Pravděpodobnost a genetická prognóza - PowerPoint PPT Presentation

Pravd podobnost a genetick progn za
Download
1 / 44

 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pravděpodobnost a genetická prognóza. Ing. Luboš Vostrý Katedra genetiky a šlechtění. Pravděpodobnost. Se užívá k zjištění, zda se nějaký jev stane Příklad: „Je pravděpodobné, že zítra bude pršet.“

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Pravděpodobnost a genetická prognóza

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pravd podobnost a genetick progn za

Pravděpodobnost a genetická prognóza

Ing. Luboš VostrýKatedra genetiky a šlechtění


Pravd podobnost

Pravděpodobnost

 • Se užívá k zjištění, zda se nějaký jev stane

 • Příklad: „Je pravděpodobné, že zítra bude pršet.“

 • Jestliže můžeme spočítat, nebo můžeme udělat závěr o početu příznivých jevů -> můžeme vyjádřit pravděpodobnost.

 • Je důležitá k zjištění závěrů o populaci jedinců.


Pojet pravd podobnosti

Pojetí pravděpodobnosti

 • Klasické pojetí (předcházející)

 • Statistické (následující)


Klasick pojet pravd podobnosti

Klasické pojetí pravděpodobnosti

 • Vychází z logické úvahy na základě předchozích zkušeností.

  • Příklad: Naše zkušenosti nám říkají:

   • Jestliže je zamračeno, můžeme očekávat s vysokou pravděpodobností, že bude pršet.

   • Jestliže má zvíře určité specifické příznaky, je vysoká pravděpodobnost, že má, nebo bude mít specifické onemocnění.


Statistick pojet pravd podobnosti

Statistické pojetí pravděpodobnosti

 • Chápe pravděpodobnost náhodného jevu jako výsledek získaný z dostatečně velkého počtu opakování.

 • Zpravidla několik sérií


Pravd podobnost a genetick progn za

 • Příklad:

  Předpokládáme, že změna v krmné dávce krmné dávce může vést k zvýšení mléčné užitkovosti u krav. Ale pouze po experimentu můžeme usuzovat, zda je možné dané pravděpodobnosti zjistit i u ostatních jedinců.


Obecn

Obecně

 • Každý proces sběru dat je experiment.


Matematick vyj d en pravd podobnosti

Matematické vyjádření pravděpodobnosti

 • m, n … Relativní četnost

 • M, N … Absolutní četnost

 • m,M … Počet případů příznivých

 • n, N … Počet všech případů


Pravidla pravd podobnosti

Pravidla pravděpodobnosti

 • Pravděpodobnost jednotlivých jevů musí vyskytovat v intervalu mezi 0 až 1 včetně.

 • Suma pravděpodobnosti všech možných jevů je rovna 1.


P klad

Příklad:

 • Předpokládejme pokus zahrnující vrhy kostkou. Možný výsledek je 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Každý z těchto možných výsledků je náhodný jev. Pravděpodobnost každého možného jevu je 1/6 tj. P(E1)=P(E2)=P(E3)= P(E4)=P(E5)=P(E6).


I p e i 1

ΣiP(Ei)=1


Obecn1

Obecně

 • Nějaký jev A je soubor jevů – obsahuje jeden nebo více jevů. Pravděpodobnost jevu A je rovna pravděpodobnosti sumě jednotlivých náhodných jevů v jevu A-> P(A)

  Příklad: Náhodný jev je definován jako výskyt hodnoty mešní než hodnota 3 při hodnu kostkou. Jednotlivé jevy jsou 1 a 2 a každá má pravděpodobnost výskytu 1/6. Pravděpodobnost výskytu náhodného jevu A je 1/3


Pravd podobnost a genetick progn za

 • Náhodný jev… takový jev, který může nebo nemusí nastat v závislosti na náhodných veličinách

 • Teorie pravděpodobnosti pracuje s tzv. hromadnými náhodnými jevy

  • za relativně stálých podmínek se vyznačují stabilitou svého výskytu


Rozd len jev

Rozdělení jevů

 • Jev náhodný – A, B, C

 • Jev opačný -


Kombinace n hodn ch jev

Kombinace náhodných jevů

- Sjednocení jednotlivých jevů …“buď a nebo“

- „Průnik“ současná přítomnost jevu A i B


P klad1

Příklad :

 • Hody kostkou: jev A – výsledky hodu sudé, jev B – výsledky větší než 3.

 • Jevy A: {2, 4, 6}

 • Jevy B: {4, 5, 6}


Pravd podobnost a genetick progn za

 • Průnik jevů A a B: jsou jevy které jsou sudé a zároveň větší než 3.

  (A∩B) = {4, 6}

  Pravděpodobnost:

  P(A∩B)=P(A) + P(B) = 1/6 + 1/6 = 2/6

 • Sjednocení jevů A a B: jevy které jsou sudé, nebo jsou větší než 3.

  (AUB) = {2, 4, 5, 6}

  Pravděpodobnost

  P(AUB) = P(2) + P(4) + P(5) + P(6) = 4/6


Podm n n pravd podobnost

Podmíněná pravděpodobnost

 • Závislé – jaká je pravděpodobnost jevu A za předpokladu realizace jevu B -> Jev A se vyskytne pouze za předpokladu výskytu jevu B


Jevy nez visl

Jevy nezávislé

 • Jestliže jsou jevy na sobě nezávislé pak:

  P(A|B)= P(A) a P(B|A) = P(A)


Pravd podobnost jednotliv ch n hodn ch jev

Pravděpodobnost jednotlivých náhodných jevů

 • Jevy náhodné

 • Pravděpodobnost při binomickém rodělení četností


Jevy n hodn

Jevy náhodné

 • Náhodné jevy neslučitelné „buď a nebo“

 • Náhodné jevy slučitelné


N hodn jev neslu iteln

Náhodný jev neslučitelný

 • Příklad: Jaká bude pravděpodobnost výskytu jedince AA, pokud budu křížit dva jedince Aa × Aa?


N hodn slu iteln p 1

Náhodný slučitelný (Př. 1)

Příklad 1:Jev A – bude pršet v sobotu P(A) = 0,5

Jev B – bude pršet v neděli P(B) = 0,5

Jaká je pravděpodobnost že bude pršet v sobotu a v neděli?

Jaká je pravděpodobnost že bude pršet o víkendu (alespoň jeden den)?


Pravd podobnost a genetick progn za

V sobotu a v neděli:

P(A∩B) = P(A) x P(B) = 0,5 x 0,5 = 0,25

Během víkendu:

P(AUB) = P(A) + P(B) – P(A∩B) = 0,5 + 0,5 – 0,25 = 0,75


Pravd podobnost a genetick progn za

Během víkendu:

Pravděpodobnost že nebude pršet v sobotu

P(A´)=1-P(A) = 1 - 0,5 = 0,5

Pravděpodobnost že nebude pršet v neděli

P(B´) = 1 – P(B) = 1 – 0,5 = 0,5

Pravděpodobnost že o víkendu nebude pršet P(A´∩B´) = P(A´) x P(B´) = 0,5 x 0,5 = 0,25

Pravděpodobnost že bude o víkendu pršet (alespoň jeden den) = 1 - P(A´∩B´) = 1 – 0,25


N hodn slu iteln p 2

Náhodný slučitelný (Př. 2)

 • Příklad: Chovatel provedl zpětné křížení (Cc × cc) a očekává narození 3 potomků, jaká je pravděpodobnost že:

 • Alespoň jeden z nich bude cc


Pravd podobnost a genetick progn za

Pravděpodobnost že se z jednoho paření narodí jedinec cc – P(A) = 0,5

Pravděpodobnost že se z jednoho páření nenarodí jedinec cc – P(A´) = 1- P(A) = 0,5

Pravděpodobnost, že se chovateli nenarodí ze tří páření jedinec cc – P(B´) = P(A´) x P(A´) x P(A´) = 0,125

Pravděpodobnost že se chovateli narodí alespoň jeden jedinec cc – 1 – P(B´) = 0,875


Podm n n pravd podobnost1

Podmíněná pravděpodobnost

 • Závislé – jaká je pravděpodobnost jevu A za předpokladu realizace jevu B -> Jev A se vyskytne pouze za předpokladu výskytu jevu B


P klad2

Příklad

 • Mezi 150 odchovanými telaty je 90 býčků a současně je v daném stádě 18 jedinců heterozygotních (Cc).

 • Jaká je pravděpodobnost že vybraný býček je heterozygot?


Pravd podobnost a genetick progn za

 • Příklad 2:

  Z balíčku 52 karet vybereme náhodně dvě karty. Jaká je pravděpodobnost, že obě karty budou esa?

  V balíčku 52 karet jsou 4 esa.


Pravd podobnost a genetick progn za

 • První tah je jev A a druhý tah je jev B.

 • V balíčku jsou 4 esa

 • Pravděpodobnost že obě vytažené karty budou esa –> P(A∩B)

 • Jedná se o jevy závislé –> Vytažení druhé karty závisí na faktu, která karta byla vytažená jako první


Pravd podobnost a genetick progn za

P(A=Eso) = 4/52 = 1/13

P(B=Eso|A=Eso) = 3/51

 • Jestliže první karta byla eso, v balíčku zůstalo 51 karet a 3 esa

  P(A∩B) = P(A) x P(B|A) = 1/13 x 3/51 = 1/221

  Pravděpodobnost, že vytáhnome 2 esa je 1/221


N hodn jevy podm n n

Náhodné jevy podmíněné

 • Nezávislé -


P klad3

Příklad

 • Očekáváme narození 3 potomků jaká je pravděpodobnost je všichni budou Cc


Pravd podobnost p i binomick m rozd len etnost

Pravděpodobnost při binomickém rozdělení četností

 • a)

 • Frekvence jednotlivých tříd rozvinutý binom

 • Pravděpodobnost všech možných jevů


P klad4

Příklad

 • Porody dvojčat:

 • Pravděpodobnost že daný porod bude mnohočetný (dvojčata) : q = 0,01

 • Pravděpodobnost že daný porod bude jedináček: p = 0,99

 • Vypočítejte pravděpodobnost všech možných variant?


Pravd podobnost a genetick progn za

 • p = pravděpodobnost, že nastane první alternativa (jedináčci)

 • q= pravděpodobnost že nastane druha alternativa (dvojčata)


Pravd podobnost p i binomick m rozd len etnost1

Pravděpodobnost při binomickém rozdělení četností

 • b) Pravděpodobnost jednoho konkrétního jevu


P klad5

Příklad

 • Z křížení dvou heterozygotů očekáváme 6 potomků.

 • Zjistěte jaká bude pravděpodobnost výskytu 3 DD, 3 Dd a 1 dd jedince

 • Bez ohledu na pořadí

 • V tomto pořadí


Bez ohledu na po ad

Bez ohledu na pořadí


V tomto po ad

V tomto pořadí

 • Pravděpodobnost narození ve výše uvedeném pořadí, tzn. 3DD, 2Dd, dd;

 • Jedná se o náhodný jev podmíněný nezávislý


Pravd podobnost a genetick progn za

B

A

C


 • Login