Zdravotnick asistent sou asnost a budoucnost
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

Zdravotnický asistent – současnost a budoucnost PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zdravotnický asistent – současnost a budoucnost. Zasedání prezidia a předsedkyň a předsedů sekcí ČAS Luhačovice 31.10.2008 Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. vedoucí pracovní skupiny pro vzdělávání ČAS. Zdravotnický asistent. Absolvent středního vzdělání s maturitou,

Download Presentation

Zdravotnický asistent – současnost a budoucnost

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zdravotnický asistent – současnost a budoucnost

Zasedání prezidia a předsedkyň a předsedů sekcí ČAS

Luhačovice 31.10.2008

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

vedoucí pracovní skupiny pro vzdělávání ČAS


Zdravotnický asistent

 • Absolvent

  • středního vzdělání s maturitou,

  • akreditovaného kvalifikačního kurzu,

  • oborů: zdravotnický záchranář, porodní asistentka

 • Zahájení studia na SŠ:Září 2004

 • První absolventi SŠ:Červen 2008


Zdravotnický asistent

 • Poskytuje ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem VS nebo PA,

 • ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči.


Zdravotnický asistent

 • Člen ošetřovatelského týmu s kompetencemi pro výkon ošetřovatelských činností za jejichž provedení je odpovědný.


Zdravotnický asistent

Sleduje FF

* Pečuje o vyprazdňování

* Provádí komplexní hygienickou péči

* Provádí prevenci proleženin

* Rozděluje stravu, krmí pacienty

* Zajišťuje aplikaci tepla a chladu

* Provádí rehabilitační ošetřování

* Provádí nácvik sebeobsluhy

* Podává léčivé přípravky s výjimkou aplikace i.v. a i.m. injekcí novorozenců a dětí

do 3 let

* Odebírá biologický materiál

* Zavádí a udržuje kyslíkovou terapii

* Podílí se na ošetření akutní a chronické rány

* Připravuje pacienty k dg. a th. výkonů

* Podílí se na činnostech spojených s přijetím, přemisťováním, propuštěním a

úmrtím pacientů


Zdravotnický asistent – všeobecná sestra

Sleduje a orientačně hodnotí FF

* Pečuje o vyprazdňování, provádí katetrizaci močového měchýře

* Provádí komplexní hygienickou péči/provádí nácvik sebeobsluhy

* Provádí prevenci proleženin, hodnotí a ošetřuje poruchy celistvosti kůže

* Rozděluje stravu, krmí pacienty/provádí nácvik sebeobsluhy

* Zajišťuje aplikaci tepla a chladu

* Provádí rehabilitační ošetřování

* Provádí nácvik sebeobsluhy

* Podává léčivé přípravky s výjimkou aplikace i.v. a i.m. injekcí novorozenců a dětí

do 3 let

Odebírá biologický materiál

* Zavádí a udržuje kyslíkovou terapii

* Podílí se na provádí ošetření akutní a chronické rány

* Připravuje pacienty k dg. a th. výkonů

* Podílí se na činnostech spojených s přijetím, přemisťováním, propuštěním a

úmrtím pacientů


Všeobecná sestra

 • Vyhodnocuje potřeby a úroveň soběstačnosti

 • Provádí odsávání sekretů z HCD

 • Provádí metody basální stimulace

 • Edukuje pacienty

 • Hodnotí sociální situaci pacienta

 • Pečuje o močové katétry, provádí výplach močového měchýře

 • Provádí výměnu a ošetření tracheostomické kanyly

 • Zavádí nasogastrické sondy, aplikuje výživu sondou nebo stomiemi

 • Provádí výplach žaludku u pacientů při vědomí

 • Pod odborným dohledem MUDr. aplikuje nitrožilně krevní deriváty, spolupracuje při zahájení aplikace transfúzních přípravků, ošetřuje pacienta v průběhu aplikace a ukončuje ji


Zdravotnický asistent

 • …..pod odborným dohledem….

  „..vykonávání činností, ke kterým je ZA způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává při dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého

  k výkonu činností bez odborného dohledu..“

  (přítomnost kvalifikované sestry na oddělení nebo dosažitelnost pomoci po telefonu)


Zdravotnický asistent - pozitiva

 • Platný člen zdravotnického týmu

 • Obsah vzdělávání odpovídá kompetencím

 • Orientace na výkony (kompetence), omezeno rozhodování a péče o psychosociální oblast – odpovídající název pracovní funkce „asistent“

 • Finanční ohodnocení ve vztahu k odpovědnosti za vlastní rozhodnutí


Zdravotnický asistent - negativa

Absolventi nenastupují do praxe


Nedostatek sester

 • Nedostatek zdravotnických asistentů ???

 • Chybí sestry? Chybí zdravotničtí asistenti?

 • Jaké pracovníky zdravotnické instituce potřebují?


Zdravotnický asistent X praxe

 • 1. Trendy doby

  • Prodlužování průměrné délky vzdělávání

  • Demografický pokles

  • Expanze terciárního vzdělávání (VŠ, VOŠ)

 • 2. Málo lákavá pracovní perspektiva

  • Chybí předchozí zkušenost

  • Negativní image profese (devalvace)

  • Nezájem praxe (různý přístup k péči podle kompetencí)


 • Trendy doby

  • „Výrazně se omezí podíl absolventů maturitního i nematuritního vzdělávání vstupujících na pracovní trh. Absolventi odcházejí do terciárního vzdělávání, kde setrvají několik dalších let.Tento vývoj v příštích letech ještě posílí.“(Koucký, 2007)

  • Kritický nedostatek pracovní síly s tradiční kvalifikací získanou na SŠ


  Trendy doby – prodlužování délky vzdělávání


  Trendy doby – prodlužování délky vzdělávání


  Trendy doby – prodlužování délky vzdělávání

  • Zájem o studium na VŠ u žáků SZŠ (3.roč., 2008)

   • 99 % má zájem o studium na VŠ

   • 85 % je již pevně rozhodnuto

   • 1 % nechce dále studovat


  Trendy doby – prodlužování délky vzdělávání


  Demografický pokles


  Demografický pokles


  Expanze terciárního vzdělávání

  • Ve zdravotnických oborech umocněno:

   • změnami kvalifikační přípravy na výkon zdravotnických nelékařských povolání

   • přechodem oborů na VŠ, VOŠ – požadavky směrnic EU (VS, PA, RA, FYZ, ERG, ZL, ZT,NT atd.)


  ZA – člen zdravotnického týmu

  • Trendy doby – neovlivnitelné

  • Pracovní perspektiva – pozitivní image


  Prostor pro řešení (Koucký 2007)

  • Změna pojetí a obsahu středního vzdělávání(stírání rozdílu mezi všeobecným a odborným vzděláním, lycea)

  • Prostupnost a návaznost postsekundárním a terciárním vzděláváním(zvyšování kvalifikace a rekvalifikace terciárním vzděláváním při zaměstnání, uznání předchozího vzdělání a praxe)

  • Propojení se základním vzděláváním(výchova vztahu ke vzdělání, profesní motivace)

  • Větší angažovanost zaměstnavatelů(změnit očekávání zaměstnavatelů, že nové pracovní síly jim zajistí vzdělávací systém, zaměstnavatele cílenou motivací získávat absolventy, spolupráce se vzdělávacími institucemi, financování odborné přípravy)


  Pracovní perspektiva ZA

  • Informační kampaň

   • péče podle kompetencí

   • angažovanost zaměstnavatelů

 • Finanční ohodnocení

  • jedná se o fyzicky i psychicky náročnou činnost

 • Úprava legislativy

  • „pod dohledem“ přeformulovat ve směru individuální odpovědnosti každého pracovníka za standardní provedení výkonu

 • Kvalifikační přípravu orientovat do oblasti vzdělávání dospělých

  • využití různých forem vzdělávání – večerní, dálková, kombinovaná – rozhodnutí škol – vhodná doba: ŠVP


 • Děkuji za pozornost


 • Login