Het profielwerkstuk
Download
1 / 23

Het profielwerkstuk - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Het profielwerkstuk. Hoe maak je dat ?. Doel. Afstudeeropdracht Leerstof uitdiepen Eén groot vak (min 440 slu ). Eisen. Overheid: Cijfer : minimaal een 4 telt mee in combinatievak met maatschappijleer en ANW Tijdsinzet: 80 slu ‘t Groen - Mondelinge presentatie met filmpje. Breed:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Het profielwerkstuk' - alexia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk

Hoe maak je dat ?


Doel

 • Afstudeeropdracht

 • Leerstof uitdiepen

 • Eén groot vak (min 440 slu)


Eisen
Eisen

 • Overheid:

  • Cijfer: minimaal een 4

  • telt mee in combinatievak met maatschappijleer en ANW

  • Tijdsinzet: 80 slu

 • ‘t Groen- Mondelinge presentatie met filmpje


Onderwerp

Breed:

Het Broeikaseffect

Smal

Biomassa in benzine

Onderwerp


Onderwerp1

Breed:

WO II

Smal:

Onderwerp

Eva Braun


Onderwerp2

Breed:

Vincent van Gogh

Smal:

De Aardappeleters

Onderwerp


Wat maak je
Wat maak je ?

 • Literatuurstudie

 • Eigen enquête

 • Technisch ontwerp

 • Schilderij

 • Experiment bij BiNaSk

 • Maquette

 • Buitenschoolse project

 • Enz…


Aanpak
Aanpak

 • Stap 1: Oriëntatie en keuze

 • Stap 2: Onderzoeksfase

 • Stap 3: Verslag schrijven

 • Stap 4: Presentatie


Stap 1 ori ntatie en keuze
Stap 1: Oriëntatie en keuze

 • Partners: groepje?

 • Vak: (selectie door school)

 • Onderwerp (voorstel docent?)

 • Afbakening: smal

 • Onderzoeksvragen formuleren

 • Hypothesen opstellen

 • Plan van aanpak

 • (Bronnen selecteren)


Plan van aanpak
Plan van aanpak

 • Wie doet wat wanneer ?

 • Hoeveel tijd kost dat ?

 • Onderzoeksplan

 • Tijdplan


Gesprekken
Gesprekken

 • 1e gesprek

  • onderwerp en onderzoeksvragen bepalen in overleg met docent

  • plan van aanpak maken

 • 2e gesprek:

  • plan van aanpak inleveren

  • bronnen meenemen

 • 3e gesprek:

  • bronnen meenemen

  • geschreven tekst

  • logboek


Stap 2 onderzoeksfase
Stap 2: Onderzoeksfase

 • Onderzoek uitvoeren

  - teksten lezen en verwerken

  - experimenten opzetten en uitvoeren

  - enquête maken, afnemen en verwerken

  - enz….


Stap 3 verslag schrijven
Stap 3: Verslag schrijven

 • Voorlopige versie

  - oriëntatie op publiek: voor wie is het

  - voorkennis van publiek

  - doel van informatie

 • Definitieve versie


Schriftelijk verslag
Schriftelijk verslag

 • Titelpagina

 • Inhoud

 • Inleiding

 • Hoofdtekst

  • ca 15 kantjes per persoon zonder figuren

 • Nabeschouwing

 • Samenvatting

 • Literatuurlijst

 • Logboek

 • Bijlagen


Het logboek
Het Logboek

 • Bijhouden wat je gedaan hebt: wanneer, hoelang: totaal ca 80 uur!

 • Commentaar op verwerking

 • Vergelijk met plan van aanpak

 • Vragen: - Hoe verliep de samenwerking?- Haalde je de deadlines?- Waar liep je vast?


Stap 4 presentatie
Stap 4: Presentatie

 • Presentatie voor medeleerlingen en ouders/andere belangstellenden

 • 20 minuten + vragen stellen

 • Duo: 30 minuten

 • Voorbereiding

 • Hulpmiddelen

 • Materiaal


Beoordeling
Beoordeling

 • Proces: 35 punten

 • Product: 45 punten

 • Presentatie 20 punten


Proces
Proces

 • Vraagstelling opstellen

 • Plan van aanpak

 • Bronnenonderzoek

 • Begeleidingsgesprekken

 • Logboek

 • Nabeschouwing

 • Puntenaftrek


Product
Product

 • Inleiding

 • Inhoud hoofdtekst

 • Samenvatting

 • Taalgebruik

 • Bronvermelding

 • Lay-out

 • Bijlagen (puntenaftrek!)


Presentatie
Presentatie

 • Inhoud

 • Filmpje

 • Mediagebruik

 • Taalgebruik

 • Contact met publiek

  • o.a. reageren op vragen


Puntenaftrek
Puntenaftrek

 • Heeft een leerling op de afgesproken datum (zie verderop) de kladversie en/of de netversie nog niet ingeleverd, dan worden per werkdag 2 puntenafgetrokken vanaf die afgesproken datum van inleveren. Bovendien komt de leerling dagelijks tot 17.00 uur op school om aan zijn/haar profielwerkstuk te werken.

 • Verschijnt een leerling niet op een begeleidingsafspraak dan worden 2 punten afgetrokken van de 100 te behalen punten. Er wordt een nieuwe begeleidingsafspraak gemaakt, waar weer dezelfde regels voor gelden.


Eindbeoordeling
Eindbeoordeling

 • Maximaal 100 punten  10,0

 • Minimaal: 4 (afgerond)

 • Middelen met maatschappijleer (afgeronde hele cijfers)

 • Eindgemiddelde afronden op heel cijfer


Tijdplan 2013 2014 vwo
Tijdplan: 2013 – 2014 vwo

 • 8 juli: presentatie + 1e oriëntatie

 • 6 september: 1e gesprek:

  • plan van aanpak

 • 11 oktober: 2e gesprek:

  • hoofdstukken die klaar zijn, logboek, bronnen

 • 15 november: 3e gesprek:

  • Minimaal helft van hoofdstukken klaar

 • 13 december: kladversie inleveren

 • 17 januari 2014: kladversie retour

 • 7 februari 2014: definitieve versie inleveren

 • Begin maart presentaties


ad