UMIT Research Lab 2012-05-22 - PowerPoint PPT Presentation

UMIT Research Lab
Download
1 / 20

 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

UMIT Research Lab 2012-05-22. UMIT Research Lab. Center för simulerings- och programvaruteknologi. Om simuleringsteknologi. Modell. Resultat. Lösning. Problem. Simulering. Optimering. UMIT Research Lab Forskningsområden. 50 forskare, utvecklare, ingenjörer

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

UMIT Research Lab 2012-05-22

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Umit research lab 2012 05 22

UMIT Research Lab2012-05-22


Umit research lab 2012 05 22

UMIT Research Lab

Center för simulerings- och programvaruteknologi


Umit research lab 2012 05 22

Om simuleringsteknologi

Modell

Resultat

Lösning

Problem

Simulering

Optimering


Umit research lab 2012 05 22

UMIT Research Lab

Forskningsområden

50 forskare, utvecklare, ingenjörer

Beräkningsbaserad designoptimering

Beräkningsmatematik – finita element

Styr- och reglerteknik

Grid & Cloud

Interaktiv fysik och komplexa mekaniska system

IT management

Teknisk-vetenskapliga och parallella beräkningar

Tillämpad matematik – aukustik, elektromagnetism och nanomaterial

200 studenter per årDatavetenskap, Teknisk fysikTillämpad matematik och fysikInteraktion och design, Industriell ekonomi


Umit research lab 2012 05 22

Ny programvaruteknologi - exempel

 • Elastisk IT för storskaliga virtuella maskiner i servervirtualiseringssystem - Elastisys AB

 • Simuleringsbaserad design av system för hantering av granulära materal – Algoryx/LKAB/Optimation

 • Avancerad fysiksimulering för vardagsingenjörer – Algoryx Simulations

 • Adaptiva parallell CFD-lösare – Enmesh

 • Designoptimering av akustiska system – UmU & DAS

 • Energikostnadsoptimering i pappers- massaindustri – UMIT R&D

 • Analys och ruttoptimering i skogsbruket – UMIT R&D

 • Simulering inbäddad i webbläsaren – UMIT R&D


Umit research lab 2012 05 22

Industriella samarbetspartners

Kluster & institut

Skogteknsika klustret

Skogforsk

ProcessIT Innovations

* SIMBER-klustret

** Simovate

SME

Algoryx Simulation

Argentum

Cranab

Dohi Sweden

Enmesh*

Eurocon

Exait*

Limes Audio

Monitor Control Center

Optimation

Oryx Simulations

Surgicag Science

Timars

Vimek

Basindustri

Atlas Copco**-

Boliden

Komatsu Forest

LKABM-Real

Outokompo

SCA

SKF

Sveaskog

Volvo CE**

Volvo lastvagnar**

Övrigt

DAS, DLR, FOI, SAP, Umevatoriet, Visualiseringscenter


Umit research lab 2012 05 22

Simulering av vätskeflöden i kullager

Problem

Bestämma krafter på komponenter i komplex geometri

med turbulenta oljeflöden

Angreppsmetod

Adaptiv multiskal-FEM för Navier-Stokes

Modellreduktion för linjär elasticitet FEM

Resultat

En ny parallell FEM-CFD-lösare

Mjukvara

Avknoppning pågår

Samarbete

SKF


Umit research lab 2012 05 22

Realtidssimulering av trådar och membran för kirurgi

Problem

Realtidssimulering av komplex 3D elasicitetsmodeller

Angreppsmetod

Icke-linjär Galerkin FEM för trådar och membran

Mjukvara

Demonstratorkod

Samabete

Surgical Science


Umit research lab 2012 05 22

Partikelspridning i stadsmiljöer


Umit research lab 2012 05 22

Storskaliga simulering av granulära material och maskiner

Problem

Effektivt beräkna krafter och flöden i system med granulära

material och maskiner  designoptimering

Angreppsmetod

Icke-slät mekanik för stela kroppar och vätskor, multifysik,

parallella numeriska metoder  stora tidssteg

Resultat

1M inkompressibla SPH-partiklar i interaktiv tid på GPGPU

Rulltrumma med 1.5 M stelkroppar

Benchmarking med alternativa metoder

Mjukvara

Egen kod, AgX Multiphysics

Samarbete

Algoryx, Boliden, LKAB, Optimation, Oryx, Volvo CE


Umit research lab 2012 05 22

Exempel: systemanalys och ruttoptimering i skogsbruk


Umit research lab 2012 05 22

Simulatorbaserad utveckling av styrsystem för 6-hjuligt servicefordon


Umit research lab 2012 05 22

Modellering av hydrauliskt aktuerad kranarm

Problem

Snabb och energieffektiv styrning av hydrauliskt aktuerad kranarm

Angreppsmetod

Modellbaserad styrning som tar hänsyn till friktion och hydraulik

Modellbaserad generering av optimala trajektorier

Mjukvara

Simulink

Samabete

Komatsu Forest

Cranab

Skogteknska klustret

SLU


Umit research lab 2012 05 22

Designoptimering och inversa problem

Problem

Bestämma optimal konstruktionsdesign för högtalare,

kastande robotarm

Bestämma materialparametrar utifrån EM-spridningsdata 

virkestorkning

Angreppsmetod

Numeriska metoder för PDE, modellreduktion

Resultat

Högtalarhorn med optimal transmission

Optimerad kaströrelse

Samarbete

Valutec, D.A.S. Audio


Umit research lab 2012 05 22

Numeriska metoder för stabilisering av periodiska system

Problem

Stabilisera periodiska dynamisk system: helicopters, robots,

industrial manipulators

Angreppsmetod

Numeriska studier av motsvarande linjära system ger

strategi för att designa stabil reglering

Resultat

Effektiv och robust numerisk metod för att lösa den

periodiska Riccati-ekvationen

Samarbete

German Aerospace Center (DLR)


Umit research lab 2012 05 22

Process-simulering: energikostnadsoptimering M-Real

Simulatoranvändning

 • bättre energianvändning (X tkr/h)

 • driftsplanering

 • projekteringsstöd


Umit research lab 2012 05 22

Process-simulering: energikostnadsoptimering SCA

returfiber

Statistik och optimering

 • förenklad modell

 • optimerad drift utifrån elspotpris (-16%)

 • större tank (-22%)


Umit research lab 2012 05 22

Effektiva och tillförlitliga parallella algoritmer

Problem

Storskaliga egenvärdes-probelm med strukturerade och täta

matriser

Angreppsmetod

Parallella matrisoperationer och faktoriseringsalgoritmer

med minimal minnes- och datakommunikation

Resultat

Höjd prestanda på stora icke-symmetriska

egenvärdesproblem (100.000 x 100.000)

Mjukvara

Algoritmer implementeras och distribueras i ScaLapack

Abisko hpc cluster at HPC2N

Nodes/Cores: 318/15264 (10 'fat', 308 'thin')

CPU: 48 cores/node, 4 AMD Opteron 6238 (Interlagos), 12 core 2.6 GHz processors

Memory: 10 'fat' with 512 GB RAM/node, 308 'thin' with 128 GB RAM/node

Disk: 7200 rpm hotswap SATA disks. 1 TB /'fat' node, 500 GB /'thin' node

Interconnect: Mellanox 4X QSFP 40 Gb/s

Theoretical Performance (Tflops): 158.75


Umit research lab 2012 05 22

Migrering av stora virtuella maskiner

Problem

Migrering av virtuella maskiner utan störningar hos

aktiva applikationer

Angreppsmetod

Ny iterativ algoritm som använder cashning,

komprimering och prioriteringsordningar

Resultat

100-falt ökad prestanda för video-streaming

Tillförlitlig, flexibel, resurssnål

Mjukvara

KVM open source virtualiseringssystem för servrar

Samarbete

SAP Research, Belfast


Umit research lab 2012 05 22

Tack till finansiärer


 • Login