Chẳng
Download
1 / 9

ChangDeDauChuaOi - PowerPoint PPT Presentation


  • 136 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Chẳng dễ đâu Chúa ơi ! Con đường lên đồi Gongotha . Chẳng dễ đâu Chúa ơi ! Cho con hiểu Thánh Giá là hồng ân . Chẳng dễ đâu Chúa ơi ! Khi đáp tiếng xin vâng giữa chợ đời.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

ChangDeDauChuaOi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Changdedauchuaoi

ChẳngdễđâuChúaơi! Con đườnglênđồiGongotha.ChẳngdễđâuChúaơi! Cho con hiểuThánhGiálàhồngân.ChẳngdễđâuChúaơi! Khiđáptiếngxinvânggiữachợ đời.


Changdedauchuaoi

Giữa tính toán bon chen chào mời, giữa lo lắng áo cơm hằng ngày, giữa chọn lựa được thua mất cònChọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát. Chọn chấp nhất ghét ghen,


Changdedauchuaoi

con buông mình thỏa mãn bản năng. áo cơm hằng ngày, Đời sao mãi đắn đo, giữa chọn lựa nhận hay chối từ.Giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và đỉnh cao yêu thương.


Changdedauchuaoi

Xin bên con, Xin bên con, Xin bên con Chúa ơi! Lúc lương tâm con đắn đo ngại ngần.Nâng đỡ con, nâng đỡ con, nâng đỡ con, Chúa ơi! Khi con đang vấp ngã thoái lui.


Changdedauchuaoi

Dìu con lên dìu con lên dìu con lên Đỉnh Yêu Thương chất ngất. Cho con say một lần để con yêu thật nhiều, thập giá ân tình của Cha


Changdedauchuaoi

Chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát.Chọn chấp nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng.


Changdedauchuaoi

Đời sao mãi đắn đo, giữa chọn lựa nhận hay chối từ.Giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và đỉnh cao yêu thương.


Changdedauchuaoi

Xin bên con, Xin bên con, Xin bên con, Chúa ơi! Lúc lương tâm con đắn đo ngại ngần.Nâng đỡ con, nâng đỡ con, nâng đỡ con, Chúa ơi! Khi con đang vấp ngã thoái lui.


Changdedauchuaoi

Dìu con lên, dìu con lên dìu, con lên Đỉnh Yêu Thương chất ngất. Cho con say một lần để con yêu thật nhiều, thập giá ân tình của Cha.Cho con theo một lần để con đi trọn đời, Thập Giá... Con Đường Tình Yêu....


ad
  • Login