Bảy m
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Bảy m ươ i n ă m tính lại sổ đờ i PowerPoint PPT Presentation


  • 158 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Bảy m ươ i n ă m tính lại sổ đờ i. Th ơ : Huỳnh Tâm Hoài Nhạc: Nguyễn Hữu Tân. Thoáng chốc đã trôi qua Bảy mươi năm làm người. Ngồi co ro hiu hắt Tính lại sổ cuộc đời. Tình yêu …nhánh rong rêu Lêu bêu trong biển ngàn. Cứ từng cơn lấp úp Sóng vỗ hồn miên mang.

Download Presentation

Bảy m ươ i n ă m tính lại sổ đờ i

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bảy mươi năm

tính lại sổ đời

Thơ: Huỳnh Tâm Hoài

Nhạc: Nguyễn Hữu Tân


Thoáng chốc đã trôi qua

Bảy mươi năm làm người


Ngồi co ro hiu hắt

Tính lại sổ cuộc đời


Tình yêu …nhánh rong rêu

Lêu bêu trong biển ngàn


Cứtừngcơnlấpúp

Sóngvỗhồnmiênmang


Thoáng chốc đã trôi qua

Bảy mươi năm làm người


Ngồi co ro hiu hắt

Tính lại sổ cuộc đời


Lợi danh cơn phong ba

Gom góp lại nhiều lần


Canh bạc thua số kiếp

Ta mãi còn tay không


Bảy mươi đã trôi qua

Khoảnh khắc sắp phai tàn


Một đời người dung tục

Như vân mây trên ngàn


Tình yêu bong bóng nước

Danh lợi bọt sóng xô


Đời người... ôi! quanh quẩn

Cứ lần mò hư vô


Cám ơn…Cám ơn em…!


Bóng dáng người vợ hiền

Như ghềnh đá chờ biển gió

Cuộc muộn phiền lâm chung


Huỳnh Tâm Hoài thực hiện pps

Hình ảnh trích từ trên Net.

Kỷ niệm ngày sinh nhựt thứ 69.

(Tính theo tuổi ta thì đã thất thập cổ lai hi).

Sacramento ngày 6/6/2012


  • Login