วัฎจักรชีวิตบัตร Smartcard - PowerPoint PPT Presentation

Smartcard
Download
1 / 2

  • 66 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

วัฎจักรชีวิตบัตร Smartcard. บัตร Smartcard หมดอายุ. กรมบัญชีกลางสร้างบัตร. ช่วงเวลาที่ผู้ใช้สามารถต่ออายุบัตรได้ = 100 วัน. 2. 1. 3. 4. 0. 36. 22. 25. เวลา (เดือน). Balloon เปลี่ยนจากเตือนให้ update เป็น recovery. เริ่มต้นมี Balloon เตือนให้ update.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

วัฎจักรชีวิตบัตร Smartcard

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Smartcard

วัฎจักรชีวิตบัตร Smartcard

บัตร Smartcard

หมดอายุ

กรมบัญชีกลางสร้างบัตร

ช่วงเวลาที่ผู้ใช้สามารถต่ออายุบัตรได้ = 100 วัน

2

1

3

4

0

36

22

25

เวลา (เดือน)

Balloon เปลี่ยนจากเตือนให้ update เป็น recovery

เริ่มต้นมี Balloon เตือนให้ update

ตัวอย่าง กรมบัญชีกลางออกบัตรให้วันที่ 15 เดือน มีนาคม 2550

วัฎจักรชีวิตบัตร โดยประมาณ

ช่วงที่ 1= 15/03/2550 ถึง 15/01/2552

ช่วงที่ 2= 16/01/2552 ถึง 16/04/2552

ช่วงที่ 3=17/04/2552 ถึง 15/03/2553

ช่วงที่ 4=16/03/2553 เป็นต้นไป


Smartcard1

วัฎจักรชีวิตบัตร Smartcard

1

2

3

4

อ้างอิง

รูปแสดง Balloon เตือนให้ update ในช่วงอายุที่ 2 ของบัตร Smartcard

รูปแสดง Balloon เตือนให้ recovery ในช่วงอายุที่ 3 ของบัตร Smartcard


  • Login