Gwers 6 – Gweithred ac Effaith - PowerPoint PPT Presentation

Gwers 6 gweithred ac effaith
Download
1 / 8

  • 101 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Gwers 6 – Gweithred ac Effaith. Deall bod ein penderfyniadau a’n dewisiadau yn effeithio ar bobl eraill Meddwl am deimladau ac emosiynau pobl eraill Meddwl am sut i ymdopi â risgiau yn ein bywydau pob dydd. Ffocws. Gwyliwch Ffilm 8 Pa ddewisiadau wnaeth Jon? Beth oedd y risgiau?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Gwers 6 – Gweithred ac Effaith

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gwers 6 gweithred ac effaith

Gwers 6 – Gweithred ac Effaith


Gwers 6 gweithred ac effaith

Deall bod ein penderfyniadau a’n dewisiadau yn effeithio ar bobl eraill

Meddwl am deimladau ac emosiynau pobl eraill

Meddwl am sut i ymdopi â risgiau yn ein bywydau pob dydd

Ffocws


Gwers 6 gweithred ac effaith

Gwyliwch Ffilm 8

Pa ddewisiadau wnaeth Jon?

Beth oedd y risgiau?

Pam ddewisodd Jon fynd i’r dŵr heb yr offer cywir?

Stori Jon

Cliciwch yma i wylio


Gwers 6 gweithred ac effaith

Pwy y gallai penderfyniad Jon fod wedi cael effaith arno?

Defnyddiwch eich taflen waith i ddangos effaith penderfyniad Jon ar bobl eraill

Pa ddewis?


Gwers 6 gweithred ac effaith

Gwyliwch Ffilm 8 eto

Sut mae Jon yn teimlo am y sefyllfa nawr?

Pa ddewisiadau gwahanol gallai Jon fod wedi eu gwneud?

Beth sydd angen i bobl feddwl amdano cyn gwneud dewis?

Stori Jon

Cliciwch yma i wylio


Gwers 6 gweithred ac effaith

Ystyr pwysau gan gyfoedion yw

teimlo bod rhaid i chi wneud rhywbeth

am fod eich holl ffrindiau wrthi

Pa bethau positif ac ymarferol y gallai pobl eu gwneud i wrthsefyll pwysau gan gyfoedion?

Pwysau gan gyfoedion


Gwers 6 gweithred ac effaith

Deall bod ein penderfyniadau a’n dewisiadau yn effeithio ar bobl eraill

Meddwl am deimladau ac emosiynau pobl eraill

Meddwl am sut i ymdopi â risgiau yn ein bywydau pob dydd

Adolygu


Gwers 6 gweithred ac effaith

Lluniwch gerdyn Aros a Meddwl y gallai rhywun ei ddefnyddio yn wyneb sefyllfa beryglus

Rhestrwch dri pheth y dylai rhywun feddwl amdanynt cyn gwneud dewis

Ysgrifennwch eich tri phwynt Aros a Meddwl ar gerdyn bychan i’w gadw a’i ddefnyddio mewn sefyllfa beryglus

Aros a meddwl!

?


  • Login