การพัฒนาคุณภาพงานบริการไตเทียม - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 40

 • 331 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การพัฒนาคุณภาพงานบริการไตเทียม. เรื่อง แนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันการใช้ตัวกรองเลือดผิดคน โดย งานบริการไตเทียม โรงพยาบาลนครปฐม. หลักคิดสำคัญ ( Core values and Concepts ). Performance. ตัวชี้วัด. Study/Learning. เป้าหมาย วัตถุประสงค์. Do. Act/Improve. มาตรฐาน. Criteria/standard.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การพัฒนาคุณภาพงานบริการไตเทียม

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5829312


5829312

( Core values and Concepts)

Performance

Study/Learning

Do

Act/Improve

Criteria/standard

Purpose

Plan/design

Process

Context


5829312

 • Plasmapheresis


5829312

 • 2-3 /


5829312

( Core values and Concepts)

Performance

Study/Learning

Do

Act/Improve

Criteria/standard

Purpose

Plan/design

Process

Context


Criteria standard

(Criteria/Standard)


5829312

( Core values and Concepts)

Performance

Study/Learning

Do

Act/Improve

Criteria/standard

Plan/design

Process

Context


5829312


5829312

( Core values and Concepts)

Performance

Study/Learning

Do

Act/Improve

Criteria/standard

Plan/design

Process

Context


5829312

2-3 /

(REUSE)


5829312

/

20 /

()

18 /


5829312

Infectious marker

 • Hepatitis Virus A

 • Hepatitis Virus B

 • Hepatitis Virus C

 • HIV


5829312

.. 2553

1


Performance

( Performance )


5829312


5829312

( Core values and Concepts)

Performance

Study/Learning

Do

Act/Improve

Criteria/standard

Purpose

Plan/design

Context


5829312

(plan)

 • 2


5829312

(plan)

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • 1

 • 1.1

 • 1.2

 • 1.3 HD QA

 • 2

 • 2.1 chart chart


5829312

(plan)

 • 2.2 (dialyzerpreparation )

 • 3

 • 3.1 ( )

 • 3.2 ( reprocessing dialyzer )

 • 3.3

 • 3.4 1 3


5829312

(do)

 • - virus A , B , C A, B, C

 • -

 • -


Check

(check)

 • -

 • -

 • -

 • - QA 5


5829312

( Core values and Concepts)

Performance

Study/Learning

Act/Improve

Do

Criteria/standard

Purpose

Plan/design

Process

Context


5829312

(ACT)

 • PLAN DO CHECK ACT


5829312


5829312


Process p d c a

Process ( P-D-C-A )


5829312


5829312


5829312


Chart

Chart


5829312


5829312


5829312


5829312


5829312

/


5829312


 • Login