440

 • Magyarországon is üzemel

 • Reaktortartály magasabb – Követőkazetták

 • Ki- és belépő csőcsonkok egymás felett


Továbbfejlesztett PWR-ek

 • A reaktorok teljesítményének növekedése megállt

  • Hálózatszabályozási és gazdasági okokból

 • Új törekvések

 • Biztonság, passzív védelem (Csernobil)

 • Változó terhelésvitel

 • Gazdaságosság

  • Egységesítés

  • Engedélyezés és építés gyorsítása

  • Élettartam növelése

 • A radioaktív hulladékok mennyiségének csökkentése

 • Ember-gép kapcsolat, szakértői rendszerek

 • Az EPR is ilyen (Finnország, Franciaország)


Elgőzölögtető reaktorok (BWR)

 • Kisebbségben maradtak a PWR-ek mellett

 • Egykörös séma

 • Léteznek természetes cirkulációs verziók is


Elgőzölögtető reaktorok (BWR)

 • Gőzszárító az aktív zóna felett

 • Szabályozás hajtása az aktív zóna alatt

 • A víz gőztartalma axiálisan változik

  • Moderáltság nem egyenletes

 • Nagy a jelentősége a kiégő mérgeknek – bórsav nem használható


Elgőzölögtető reaktorok (BWR)

 • Recirkulációs kör (30%)

 • Vízsugárszivattyú


Nehézvizes reaktorok

 • A nehézvíz

  • Drága

  • Lassítóképessége gyengébb

  • Befogási hatáskeresztmetszete kisebb

 • Takarékoskodni,kímélni a szennyezéstől

  • Hőerőgépben nem használják - kétkörös

 • Nagy méretű aktív zóna

 • Természetes uránnal is építhető

 • Nyomott tartályos változat ritka (nagy tartály kell)

 • Nyomott csöves megoldás terjedt el (CANDU)


CANDU

 • Hűtőközeg és moderátor elválasztva

 • Cirkónium hűőcsövek

  • nagy nyomás – vastag fal

 • Calandriatartály

  • nem visel nyomást

 • Moderátorhoz hűtőrendszer szükséges

 • A csövek felében ellenkező irányú áramlás

  • egyenletesség


CANDU

 • Vízszintes aktív zóna

 • Rövid fűtőelemek

  • Gyors cserélhetőség

  • Átrakás üzem közben

  • Csekély reaktivitástartlék

 • Gázréteg a nyomott cső és a moderátor között

 • Csökkenti a hőveszteséget


CANDU

 • Üregtényező pozitív

 • Reaktivitástartalék kevés

 • Szabályozórudak vízszintesen

 • Könnyűvíztartalmú csatornák (itt méreg)

 • GdNO3 befecskendező rendszer

 • Rendkívül rugalmas üzemanyaggazdálkodás (dúsítás nélkül, reprocesszált, fegyverplutonium)


Egyéb típusok – Gázhűtéses (Magnox, HTGR)

 • Hűtőközeg CO2 (korrozív) vagy He

 • Grafitmoderátorral vagy anélkül

 • Pebble bed reaktor – jó proliferációs tulajdonságok

 • Tenyésztésre is alkalmas (Th)


RBMK

 • Az egyetlen Urán – Graft – Könnyxűvíz reaktor

 • Csatornás szerkezet

 • Nagyon jó gazdasági adatok

 • Katonai megfontolások

  • Fegyverplutonium gyártására rendkívül alkalmas

 • Biztonsági problémák

  • Pozitív üregtényező

  • Csernobil

  • Nyugaton leállították az ilyen a reaktorokat


Gyorsreaktorok

 • Hatékony tenyésztők:

 • ~1.2 tenyésztési tényező

 • Nátriumhűtés

 • Három hűtőkör

 • Technológiailag nagyon bonyolult

 • Többségüket leállították (Nátriumtűz)


 • Login