Fulfilling e commerce orders and other ec support services l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 94

FULFILLING E-COMMERCE ORDERS AND OTHER EC SUPPORT SERVICES PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

FULFILLING E-COMMERCE ORDERS AND OTHER EC SUPPORT SERVICES. การตอบสนองการสั่งซื้อของ EC และ บริการสนับสนุนอื่น ๆ ของ EC. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม บทที่ 12. 1) นางสาวญาณี ผักใหม 53630017 2) นายธนาวุฒิ ชัยอมรกิจ 53630026 3)  นายพลากร มลอ่อน 53630050 4) นายศิวะพงศ์ คงเรียน 53630085

Download Presentation

FULFILLING E-COMMERCE ORDERS AND OTHER EC SUPPORT SERVICES

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


FULFILLING E-COMMERCE ORDERS AND OTHER EC SUPPORT SERVICES

การตอบสนองการสั่งซื้อของ EC และ บริการสนับสนุนอื่น ๆ ของ EC


รายชื่อสมาชิกกลุ่ม บทที่ 12

 • 1) นางสาวญาณี ผักใหม 53630017

 • 2) นายธนาวุฒิ ชัยอมรกิจ 53630026

 • 3)  นายพลากร มลอ่อน 53630050

 • 4) นายศิวะพงศ์ คงเรียน 53630085

 • 5)  นายสุรัฐ ติโลกะวิชัย 53630104

 • 6) นายอดิศร พัฒน์เพียร 53630108

  ----------------------------------


วัตถุประสงค์ และเนื้อหาการเรียนรู้

เมื่อจบบทนี้คุณสามารถ :

 • อธิบายบทบาทของการบริการการสนับสนุนในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (EC)

 • ปฏิบัติตามคำสั่ง EC และอธิบายถึงกระบวนการปฏิบัติตามคำสั่ง EC

 • อธิบายถึงปัญหาที่สำคัญตามคำสั่งของ EC

 • อธิบายการแก้ปัญหาปฏิบัติตามคำสั่งต่างๆให้กับ EC

 • อธิบายถึงการรวมระบบขององค์กรและ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 • อธิบายถึงการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และผลประโยชน์ของตน

 • อธิบายตัวแทนจำหน่ายการสนับสนุนของ EC

 • อธิบายการสนับสนุนอื่นๆของ EC

 • อภิปรายการควบคุมของการจ้างบริการสนับสนุน


วัตถุประสงค์ และเนื้อหาการเรียนรู้ (ต่อ)

 • เนื้อหา

 • Opening Case: Amazon.com ตอบสนองการสั่งซื้อสินค้าอย่างไร

 • 12.1 ปฏิบัติตามคำสั่งและภาพรวมการขนส่ง

 • 12.2 ปัญหาในการปฏิบัติตามคำสั่ง

 • 12.3 การแก้ปัญหาปฏิบัติตามคำสั่ง

 • 12.4 การรวมตัวกันและการวางแผนทรัพยากรองค์กร

 • 12.5 ตัวแทนจำหน่ายอัจฉริยะและบทบาทในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 • 12.6 บริการสนับสนุนอื่นๆในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


Opening CaseAmazon.com ตอบสนองการสั่งซื้อสินค้าอย่างไร

 • ปัญหา

  เมื่อปี 1995 Amazon.com ได้เปิดตัวโมเดลธุรกิจที่เปรียบเสมือนการค้าปลีกโดยแท้จริง ไม่มีคลังสินค้า, ไม่มีสินค้า, ไม่มีการจัดส่ง โดยมีความคิดที่จะให้คนที่มาสั่งซื้อนั้นสามารถจ่ายชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเขาจะทำการสั่งซื้อสินค้า เป็นที่แน่ชัดว่ารูปแบบธุรกิจนี้เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก ไม่เหมาะกับ การค้าปลีก ขนาดใหญ่

 • การแก้ปัญหา

  Amazon.com ได้ตัดสินใจเปลี่ยนรูปแบบทางธุรกิจและการจัดการรายการสินค้าของตนเอง โดยบริษัทได้จ่ายเงิน 2 พันล้านดอลล่าห์ เพื่อสร้างคลังสินค้าทั่วประเทศ และได้กลายเป็นผู้นำระดับโลกในการจัดการคลังสินค้า, คลังสินค้าระบบอัตโนมัติ, บรรจุภัณฑ์, และการจัดการสินค้าคงคลัง ปัจจุบัน Amazon.com ได้ทำสิทธิบัตรกับไปรษณีย์สหรัฐซึ่งเป็นการจ้างบุคคลภายนอกในการขนส่งสินค้า


12.1 ปฏิบัติตามคำสั่งและภาพรวมการขนส่ง

 • 12.1 ปฏิบัติตามคำสั่งและภาพรวมการขนส่ง

  การดำเนินการแบบ EC ใช้งานมากที่สุดจำเป็นต้องใช้บริการสนับสนุน ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการบริการสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย (บทที่ 10), การชำระเงิน (บทที่ 11), โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี และปฏิบัติตามคำสั่ง และการขนส่ง (บทนี้) ส่วนใหญ่การให้บริการจะเกี่ยวข้องกับ B2C และ B2B หัวข้อ 12.1 จะสรุปการบริการที่สำคัญอธิบายไว้ในบทเหล่านี้ ซึ่งจะจัดบริการในประเภทต่อไปนี้

  แนะนำโดย DelphiGroup (delphigroup.com) : e-infrastructure, e-process, e-markets, e-content, e-communities และ e-services


Acquiring goods and service

 • การซื้อสินค้าและบริการ

  ผู้ขายจำเป็นต้องได้รับสิ่งที่พวกเขาขาย พวกเขาผลิตได้หากพวกเขาเป็นผู้ผลิต พวกเขาซื้อได้หากพวกเขาเป็นร้านค้าปลีก หรือพวกเขาเพียงแค่อ้างถึงผู้ซื้อกับผู้ขายถ้าหากพวกเขาเป็นตัวกลาง ในทั้งสองกรณีการครอบครองจำเป็นต้องทำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  การจัดส่งให้ร้านค้าปลีกและลูกค้า อาจจะล่าช้าเนื่องจากสาเหตุหลายประการ คืออาจไม่สามารถคาดการณ์ความต้องการได้อย่างถูกต้อง หลายปัญหาเดียวกันส่งผลกระทบต่อธุรกิจแบบออฟไลน์ ปัญหาหนึ่งของ EC ที่เป็นแนวคิดพื้นฐาน คือ การดำเนินการดึงเอาจุดเริ่มต้นของการสั่งซื้อหรือดึงลูกค้าที่มีความถี่บ่อย นี่คือในทางตรงกันข้ามกับการค้าปลีกแบบดั้งเดิม ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการผลิตเพื่อสินค้าคงคลังแล้ว “ผลักดัน” ให้กับลูกค้า (ดูหัวข้อที่ 2A.1 ในหน้า 97.) ในเคสของ EC pull มันเป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์ความต้องการเพราะการขาดประสบการณ์ และ การเปลี่ยนแปลงรสนิยมของ


Acquiring goods and service(ต่อ)

 • ผู้บริโภค เหตุผลที่เกิดความล่าช้าก็คือว่า ใน B2C pull model คำสั่งขนาดเล็กจำนวนมากจำเป็นที่จะต้องจัดงานจะส่งไปยังประตูของลูกค้า ในขณะที่ในธุรกิจค้าปลีกแบบเดิม สินค้าจะถูกจัดส่งในปริมาณมากไปยังร้านค้าปลีกที่ลูกค้าที่เลือกซื้อสินค้าของ พวกเขา

 • ก่อนที่เราจะวิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติตามคำสั่ง และการอธิบายการแก้ปัญหาบางส่วน เราต้องแนะนำการปฏิบัติตามคำสั่งพื้นฐานบางส่วน และแนวคิดการขนส่ง


แนวคิดพื้นฐานของการปฏิบัติตามคำสั่งและการขนส่ง

 • แนวคิดพื้นฐานของการปฏิบัติตามคำสั่งและการขนส่ง

  โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญของการปฏิบัติตามคำสั่งที่มีการส่งมอบวัสดุหรือบริการในเวลาที่เหมาะสม ไปยังสถานที่ที่เหมาะสม และค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม คือ

  1)ปฏิบัติตามคำสั่ง(order fulfillment)

  ไม่เพียงแต่การให้บริการลูกค้าด้วยที่พวกเขาได้สั่งซื้อและการทำเช่นนั้น ในเวลา แต่ยังรวมถึงการให้บริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ลูกค้าจะต้องได้รับการชุมนุม และคำแนะนำในการดำเนินงานเมื่อซื้อสินค้าใหม่ ซึ่งสามารถทำได้โดยการรวมเอกสารที่เป็นกระดาษมาพร้อมกับสินค้าหรือโดยการให้คำแนะนำบนเว็บ นอกจากนี้หากลูกค้าไม่พอใจกับสินค้า เราจะรับแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้า


แนวคิดพื้นฐานของการปฏิบัติตามคำสั่งและการขนส่ง (ต่อ)

2)การดำเนินการด้านหลังสำนักงาน(back-office operations)

ซึ่งกิจกรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ เช่น การบรรจุหีบห่อ การจัดส่ง การบัญชี การจัดการสินค้า คงคลัง และการขนส่ง

3)การดำเนินงานด้านหน้าสำนักงาน(front-office operations)

ซึ่งกิจกรรมที่มี เช่น การโฆษณา และการสั่งซื้อสินค้า


Logistics

 • ภาพรวมของการขนส่ง

  สำนักงานคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งกำหนดขึ้น เช่น “กระบวนการของการวางแผน, การดำเนินการ และการควบคุม การเคลื่อนย้ายที่มีประสิทธิภาพและการจัดเก็บสินค้า การบริการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดของการบริโภค เพื่อวัตถุประสงค์ในที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า” (Logistics World 2008). โปรดสังเกตว่าคำจำกัดความนี้ประกอบด้วยขาเข้า ขาออก ภายใน และการเคลื่อนไหวภายนอกและการกลับมาของวัตถุดิบและสินค้า นอกจากนี้ยังมีปฏิบัติตามคำสั่ง อย่างไรก็ตามความแตกต่างระหว่างการขนส่งที่ และปฏิบัติตามคำสั่งไม่ชัดเจนเสมอ และ คำที่มีบางครั้งสามารถใช้แทนกันได้


Logistics (ต่อ)

E-Logistics จะมาแทนที่แบบดั้งเดิม

 • E-logistics หรือ การขนส่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การขนส่งของระบบ EC ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของ B2C ความแตกต่างระหว่างการขนส่งแบบอิเล็กทรอนิกส์และการขนส่งแบบดั้งเดิม คือข้อเสนอที่หลังมีการเคลื่อนที่ของวัสดุจำนวนมากไปยังสถานที่ไม่กี่แห่ง ตัวอย่างเช่นร้านค้าปลีก การขนส่งแบบอิเล็กทรอนิกส์มักจะมีพัสดุขนาดเล็กที่ส่งไปยังบ้านของลูกค้าจำนวนมาก ความแตกต่างอื่น ๆ จะแสดงใน หัวข้อ 12.2


Logistics (ต่อ)


กระบวนการบริหารการจัดการคลังสินค้าThe EC order fulfillment process

 • Activity 1

  การทำให้แน่ใจว่าลูกค้าจะต้องชำระเงิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงิน และการเตรียมการล่วงหน้า ความถูกต้องของการชำระเงินแต่ละครั้งจะต้องมีการกำหนดไว้แล้ว ใน B2B ฝ่ายการเงิน ของ บริษัทฯ หรือสถาบันการเงิน (i.e., ธนาคาร หรือ a credit card issue, such as Visa) การทำเช่นนี้ ถ้าเป็นทุกคนก็อาจทำให้การส่งสินค้าล่าช้าออกไป ส่งผลให้เกิดการสูญเสียของค่าความนิยมหรือลูกค้าใน B2C ลูกค้ามักจะชำระเงินล่วงหน้าบ่อยครั้งโดยใช้บัตรเครดิตหรือโดยใช้บริการเสริม เช่น PayPal (บทที่ 11)


PayPal

https://www.paypal.com/th


กระบวนการบริหารการจัดการคลังสินค้า (ต่อ)The EC order fulfillment process

 • Activity 2

  การตรวจสอบความพร้อมในสต็อก ไม่ว่าผู้ขายเป็นผู้ผลิตหรือร้านค้าปลีก ทันทีที่สั่งซื้อสินค้าจะได้รับการสอบถามความต้องการ ที่จะทำเกี่ยวกับสินค้าคงคลังสถานการณ์ความเป็นไปได้หลายอย่าง ที่อาจเกี่ยวข้องกับการจัดการของที่มีอยู่ และฝ่ายการผลิต เช่นเดียวกับ supplier ภายนอก และสิ่งอำนวยความสะดวกในคลังสินค้าในขั้นตอนนี้ข้อมูลการสั่งซื้อจะต้องมีการเชื่อมต่อไปยังข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับความพร้อมในสต็อกสินค้าคงคลัง หรือความสามารถในการผลิต


กระบวนการบริหารการจัดการคลังสินค้า (ต่อ)The EC order fulfillment process

 • Activity 3

  จัดการการขนส่งหากผลิตภัณฑ์ที่มีพร้อมก็สามารถส่งให้ลูกค้าทันที (เพิ่มเติมให้ไปที่ Activity 5)ผลิตภัณฑ์ที่เป็น digital หรือทางกายภาพหากสินค้าทางกายภาพ และมันก็เป็นพร้อมการจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์และการขนส่งต้องมีการทำมันอาจจะเกี่ยวข้องกับทั้งการบรรจุภัณฑ์และแผนกจัดส่งและการส่งสินค้าทางเรือภายในหรือภายนอกของบริการ logistic สินค้าดิจิตอลมักจะมี เพราะ"สินค้าคงคลัง"ของพวกเขาไม่มีหมดแต่เป็นผลิตภัณฑ์ digital เช่นซอฟต์แวร์ อาจจะอยู่ภายใต้การปรับปรุงและไม่พร้อมใช้งานได้ สำหรับการ ส่งมอบในบางครั้งไม่ว่ากรณีใด ข้อมูลข่าวสารต้องไปถึงหุ้นส่วนทั้งหลายเสมอ


กระบวนการบริหารการจัดการคลังสินค้า (ต่อ)The EC order fulfillment process

 • Activity 4

  ประกันภัยบางครั้งข้อมูลของการจัดส่งสินค้าจะต้องมีผู้ประกันซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายการเงินและ บริษัทประกันภัย และเป็นอีกครั้งที่ข้อมูลข่าวสารไม่เพียงแต่แจ้งแค่ภายในบริษัทเท่านั้น แต่รวมไปถึง ลูกค้าและตัวแทนประกันด้วย


กระบวนการบริหารการจัดการคลังสินค้า (ต่อ)The EC order fulfillment process

 • Activity 5

  การเสริมกำลังคำสั่งที่กำหนดเอง (สร้างตามคำสั่ง, ภาคผนวก 2A ในบทที่ 2) จะเป็นตัวนำของความต้องการ เพื่อสำหรับการผลิต หรือการประกอบต่าง ๆในทำนองเดียวกันหากสินค้ามาตรฐานจะออกจากสต็อก พวกเขาจะต้องผลิตหรือจัดหาในทั้งสองกรณี การผลิตสามารถทำได้ในบ้านหรือโดยผู้รับเหมา supplier ที่เกี่ยวข้องอาจจะมี supplier ของตนเอง (subsuppliers หรือ supplier ระดับ 2)


กระบวนการบริหารการจัดการคลังสินค้า (ต่อ)The EC order fulfillment process

 • Activity 6

  การผลิตในบ้านการผลิตในบ้านจะต้องมีการวางแผนการวางแผนการผลิตเกี่ยวข้องกับคน, วัสดุ, อุปกรณ์, เครื่องจักร, ทรัพยากรทางการเงิน, supplier และผู้รับเหมาในกรณีของการประกอบหรือการผลิต หรือทั้ง2อย่าง การให้บริการโรงงานอาจจะต้องรวมถึงการทำงานร่วมกันที่เป็นไปได้ กับพันธมิตรทางธุรกิจ การบริการอาจรวมถึงการกำหนดเวลาของคนและอุปกรณ์การเปลี่ยนแผนการผลิตสินค้าอื่น ๆการทำงานร่วมกับวิศวกรรมในการแก้ไข จะได้รับอุปกรณ์และการเตรียมข้อมูลสถานที่การผลิตจริงอาจจะอยู่ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯหรือร้านค้าปลีก ซึ่งต่อไปอาจมีความซับซ้อนการไหลของข้อมูลและการสื่อสารความต้องการทั้งหมดนี้จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพตามที่อธิบายไว้ในมาตรา 12.4


กระบวนการบริหารการจัดการคลังสินค้า (ต่อ)The EC order fulfillment process

 • Activity 7

  การใช้ผู้รับเหมาผู้ผลิตอาจเลือกที่จะซื้อสินค้าหรืออุปกรณ์ประกอบย่อยจากผู้รับเหมาในทำนองเดียวกัน ถ้าผู้ขายเป็นผู้ค้าปลีก เช่นในกรณีของ amazon.com หรือ walmart.com ที่ร้านค้าปลีกจะต้องซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตและสถานการณ์ที่เป็นไปได้ คลังสินค้าต้องสามารถสต็อกรายการซื้อไว้ ซึ่ง Amazon.com จะมีหนังสือที่ขายดีที่สุด, ของเล่น, และรายการสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆอย่างไรก็ตาม Amazon.com จะไม่ stock ไว้สำหรับการที่ได้รับเพียงไม่กี่คำสั่งในทั้งสองกรณีได้รับการที่เหมาะสมและการประกันคุณภาพของวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาจะต้องเกิดขึ้น


กระบวนการบริหารการจัดการคลังสินค้า (ต่อ)The EC order fulfillment process

 • Activity 8

  ติดต่อกับลูกค้าพนักงานขายจำเป็นต้องให้ในการติดต่อกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างใน B2B เริ่มต้นด้วยการแจ้งเตือนการสั่งซื้อที่ได้รับและลงท้ายด้วยการแจ้งเตือนของการขนส่งหรือการเปลี่ยนแปลงในวันที่จัดส่ง (สำหรับการบริการลูกค้าอื่น ๆ ให้ดูข้อมูลเชิงลึกและเพิ่มเติม 12.1) ผู้ติดต่อเหล่านี้มักจะทำผ่านทาง e - mail และถูกสร้างขึ้นบ่อยครั้งโดยอัตโนมัติ (เช่น การใช้ RFID)


กระบวนการบริหารการจัดการคลังสินค้า (ต่อ)The EC order fulfillment process

 • Activity 9

  การส่งกลับในบางกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนหรือส่งสินค้ากลับผลกระทบดังกล่าวสามารถเป็นปัญหาสำคัญที่เป็นเงินมากกว่า $ 100 พันล้านดอลลาร์ ในอเมริกาเหนือสินค้าจะถูกส่งกลับในแต่ละปี (Kuzeljevich 2004) สำหรับสถานการณ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์รวมทั้งการเคลื่อนไหวของผลตอบแทนจากลูกค้ากลับไปยังผู้ขายจะเรียกว่า logistics ย้อนกลับ (Reverse logistics)


กระบวนการบริหารการจัดการคลังสินค้า (ต่อ)The EC order fulfillment process

 • -- ความต้องการของลูกค้า (Customer preferences)ลูกค้ามักจะไม่ยอมรับการให้บริการในด้านของการเสนอข้อมูลจากบริษัทฯ มากนัก (มีเพียง 19% ที่พบ) ดังนั้นพวกเขาจึงต้องให้ความสนใจในฐานะที่เป็น บริษัทฯที่ให้บริการแบบออนไลน์แม้ว่าสถานการณ์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อติดต่อ บริษัทฯ สำหรับข้อมูลลูกค้าใช้ e - mail มากกว่าโทรศัพท์ (71% เมื่อเทียบกับ 51 )

 • -- ประเภทของบริการ (Types of service)สี่ประเภทของการบริการอยู่ตามที่ลูกค้าจะได้ประสบการณ์ในการซื้อในระหว่างการ shopping (ผลิตภัณฑ์การค้นหาเปรียบเทียบ, หาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์)ในระหว่างการซื้อ (คำถามเกี่ยวกับการรับประกันการเรียกเก็บเงิน, ใบเสร็จรับเงินการชำระเงิน)หลังจากยืนยันการซื้อ (การตรวจสอบสถานะในการประมวลผลและในการจัดส่ง) และหลังจากได้รับรายการ (ตรวจสอบวิธีการส่งคืน, วิธีการใช้สินค้า)


กระบวนการบริหารการจัดการคลังสินค้า (ต่อ)The EC order fulfillment process

 • -- การแก้ไขปัญหา (Problem resolution) ลูกค้าคาดหวังในการแก้ไขปัญหาที่จะต้องรวดเร็วและคาดหวังว่าปัญหาที่จะแก้ไข ต้องมีความพึงพอใจดังนั้นต้องง่ายแก่การส่งคืนและสามารถติดตามการสั่งซื้อได้

 • -- ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า (Shipping options)การขนส่งสินค้าควรมีตัวเลือกที่หลากหลาย เพื่อให้รู้ค้าพึงพอใจ

 • -- การป้องกันการฉ้อโกง (Fraud protection) ลูกค้าต้องการให้มีวิธีการบางอย่างเพื่อตรวจสอบสถานะของการสั่งซื้อที่สามารถติดตามได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือออนไลน์การบริการเหล่านี้เป็นที่ต้องการอย่างยิ่ง รวมทั้งการแจ้งเตือนการสั่งซื้อและนโยบายการคืนสินค้า ที่ชัดเจน


กระบวนการบริหารการจัดการคลังสินค้า (ต่อ)The EC order fulfillment process

 • --การพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า (Developing customer relationship)

  ซึ่งรวมถึงการสร้างความไว้วางใจให้มีความปลอดภัยและมั่นใจได้ว่ามีการป้องกันความเป็นส่วนตัว (ดูบทที่ 4, 10, และ 16)

 • -- ประวัติตัวแทน (Agent profiling)กระบวนการของการจับคู่ตัวแทนบริการโดยตรงกับความต้องการและบุคลิกของลูกค้าเป็นสถานการณ์ที่ win - win สำหรับธุรกิจ, ลูกค้า และพนักงาน


กระบวนการบริหารการจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์Order fulfillment and the logistics process

 • ขั้นตอนการปฏิบัติตามคำสั่งของ EC

  เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามคำสั่ง และมันจะเป็นประโยชน์ถึงการมองขั้นตอนการปฏิบัติตามของ EC ดังแสดงในหัวข้อ 12.3 กระบวนการเริ่มต้นที่ด้านซ้าย เมื่อสั่งซื้อสินค้าจะได้รับ และหลังจากการตรวจสอบว่ามันเป็นคำสั่งซื้อจริง หลายกิจกรรมที่เกิดขึ้น บางอย่างที่สามารถทำได้พร้อมกัน บางอย่างต้องทำตามลำดับ กิจกรรมเหล่านี้จะดำเนินการในขั้นตอนดังต่อไปนี้


การบริหารกิจกรรมและการตอบสนองการสั่งซื้อ(The Administrative Activities of Order Taking and Fulfillment)

การบริหารของการสั่งซื้อ และอาจเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ (ตามวิกิพีเดีย 2009) ดังต่อไปนี้

 • สอบถามรายละเอียดของสินค้า (Product inquiry) --- เริ่มต้นจากการเสนอรายละเอียดของสินค้า และการเสนอรายการสินค้าบนเว็บไซต์

 • การขาย (Sales quote) –- การอ้างถึงงบประมาณหรือมีความพร้อมในงบประมาณ

 • การกำหนดการสั่งซื้อ (Order configuration) --- ตรงรายการสั่งซื้อจะต้องมีที่เลือกซื้อ หรือบรรทัดฐานในการสั่งซื้อ จำเป็นต้องเข้ากับสิ่งต่าง ๆ ด้วย

 • การสั่งจองสินค้า (Order booking) --- ตำแหน่งคำสั่งอย่างเป็นทางการหรือการปิดของการจัดการ

 • การรับรองหรือยืนยันการสั่งซื้อ (Order acknowledgment or confirmation) --- ยืนยันการสั่งซื้อหรือสั่งจอง


การบริหารกิจกรรมและการตอบสนองการสั่งซื้อ(ต่อ)(The Administrative Activities of Order Taking and Fulfillment)

 • หาแหล่งหรือวางแผนการสั่งซื้อ (Order sourcing or planning) --- กำหนดแหล่งที่มาหรือสถานที่ตั้งของสินค้าที่จะจัดส่ง

 • การเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อ (Order changes) --- การเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อก็ควรมีถ้าจำเป็น

 • การปล่อยสินค้า (Shipment release) --- กระบวนการในขั้นตอนการจัดส่งที่จุดปล่อยคลังสินค้า / สินค้าคงคลัง จะเริ่มต้นกระบวนการจัดส่งนี้จะประกอบไปด้วย การเลือกบรรจุ และเวลาเพื่อการขนส่ง

 • การขนส่งสินค้า (Shipment) --- การขนส่งของสินค้าและการจัดส่ง

 • บริการส่งถึงที่ (Delivery) --- จัดส่งหรือส่งมอบสินค้าไปยังผู้รับหรือลูกค้า

 • การชำระเงิน (Settlement) --- การชำระเงินหรือค่าใช้จ่ายสำหรับสินค้าบริการและการจัดส่ง

 • รับคืน / ส่งกลับ (Returns) --- ในกรณีที่สินค้าที่ได้รับไม่เป็นที่ยอมรับ หรือไม่เป็นไปตามที่ต้องการ


ปัญหาที่พบปฏิบัติตามคำสั่งProblem in order fulfillment

 • 12.2 ปัญหาที่พบปฏิบัติตามคำสั่ง

  ในช่วงเทศกาลวันหยุดปี 1999 ปัญหา logistics ที่เกิดใน B2C e-tailers โดยเฉพาะผู้ที่ขายของเล่นสงครามมีราคาเพิ่มขึ้นตามความต้องการและทั้งใน e-tailers หรือผู้ผลิตที่มีพร้อมสำหรับมัน เป็นผลให้วัสดุที่มีในช่วงปลายปีที่มาจากผู้ผลิต Toys "R" Us ตัวอย่างเช่น มีการหยุดการสั่งซื้อทั้งเดือนธันวาคม จำนวน 14 ผู้ผลิต คลังสินค้าและช่องทางจัดจำหน่ายไม่ได้อยู่ตรงกันกับ e-tailers เป็นผลให้ลูกค้าจำนวนมากที่ไม่ได้รับของขวัญวันหยุดของพวกเขาในเวลานั้น


ปัญหาของห่วงโซ่อุปทานโดยทั่วไปTypical supply chain problem

 • ปัญหาของห่วงโซ่อุปทานโดยทั่วไป

  ปัญหาทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับเวลาในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ทั้งในการค้าออฟไลน์และออนไลน์ ส่วนปัญหาอื่น ๆ ที่ทุกคนได้ทำตามห่วงโซ่อุปทานก็จะมี บางบริษัทต้องเผชิญกับต้นทุนสินค้าคงคลังสูงบ้าง มีการเข้าใจผิดกันบ้าง ส่งสินค้าผิดบ้าง วัสดุอุปกรณ์เสียบ้างอันนี้จะพบบ่อย และปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ปัญหาดังกล่าวจะเกิดขึ้นใน EC สูง เนื่องจากการขาดโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมและลักษณะพิเศษของEC ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตส่วนใหญ่ และผู้จัดจำหน่าย โดยปกติคลังสินค้าได้จะออกแบบมาเพื่อที่จะรองรับเรือจำนวนมาก ๆ แต่พวกเขาทำได้ไม่ดี และเรือส่งสินค้าขนาดเล็กที่รออยู่ทางเข้าประตูท่าเรือเป็นจำนวนมาก ถือเป็นเรื่องปกติของ EC ที่คลังสินค้าอยู่ในระดับไม่เหมาะสม เช่นเดียวกับการกำหนดเวลาในการส่งมอบและการจัดส่งที่ไม่ลงตัวกัน


ทำไมถึงพบปัญหาของห่วงโซ่อุปทานWhy supply chain problems exist

ทำไมถึงพบปัญหาของห่วงโซ่อุปทาน

ปัญหาหลายอย่างของ EC เรื่องของห่วงโซ่อุปทาน เกิดจากความไม่แน่นอนและจากความต้องการในการประสานงานกิจกรรมหลายหน่วยงานภายในและพันธมิตรทางธุรกิจ

 • แหล่งที่มาของความไม่แน่นอนใน EC ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ความต้องการของ ปัจจัยเช่น พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อสภาพเศรษฐกิจการแข่งขัน,ราคา, สภาพอากาศ,การพัฒนาเทคโนโลยี, รสชาติของผู้บริโภค และความต้องการที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่น หนึ่งในปัจจัยเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพยากรณ์ความต้องการควรจะดำเนินการอยู่บ่อย ๆ ร่วมกับความร่วมมือระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้ถูกต้อง มาตรวัดความต้องการและการทำแผนเพื่อให้ตรงกับมัน (ดังแสดงในบทที่ 6) บริษัทฯ พยายามที่จะบรรลุการพยากรณ์ความต้องการได้อย่างถูกต้องโดยวิธีการ เช่นการแชร์ข้อมูลพาณิชย์ร่วมกัน


Third-party logistics suppliers (3PL)การจัดหาการบริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์

 • บริษัท PureEC มีแนวโน้มที่จะมีปัญหามากขึ้นเพราะพวกเขาไม่ได้มีโครงสร้างพื้นฐานของ logistics อยู่ในสถานที่และถูกบังคับให้ใช้บริการ logistics ภายนอกมากกว่าหน่วยงานในบ้าน สำหรับฟังก์ชันเหล่านี้ บริการเหล่านี้ logistics ภายนอกมักจะเรียกว่า third-party logistics suppliers (3PL), หรือผู้ให้บริการ logistics จ้างบริการดังกล่าว ซึ่งอาจมีราคาแพง และจะต้องประสานงานมากขึ้นและการพึ่งพาบุคคลภายนอกที่อาจจะไม่น่าเชื่อถือด้วยเหตุนี้ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น Amazon.com มีหรือกำลังพัฒนาคลังสินค้าของตัวเองทั้งทางกายภาพและระบบ logistics ร้านค้าปลีกเสมือนและการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับระบบ logistics


AMAZON.COM

http://www.amazon.com/


ปรากฏการณ์แส้ม้า (Bullwhip effect)

 • นอกเหนือไปจากความไม่แน่นอนขาดการประสานงานและไร้ความสามารถหรือการปฏิเสธที่จะใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างคู่ค้าทางธุรกิจและยังสร้าง EC ห่วงโซ่อุปทาน ของปัญหาการปฏิบัติตาม หนึ่งในปัญหาที่มากที่สุดในการปฏิบัติตามคือ ปรากฏการณ์แส้ม้า (Bullwhip effect) ซึ่งหมายถึง ปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน เนื่องจากการขาดการสื่อสารที่ดีว่า อุปสงค์ของลูกค้าที่แท้จริงเป็นเท่าใด ทำให้เกิดความเข้าใจคำสั่งซื้อของลูกค้าตนเองผิดไป (ดูเพิ่มเติมในบทที่ 6)


12.3 การแก้ไขปัญหาที่ปฏิบัติตามคำสั่ง

12.3 การแก้ไขปัญหาที่ปฏิบัติตามคำสั่ง

ปัญหาของ EC ในเรื่องของ logistics มีอยู่ทั่วไป พวกเขาสามารถพบได้ในโลกที่ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตเช่นกัน ดังนั้นการแก้ปัญหาที่ได้รับการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ในบริษัท brick-and-mortar ยังทำงานสำหรับ e-tailers IT และ EC ในเรื่องของเทคโนโลยี ดัง (แสดงในบทที่ 6) การอำนวยความสะดวกมากที่สุด ของการแก้ปัญหาเหล่านี้ พวกเขายังให้ระบบอัตโนมัติดำเนินการต่าง ๆ ตามห่วงโซ่อุปทานที่มักจะปรับปรุงการดำเนินงาน ในส่วนนี้เราจะพูดถึงบางส่วนของการแก้ปัญหาที่เฉพาะเจาะจงเพื่อ EC ปัญหาในปฏิบัติตามคำสั่ง

 • บริคแอนด์มอร์ต้า (Brick and Mortar)หมายถึง กิจการที่มีอาคารสถานที่เป็นอิฐและปูนประกอบการค้าขายแบบ "ออฟไลน์ (Off-line)" คือไม่ได้ขายสินค้าหรือบริการผ่านอินเตอร์เน็ตนั่นเอง


การปรับปรุงในการรับสั่งซื้อสิ้นค้าImprovements in the order-taking activity

 • การปรับปรุงในการรับสั่งซื้อสิ้นค้า

  วิธีการหนึ่งในการปรับปรุงการปฏิบัติตามคำสั่งคือ การปรับปรุงกิจกรรมการสั่งซื้อและการเชื่อมโยงไปยังการปฏิบัติตามและการขนส่ง การสั่งซื้อสามารถทำได้ผ่านระบบ EDI , EDI / Internet , Intranet หรือExtranet และมันอาจจะเป็นระบบอัตโนมัติอย่างเต็มที่ ตัวอย่างเช่นใน B2B การสั่งซื้อสามารถสร้างและส่งโดยอัตโนมัติไปยัง supplier เมื่อปริมาณสินค้าคงคลังลดลงต่ำกว่าเกณฑ์บางอย่าง มันเป็นส่วนหนึ่งของผู้จำหน่ายที่มีการจัดการ กลยุทธ์สินค้าคงคลัง (VMI) ที่อธิบายไว้ในบทที่ 6


คลังสินค้าและสินค้าคงคลังในการปรับปรุงการจัดการWarehouse management system (WMS)

 • คลังสินค้าและปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลัง

  เป็นที่นิยมสำหรับวิธีการแก้ปัญหา EC ในเรื่องการจัดการสินค้าคงคลังเป็นระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS) : WMS หมายถึง ระบบซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้การบริหารจัดการในคลังสินค้ามันมีองค์ประกอบหลายอย่างตัวอย่างเช่นในกรณีของ Amazon.com ระบบการสนับสนุนสินค้า


กรณีศึกษาWMS ของ Schurman Fine Papers ที่มีการใช้แอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย

 • WMS ช่วย Schurman ในการปรับปรุงระบบการสั่งซื้อภายในและภายนอก บริษัท Schurman เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายการ์ดอวยพรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จำหน่ายผ่านร้านเฉพาะของตัวเอง170 แห่ง (Papyrus) และผ่านร้านค้าปลีกอิสระ 30000 แห่ง ด้วยการใช้ซอฟแวร์การบูรณาการโลจิสติกส์ Red Prairie Schurman ได้พัฒนาการพยากรณ์ความต้องการและลดทั้งการขาดสินค้าและการมีสินค้า เกินความต้องการระบบ ยังมีการนับสินค้าคงคลังโดยไม่จำเป็นต้องปิดคลังสินค้ากลาง 2 แห่งเป็นสัปดาห์ 3 ครั้งต่อปี คลังสินค้ากลางรับการส่งสินค้าจากซัพพลายเออร์ทั้งโลกกว่า 200 แห่ง (500-1000 คำสั่งต่อวัน) จนกระทั่งปี 2003 การจัดการสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์ทั้งหมดก็ทำได้ด้วยตัวมันเอง ปัญหาหนึ่งที่ถูกแก้ไขโดยโปรแกรมซอฟแวร์นี้คือ การเลือกสินค้าจากหน่วยสินค้าที่หลากหลายประเภท (SKU) การเลือกทำได้เร็วขึ้นและมีข้อผิดพลาดน้อยลง


ระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse management system (WMS))

1) การพัฒนาการจัดการสินค้าคงคลังอื่น ๆ

WMS มีประโยชน์ในการลดสินค้าคงเหลือและลดการเกิดการขาดแคลนสินค้าได้ ระบบนี้ยังมีประโยชน์ในการคงไว้ซึ่ง สินค้าคงคลังของสินค้าที่ต้องถูกซ่อมแซม ซึ่งการซ่อมแซมสามารถเป็นการเร่ง (เช่น Dell) การใช้เลือกสินค้าที่ไม่มีในคลังสินค้า


ระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse management system (WMS)) (ต่อ)

2) คลังสินค้าอัตโนมัติ

คลังสินค้าอัตโนมัติอาจรวมถึงหุ่นยนต์และเครื่องมืออื่นๆที่เร่งการปรับปรุงสินค้า ตัวอย่างบริษัทที่ใช้คลังสินค้าแบบนี้คือ Amazon.com คลัง EC / สั่งซื้อทางไปรษณีย์ขนาดใหญ่ในอเมริกาจะถูกดำเนินงาน โดยบริษัท ฟิงเกอร์ฮัท ที่เป็นการสั่งซื้อทางเมล บริษัทรับมือคำสั่งซื้อทางเมลและออนไลน์เหมือนกับคำสั่งซื้อของ wallmart มาซี่ เคบีคิดและอีกหลายๆบริษัท บริษัทอื่นๆ เช่น ฟอสดิกฟูลฟิลเมนดอทคอมและอีฟูลฟิลเมนเซอวิส อื่นๆก็มีการให้บริการสั่งซื้อแบบนี้เช่นเดียวกัน กุญแจสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลังนั้นจะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งคำสั่งซื้อ ที่ต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็วซึ่งเครื่องมือไร้สายสามารถนำมารองรับได้


ระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse management system (WMS)) (ต่อ)

3) การใช้เทคโนโลยีไร้สาย

ใช้ในคลังสินค้ามานานกว่าสิบปี RFID ก็เป็นประเภทหนึ่ง โปรแกรม online File W 1.2.3 เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ใช้การไร้สายในการสนับสนุน WMS การใช้ RFID ในการปรับปรุง WMS ในบทที่ 6 เราจะกล่าวถึงความสำคัญของการใช้ RFID ในระบบห่วงโซ่อุปทาน ตัวอย่างการใช้ RFIDในการเลือกสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่คลังสินค้าของลูกค้า อีกด้านหนึ่ง คลังสินค้าของลูกค้านั้น RFID สามารถดึงประเภทสินค้าได้ ซึ่งเหล่านี้สามารถสนองตอบการนับสินค้าและประหยัดเวลาในการเลือกได้


RFID


การจัดส่งอย่างรวดเร็ว (Speeding delivery)

 • ในปี 1973 นวัตกรรมหนึ่งได้เกิดขึ้น บริษัทเล็กๆเริ่มคิดค้นแนวคิด การจัดส่งวันต่อไปขึ้น มันเป็นการประยุกต์โลจิสติกส์แบบดอร์ทูดอร์ ในปีต่อไป บริษัทเฟดเอ็กก็นำเสนอการจัดส่งแบบเช้าวันถัดไปขึ้น ในปี 2008 เฟตเอ็กก็มีการส่งบรรจุภัณฑ์กว่า 6.7 ล้านต่อวันไป ทั่วโลกโดยใช้เครื่องบินกว่าร้อยลำและรถตู้กว่าพันคัน รายงานกล่าวว่าร้อยละ 70 ของบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นผลมาจาก EC


การจัดส่งอย่างรวดเร็ว (Speeding delivery) (ต่อ)

1) การจัดส่งแบบวันเดียวกัน ชั่วโมงเดียวกัน (Same–day, Even same–hour, delivery)

ในยุคดิจิตอลนั้น แม้แต่เช้าวันถัดไปอาจเร็วไม่พอ ทุกวันนี้เราพูดกันถึงการจัดส่งในวันเดียวกันหรือแม้แต่การจัดส่งใน 1 ชั่วโมง การจัดส่งแบบเร่งด่วนไปและมาจากโรงพยาบาล ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการให้บริการแบบนี้


การจัดส่งอย่างรวดเร็ว (Speeding delivery) (ต่อ)

2) การจัดส่งของซุปเปอร์มาเก็ต (Supermarket deliveries)

การจัดส่งของซุปเปอร์มาเก็ตต้องทำภายในวันเดียวกันหรือวันถัดไป การจัดหาและทำการจัดส่งอาจจะยากโดยเฉพาะพวกของสดและอาหารที่เสียหายงานจากการขนส่ง ผู้ซื้ออาจต้องอยู่บ้านในเวลาที่ของมาส่งเพื่อรอรับขอ ดังนั้นระบบการกระจายสินค้าจึงเป็น ส่วนสำคัญ ตัวอย่างระบบการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบ Online File W 12.5 ของวูลเวิร์ดออสเตรเลีย ระบบการจัดส่งที่ครอบคลุมที่สุดอันหนึ่งคือ GRECERY WORKS


GRECERY WORKS

https://jobs2-wholefoods.icims.com/jobs/76357/job?iis=Indeed&iisn=Indeed&sn=Indeed


การจัดส่งอย่างรวดเร็ว (Speeding delivery) (ต่อ)

ซุปเปอร์สโตร์ที่รวดเร็วใช้โมเดลได๊ร์ฟอิน (A speedier superstore using a Drive–In model)

Auto Cart ให้ทุกคนสามารถเลือกคำสั่งซื้อสินค้าของชำ ซักแห้ง ยาตามใบสั่ง การเช่าดีวีดีและอีกมากมายโดยไม่ต้องลงจากรถของคุณ มันทำงานโดยลูกค้าเลือกสิ่งที่ต้องการทางออนไลน์ โดยโทรศัพท์หรือในแท็บเล็ตพีซีหน้าจอสัมผัส คนขับแต่ละคนจะลงทะเบียนที่สถานีที่จะไปรับของ คำสั่งซื้อจะแสดงในจอภายในคลังสิค้าซึ่งมีคอมพิวเตอร์ต่อเชื่อกับพนักงานผ่านไปยังสินค้าโดยหูฟัง หลังจากสินค้าถูกเลือกก็จะถูกวางบนสายพานลำเลียงความเร็วสูงและผ่านไปยังส่วนกลางที่ซึ่งนำใส่ถุง ผู้ซื้อที่รอที่สถานีก็สามารถมองจอโทรทัศน์ขณะที่ฟังเพลงในรถรอได้ ไอคอนบัตรซื้อสินค้าในแต่ละสถานีจะชี้ให้เห็นกระบวนการคำสั่งซื้อของคนขับรถประมาณ 15 นาที หลังคำสั่งซื้อถูกส่งมันก็รพ้อมจะนัดส่งไปตามสายพานสู่ผู้ซื้อทันที ลูกค้าจ่ายด้วยบัตรเครดิต เงินสดหรือเช็ค และหยิบสินค้านั้นไป


การจัดส่งอย่างรวดเร็ว (Speeding delivery) (ต่อ)

บริษัทที่ล้มเหลวในการจัดส่งสินค้า (Failed delivery companies)

ในบทที่ 1 และ 3 บริษัทดอทคอมที่ล้มเหลวคือ Webvan บริษัทส่งสินค้าเร่งด่วนที่ขาดทุนถึง 1.2 พันล้านเหรียญ (มากที่สุดของบริษัทดอทคอม) บริษัทอื่นๆเช่น Kizmo.com

http://kizmo.com/


ความพยายามในการหาความร่วมมือและการจ้างโลจิสติกส์ภายนอก

วิธีที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาการสั่งซื้อให้บรรลุเป้าหมายคือ องค์กรไปร่วมมือกับบริษัทอื่น พันธมิตรที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์สามารถทำได้หลายรุปแบบ เช่น ตลาดอาจถูกบริหารโดยบริษัทที่เป็นผู้สนับสนุนการขนส่งสินค้า เช่น A&A Contract

http://www.aacb.com/


ความพยายามในการหาความร่วมมือและการจ้างโลจิสติกส์ภายนอก(ต่อ)

1) การบริการโลจิสติกส์ที่ครอบคลุม

ผู้ขนส่งหลักที่มีชื่อเสียง BS และ FedEx มีการนำเสนอบริการโลจิสติกส์ที่ครอบคลุม บริการเหล่านี้เป็นแบบ B2C, B2B, G2B และประเภทอื่น ๆ ของ EC


ความพยายามในการหาความร่วมมือและการจ้างโลจิสติกส์ภายนอก(ต่อ)

2) โลจิสติกส์แบบใช้ผู้ให้บริการภายนอก

แทนที่จะรวมตัวกันทางธุรกิจหรือร่วมเป็นผู้ร่วมทุนกับพันธมิตร หลายๆบริษัทใช้ โลจิสติกส์จากผุ้ให้บริการภายนอก ประโยชน์อย่างหนึ่งของการ Outsouce คือ ง่ายในการเปลี่ยนแปลงผุ้ให้บริการโลจิสติกส์ ซึ่งสมารถเห็นได้จากกรณีศึกษาของ National Semiconductor ที่อธิบายไปแล้ว การใช้ Outsouce เหมาะกับบริษัทเล็กๆ


ระบบโลจิสติกส์ระดับโลกแบบบูรณาการ

การเพิ่มขึ้นของการค้าโลกได้สร้างความต้องการระบบโลจิสติกระดับโลกที่มีประสิทธิภาพ ปัญหาการบรรลุคำสั่งซื้อนั้นดูเหมือนจะมีขนาดใหญ่ขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน ที่ยาวขึ้นแบบข้ามประเทศ จำนวนคู่ค้าในแต่ละสถานการณ์ใหญ่ตามไปด้วย และแน่นอนจำเป็นต้องมีการร่วมมือ การสื่อสาร และความสอดคล้องมากขึ้น นอกจากนี้ ระบบยังจำเป็นต้องมีระดับความปลอดภัยสูงโดยเฉพาะอินเทอเน็ตที่เป็นเทคโนโลยีหลัก การแยกส่วนแบบบูรณาการของห่วงโซ่อุปทานสามารถมีประโยชน์สำหรับการทำให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดในห่วงโซ่โลกที่ยาวมาก


12.2 การให้บริการ EC ของ UPS


12.2 การให้บริการ EC ของ UPS (ต่อ)

 • UPS ไม่ใช่แค่เป็นเพียงผู้นำทางการส่งสินค้าที่ขายบนอินเตอร์เน็ตเท่านั้นแต่ยังเป็น ผู้จัดหาที่มีความเชี่ยวชาญ มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีในการจัดการการค้าระดับโลก ซึ่งรวมเอาการไหลของสินค้า ข้อมูลและเงินทุนให้กับลูกค้าของเขาได้

 • UPS มีโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ยักษ์ที่สนับสนุนความสามารถนี้ เช่น มีฐานข้อมูลกว่า 500 เทราไบท์ที่เก็บข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการขนส่งทั้งหมด ลูกค้าของ UPS มีมากกว่า 1 แสนรายที่ใช้เครื่องมือออนไลน์ UPS ซึ่งเป็นจุดแข็งการบริการลูกค้าของ


เครื่องมือที่นำเสนอ

 • เครื่องมือที่ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดจากเวปไซต์ ช่วยให้ลูกค้ามีคิวรี่ระบบของ UPS เพื่อรู้ความจริง ที่ชัดเจนเกี่ยวกับตารางเวลาการขนส่ง เช่น บริษัทซื้อของออนไลน์และต้องการการจัดส่งภายในวันเดียว ลูกค้าของ UPS สามารถใช้ลักษณะเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดส่งจะเกิดขึ้นในวันนั้นๆเช่นเดียวกับความชัดเจนในการจัดส่งในระบบบัญชีโดยอัตโนมัติ


การบรรลุคำสั่งซื้อในกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ (MASs)

 • การใช้ mass customization (การสร้างสินค้าหรือบริการ ที่ทำให้ทั้งพิเศษเฉพาะตัวแต่ขณะเดียวกันสามารถตอบโจทย์คนหมู่มากได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกสตางค์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเสริม) ทำให้มีต้นทุนสูงขึ้น เพราะแต่ละสินค้านั้นต้องมีการจัดทำแยกกัน ลูกค้าที่อยู่ในมือต้องการสินค้าปรับแต่งโดยเฉพาะสินค้าขนาดใหญ่ เช่น รถ อาจต้องใช้เวลานานในการผลิต ลูกค้าอาจไม่ต้องการอยากจะรอ คำถามก็คือ จะส่งสินค้าจำนวนมากที่ต้องปรับแต่งอย่างๆร (สินค้าจำนวนมากๆ,สินค้าสั่งพิเศษ) ในราคาและเวลาที่สมเหตุสมผล


ต่อไปนี้เราจะนำเสนอตัวอย่างของการปรับแต่งที่ประสบความสำเร็จโดยใช้วิธีเหล่านี้

 • ตัวอย่าง 1 โรงงานอัจฉริยะ (Intelligent factorial) โรงงานนี้ทำงานโดยอัตโนมัติทั้งหมดซึ่งสามารถดำเนินการผลิตจำนวนมากได้ในต้นทุนที่สมเหตุสมผลและรวดเร็ว ผู้ริเริ่มรายใหญ่ๆ คือ Siemens, IBM และ GE บริษัท SelectronCorp ได้สร้างพัฒนาชั้นโรงงานจำลองขึ้นมาซึ่งช่วยในการจัดการกับคู่ค้าจากทั่วโลก บริษัทอื่นที่พัฒนาโรงงานอัจฉริยะ เช่น Anterus

 • ตัวอย่าง 2 ช่องทางการกระจาย mass customizationETSY เป็นตลาดผู้ผลิตสินค้าแฮนเมด ซึ่งขายในออนไลน์ ผู้ผลิตขนาดเล็กพันเจ้าผลิตตามความต้องการ ETSY ได้รวมรวมพวกเขาเข้าสู่ตลาดอิเล็กทรอนิกส์


การรับมือการคืนสินค้า (กระบวนการจัดการสินค้าย้อนกลับจากลูกค้ามายังผู้ผลิต)Handling return(reverse logistics)

 • การยอมรับการส่งคืนสินค้าที่ไม่เป็นที่ต้องการและจัดหาสินค้าแลกเปลี่ยนนั้นจำเป็นมากในการจะรักษาความเชื่อถือและความภักดีของลูกค้า Boston Consulting Group (2001) พบว่า การละเลยการรับคืนสินค้าเป็นเหตุผลข้อสองของความถี่ที่ผู้ซื้อปฏิเสธที่จะซื้อของบนเว็บไซต์ นโยบายการรับคืนสินค้ามีความจำเป็นมากใน EC


การรับมือการคืนสินค้า (กระบวนการจัดการสินค้าย้อนกลับจากลูกค้ามายังผู้ผลิต)Handling return(reverse logistics) (ต่อ)

 • การรับมือกับการส่งคืนเป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งของโลจิสติกส์สำหรับผู้ค้า EC มีทางเลือกหลากหลายในการรับมือกับการเกิดขึ้นของการส่งคืน

 • 1) ส่งคืนสินค้ามาที่สถานที่ซื้อ เป็นทางที่ง่ายที่จะทำกับสิ่งที่ซื้อ แม้แต่จากร้านขายอิฐกับปูนแต่จริงแล้วมันทำได้ยากมาก การส่งคืนสินค้าไปยังร้านค้านั้นลูกค้าจำเป็นต้องได้รับเอกสารอนุญาต บรรจุทุกอย่าง จ่ายค่าขนส่งกลับและรอรอบเวลาบิลอีกรอบสำหรับเครดิตที่จะโผล่ขึ้นมาในสเตจเมนท์ของลุกค้าอีกครั้ง ผู้ซื้อไม่แฮ๊ปปี้แน่หรือแม้แต่ผู้ขายก็ตาม ที่ต้องมาแกะหีบห่อ เช็ครายงาน และขายสินค้านั้นอีกรอบ ก็แน่นอนว่ามันมีแต่ความสูญเสีย ปัญหานี้แก้ไขได้เฉพาะกับสินค้าที่ส่งกลับมีจำนวนน้อยมากหรือราคาสูง ๆ


การรับมือการคืนสินค้า (กระบวนการจัดการสินค้าย้อนกลับจากลูกค้ามายังผู้ผลิต)Handling return(reverse logistics) (ต่อ)

 • 2) แยกการขนส่งกลับออกจากการจัดส่งสินค้า ทางเลือกนี้การส่งคืนจะส่งกลับมาเป็นหน่วยสินค้าอิสระและรับมือได้แบบแยกส่วนมันออกจากกัน การแก้ปัญหานี้จะมีประสิทธิภาพในมุมมองของผู้ขายเท่านั้นแต่มันไม่สะดวกต่อผู้ซื้อ

 • 3) ใช้ผู้ให้บริการภายนอกในการส่งกลับทั้งหมด เช่น UPS หรือ FedEx ที่ให้บริการส่งคืนไม่ใช่เฉพาะส่งไปและส่งกลับเท่านั้นแต่ทำทั้งกระบวนการจัดส่งสินค้าทั้งหมดเลย ตัวอย่าง FedEx นำเสนอทางเลือกสำหรับการส่งสินค้าคืนไว้หลากหลายให้เลือกใช้บริการ

 • 4) การให้ลูกค้านำสินค้าส่งคืน ณ จุดที่กำหนด นำเสนอสถานที่ให้ลุกค้า (เช่น พวกร้านสะดวกซื้อหรือร้านของ UPS) ที่ซึ่งพวกเขาสามารถนำสินค้าไปทิ้งไว้ได้ ในเอเชียและออสเตรเลียมักใช้ร้านสะดวกซื้อและปั๊มแก๊ส เช่น บริษัท BP (ผู้ให้บริการปั๊มแก๊ส) จับมือกับ Wishlist.com.au หรือ Caltax Australia รับสินค้าคืน ณ ร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในปั้มแก๊สของตัวเอง


การรับมือการคืนสินค้า (กระบวนการจัดการสินค้าย้อนกลับจากลูกค้ามายังผู้ผลิต)Handling return(reverse logistics) (ต่อ)

 • 5) การขายประมูลสินค้าที่ส่งคืน ทางเลือกนี้สามารถใช้รับมือพร้อมกับการแก้ไขที่กล่าวมาข้างต้น


การบรรลุคำสั่งซื้อใน B2B

 • 1) บริษัทศูนย์กลางตลาดสามารถแก้ปัญหาห่วงโซ่อุปทานได้ เช่น บริษัท CSX Technology พัฒนาระบบอินทราเน็ตที่มีพื้นฐานจาก EC ในการติดตามการขนส่งทางรถไฟข้ามประเทศ ซึ่งเป็นการริเริ่มในห่วงโซ่อุปทานของเขาและสามารถแก้ปัญหาคอขวดได้อย่างมีประสิทธิภาพและพยากรณ์ความต้องการได้ถูกต้องมากขึ้น

 • 2) การใช้อินทราเนท บริษัทโตชิบ้า ได้จัดหาระบบการสั่งซื้อสำหรับตัวแทนจำหน่ายในการซื้อชิ้นส่วนทดแทนของสินค้าโตชิบ้า ระบบนี้ทำให้ห่วงโซ่อุปทานและการจัดส่งราบรื่นในการบริการลุกค้าดีขึ้น

 • 3) SupplyChainer.com (2006) ได้นำเสนอการพิจารณาส่วนประกอบใน การบรรลุคำสั่งซื้อที่ดีที่สุดไว้ 7 ข้อ


การบรรลุคำสั่งซื้อใน B2B (ต่อ)

 • บูรณาการระบบของคุณ

 • ทำการหยิบสินค้าของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ

 • รวมการวางแผนการขนส่งเข้าด้วยกันเป็นแบบอัตโนมัติ

 • ลดหรือขจัดระบบกระดาษ

 • เรียงคำสั่งซื้อบนพื้นฐานของภาระงานของสิ่งอำนวยความสะดวก

 • รวมการขายและการตลาดเป็นในรูปกระบวนการ


12.2 Diasy จัดการคำสั่งซื้อใน B2B อย่างไร

 • Daisybrand เป็นที่รู้จักกันในยี่ห้อสินค้าคุณภาพ ซึ่งเป็นผู้ผลิตครีมเปรี้ยว (ซาวครีม) ขนาดใหญ่ในสหรัฐ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นซุปเปอร์มาเก็ตที่ดำเนินงานในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงมาก ความต้องการของลูกค้าที่ Daisy ได้รับนั้นจะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของลูกค้าเขาได้ เช่น การจัดการสินค้าคงเหลือของผู้ขาย การวางแผนการทำงานร่วมกัน และการพยากรณ์ ลูกค้ารูสึกยินดีที่ Daisy ปรับปรุงการบริการของพวกเขาผ่านห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นกระบวนการสั่งซื้อที่มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น


12.2 Diasy จัดการคำสั่งซื้อใน B2B อย่างไร (ต่อ)

 • ซอฟแวร์การทำงานเป็นส่วนหนึ่งของระบบ TIBCO ใน BMP ซึ่งรวมเอาแอพพลิเคชั่นต่างๆสำหรับควบคุมกระบวนการทางธุรกิจเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น เป้าหมายในอนาคตจะรวมถึงการที่ลูกค้าใหม่สามารถเข้ามาได้โดยอัตโนมัติ การบูรณาการระบบการควบคุมโรงงาน การสนับสนุนการวางแผนร่วมกัน การพยายการณ์และเสริมกำลัง และการจัดการสินค้าคงเหลือของผู้ขาย การรับคำสั่งซื้ออิเลคทรอนิคแบบเรียลไทม์


การบรรลุคำสั่งซื้อในการบริการ

 • เราได้มุ่งไปที่คำสั่งซื้อสินค้าแบบกายภาพ ในงานบริการ (เช่น ซื้อหรือขายหุ้น, การเคลมประกันภัย) อาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางข้อมูลมากขึ้นซึ่งจำเป็นต้องใช้ระบบ EC ที่มีความละเอียดอ่อน ในกรณีศึกษา 12.3 ได้อธิบายถึงระบบการจองที่ใช้ในโรงแรม Sundowner


กลยุทธ์นวัตกรรม E-Fulfillment ระบบที่จัดการจัดส่งสินค้าออนไลน์

 • กลยุทธ์ของนวัตกรรม E-Fulfillment ที่มีอยู่มีหลากหลายมาก เช่น คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานสามารถย้ายการไหลของข้อมูลและรอการขนส่งสินค้าที่ถูกต้องจนกระทั่งจะที่พวกเขาสามารถขนส่งทางตรงได้มากกว่า หรือ การเลื่อนการขนส่งออกไปได้แก่ 1) ผสานการขนส่ง 2) คลังสินค้า Rolling


กลยุทธ์นวัตกรรม E-Fulfillment ระบบที่จัดการจัดส่งสินค้าออนไลน์ (ต่อ)

 • 1) ผสานการขนส่ง (Merge in transit) เป็นโมเดลในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนประกอบของสินค้าที่อาจมาจากสถานีที่ต่างกันสองแห่ง เช่น การขนส่งพีซี จออาจมาจากเอเชียตะวันออกและซีพียูอาจมาจากเอเชียตะวันตก แทนที่การขนส่งส่วนประกอบจะมาจากศูนย์กลางแห่งเดียว และค่อยขนส่งทั้งสองส่วนมากพร้อมกันให้ลูกค้า ส่วนประกอบถูกขนส่งมาทางตรงสู่ลูกค้าและผสานการขนส่งโดยผู้ขนส่งท้องถิ่นไปเลยทีเดียว ลดการขนส่งที่ไม่จำเป็นออกไป

 • 2) ในคลังสินค้า Rolling(Rolling warehouse) สินค้าที่จัดส่งโดยรถบรรทุกนั้นไม่ได้ลงทะเบียนก่อนกับจุดหมายแต่จะเป็นการเน้นที่การโหลดจำนวนสินค้าในแต่ละจุดหมายปลายทาง ซึ่งทำในเวลาที่กำลังโหลด ดังนั้น ข้อมูลการสั่งซื้อล่าสุดจึงสามารถนำมาเป็นบัญชี ควบคุมสินค้าคงคลังและลดต้นทุนการขนส่งได้ (โดยหลีกเลี่ยงการขนส่งซ้ำ) การหมุนเวียนคลังสินค้าเหมาะกับอุตสาหกรรมส่งสินค้าทางทะเลที่เรียกกันว่า floating warehouse


12.3 โรงแรมซันดาวน์มีการจัดการคำสั่งจองออนไลน์อย่างไร

http://www.agoda.co.th/pacific_ocean_and_australia/australia/bathurst/sundowner_motor_inn_hotel.html?type=1&site_id=1430286&url=http://www.agoda.co.th/pacific_ocean_and_australia/australia/bathurst/sundowner_motor_inn_hotel.html&tag=ced4ebe1-b5c8-4d7e-8817-8040c5e0345c&gclid=COLNq6PV-KoCFQslpAodqjh4Fg


12.3 โรงแรมซันดาวน์มีการจัดการคำสั่งจองออนไลน์อย่างไร (ต่อ)

 • โรงแรมซันดาวน์ตั้งอยู่ที่เชฟเพอตัน วิคต่อเรีย ออสเตรเลีย เป็นเจ้าของแฟนไชน์โมเตลขนาดใหญ่ 24 แห่งในชานเมืองออสเตรเลีย ได้ริเริ่มระบบห่วงโซ่อุปทานลูกค้าด้วยการจัดการห้งอพักคงเหลือแบบอัตโนมัติ ซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นมาสามารถเป็นระบบสองทางเพื่อพูดกับคนอื่น 1. ระบบจองทางออนไลน์ และ 2. ระบบการจัดการทรัพย์สินแบบออฟไลน์ (PMS) ระบบนี้ทำงานประสบความสำเร็จตั้งแต่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

 • ระบบสามารถจัดการคำสั่งซื้อได้ดังนี้

  1) ลูกค้าสำรองห้องพักทางเวปไซต์บริษัทหรือจองทางออนไลน์โดยช่องทางอิสระ อื่น

  2) ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อกับเวปเซิฟเวอร์อัตโนมัติและ PMS จะจัดไฟล์ในรูปแบบกราฟฟิค และข้อมูลห้องไว้แล้ว

  3) เวลาเรียลไทม์ ลูกค้าสามารถมองรายละเอียดห้องได้

  4) ลูกค้าคอนเฟิร์มการจองโดยใส่รายละเอียดเครติดการ์ดผ่านหน้าเวปที่มีระบบความปลอดภัย

  5) การคอนเฟิร์มการจองนั้น ระบบ PMS จะอับเดทอัตโนมัติสำหรับห้องที่ว่างอยู่

  6) บริษัทส่งเมลคอนเฟิมอัตโนมัติไปให้ลูกค้า


12.4 การบูรณาการและการวางแผนทรัพยากรองค์กร

 • ถ้าคุณดูใน 12.3 ในกระบวนการบรรลุคำสั่งซื้อ คุณจะตะหนักถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูล เช่น การเงิน การจัดการสินค้าคงคลัง ตารางการผลิต การติดต่อลูกค้า และโลจิสติกส์ ทั้งหมดนี้เป็นการทำร่วมกันทั้งภายในและภายนอก (กับ Supplier และลูกค้า) เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กิจกรรมร่วมนี้จำเป็นต้องทำอย่างรวดเร็วและไม่มีข้อผิดพลาด กิจกรรมที่ทำโดยมือเองต้องน้อยและจำเป็นต้องทำเองจริง ๆ หรือทำด้วยมือจะดีกว่า มันจะน่าตื่นเต้นแค่ไหนถ้าเราใช้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติได้หมด


การวางแผนทรัพยากรองค์กรในภาพรวม(Enterprise resource planning (ERP))

 • การวางแผนทรัพยากรองค์กรในภาพรวม (ERP) คือ ระบบข้อมูลองค์กรที่ออกแบบมาเพื่อประสานงานทรัพยากรทั้งหมด ข้อมูลและกิจกรรมที่จำเป็นต่อกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมด เช่น การจัดการคำสั่งซื้อหรือการบิลเอกสารต่างๆ

 • ระบบ ERP นี้สนับสนุนระบบทางธุรกิจเกือบทั้งหมดที่ใช้ฐานข้อมูลเดี่ยวที่บรรจุข้อมูลที่จำเป็นสำหรับหน้าที่ทางธุรกิจที่หลากหลายและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ฐานข้อมูลในองค์กรขนาดใหญ่นั้นคือ คลังข้อมูลนั่นเอง


โครงสร้าง ERP

 • ERP ใช้ในการวางแผนและจัดการทรัพยากรทั้งหมดและใช้ในองค์กรรวม ERPเป็นซอฟแวร์ที่รวมเอาเซทของคำสั่งการทำงานที่ทำงานวนรอบอัตโนมัติตั้งแต่การดำเนินงานส่วนหน้าและหลัง เช่น ธุรกรรมทางการเงิน การจัดการสินค้าคงคลัง และการจัดการตาราง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญใน EC เช่น โมดูลการทำงานสำหรับการควบคุมต้นทุน บัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้ สินทรัพย์ถาวร การจัดการโลจิสติก การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการจัดการทางการคลัง ซอฟแวร์ ห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับความนิยมคือ SAP R/3 ซึ่งรวมเอาโมดูลกิจกรรมทางธุรกิจไว้กว่า 120 แบบแตกต่างกัน


เป้าหมายและผู้ขาย

 • เป้าหมายหลักๆของ ERP คือ บูรณาการทุกแผนกและหน้าที่ระหว่างบริษัทโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เดี่ยวที่สามารถรองรับความต้องการขององค์กรทั้งหมดได้ เช่น การปรับปรุงการรับคำสั่งซื้อทันที่เพื่อให้ข้อมูลสินค้าคงเหลือถูกต้อง ข้อมูลการผลิต ประวัติเครดิตลูกค้า และข้อมูลการสั่งซื้อก่อนหน้า ข้อมูลที่มีอยู่เหล่านี้สามารถเพื่อผลผลิตและสามารถปรับปรุงการบริการลูกค้าได้และทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น

 • ผุ้นำซอฟแวร์ ERP คือ SAP AG Oracle เป็นคู่แข่งสำคัญของ SAP ในธุรกิจขนาดใหญ่ในเรื่อง ERP ขณะที่ Microsoft, เกรดเพลนและ IBM เป็นคู่แข่งในตลาดองค์กรขนาดเล็ก และกลาง

VS


ประโยชน์และข้อดีของระบบ ERP

ถ้าไม่มีระบบ ERP ผู้ผลิตรายใหญ่อาจพบว่าตัวเองต้องทำงานด้วยซอฟแวร์หลายๆแบบหรือพูดกันเองโดยไม่มีช่องทางที่มีประสิทธิภาพ งานที่ทำนั้นจำเป็นต้องมีช่องทางหนึ่งที่อาจต้องเกี่ยวข้องกัน เช่น

 • การบูรณาการระหว่างหน้าที่ที่ต่างกันนั้นต้องแน่ใจว่ามีการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสม มีผลผลิตและประสิทธิภาพ (c-commerce, e-supply chain)

 • วิศวกรรมการออกแบบ (ทำให้ดีต่อการผลิตสินค้า และ e-collboration)

 • การติดตามคำสั่งซื้อ ตั้งแต่การรับเข้ามาจนกระทั่งการบรรลุคำสั่งซื้อ (สำหรับ B2B และ B2C)

 • วงจรรายได้ จากใบสั่งซื้อจนกระทั่งรับเงิน (สำหรับ e-payment)

 • การจัดการกระบวนการที่ซับซ้อนไม่เป็นอิสระเช่น บิลของทรัพยากรต่างๆ (สำหรับองค์กรดิจิตอล)

 • การติดตามแบบสามทางระหว่างคำสั่งซื้อ สินค้าคงเหลือ และต้นทุน (e-supply chain)


ประโยชน์ที่จะได้รับของระบบ ERP คือ

 • ผู้ซื้อผู้ขายสามารถเข้าถึง การผลิตจากการเสนอราคาแข่งขันมากขึ้นและลดต้นทุนของ สินค้าและบริการที่ซื้อได้

 • ผู้ค้าและผู้ขายสามารถขยายการมีส่วนร่วมในสัญญารัฐบาลได้

 • มีศักยภาพในการออมทรัพย์ประจำปีที่สำคัญกับผู้ซื้อจากการลดค่าใช้จ่าย ตัวอย่างเช่น กระดาษที่สำคัญและลดค่าใช้จ่ายไปรษณีย์

 • ส่งสินค้าได้เร็วขึ้น/มีการบริการค้นหาและการสั่งซื้อสามารถประหยัดเงินและเวลาลงได้

 • มีการสั่งซื้อและชำระเงินอัตโนมัติ ลดค่าใช้จ่ายในการประมวลผล การชำระเงินและค่า กระดาษลงได้ (ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย)

 • เข้าถึงประวัติบัญชีรายละเอียดการให้ข้อมูลที่มากขึ้นและการวางแผนที่ดีขึ้นและการ วิเคราะห์ข้อมูล(ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย)


ประโยชน์ที่จะได้รับของระบบ ERP คือ... (ต่อ)

 • เพิ่มความสามารถในการจัดจำหน่ายรับออกรางวัล สัญญาสำหรับการเสนอราคารวดเร็วยิ่งขึ้น (ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย)

 • มีการเชื่อมโยงระบบงบประมาณเพื่อจ่ายเงินเดือน การบัญชีการควบคุมและบุคลากรทางกฎหมายและหน่วยงานอื่น ๆ

 • มีการเชื่อมโยงระบบงบประมาณเพื่อจ่ายเงินเดือน การบัญชีการควบคุมและบุคลากรทางกฎหมายและ หน่วยงานอื่น ๆที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกือบทันทีและมั่นใจข้อมูลดังกล่าวมีความสอดคล้องและสม่ำเสมอทั้งบอร์ด (สำหรับผู้ซื้อ)

 • ให้สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลแนวโน้ม ข้อมูลทางการเงินจากปีก่อนหน้านี้จะรวมกันได้อย่างรวดเร็วในมุมมองระยะยาว(ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย)

 • ให้หน่วยงานมีอำนาจมากขึ้นในการวัดประสิทธิภาพของโปรแกรม


12.5 ตัวแทนชาญฉลาดและบทบาทของพวกเขาใน e – commerce

Intelligent Agents บทต่างๆในข้อความที่ได้แสดงให้เห็น (โดยเฉพาะบทที่ 4) ตัวแทนชาญฉลาดหรือซอฟต์แวร์ที่มีมาให้เล่นมากขึ้นบทบาทสำคัญใน EC การให้ความช่วยเหลือกับการค้นหาเว็บ ช่วยให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบร้านค้า ช่วยให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบร้านค้า การทำข้อเสนอแนะช๊อปปิ้ง การจับคู่ผู้ซื้อกับผู้ขาย การตรวจสอบกิจกรรมและการแจ้งของผู้ใช้โดยอัตโนมัติเมื่อเร็ว ๆ นี้ ส่วนนี้มีให้สำหรับผู้อ่านท่านที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะโดยทั่วไปและการทำงานของซอฟแวร์และตัวแทนเครือข่ายอัจฉริยะในโลกเช่น Web


ตัวอย่างขององค์ประกอบ IA รวม

 • - เซ็นเซอร์. ตา,จมูก,กล้อง,เครื่องมือค้นหา,เครื่องมือค้นหาระยะด้วยเลเซอร์

 • - สิ่งที่รับรู้. สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์,ระดับเสียง,ระดับอุณหภูมิ

 • - ตัวกระตุ้น. แขนขา, ตัวเลข, คำสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์

 • - การดำเนินการ. ย้ายแขน, เปิดใช้งานคำสั่งอิเล็กทรอนิกส์, ย้าย, ปิดหรือสวิทช์เปิด

  ----------------------------


การชำระเงิน (Payment)

 • 1. บริการ internet banking และ/หรือธุรกิจประเภท Payment Gateway จะเป็น hyperlink ระหว่าง website ของร้านค้ากับระบบของธนาคาร และธนาคารสามารถดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับเพื่อตัดโอนเงินในบัญชีของลูกค้า หรือส่งเป็นคำสั่งโอนเข้าระบบการชำระเงินระหว่างธนาคารที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน

 • 2. สำหรับการชำระเงินที่เป็น Micro Payment การใช้เงิน digital ซึ่งบันทึกบนบัตรสมาร์ตการ์ด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถสร้างเสริมระบบความปลอดภัยให้มั่นใจได้เหนือกว่าระบบบัตรเดบิตและบัตรเครดิตทั่วไป จึงเป็นแนวโน้มเทคโนโลยีที่น่าสนใจและเหมาะสม


การชำระเงิน (Payment) (ต่อ)

 • 3. Inte EC และองค์การขนาดกลางและขนาดระบบใหญ่ โครงการจะทำงานร่วมกับบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการส่งเงินการจัดการสินค้าคงคลัง,การรวมการเรียกเก็บเงินการวัด การผลิตและการตลาดเร่งกระบวนการธุรกิจและเพิ่มความพอใจให้แก่ลูกค้า

 • 4. ระบบ ERP ประกอบด้วยโมดูลบูรณาการของทุกธุรกิจประจำ ถ้า EC คือ การเชื่อมต่อถึง ERP มันจะเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลทั้งหมดขององค์กร

 • 5. ตัวแทนชาญฉลาดใน EC อาจเกี่ยวข้องกับการพิจารณากิจกรรมทางโลกสามารถตั้งค่าการค้นหาและการเปรียบเทียบกับการตรวจสอบราคาสินค้าและสินค้าคงคลังอัจฉริยะสามารถจัดการกับปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ของข้อมูล


การชำระเงิน (Payment) (ต่อ)

 • 6. การสนับสนุนการบริการอื่นๆบริการสนับสนุน EC รวมกับการบริการให้คำปรึกษาด้านบริการไดเรคทอรี่ ผู้ให้บริการโครงสร้างที่สนับสนุนและจำนวนมากไม่สามารถปฏิบัติได้โดยไม่ต้อง EC บางส่วนของการสนับสนุนจะต้องมีการประสานงานจากภายนอกของพวกเขาสามารถทำได้ในบ้าน

 • 7. บริการ Outsource EC ของ EC มักจะเป็น Must.lack ของเวลาและความเชี่ยวชาญของบริษัทกองกำลังที่ Outsource แม้จะมีความเสี่ยงของการทำ ASPs.sc.using เป็นทางเลือกที่ทำงานได้แต่พวกเขาจะไม่แพงและมีความเสี่ยงฟรี


ปัญหาการบริหารจัดการ (Managerial Issues)

 • 1. ถ้าคุณเป็น EC ผู้จำหน่าย คืออะไร ทางแคบในการดำเนินการสั่งซื้อให้สำเร็จการสั่งซื้อที่ทำให้สำเร็จ ก่อให้เกิดวิกฤติอันตรายอันหนักทำให้เหน็ดเหนื่อย,โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก EC ผู้จำหน่ายที่แท้จริงก่อปัญหาทางกายภาพการขนส่งทางเรือแต่อย่างไรการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพครบถ้วนในการสั่งซื้อสินค้าให้สำเร็จแต่จะเป็นการจัดหาที่ซับซ้อนในการจัดทำเป็นการเพิ่มพูนการสั่งซื้อสินค้าให้สำเร็จ, ผู้จำหน่ายต้องการทำให้เหมือนกันแต่ต้องการปรับปรุงทางแคบ,อาจจะเป็นไปได้การขนส่งอาจความล่าช้า,ภาษีสูง,ต้นทุนในการผลิตสูง, ค่าขนส่งมีราคาแพง, บัญชีสิ่งของมีปริมาณความต้องการซื้อและความต้องการขายผู้จำหน่าย EC เป็นปัญหาสำคัญอย่างแรก


ปัญหาการบริหารจัดการ (Managerial Issues) (ต่อ)

 • 2. อะไรคือเรื่องเกี่ยวกับสินค้าคงคลังใน amazon.com มีความชำนาญ, ผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการเก็บบัญชีสิ่งของเพราะมันมีราคาสูง อย่างไรก็ตามเราละเลยความจริงเกี่ยวกับการขายปลีกกับความเหมาะสมผลตอบแทนในการนำเข้าดี ในการเพิ่มปริมาณที่แน่นอนไม่มีความเป็นไปได้เนื่องจากเวลาในการขนส่งและการควบคุมไม่ได้ง่าย,ถ้าไม่มีนโยบายในการขนส่งสินค้าที่ดี,บริษัทจะมีการออกแบบวางแผนหลักทรัพย์ในสินค้าคงคลัง และมีการแบ่งปันชิ้นส่วน CPER มีการวางแผนเพื่อนำมาใช้ให้ถูกที่สุดส่วนสำคัญของบัญชีสิ่งของจะมีการวางแผนการแบ่งให้มีความสมดุลกับภายนอก


ปัญหาการบริหารจัดการ (Managerial Issues) (ต่อ)

 • 3. อะไรเป็นกลยุทธ์ในการเกี่ยวข้องเนื้อให้การสั่งซื้อประสบความสำเร็จห้างหุ้นส่วนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขการขนส่งและระงับปัญหาที่มีจุดอ่อน พวกเราต้องการตัดสินใจในการสั่งซื้อสินค้าบรรลุเป้าหมายเราสามารถนับและแยกออกจากกัน ในทางตรงกันข้ามการทำงานอาจจะทำให้การขนส่งแผ่กระจายออกสู่ภายนอก,โรงงานโกดัง,จำนวนบัญชีสั่งซื้อ, การจัดการ,และอย่างนั้นการตัดสินใจที่เหมาะสม การขนส่ง 3 พวก และสามารถจัดทำบริการธุระ ไม่สามารถจัดส่งได้อย่างดีเยี่ยมพวก Partner จะดูแลลูกค้าให้ดีสำหรับการส่งสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมี leverage อยู่บนภาพออนไลน์ตัวอย่างเช่น โปรแกรม amazon.com และมีการจัดการด้วย Egghead.com


ปัญหาการบริหารจัดการ (Managerial Issues) (ต่อ)

 • 4. จะทำอย่างไรถ้าเราต้องการจัดการถ้าเราไม่สามารถแก้ปัญหา ตรงกันข้ามเทคโนโลยีมีราคาแพงทำให้บางบริษัทไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ถ้ามีการตีราคาที่สูง ทำให้เหมือนเป็นการกำหนดราคาให้เที่ยงตรงและมีการลงมติในบางฤดูที่มีการลดราคา บริษัทแห่งหนึ่งจะเลือกการตีราคากำไรจากการวางแผนหัวข้อเรื่อง เทคโนโลยีสามารถบริการให้มีความเจริญและเป็นการบริการเทคโนโลยีสู่ภายนอก


ปัญหาการบริหารจัดการ (Managerial Issues) (ต่อ)

 • 5. อะไรข้อมูลลูกค้าในการให้ข้อมูล,ลูกค้า,โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจลูกค้าสามารถทำได้ง่าย บัญชีสั่งของและการขนส่ง EC จะรวมข้อมูลไว้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องหลังของบริษัท ถ้าลูกค้าต้องการสถานการณ์สั่งซื้อรวมกับการจัดการ บางบริษัทสามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้โดยการจัดการข้อมูล

 • 6. การเพิ่มพูนลูกค้าให้แก่ EC มันเป็นสิ่งสำคัญในการรวมกันมากของ EC กับ ERP,SCM และ CRM หนึ่งปัญหาสำหรับการรวมกันเป็นหนึ่ง หนึ่งกลยุทธ์ในการซื้อคือผู้จำหน่ายซอฟแวร์และยุทธวิธีที่ดีมีการแบ่งแยกข้อมูลผู้จำหน่ายแตกต่างกัน แต่ก่อนต้องทำให้บริการมีความแน่นอนเป็นบริการที่ดี เป็นการรวบรวมระบบที่แตกต่างกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะการรวบรวมข้อเรียกร้องที่มากและแตกต่างหุ้นส่วนภายนอกต้องการให้ทำตาม B2B ต้นแบบ เช่น XML,EDI และ RosettaNet


ปัญหาการบริหารจัดการ (Managerial Issues) (ต่อ)

 • 7. เราสามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายได้อย่างมีไหวพริบ ผู้ขายต้องมีบุคลิกภาพในการบริการลูกค้าที่ดี การใช้ไหวพริบในการแก้ไขปัญหาธุรกิจ มีหมายล่าโปรแกรมนั้นชี้นำลูกค้า สัมพันธ์กันกับข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลในการบริการ ถ้าจะรักษาค่าครองชีพไม่ใช่เรื่องง่าย สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง มันได้รับการรับรองจากภายนอก EC เป็นบริการที่เป็นประโยชน์

 • 8. ถ้าคุณใช้ RFID ให้ประสบความสำเร็จ ถ้าคุณเป็นผู้ซื้อคุณต้องการใช้ RFID มันไม่ใช่ตัวเลือกแต่เป็นการยอมรับความต้องการมันเป็นบริษัทที่หาได้ง่ายเสมอ หนึ่งคำถามคือ ใครเป็นผู้จ่ายต้นทุนและรับผลประโยชน์ดังนั้นผู้ซื้อขนาดใหญ่จะได้รับผลประโยชน์ในการจัดการอย่างไรก็ดีถ้าให้เวลาในการลงทุนของ RFID จะทำให้มีประสิทธิผลอย่างแพร่หลายความเป็นคติพจน์ของ RFID ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย


บริการสนับสนุนอื่น ๆ ของ EC (More EC support services)

 • ผู้สนับสนุนมีการจัดหาบริการมากมาย เพื่อให้การค้าขายมีความแตกต่าง เช่น การจัดหาบริการสำหรับ adds a unique value-added sevices. มีตัวแทนแผนในการพรรณนา ตัวอย่าง การดูแลกิจการของผู้อื่น ตอนที่4 การดูแลกิจการของผู้อื่นใน B2C การดูแลกิจการของผู้อื่นในเป็นสิ่งสำคัญใน B2C เพราะไม่สามารถจับสินค้าตัวหนึ่งให้ขายดีได้ และเพราะผู้ซื้อไม่รู้จักผู้ขายผู้สนับสนุนดูแลกิจการระหว่างของ TRUSTe, BBB ออนไลน์และ Ernst&บริการที่นั่งและนำไปใช้ให้เกิดใน B2C และ B2B


END


 • Login