Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ - PowerPoint PPT Presentation

Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m
Download
1 / 13

 • 63 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona: III/2

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m

Digitální výukový materiálzpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“

Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant

Bělíkova 1387, příspěvková organizace

Šablona:III/2

Sada:VY_32_INOVACE_Bi 2. 58 Syntéza nukleových kyselin

Vytvořeno:21.02.2013

Ověřeno:14. 11. 2013Třída:Ve2


Genetika

Genetika

Vzdělávací oblast:Obecná biologie

Předmět:Biologie

Ročník:2. ročník

Autor:Ing. Sedláček Ladislav

Časový rozsah:1 vyučovací hodina

Pomůcky:základní informace genetice viz. učebnice

Klíčová slova:komplementarita, translace,tranckripce

Anotace:Materiál je určen pro výuku v odborném předmětu biologie – genetika.


Synt za nukleov ch kyselin

Syntéza nukleových kyselin

 • Nová dNA vzniká otiskem – replikací z mateřské DNA (matrice), za pomoci enzymu.

 • V replikačních bodech se začne rozmotávat dvoušroubivice (jakoby se podélně rozpůlí) a k volným bázím se připojí odpovídající báze, podle principu komplementarity (sounáležitosti), nebo celé nukleotidy.


Komplementerita

Komplementerita

 • U DNA spočívá ve spojení Nbazí:

 • Adenin s thyminem

 • Thimin s adeninem

 • Cytosin s Guaninem

 • Guanin s Cytosinem

 • U RNA je thymin nahrazen Uracilem ostatní spojení dvojic zůstane stejné.


Proteosynt za

Proteosyntéza

 • Genetický kod –

 • Vlastnosti bílkovin jsou dány pořadím aminokyselin v polypektidickém řetězci.

 • Matrici tvoří informační – mediatorová mRNA – energii dodá ATP.

 • Probíhá ve 2 stupních:

 • 1. transkripce (přepis)

 • 2. translace (překlad)


Transkripce

Transkripce

 • Připomíná replikaci DNA, kdy obě vlákna DNA se od sebe oddělí – dočasně, aby jedno mohlo sloužit jako matrice pro mRNA – uplatní se princip komplementarity.

 • Nukleotidy spojí enzym RNA - polymeráza a mediatorová mRNA se z matrice uvolní.


Translace i

Translace I

 • Je překlad genetické informace s pořadí nukleotidů mRNA do pořadí aminokyselin v polypektidickém řetězci.

 • MediatorovámRNA opustí jádro dostane se do spojení s ribizomy, ty obsahují ribosomovou RNA a spolupodílí se na seřazení aminokyselin daných pořadím kodómůmRNA.

 • tRNA (přenosová, transportní) se vytváří v jadérku podle matrice DNA, přechází do cytoplazmy, kde se na ni váží volné aminokyseliny a s těmi přechází na mRNA vázanou na ribozomy.


Translace ii

Translace II

 • tRNA má na sobě triplet - antikodón, který vyhledává triplet – kodón mRNA.

 • Složkami bílkovin je 20 aminokyselin, a proto musí být aspoň 20 druhů tRNA.

 • tRNA přinese aminokyselinu, vytvoří se peptidová vazba, tRNA se uvolní a může přinést další AMK.

 • Po vytvoření celé molekuly bílkovin - několik set AMK, se uvolní celá molekula.

 • Genetický kód je systém, kdy pořadí nukleotidů řídí pořadí AMK v molekule bílkovin.


Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m

Replikace


Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m

Transkripce


Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m

Translace


Kontroln ot zky

Kontrolní otázky

1.Jak vypadá princip komplementerity po replikaci DNA?

 • Váže se adenin s thyminem, citosin s guaninem a opačně.

  2. Co tvoří matrici a místo syntézy bílkovin?

 • mRNA a ribozony.

  3. Jak je vyřešen neexistující princip komplementarity mezi mRNA a AMK?

 • Přes specifický nosič pro každou AMK – kodom a antikodom tRNA.


Pou it zdroje

Použité zdroje

BUMERL, J. a kol.: Biologie 1 – pro SŠ. SPN: Praha 2005, vydání 1., ISBN 80-7235-314-4.

http://www.mojechemie.cz/Biochemie:Nukleov%C3%A9_kyseliny

Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


 • Login