Luottamushenkil n asema ja p t ksenteko
Download
1 / 48

Luottamushenkilön asema ja päätöksenteko - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Luottamushenkilön asema ja päätöksenteko. lautakuntakoulutus 20.2.2013 Ritva Salisma projektijohtaja. Kunnan toimielimet. valtuusto kaupunginhallitus ja sen jaostot lautakunnat ja niiden jaostot johtokunnat toimikunnat Kuntalaki 17 §. KAUPUNGINVALTUUSTO. Keskusvaalilautakunta.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Luottamushenkilön asema ja päätöksenteko' - alexa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Luottamushenkil n asema ja p t ksenteko

Luottamushenkilön asema ja päätöksenteko

lautakuntakoulutus 20.2.2013

Ritva Salisma

projektijohtaja


Kunnan toimielimet
Kunnan toimielimet

 • valtuusto

 • kaupunginhallitus ja sen jaostot

 • lautakunnat ja niiden jaostot

 • johtokunnat

 • toimikunnat

  Kuntalaki 17 §


Tampereen kaupungin organisaatio 1 1 2013

KAUPUNGINVALTUUSTO

Keskusvaalilautakunta

Tarkastuslautakunta

KAUPUNGINHALLITUS

Liiketoimintajaosto

Henkilöstöjaosto

PORMESTARI

Tarkastustoimikunta

Sisäinen tarkastus

KONSERNIHALLINTO

Liike-toiminnan ohjaus

Konserni-

palvelut

Hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmä

Tilaaja-

ryhmä

Kaupunkikehitysryhmä

Talous- ja liiketoimintaryhmä

TILAAJALAUTAKUNNAT

HYVINVOINTIPALVELUT

JOHTOKUNNAT

LIIKELAITOKSET

JOHTOKUNNAT

Sopimus

Lasten ja nuorten palvelujen

lautakunta

apulaispormestari

Avopalvelut

Tampereen Ateria

Laitoshoito

Tampereen Infratuotanto

Ikäihmisten palvelujen lautakunta

apulaispormestari

Tampereen Kaupunkiliikenne

Erikoissairaanhoito

Tampereen Logistiikka

Päivähoito ja perusopetus

Terveyttä ja toimintakykyä

edistävien palvelujen lautakunta

Tampereen Tilakeskus

Toisen asteen koulutus

Osaamis- ja elinkeinolautakunta

apulaispormestari

Tampereen Vesi

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Sara Hildénin taidemuseo

Tullinkulman Työterveys

Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen

lautakunta

Pirkanmaan Pelastuslaitos

Yhdyskuntalautakunta

apulaispormestari

TYTÄRYHTIÖT JA -YHTEISÖT

Tampereen kaupunkiseudunjoukkoliikennelautakunta

Tampereen kaupungin organisaatio 1.1.2013

Hyvinvointi-palvelujen tuotannonohjaus


Kunnan luottamushenkil t
Kunnan luottamushenkilöt

 • Valtuutetut ja varavaltuutetut

 • Kunnan toimielimiin valitut jäsenet ja varajäsenet

 • Kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitsemat jäsenet ja varajäsenet

 • Muut kunnan luottamustehtäviin valitut

  Kuntalaki 32 §


Luottamustoimen tunnusmerkit
Luottamustoimen tunnusmerkit

 • pakollisuus

 • erottamattomuus

 • määräaikaisuus

 • vaalikelpoisuus

 • virkavastuu

 • poliittinen vastuu

 • eettinen vastuu


Luottamushenkil n k ytt ytymiss nn s
Luottamushenkilön käyttäytymissäännös

 • Luottamushenkilön tulee

  • edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta

  • toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.

   Luottamushenkilöiden on pyrittävä toimimaan kokonaisuus huomioonottaen kuntalaisten edun mukaisesti – ei yhden kuntalaisen

 • Kuntalaki 32 §


Luottamushenkil n teht v t
Luottamushenkilön tehtävät

 • Luottamushenkilö on valittu toimielimen jäsenenä päättämään kokouksessa ja käsittelemään niitä asioita, jotka laissa tai johtosäännössä on kyseiselle toimielimelle määrätty

 • Velvollisuus olla mukana kokouksissa

 • Luottamushenkilöillä on päätösvalta vain kollektiivisesti

 • Yksittäinen luottamushenkilö lukuunottamatta pormestaria ja apulaispormestareita ei voi määrätä tai käskyttää virkamiehiä

 • Viranhaltijat vastaavat asioiden valmistelusta ja esittelystä toimielimen jäsenille


Ulkopuolisista sidonnaisuuksista ilmoittaminen
Ulkopuolisista sidonnaisuuksista ilmoittaminen

 • Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa tai esteellisyytensä arvioinnissa.

 • Kuntalaki 32 §


Luottamushenkil n oikeus saada vapaata
Luottamushenkilön oikeus saada vapaata

 • Luottamushenkilöllä on oikeus saada vapaata työstään toimielimen kokoukseen osallistumista varten, jos vapaasta sovitaan työnantajan kanssa. Työnantaja ei voi ilman työhön liittyvää painavaa syytä kieltäytyä sopimasta työntekijän osallistumisesta kunnan toimielimen kokoukseen.

 • Muun luottamustoimen hoitamista varten tarvittavasta vapaasta luottamushenkilön on sovittava työnantajansa kanssa.

 • Kuntalaki 32b §


Palkkiot ja korvaukset
Palkkiot ja korvaukset

Luottamushenkilölle maksetaan:1. kokouspalkkiota;

2. korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä; sekä

3. matkakustannusten korvausta ja päivärahaa.

Kuntalaki 42 §


Palkkiot ja korvaukset1
Palkkiot ja korvaukset

 • Kokouspalkkio johtokuntien sekä kokouksesta

  • 150 euroa

  • Yli kolmen tunnin jälkeen suoritetaan 50 % kokouspalkkion määrästä

  • sähköinen palkkiolaskelma

 • Ansionmenetyskorvaus

  • Enintään 25 euroa tunnilta hyväksyttävän selvityksen mukaan, enintään 8 tunnilta

  • Jos ei selvitystä, enintään 14 euroa tunnilta enintään 8 tunnilta

 • Vaatimus esitettävä 2 kk kuluessa

 • Luottamushenkilönä toimivan kaupungin oman työntekijän haettava palkatonta vapaata ja ansionmenetyskorvausta


Palkkiot ja korvaukset2
…Palkkiot ja korvaukset

 • Kokoukseen osallistumista varten

 • Pysäköintikortti (kokoukset keskustassa)

  • P-Frenckell

 • Liikennelaitoksen matkakortti vaihtoehtoinen

 • Toimielimen sihteeri huolehtii


Tietojensaantioikeus
Tietojensaantioikeus

 • Luottamushenkilöllä on oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisina, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu

 • Kuntalaki 43 §

Ritva Salisma


Puheoikeus ja ehdotuksenteko oikeus
Puheoikeus ja ehdotuksenteko-oikeus

 • Luottamushenkilöllä on puheoikeus käsiteltävänä olevassa asiassa.

  • pysyttäväasiassa

  • eisaapitkittäätarpeettomasti

  • mikälieinoudata, puheenjohtajavoikeskeyttää

 • Luottamushenkilöllä on oikeustehdäpäätösehdotuksestapoikkeaviaehdotuksia

 • raukeavat, elleikukaankannata

  Kuntalaki 15 a §


Kokousk ytt ytyminen
Kokouskäyttäytyminen

 • Puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä ja pitää huolta järjestyksestä kokouksessa. Mikäli luottamushenkilö käytöksellään häiritsee kokouksen kulkua, puheenjohtajan tulee kehottaa luottamushenkilöä käyttäytymään asianmukaisesti.

 • Puheenjohtaja voi määrätä poistettavaksi kokouksesta.

 • Kuntalaki 15 a

Ritva Salisma


Lains d nt ja s nn t
Lainsäädäntö ja säännöt

 • Kuntalaki

 • Hallintolaki

 • Erityislainsäädäntö, esim. koululait

 • Johtosäännöt

  • hallintosääntö, valtuuston työjärjestys, lautakuntien johtosääntö, hyvinvointipalvelujen johtosääntö, Sara Hildénin taidemuseon johtosääntö, liikelaitosten johtosääntö…

  • valtuusto hyväksyy


Hallinnon oikeusperiaatteet
Hallinnon oikeusperiaatteet

 • Hallintolaki, v. 2004

 • ”Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.”

 • Hallintolaki 6 §


P t ksenteon laillisuus
Päätöksenteon laillisuus

 • Noudatettava menettelyä koskevia säännöksiä

  • mm. kokouskutsun toimittaminen

  • oikea päätöksentekojärjestys

  • esteellisyys (päätöksentekijä, valmistelija, valmisteluun osallistunut)

 • Päätöksentekijä ei saa ylittää toimivaltaansa

  • tulee kuulua kunnan toimialaan ja päätöksentekijän omaan toimivaltaan

  • harkintavaltaa ei saa käyttää väärin

 • Päätös ei saa olla lainvastainen

 • Valitettaessa päätös kumotaan muotovirheen perusteella


P t svalta
Päätösvalta

 • Kuntalaki 1 §

 • “Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan.

 • Kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto.”

 • Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta ja päättää asioista, ellei ole siirtänyt toimivaltaansa johtosäännöillä muille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.


Lautakunnan teht v t ja p t svalta
Lautakunnan tehtävät ja päätösvalta

 • Valtuusto on siirtänyt omaa toimivaltaansa lautakunnille

 • Lautakunta

  • vastaa viranomaistoiminnasta

  • vastaa palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä >< johtokunta vastaa palvelujen tuottamisesta

  • vastaa kuntalaisten palvelutarpeiden selvittämisestä

  • valitsee palvelujen tuottajat …

 • lautakunta voi päätöksellään siirtää omaa päätösvaltaansa viranhaltijalle

Ritva Salisma


Lautakunnan teht v t ja p t svalta1
Lautakunnan tehtävät ja päätösvalta

 • Lautakunta vastaa valtuuston ja kaupunginhallituksen sille asettamien strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä konserniohjauksen noudattamisesta alaisensa toiminnan osalta.

 • Lautakunta on valtuuston ja kaupunginhallituksen alainen toimielin

 • Johtosääntö määrittelee tehtävät ja toimivallan

Ritva Salisma


Apulaispormestarin teht v t ja p t svalta
Apulaispormestarin tehtävät ja päätösvalta

 • toimii lautakunnan puheenjohtajana

 • määrää lautakunnalle esiteltävien asioiden valmistelun suuntaviivoista tilaajapäällikölle

 • johtaa varsinaisia palvelusopimusneuvotteluja

 • johtaa vuosisuunnitelman ja hankintasuunnitelman valmistelua

 • vastaa yhteydenpidosta eri sidosryhmiin

 • edistää kuntademokratiaa ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia …

Ritva Salisma


Tilaajap llik n teht v t
Tilaajapäällikön tehtävät

 • johtaa valmistelua toimialueellaan

 • käy palvelusopimusneuvotteluja ja valvoo sopimusten toteuttamista

 • päättää hankinnoista lautakunnan päättämien periaatteiden mukaisesti

 • ei ole lautakunnan alainen, vaan kuuluu kaupunginhallituksen alaiseen konsernihallinnon tilaajaryhmään

Ritva Salisma


Kaupunginhallituksen edustajan teht v t
Kaupunginhallituksen edustajan tehtävät

 • ”Kaupunginhallituksen jäsenen tulee erityisesti seurata sen toimielimen toimintaa, johon kaupunginhallitus on hänet nimennyt edustajakseen. Hänen tulee tarvittaessa antaa kaupunginhallitukselle ja pormestarille tietoja lautakunnan toimialaan kuuluvista asioista.” Kaupunginhallituksen johtosääntö 9 §

 • Toimii sanansaattajana kaupunginhallituksen ja lautakunnan välillä.

 • Ei osallistu päätöksentekoon.


Toimivalta vastuu
Toimivalta/vastuu

 • TOIMIVALTA JA VASTUU OVAT SILLÄ VIRANOMAISELLA, KENELLÄ ON PÄÄTÖSVALTA ASIASSA – KUKAAN MUU EI VOI OTTAA PÄÄTETTÄVÄKSEEN!

  • ns. toimivaltarajojen jäykkyys

  • voidaan käyttää vain otto-oikeutta

  • toimielimessä päätöstä vastaan äänestänyt tai eriävän mielipiteen ilmoittanut ei kuitenkaan ole vastuussa tehdystä päätöksestä

 • Valvontavastuu on lisäksi toimivallan siirtäjällä


Esittelij n vastuu
Esittelijän vastuu

 • Esittelijä on vastuussa asian valmistelusta

 • Esittelijän on tehtävä päätösehdotus, jossa on otettava kantaa asiaan

 • Esittelijällä on oikeudellinen vastuu myös lautakunnan tekemästä päätöksestä, ellei hän ilmoita eriävää mielipidettään

  Kuntalaki 61 §

Ritva Salisma


Luottamushenkil n vastuu
Luottamushenkilön vastuu

 • Luottamushenkilö on vastuussa kokouksessa tehdystä päätöksestä,

  • ellei hän ole äänestänyt vastaan tai

  • ellei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettään päätökseen (merkitystä lähinnä suljetussa vaalissa)

   Kuntalaki 61 §

Ritva Salisma


Virkavastuu
Virkavastuu

 • Rikoslain 40 luvun virkarikossäännöksiä sovelletaan sekä virkamiehiin että luottamushenkilöihin

 • - virka-aseman väärinkäyttäminen

 • - virkavelvollisuuden rikkominen

 • - virkasalaisuuden rikkominen

 • Rikoslaki 40 §

Ritva Salisma


Kokouksen julkisuus
Kokouksen julkisuus

 • Valtuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai jollei valtuusto muuten painavan syyn vuoksi jossakin asiassa toisin päätä.

 • Muun toimielimen kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos toimielin niin päättää.

 • Kuntalaki 57 §


Julkisuus ja salassapito
Julkisuus ja salassapito

 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

 • pääsääntönä julkisuus ja avoimuus – läpinäkyvyys

  • kuntalaisilla mahdollisuus valvoa hallintoa, vaikuttaa, valvoa oikeuksiaan

 • 1. julkiset asiakirjat – viranomaiselle toimitettu asiakirja, päätös - julkisia

 • 2. asiakirjat, jotka eivät vielä ole julkisia – julkisuus viranomaisen harkinnassa, perustellusta syystä ei julkinen


Julkisuus ja salassapito1
Julkisuus ja salassapito

 • 3. asiakirjat, jotka eivät kuulu lain soveltamisalan piiriin – sisäiset muistiot, omat muistiinpanot - eivät julkisia

 • 4. julkisuudesta poikkeuksena ovat salassa pidettävät asiakirjat 

  • Salassapito vain laissa olevan nimenomaisen säännöksen perusteella (mm. julkisuuslaki 24 §) 

  • Huomioitava muut lait!


Esteellisyys
Esteellisyys

 • esteellisyys eli jääviys

 • Esteellinen virkamies tai luottamushenkilö ei saa osallistua eikä olla läsnä päätöstä tehtäessä (laillisuusvirhe), ei edes valmistelussa.

  Hallintolaki 28 §


Esteellisyys1
Esteellisyys

 • Valtuutettu on valtuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, joka koskee henkilökohtaisesti häntä taikka hänen hallintolain 28 §:ssä tarkoitettua läheistään. Milloin valtuutettu ottaa osaa asian käsittelyyn muussa toimielimessä, häneen sovelletaan mitä kyseisen toimielimen jäsenen esteellisyydestä säädetään

 • Kuntalaki 52 §


L heiset
Läheiset

 • Läheisiä ovat viranhaltijan tai luottamushenkilön

 • puoliso ja lapsi, lapsenlapsi, sisarus, vanhempi, isovanhempi ja hänelle muuten erityisen läheinen henkilö samoin kuin tällaisen henkilön puoliso;

 • vanhempien sisarus sekä hänen puolisonsa, sisarusten lapsi ja entinen puoliso; sekä

 • puolison lapsi, lapsenlapsi, sisarus, vanhempi ja isovanhempi samoin kuin tällaisen henkilön puoliso sekä puolison sisarusten lapsi.

 • Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.


isovanhemmat

 • Hallintolain 28.2-3 §:ssä tarkoitetut läheiset

vanhemmat

puoliso

setä/täti/eno

puoliso

setä/täti/eno

entinen

puoliso

viranhaltija/

luottamushenkilö

puoliso

sisarus

lapsi

lapsi

- ei puolisoa

erityisen

läheinen

henkilö

 • 1. ryhmä

 • myös ao. henkilön puoliso

 • 2. Ryhmä

 • 3. ryhmä

 • - myös ao. henkilön puoliso

lapsenlapsi

 • puolisolla tarkoitetaan myös avioliittomaisissa olosuhteissa jarekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä

 • läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista


Esteellisyysperusteet
Esteellisyysperusteet

 • Viranhaltija tai luottamushenkilö on esteellinen seuraavissa tapauksissa:

  • Osallisuusjäävi: Henkilö tai hänen 1 – 3 kohdissa mainittu läheisensä on asianosainen

  • Edustusjäävi: henkilö tai hänen 1 – 3 kohdissa mainittu läheisensä avustaa tai edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa

  • Intressijäävi: asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa henkilölle tai hänen1 kohdassa mainitulle läheiselleen

Ritva Salisma


Esteellisyysperusteet1
Esteellisyysperusteet

 • Palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi: henkilö on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa

  • palvelussuhde kuntaan ei tee henkilöä esteelliseksi asiassa, jossa kunta on asianosainen (esim. rakennuslupa)

  • luottamushenkilö, joka on aiemmin käsitellyt asiaa viranhaltijana, on esteellinen

  • asiassa päätöksen tehnyt ei ole esteellinen seuraavassa ”portaassa”, ns. toisen asteen jääviys


Esteellisyysperusteet2
Esteellisyysperusteet

 • Yhteisöjäävi: henkilö tai hänen 1 kohdassa mainittu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä tai toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa.


Esteellisyysperusteet3
Esteellisyysperusteet

 • Poikkeussäännös yhteisöjäävisäännökseen:

 • Yhteisöjäävisäännöstä ei sovelleta luottamushenkilöön, viranhaltijaan tai työntekijään, vaikka tämä olisi mainitussa asemassa liikelaitoksessa, kuntayhtymässä tai kuntakonserniin kuuluvassa yhteisössä tai säätiössä.

 • Poikkeuksen poikkeus

 • Esteellinen kuitenkin

  • mikäli kunnan ja yhteisön edut ovat ristiriidassa keskenään

  • asian tasapuolinen käsittely sitä edellyttää


Esteellisyysperusteet4
Esteellisyysperusteet

 • Yleislauseke: jos luottamus henkilön puolueettomuuteen muusta erityisestä syystä vaarantuu

  • yhtiökumppanuus, julkinen vihamies, tapauskohtainen arviointi


Mit esteellisyys aiheuttaa
Mitä esteellisyys aiheuttaa?

 • Esteellinen virkamies, työntekijä tai luottamushenkilö ei saa osallistua eikä olla läsnä päätöstä tehtäessä (ei edes valmistelussa), kun asia koskee häntä tai hänen läheistään.

 • Esteellinen henkilö on itse velvollinen ilmoittamaan esteellisyytensä; myös muiden huomautettava, jos ei itse huomaa

 • Tarvittaessa jäsenen on kutsuttava varahenkilö tilalle

 • Tarvittaessa voidaan kuitenkin kuulla asiantuntijana


Otto oikeus
Otto-oikeus

 • Lautakunnan käsiteltäväksi voidaan ottaa päätös asiassa, joka on siirretty lautakunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan kuntalain nojalla

  • ei koske asioita, jotka on säädetty laissa nimetyn toimielimen tai viranhaltijan ratkaistaviksi

 • Otto-oikeutta käytettävä oikaisuvaatimusajan kuluessa (14 vrk nähtävillä olosta)

 • Otto-oikeutta käyttänyt lautakunta käsittelee koko asianOikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimus

 • asianosainen tai kunnan jäsen

  • myös viranhakija, tarjouksentekijä

 • lautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksen eikä koko asiaa

 • sekä laillisuus- että tarkoituksenmukaisuusperusteella

 • tehtävä 14 päivässä tiedoksisaannista

 • Kuntalaki 89 §


Kunnallisvalitus
Kunnallisvalitus

 • Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle

 • Lautakunnan oikaisuvaatimuspäätöksestä

 • Valittaa voi asianosaisen lisäksi kunnan jäsen

 • Vain laillisuusperusteella

 • Tehtävä 30 päivässä tiedoksisaannista

 • Kuntalaki 90 §


P t ksen tiedoksianto
Päätöksen tiedoksianto

 • asianosaiselle

  • päätös annettava tiedoksi täytettyine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen

  • tavallisella kirjeellä, ellei erityislaissa muuta

 • kuntalaiselle

  • asetetaan toimielimen päättämällä tavalla nähtäville, mikäli päätös halutaan lainvoimaiseksi

   Kuntalaki 95 §


P t ksen t yt nt npanokelpoisuus
Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus

 • Kuntalain nojalla tehty päätös voidaan panna täytäntöön ennen lainvoimaisuutta, ellei oikaisuvaatimus tai valitus käy hyödyttömäksi täytäntöönpanon johdosta

  • odotettava kuitenkin, käyttääkö ylempi viranomainen otto-oikeuttaan

 • Erityislain nojalla tehdyt päätökset voidaan yleensä panna täytäntöön vasta lainvoimaisina

 • Kuntalaki 98 §


Tietoa p t ksenteosta
Tietoa päätöksenteosta

 • Kuntalaki

 • Hallintolaki

 • Johtosäännöt

 • Internet http://www.tampere.fi/hallintojatalous/paatoksenteko/luottamushenkilot.html

 • http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/Sivut/default.aspx


ad