Hvordan med nuanceringen
Download
1 / 10

Hvordan med nuanceringen - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Updated On :

Hvordan med nuanceringen?. ATV-møde den 4. november 2009. Disposition for oplæg. Baggrund for nuanceringsordningen Beskrivelse af nuanceringsordningen Erfaringer med nuanceringen Diskussion Konklusion. Baggrund for nuanceringsordningen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hvordan med nuanceringen' - alisa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hvordan med nuanceringen

Hvordan med nuanceringen?

ATV-møde den 4. november 2009


Disposition for opl g
Disposition for oplæg

 • Baggrund for nuanceringsordningen

 • Beskrivelse af nuanceringsordningen

 • Erfaringer med nuanceringen

 • Diskussion

 • Konklusion


Baggrund for nuanceringsordningen
Baggrund for nuanceringsordningen

 • Til trods for stor forskel i forureningssituationen bliver ejendomme kortlagt på V2 ofte opfattet og behandlet ens af offentligheden

 • Ved nuanceringen inddeles de V2-kortlagte boligejendomme i en forureningskategori afhængig af risikoen ved forureningen i forhold til anvendelsen af arealet.

 • Ordningen blev oprindelig udviklet af Vestjællands og Fyns amter

 • På baggrund af positive erfaringer fra de to amter blev ordningen indført i jordforureningsloven i forbindelse med lovændringerne der blev vedtaget juni 2006


Beskrivelse af nuanceringsordningen
Beskrivelse af nuanceringsordningen

Inspiration fra tilstandsrapporter ved hushandler

F0: Forureningen udgør ingen risiko ved ejendommens aktuelle anvendelse som bolig,

F1: Forureningen udgør ingen risiko ved ejendommens aktuelle anvendelse til boligformål, hvis simpel rådgivning om ejendommens anvendelse efterleves, eller

F2: Forureningen udgør eller kan udgøre en risiko ved ejendommens aktuelle anvendelse til bolig, eller der foreligger ikke viden nok til at nuancere kortlægningen.


Beskrivelse af nuanceringsordningen1
Beskrivelse af nuanceringsordningen

 • Fra 1. januar 2007 skal regionerne fremadrettet nuancere ved V2-kortlægning af boligejendom

 • Derudover skal regionerne på anmodning gennemfører en nuancering af en tidligere kortlagt boligejendom.

 • Grundlaget for regionernes nuancering er en almindelig kortlægningsundersøgelse.

 • Nuanceringssystemet omhandler kun forurening, der har betydning for arealanvendelsen på ejendommen.

 • Ved nuancering foretages en vurdering af hvor dybt forureningen ligger, tilgængelighed fx befæstelse, ren jord & markeringsnet, mulighed for afdampning til indeklima?


Beskrivelse af nuanceringsordningen2
Beskrivelse af nuanceringsordningen

Eksempel på en typisk nuancering:

F0: En restforurening efter en oprensning, hvor restforureningen ikke udgør en risiko for boliganvendelsen. Fx ved at forureningen ikke er terrænnær (ligger under 0,5 m uforurenet jord) eller at forureningen ligger under bygninger eller fast belægning

F1: Lettere terrænnær forurening med PAH eller tjære fra diffuse kilder eller punktkilder, der ligger oven på en stærkere forurening, der er kortlagt jf. kortlægningsvejledningen.

I begge tilfælde gælder at forureningen ikke udgøre en afdampningsrisiko


Erfaringer med nuanceringsordningen
Erfaringer med nuanceringsordningen

 • I Region Sjælland er 566 lokaliteter med bolig blevet nuanceret.

 • 58% af disse er kategoriseret som F0. Mange boligejere får et godt budskab når de nuanceres.


Erfaringer med nuanceringsordningen1
Erfaringer med nuanceringsordningen

 • På 58% af F2-lokaliteterne er kontaktrisiko årsagen til nuancering i Region Sjælland

 • På 28 % af lokaliteterne ikke viden til at der kan træffes afgørelse om nuancering som F0 eller F1

 • Boligejere der får deres ejendom nuanceret som F2 vil ikke opleve den store fordel – men vil nok nemmere kunne forstå budskabet.


Diskussion
Diskussion

 • Forskelsbehandling ved lettere forurening:

  F1 ved lettere terrænnær forurening, der ligger oven på en stærkere forurening, der er skal kortlægges jf. kortlægningsvejledningen.

  Naboejendommen med samme lettere forurening slipper, hvis der ikke er kortlægningsgrundlag på denne.

 • Forskelsbehandling ved afværget indeklimaproblem

  F2 ved aktiv ventilation

  F0 ved passiv ventilation

  I begge tilfælde vil regionen skulle monitere indeklimaet og sikre at anlæggene fungerer tilfredsstillende. De sundhedsmæssige forhold ved brug af boligerne vil være ens for de to ejendomme


Konklusion
Konklusion

 • Nuanceringssystemet har lettet formidlingen til borgerne og aktørerne på ejendomsmarkedet

 • Boligejerne kan forstå systemet fordi det minder om tilstandsrapporterne

 • Ejendomsmæglere og kreditforeninger har udtrykt tilfredshed med systemet

 • Der er forsat et behov for at styrke formidlingen af nuanceringsreglerne til borgerne og aktørerne på ejendomsmarkedet.

 • Samlet set er nuanceringsordningen en succes 


ad