zna enje lijekova ii dio
Download
Skip this Video
Download Presentation
Značenje lijekova II. dio

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Značenje lijekova II. dio - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Značenje lijekova II. dio. Načini izbora lijekova za javnu opskrbu. Pozitivna lista koju “pokriva” zdrav. osiguranje (NL,DK,SLO,HR...) Referentne cijene uz korištenje generičkih i terapijskih skupina(D,I,NL,P,Rom,HR) Različiti %pokrivanja troškova za lijek Farmakoekonomika(SF,NL,S,UK)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Značenje lijekova II. dio' - alexa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
na ini izbora lijekova za javnu opskrbu
Načini izbora lijekova za javnu opskrbu
 • Pozitivna lista koju “pokriva” zdrav. osiguranje (NL,DK,SLO,HR...)
 • Referentne cijene uz korištenje generičkih i terapijskih skupina(D,I,NL,P,Rom,HR)
 • Različiti %pokrivanja troškova za lijek
 • Farmakoekonomika(SF,NL,S,UK)
 • Poticanje propisivanja generičkih lijekova
 • Doplaćivanje (ako je cijena veća od prihvaćene)
 • Smjernice za korištenje odredjenog lijeka

(Kees de Joncheere 9/05)

zna ajke lijeka koje treba ocijeniti
Značajke lijeka koje treba ocijeniti
 • Učinci -korisni, -štetni(nuspojave), utjecaj na kvalitetu života
 • prikladnost uzimanja- složenost, neugoda, potreba putovanja, potreba stručne primjene (inf.,inj.), potreba titracije=opetovano određivanje doze
 • učinaka trajan, privremen ( zaliječenje, izliječenje)
polifarmacija polipragmazija
POLIFARMACIJA, POLIPRAGMAZIJA
 • Neopravdano , često prisutno propisivanje više lijekova bez sigurno prisutne indikacije i vjerojatnosti da će bolesnik (obično starije dobi) provoditi savjet o dozi, čestoći uzimanja, izbjegavanju nuspojava itd.
 • Nročito prisutno u neurologiji ali i oftalmologiji, pedijatriji....
lista lijekova hzzo o ujak 2006
Lista lijekova HZZO(ožujak 2006)

Ukupno 755 gen.naziva; 1025 zašt.naziva; 1825 oblika -domaći 60%, strani 40%(½ SLO)

Participacija (teorijski) 172 10% 22; 25% 81; 50% 60; 75% 9)

Obiteljska medicina (OM): 368 gen. naziva, 605 zašt. naziva, 882 oblika

Bolnička primjena: svi lijekovi, neki posebni fond

Magistralnih pripr.: lijekova 30, oblika 68

slide6

Propisivanje lijekova u Hrvatskoj

(izvan bolnička potrošnja-oko 70%ukupne)

1 cijena koju je platio HZZO

problemi
Problemi
 • sadržaj sadašnje liste HZZO vjerojatno neisplativ s oko 120 €/stanovniku!!
 • pridržavanje odredaba Liste nema kontrole

Napomena: Liječnici specijalisti nekritično naručuju na kontrole i preporučuju lijekove koji imaju jednako djelotvornu a jeftiniju zamjenu. OL u borbi za svakog bolesnika teško "odbijaju" nerealne preporuke specijalista.

reforma zdravstvenog sustava
REFORMA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA
 • Izbor modela financiranja(sada izravno iz ministarstva financija; osnovno zdrav. osiguranje, dopunsko) promjena zakona!
 • Izbor modela organizacije (primarna zdrav. Zaštita, sekundarna, tercijarna, hitna medicinska pomoć)
svjetska banka programski zajam za prilagodbu
Svjetska banka, programski zajam za prilagodbu

t.37, str.9

 • Smanjiti broj osoba oslobodjenih plaćanja učešća
 • Odredjivanje realne “osnovne košarice” zdrav. usluga
 • Reorganizirati dopunsko zdrav. osiguranje, izdvajanje iz HZZO (±participacija??)
 • Kontrola izdataka
 • Povećanje iskoristivosti(Plaćanje Prema Terapijskom Postupku)
 • Smanjenje kapaciteta
 • Poboljšanje organizacije i upravljanja
generi ki lijekovi
Generički lijekovi

Značajke: odgovaraju orginalnom lijeku u ljekovitoj tvari, dozi, indikacijama, učinkovitosti, nuspojavama, načinu primjene, kvaliteti i farmaceutskom obliku

Vrste: -Kemijski (“multisource interchangeable products”) bioekvivalencija uglavnom zdravi dobrovoljci

-Biološki slični(“ biosimilar, follow up proteins”) potreban klinički pokus(ovisi o nizu čimbenika vrsti stanica....).eritropoetin, f.rasta kolonija, hormon rasta

Generički lijekovi sve su važniji: 30->50% jeftiniji, jednako dobri. 2005(svijet) 29 mlrd $. USA 6%, Njem., UK 50%, Francuska, Belgija l3%mjere za povsivanje udjela gotovo svuda.

Finska: nezamjenjivi: inzulin, antiaritmici,Ca blok.,antiepi, antipsih, inhalatorni, injekcioni, depo preparati

novi na ini dobivanja lijekova
Novi načini dobivanja lijekova

Biotehnologija označuje korištenje bioloških procesa za rješavanje problema ili stvaranje korisnih proizvoda.

NOVA BIOTEHNOLOGIJA koristi s istim ciljevima stanične i biomolekularne procese

slide13
do 2003. godine odobreno 370 biotehn. proizvoda monoklonska antirijela, inhibitori tirozin kinaza, molekule koje djeluju na mRNA, vakcine, antivirusni lijekovi
 • trenutno u pokusima oko 400 bioteh.proizv. i vakcina

Genska terapija 300 tvrtki, 500 klin. pokusa(nasljedne-hemofilija, Parkinsonova b. možda i stečene b., FGF,VEGF antiishemička th)

-nerealna su očekivanja da će do novih otkrića ubrzo doći a posebno je rutinska primjena genskih preparata još daleko!!

izvori informiranja o lijekovima
Izvori informiranja o lijekovima
 • Pouzdani

- Bilteni bolničkih povjerenstava za lijekove

-Registar lijekova u Hrvatskoj 49/2006

-Pharmaca 2006=44 volumen!!!)

-internet

 • Manje pouzdani

-promotivna predavanja “decision maker-a” organizirana od proizvodjača

-reklame=“informativni materijal”

the knowledge explosion
The knowledge explosion

In Croatia :

 • There are many authorities!
 • And no shortage of advice!
 • But where is the time to read it all?
 • And where can I quickly find the answer to my question?
ad