nyt fra undervisningsministeriet
Download
Skip this Video
Download Presentation
Nyt fra Undervisningsministeriet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Nyt fra Undervisningsministeriet - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Nyt fra Undervisningsministeriet. Ved afdelingschef Peter Grønnegård Afdelingen for grundskole og folkeoplysning. Danmarks resultater i PISA. Det går bedre for Danmark – men der er plads til forbedringer!. Tosprogede elever ligger lavere end danske/norske elever.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nyt fra Undervisningsministeriet' - alexia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nyt fra undervisningsministeriet
Nyt fra Undervisningsministeriet

Ved afdelingschef Peter GrønnegårdAfdelingen for grundskole og folkeoplysning

slide2

Danmarks resultater i PISA

Det går bedre for Danmark – men der er plads til forbedringer!

forskel p pisa score hos tosprogede og ikke tosprogede elever

Tosprogede elever ligger lavere end danske/norske elever

Forskel på PISA-score hos tosprogede og ikke-tosprogede elever

Danske/norske elever

Tosprogede elever født i landet

Tosprogede født i et andet land

Kilde: Kjærnsti, Lie, Olsen og Roe: Tid for tunge løft - Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006, Universitetsforlaget 2007

fornyelse af folkeskoleloven 2003 lov nr 300 af 30 april 2003
Fornyelse af folkeskoleloven 2003 (Lov nr. 300 af 30. April 2003)
 • Bedre indskoling (samdrift)
 • Fælles nationale mål
 • Ny timestyringsmodel
 • Holddannelse
 • Flere timer
ndringer i 2004 og 2005
Ændringer i 2004 og 2005
 • Lov nr. 360 af 19. Maj 2004
  • Geografi som prøvefag
  • Procedureregler i forbindelse med fritagelse for undervisning i

kristendomskundskab

  • Elevernes deltagelse i undervisningen
  • Udvidet adgang til madordninger
slide6
Lov nr. 477 af 9. Juni 2004

Obligatorisk sprogstimulering af tosprogede børn, der

endnu ikke har påbegyndt skolegangen

 • Lov nr. 335 af 18. Maj 2005

Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser

 • Lov nr. 594 af 24. Juni 2005

Styrket undervisning i dansk som andetsprog, herunder ved

udvidet adgang til at henvise tosprogede elever til andre

skoler end distriktsskolen

slide7
Lov nr. 313 af 19. april 2006: Styrket evaluering og anvendelse af nationale test som pædagogisk redskab samt obligatoriske prøver mv.
 • Bindende trin- og slutmål skal inddrages i den løbende evaluering
 • Obligatoriske test på udvalgte klassetrin
 • Obligatoriske afgangsprøver efter 9. klassetrin
 • Udtræksprøver og udvidelse af rækken af prøvefag
 • Afskaffelse af den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi
slide9
Lov 572 (9. juni 2006):
 • Præcisering af folkeskolens formål, ekstra timer i dansk og historie, elevplaner, offentliggørelse af landsresultater af test, præcisering af det kommunale ansvar samt etablering af nyt råd for evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen.

Bekendtgørelse 703 (23. juni 2006):

 • Elevplaner i folkeskolen.
lovprogram 2007 08 vedr folkeskolen
Lovprogram2007/08 vedr. folkeskolen:
 • Lovforslag om skolestart
 • Lovforslag om ansvar og frihed samt frit skolevalg
 • Lovforslag om samordning af uddannelsesbog, uddannelsesplan og elevplan
 • Redegørelse om specialundervisning efter kommunalreformen
lovforslag om skolestart
Lovforslag om skolestart
 • 10 års undervisningspligt
 • Obligatorisk sprogvurdering i starten af børnehaveklassen
 • Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO
 • Ny indholdsbeskrivelse med trinmål for børnehaveklassen
 • Klassedannelse kan udskydes
lovforslag om skolestart1
Lovforslag om skolestart
 • Holddannelse
 • Aldersintegrerede klasser og rullende skolestart til og med 2. klasse
 • Forsøg med skolestart og heldagsskole i 3 år
lovforslag om ansvar og frihed samt frit skolevalg
Lovforslag om ansvar og frihed samt frit skolevalg
 • Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen
  • Kommunalbestyrelsen: Ansvar for det samlede skolevæsen og hver skole
  • Skolelederen: Pædagogisk og administrativ leder
  • Skolebestyrelsen – værdiregelsæt og ajourføring af valgregler
lovforslag om ansvar og frihed samt frit skolevalg1
Lovforslag om ansvar og frihed samt frit skolevalg
 • Større frihed til at organisere skolevæsenet ud fra lokale forhold
  • Fælles ledelse af flere skoler
  • Afdelinger
  • Samdrift af folkeskoler og dagtilbud
  • Udvidet SFO
  • Integrerede biblioteker
 • Frit skolevalg
afbureaukratisering af folkeskolerne
Afbureaukratisering af folkeskolerne
 • Kommissorium
  • Forslag til regelforenkling og fjernelse af unødvendigt bureaukrati
  • Se på både centralt og kommunalt stillede administrative krav
  • Se på administrative krav til både ledere og lærere
  • De grundlæggende intentioner bag fx elevplaner skal respekteres
  • Koordination med bl.a. ”dokumentationsprojektet”
  • Ikke overenskomstforhold
regeringsgrundlaget mulighedernes samfund
Regeringsgrundlaget”Mulighedernes samfund”
 • Tidssvarende og bedre fysiske rammer og undervisningsmaterialer i folkeskolen
 • God skolestart
 • Undervisning af børn med særlige talenter eller forudsætninger
 • Afbureaukratisering
 • Demokratisk medborgerskab
regeringsgrundlaget mulighedernes samfund1
Regeringsgrundlaget”Mulighedernes samfund”
 • Et sundt måltid mad til børn i dagtilbud og skoler
 • Mere idræt og motion for børn
 • Bedre idrætsfaciliteter
 • Tidssvarende indretning af institutioner
 • Bedre sammenhæng mellem dagtilbud og skole
 • Lige muligheder – styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft
regeringsgrundlaget mulighedernes samfund2
Regeringsgrundlaget”Mulighedernes samfund”
 • En mere ambitiøs anvendelse af it på uddannelsesinstitutionerne
 • Nye muligheder for personer med begrænset kontakt til det danske samfund
slide19

Skole i verdensklasse

Evalueringskultur

Ledelseskultur

Viden om, hvad der virker

Flere timer i dansk

– fokus på læsning

Obligatorisk børnehave-

klasse

Skole i verdensklasse

Nationale test

ElevplanerKvalitetsrapporter

Højere fagligt niveau

i de grundlæggende fag

Ny læreruddannelse

slide20

95 procent skal have en ungdomsuddannelse

Flere praktikpladser

Praktiske indgange

Mesterlære

Trindeling og

niveaudeling

Initiativer

Mentorordninger og

vejledning

Brobygning

Ny 10. klasse

slide21

Videregående uddannelser

8 universiteter

Bachelorer, kandidater, master

50 % skal

gennemføre en

videregående

uddannelse

7 professionshøjskoler

Professionsbachelorer, diplom

8-10 erhvervsakademier

Erhvervsakademiuddannelser

Forskning og praksis/professionsorientering

Kvalitet, fleksibilitet og merit

slide22

Ingeniørernes andel af mellemlange og lange videregående uddannelser (2002)

Flere skal have en uddannelse inden for natur og teknik

Kilde: Education at a Glance 2004

slide23

Antal timer brugt på jobrelateret efteruddannelse i løbet af et arbejdsliv

Danmark er nummer 1 i OECD, når det handler om livslang læring

Kilde: Education at a Glance 2007

slide24

Andel der deltager i voksen- og efteruddannelse (2005)

De ufaglærte er ikke med

Brug af VEU i pct.

Kilde: Rapport fra Trepartsudvalget, bind 2, Februar 2006

ad