ZBDS-Strokovno posvetovanje
Download
1 / 23

OHRANJANJE ELEKTRONSKIH VIROV ZA PRIHODNOST Tomaž Ulčakar Centralna ekonomska knjižnica - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

ZBDS-Strokovno posvetovanje »Informacijski viri in storitve knjižnic v elektronskem okolju«, Portorož, 24. - 26. 10. 2005. OHRANJANJE ELEKTRONSKIH VIROV ZA PRIHODNOST Tomaž Ulčakar Centralna ekonomska knjižnica. 1 Razvoj družbe. Množična uporaba informacijske tehnologije

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' OHRANJANJE ELEKTRONSKIH VIROV ZA PRIHODNOST Tomaž Ulčakar Centralna ekonomska knjižnica' - alexis-guerrero


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ZBDS-Strokovno posvetovanje»Informacijski viri in storitve knjižnic v elektronskem okolju«, Portorož, 24. - 26. 10. 2005

OHRANJANJE ELEKTRONSKIH VIROV ZA PRIHODNOST

Tomaž Ulčakar

Centralna ekonomska knjižnica


1 razvoj dru be
1 Razvoj družbe

 • Množična uporaba informacijske tehnologije

 • Informacije v elektronski obliki

 • Elektronski viri nadomeščajo tiskane vire


2 delitev elektronskih virov
2 Delitev elektronskih virov

 • 1. Izvorno digitalni (born digital)

 •  že nastali kot digitalni

 • 2. Digitalizacija novejših ali starejših analognih dokumentov

 • nastali največkrat s skeniranjem tiskov

 • Razvoj digitalne dokumente ogroža, da bodo nedostopni ali uničeni, če jih ne bomo ohranili


3 pristop k ohranjanju elektronskih virov
3 Pristop k ohranjanju elektronskih virov

 • Ohranjanje ali prezervacija - zagotoviti merila za trajni dostop in uporabnost vseh elektronskih virov

 • Ohraniti vse vidike:

 • prisotnost, oblika, ureditev in obseg ter vsebina

 • Začetne faze prikažejo vse vidike, ki jih je potrebno ohraniti, zato so postavljene zahteve prezervacije


5 zahteve prezervacije
5 Zahteve prezervacije

 • Določiti objekt kot samostojno celoto

 • Prezervacija fizične prisotnosti

 • Prezervacija vsebine

 • Prezervacija predstavitve

 • Prezervacija funkcionalnosti

 • Prezervacija verodostojnosti

 • Lociranje in sklicevanje na elektronski vir čez čas6 problematika ohranjanja elektronskih virov
6 Problematika ohranjanja elektronskih virov

 • Razvoj in uporaba tehnologije omogoča širšo produkcijo elektronskih dokumentov, kar otežuje ohranjanje.

 • Problemi tehnične narave zastarevanje tehnologije

 • Družbeno-pravni problemi organizacija ohranjanja in pravne norme


6 1 problemi tehni ne narave
6. 1 Problemi tehnične narave

 • Zastarevanje in nestabilnost medija elektronskega vira:

 • mediji kot nosilci informacij imajo zelo kratko življenjsko dobo

 • Programska oprema:

 • elektronski vir je lahko uporabno prebran samo s točno določeno programsko opremo s katero je bil kreiran

 • Tip elektronskega vira in kompleksnost objektov (avdio-video zapisi):

 • vključevanje multimedijskih elementov


 • Porast števila elektronskih virov in veliko število različnih formatov:

 • enostavno kreiranje in distribucija elektronskega objekta.

 • Pozornost pri samem kreiranju elektronskih virov:

 • pri kreiranju ponuditi rešitev za ohranjanje.

 • Planiranje pri vključitvi prezervacijskih potreb v že obstoječe rešitve:

 • uporabnost starejših verzij z novejšimi.6 2 dru beno pravni problemi
6.2 Družbeno-pravni problemi daljši ali trajen dostop

 • Časovni okvir:

 • organizacija si mora zastaviti kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni časovni okvir ohranjanja.

 • Odgovornost za ohranjanje:

 • odgovornost naj bi prevzeli digitalni arhivi.

 • Finančni stroški ohranjanja:

 • cene se ne da v celoti postaviti in predvideti, ker bodo stroški povezani z vsemi elementi življenjskega cikla elektronskega vira.


 • Kaj ohraniti? daljši ali trajen dostop

 • minimalna teorija-samo za nas pomembne dokumente

 • maksimalna teorija-ohranjanje vsega.

 • Avtorske pravice in intelektualno lastništvo:

 • urejeno predno se lotimo prezervacije elektronskih virov.

 • Avtentičnost in integriteta:

 • problem verodostojnosti in celote-neokrnjenosti virov.


7 strategije re evanja elektronskih virov
7 Strategije reševanja elektronskih virov daljši ali trajen dostop

 • 1. Zanašanje na papirno kopijo ali mikrofilm

 • Nizko tehnične rešitve z dobrimi standardiziranimi izdelki (papir in mikrofilm) omogočijo dolgo življenjsko dobo dokumenta.

 • Dve metodi:

  • kopija dokumenta na papir ali mikrofilm

  • kopija niza bitov vira na papir ali mikrofilm

 • Kratkoročna strategija spremljevalna in vzporedna verzija drugih rešitev


 • 2. Zanašanje na standarde daljši ali trajen dostop

 • Elektronski viri naj bodo predstavljeni v takih oblikah, ki bodo preživele v prihodnosti in se bodo ujemale s prihodnjimi programskimi opremami, ki bodo omogočale dostopnost.

 • Primer standarda relacijske baze (upravljalni sistemi), ki jih določajo striktna pravila in omejitve kaj in kako predstavijo, zato se jih da ohraniti.

 • Standardizirano shranjevanje podatkov je manj problematično od standardiziranega shranjevanja opisa modela.


 • 3. Zanašanje na tehnične muzeje daljši ali trajen dostop

 • Prostori, kjer bi bila shranjena in nameščena za uporabo računalniška strojna oprema, ki bi omogočala pogon originalne programske opreme.

 • Slabosti:

  • -prostorska omejitev ni splošne dostopnosti

  • vzdrževanje muzejev, ker bi se morala vzpostaviti proizvodnja nadomestnih delov strojne in programske opreme

  • previsoki finančni stroški


 • 4. Migracija daljši ali trajen dostop

 • Ciklično kopiranje, preoblikovanje in prenos elektronskega vira iz ene generacije tehnologije v naslednjo oz. v trenutno.

 • Strategije:

 • Kopiranje na nov medij (npr. iz CD-ROM-a na DVD). »medium refreshing«

 • Preoblikovanje iz enega formata v drug format.

 • Selitev dokumentov iz enega računalniškega okolja na drugega.


 • 5. Emulacija daljši ali trajen dostop

 • Kosanje z zastarelim sistemom, da bo možen zagon zastarele originalne programske opreme v prihodnosti.

 • Emulacija strojne opreme:

 • razvijanje splošnih tehnik za specifikacijo emulatorjev

 • izoblikovanje metapodatkov za iskanje in dostop do digitalnega dokumenta.

 • -razvijanje tehnik potrebnih pri vnosu dokumentov, metapodatkov in programske opreme


8 re itve
8 Rešitve daljši ali trajen dostop

 • Uvesti en pristop, ki bi bil izoblikovan za vse čase ter za vse elektronske vire in tipe medijev in bi zahteval najmanjše človeško posredovanje.

 • Rešitev bi ponudila enotno uporabnost, avtomatičnost in bi bila hkratna za vsak nov cikel prezervacije.

 • Jedro vseh rešitev predvideva, da naj bi vsebovale tako imenovani sistem upravljanja z viri, ki bi označeval vire in metapodatke v takšni obliki, da jih uporabnik lahko prebere.


 • Rešitev naj ohrani originalno funkcionalnost in obliko vira ter naj zagotovi minimalno izgubljanje podatkov.

 • Uvesti naslednje:

 • Sprejeti potrebne standarde

 • Razviti priporočila za prezervacijo

 • Dokumentiranje virov in njihov opis

 • Vzpostavljanje partnerstva

 • Postavitev ustrezne infrastrukture za izvajanje prezervacije


9 projekti
9 Projekti ter naj zagotovi minimalno izgubljanje podatkov.

 • NEDLIB - Networked European Deposit Library

 • 1998-2001, zaključen projekt

 • 8 nacionalnih knjižnic, nacionalni arhiv, računalniška podjetja in založniki pod okriljem 4. okvirnega programa Evropske unije

 • Osnovan kot jedrni projekt, ki naj bi prinesel osnovna spoznanja o prezervaciji elektronskih virov

 • Odprt arhivski informacijski sistem (OAIS-Open Archival Information System)


 • PANDORA ter naj zagotovi minimalno izgubljanje podatkov. – Preserving and Accessing Networked Documentary Resources of Australia

  • Začetek 1996 , vodi avstralska nacionalna knjižnica skupaj s partnerji - »Avstralski spletni arhiv«

  • zbira, hrani in nudi dostop do avstralskih online publikacij in spletnih strani, ki so o Avstraliji ali je avtor Avstralec (sistem obveznega izvoda)

  • pomoč projektu - digitalni arhivski sistem PANDAS (PANDORA Digital Archiving System) -programska oprema, ki pomaga izbirati in upravljati z zbirko


 • SLOVENIJA ter naj zagotovi minimalno izgubljanje podatkov.

 • 2002 NUK v sodelovanju z Institutom J. Stefan (IJS).

 • Mednarodne izkušnje (predvsem NEDLIB)

 • Cilj - zajeti za Slovenijo pomembne spletne strani iz nacionalnega, zgodovinskega, kulturnega in znanstvenega vidika.

 • NUK - metodologija arhiviranja elektronskih publikacij na spletu (teoretični in upravljalni model)

 • IJS izdelava ustreznega robota (programske opreme), ki bo s spleta zajel pomembne strani


 • Dva arhiva: ter naj zagotovi minimalno izgubljanje podatkov.

 • spletni arhiv

 • arhiv selektivno izbranih virov  nacionalno pomembni dokumenti, zato bodo obdelani in ohranjeni ločeno.

 • OAIS


ad