Guidea kenniscentrum toerisme en horeca vzw
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 39

Guidea Kenniscentrum Toerisme en Horeca vzw PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Guidea Kenniscentrum Toerisme en Horeca vzw. Wie is Guidea?. Wie zijn we?. Sectorale organisatie: gefinancierd met middelen van de sector zelf (PC 302) VZW Opgericht in 2004 Het kenniscentrum is een initiatief van de sociale partners in de horeca.

Download Presentation

Guidea Kenniscentrum Toerisme en Horeca vzw

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Guidea kenniscentrum toerisme en horeca vzw

GuideaKenniscentrum Toerisme en Horeca vzw


Wie is guidea

Wie is Guidea?


Wie zijn we

Wie zijn we?

 • Sectorale organisatie: gefinancierd met middelen van de sector zelf (PC 302)

 • VZW

 • Opgericht in 2004

 • Het kenniscentrum is een initiatief van de sociale partners in de horeca.

 • Nauwe samenwerking met Horeca Vorming Vlaanderen (sectoraal opleidingsfonds)

Voorstelling Guidea


Onze missie

Onze missie

 • Samen bouwen aan een duurzame tewerkstelling in de horeca in Vlaanderen

 • Als Kenniscentrum van en voor de sector proactief en toekomstgericht een kennisdatabank uitbouwen om de sector te informeren over beleidseffecten, trends, evoluties en competentienoden

Voorstelling Guidea


Wat doen we

Wat doen we?

 • Onderzoek

  • Verzamelen en analyse van cijfergegevens

  • Ad hoc onderzoek en projecten

  • Literatuur, beurzen,congressen en seminaries

 • Ontwikkeling tools en hulpmiddelen

 • Infosessies en workshops

 • Netwerking en partnerships

 • Horeca en beleid

Voorstelling Guidea


Guidea kenniscentrum toerisme en horeca vzw

Presentatie Burgerschool 29-05-2012


Ons team

Ons team

 • 9 medewerkers

  • 3 onderzoekers

  • 4 deskundigen

  • 1 administratief medewerker

  • 1 directeur

 • Gevestigd in Brugge

 • Werkingsgebied: Vlaanderen

Voorstelling Guidea


Context en uitdagingen horecasector

Context en uitdagingen horecasector


De horecasector

De horecasector

 • Meerderheid kleinschalige ondernemingen

  • 69.092 werknemers (2011) en 25.028 zelfstandigen (2011) gespreid over 33.992 ondernemingen (2011) in Vlaanderen

 • Heterogene sector: Ho, Re en Ca

 • Arbeidsintensief karakter met veel aandacht voor vakmanschap

Voorstelling Guidea


De horecasector1

De horecasector

 • Grote diversiteit

  • Jongere werknemers

  • Vrouwen

  • Laaggeschoolden

  • Allochtonen

 • Belangrijke economische speler

  • 1,66% bijdrage BBP (Bron: Nationale Bank van België, 2010)

  • Kan niet gedelokaliseerd worden

 • Belangrijke rol in toeristisch aanbod

Voorstelling Guidea


Uitdagingen

Uitdagingen

 • Maatschappelijke uitdagingen:

  • Steeds sneller veranderende consumentenvoorkeuren

  • Aandacht voor koken en voeding, kritische consumenten

  • Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

  • Sociale media, ICT, review sites

  • Internationalisering

  • Evoluties op de arbeidsmarkt

  • Demografische evoluties

Voorstelling Guidea


Uitdagingen1

Uitdagingen

 • Transitieproces:

  • Nood aan toenemende professionalisering (HR-beleid)

  • Probleem van werkbaarheid

  • Vaak negatieve imago horecasector

  • Rookverbod

  • Geregistreerde kassa (vanaf 2013)

Voorstelling Guidea


Uitdagingen2

Uitdagingen

 • Competentieontwikkeling

  • Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

  • Stages en werkplekleren

  • Instroom in de sector

  • Opleiding, vorming en levenslang leren

  • Retentieproblematiek

Voorstelling Guidea


Een korte schets van de horecasector

Een korte schets van de horecasector


Ondernemingen

Ondernemingen


Aantal ondernemingen belgi en gewesten

Aantal ondernemingen België en gewesten

 • 6 op 10 in Vlaanderen (60%)

 • 3 op 10 in Wallonië (29%)

 • 1 op 10 in Brussel (11%)

België: 57.068

 • 7% van alle ondernemingen in België (en Vlaanderen) is horeca-onderneming

bron: FodEconomie –ADSEI, cijfers 31/12/2011


Evolutie ondernemingen op lange termijn 2001 2011

Evolutieondernemingen op langetermijn (2001-2011)

Aantalondern. in België:

t.o.v. 2001: +2.045

t.o.v. 2005: +838

Aantalondern. in Vlaanderen:

t.o.v. 2001: +675

t.o.v. 2005: +32

bron: FodEconomie – ADSEI, cijfers op 31/12


Ondernemingen per subsector

Ondernemingen per subsector

Logies (hotels en andere):

België en Vlaanderen 7%

Catering:

België 9%

Vlaanderen 10%

Restaurants:

België 53%

Vlaanderen 52%

Drinkgelegenheden:

België 31%

Vlaanderen 32%

bron: FodEconomie – ADSEI, cijfers op 31/12/2011


Kleine ondernemingen

Kleine ondernemingen

bron: FodEconomie – ADSEI, cijfers op 31/12/2011


Bestaansduur

Bestaansduur

< 1 jaar

1-2 jaar

3-5 jaar

6-10jaar

11-15jaar

> 16 jaar

51% bestaat minder dan 5 jaar, vooral jonge ondernemingen

bron: interne cijfers, situatie in Vlaanderen 2011


Evolutie opricht stopz lange termijn 2006 2011

Evolutieopricht. & stopz. langetermijn (2006-2011)

Oprichtingen

Stopzettingen

 • oprichtingen dalen

 • stopzettingen dalen

 • # oprichtingen > # stopzettingen

bron: FodEconomie – ADSEI, cijfers op 31/12


Evolutie faillissementen lange termijn 2001 2011

Evolutiefaillissementenlangetermijn (2001-2011)

Aantalfaillissementen in België:

t.o.v. 2001: +830 of 72%

t.o.v. 2005: +594 of 43%

Aantalfaillissementen in Vlaanderen:

t.o.v. 2001: +445 of 75%

t.o.v. 2005: +284 of 37%

bron: FodEconomie – ADSEI, cijfers op 31/12


Werknemers

Werknemers


Aantal werknemers belgi en gewesten

Aantal werknemers België en gewesten

 • 4% van alle werknemers in België (en Vlaanderen) werken in de horecasector

België: 123.730 wn’s

 • 56% werkt in Vlaanderen

 • 22% werkt in Wallonië

 • 23% werkt in Brussel

bron: RSZ, gecentraliseerdestatistiek, situatie op 30/06/2011


Evolutie wn s op lange termijn 2001 2011

Evolutiewn’s op langetermijn (2001-2011)

Aantalwerknemers in België

t.o.v. 2001: +10.379

t.o.v. 2006: +4.937

2009 = crisisjaar (knik in allesectoren)

Aantalwerknemers in Vlaanderen:

t.o.v. 2001: +2.484

t.o.v. 2006: +344

bron: RSZ, gecentraliseerdestatistiek, situatie op 30/06


Werknemers per subsector

Werknemers per subsector

Logies (hotels en andere):

België 18%

Vlaanderen 17%

Catering:

België 14%

Vlaanderen 12%

Restaurants:

België 56%

Vlaanderen 58%

Drinkgelegenheden:

België 12%

Vlaanderen 14%

bron: FodEconomie – ADSEI, cijfers op 31/12/2011, situatie in Vlaanderen

RSZ, gecentraliseerdestatistiek, situatie op 30/06/2012


Allochtone werknemers

Allochtone werknemers

Bron: FodEconomie, EAK 2007-2011, Vlaanderen


Geslacht

Geslacht

 • Evolutie naar 50-50 verdeling

 • Gem. alle sectoren Vlaanderen: 56% mannen 54% vrouwen

 • Vrouwen werken vaker deeltijds (6 op 10 vrouwen versus 4 op 10 mannen)

Bron: RSZ, gecentraliseerdestatistiek, situatie op 30/06


Leeftijd

Leeftijd

Horeca

Alle sectoren

Evolutie 50+ : 16% naar 18% (2008-2011)

Bron: RSZ, uniekewerknemers, situatie op 30/06/2011 in Vlaanderen


Opleidingsniveau

Opleidingsniveau

Alle sectoren

Horeca

Laag

geschoolden

Hoog

geschoolden

Hoog

geschoolden

Laag

geschoolden

Midden geschoolden

Midden geschoolden

bron: FodEconomie, EAK 2011, Vlaanderen


Werknemers per regime

Werknemers per regime

15% specialen/extra’s:

mannen: 15%

vrouwen: 16%

België: 10%

51% deeltijds:

mannen: 41%

vrouwen: 59%

België: 53%

34% voltijds:

mannen: 44%

vrouwen: 25%

België: 37%

Bron: RSZ, gecentraliseerdestatistiek, situatie op 30/06/2011 in Vlaanderen


Dynamiek bij werknemers

Dynamiek bij werknemers

Bron: Departement WSE, afbakeningvolgensparitaircomité, 2007-2008


Zelfstandigen

Zelfstandigen


Aantal zelfstandigen belgi en gewesten

Aantal zelfstandigen België en gewesten

 • 6 op 10 in Vlaanderen (64%)

 • 3 op 10 in Wallonië (30%)

 • 1 op 10 in Brussel (6%)

België: 38.973

 • 4% van alle zelfstandigen in België (en Vlaanderen) is actief in de horecasector

bron: RSVZ, beroepencode 407, situatie in 2011


Evolutie zelfstandigen op lange termijn 2003 2011

Evolutiezelfstandigen op langetermijn (2003-2011)

Aantalzelfstandigen in België

2003 tot 2008: -1.604

2008 tot 2011: +4.134

Aantalzelfstandigen in Vlaanderen:

2003 tot 2008: -885

2008 tot 2011: +3.326

bron: RSVZ, beroepencode 407


Evolutie starters stoppers lange termijn 2003 2011

Evolutie starters & stoppers langetermijn (2003-2011)

Stoppers

Starters

bron: RSVZ, beroepencode 407


Contact

Contact


Hoe kan je ons bereiken

Hoe kan je ons bereiken?

 • Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw

  Site Oud Sint-Jan

  Mariastraat 38, 8000 Brugge

 • Tel. (050) 47 15 90

 • www.guidea.be

Voorstelling Guidea


 • Login