T.C. SağlIK BAKAnlIĞI DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI - PowerPoint PPT Presentation

Bilgi lem
Download
1 / 34

 • 231 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bilgi İşlem. T.C. SağlIK BAKAnlIĞI DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI. SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ ELEKTRONİK BELGE Y Ö NETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ NDEN BAZI MADDELER. Yönergenin tamamı mail adreslerinize gönderilmiştir . İlkeler ve kurallar

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

T.C. SağlIK BAKAnlIĞI DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

Bilgi lem

T.C.SalIKBAKAnlIIDENETM HZMETLER BAKANLII


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

SALIK BAKANLII VE BALI KURULULARININ ELEKTRONK BELGE YNETM SSTEM UYGULAMA YNERGESNDEN BAZI MADDELER

Ynergenin tamam mail adreslerinize gnderilmitir.

 • lkeler ve kurallar

 • MADDE 5- (1) Salk Bakanl ve bal kurulularnca;

 • a) Grevleri gerei yrtlen i ve ilemler mmkn olduunca elektronik ortamda gerekletirilecektir.

 • b) EB YS 'ye ait kullanc klavuzlar, yardm dosyalar, ska sorulan sorular, yardm masas prosedrleri ve ilgili gncel mevzuat Bakanlmzn www.saglik.gov.tr/EBYS adresinde yaymlanacak olup, EBYS kullanclar bu adresteki bilgileri takip etmekle ykmldr.


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

 • c) EBYS zerinde hazrlanan evrak taslaklar, onaylanma/imzalanma safhasna gelinceye kadar hazrlayan kiiden balamak zere onay merciine kadar sral amirlerce paraflanr. Onay merciince elektronik olarak imzalanmadan nce taslak zerinde deiiklik yaplabilir ve tasla oluturan personelin sunaca gereke ve talep zerine, taslak zerinde son ilem yapan merciin bu gerekeyi uygun bulmas ve onay vermesi zerine taslak zerinde ilem yapan tm merciierin bilgilendirilmesi artyla tasla oluturan personel tarafndan geri ekilebilir. Onay merciince elektronik olarak imzalandktan sonra belge haline gelen taslak zerinde deiiklik yaplamaz.

 • t) Kapsamdaki kurulularda hazrlanan her trl belgeye standart dosya planna uygun bir dosya numaras verilecektir.


Merkez te kilatlarda belge leyi i

Merkez Tekilatlarda Belge leyii

 • MADDE 6- (1) Bakanlk ve bal kurulularn merkez tekilatnda EBYS zerinde hazrlanacak taslaklar;

 • a) Paraf safhalarndan sonra grevli ve yetkili merci tarafndan elektronik imza ile imzalanarak belge vasfn kazandktan sonra hazrlayan kii tarafndan birim evraka gnderilir. Bakanlk ve bal kurulularda alan personel, kendi kurumu ierisindeki dier birimlere birim evraklar aracl ile evrak havale edecektir. Bakanlk ve bal kurululardaki birimlerde alan personel kendi kurumu dndaki birimlere, birim ve kurum evrak aracl ile evrak havale edecektir.


Kapsam d kurum ve kurulu lardan gelen belge i leyi i

Kapsam d kurum ve kurululardan gelen belge ileyii

 • MADDE 7- (1) Bakanlk merkez tekilat ile bal kurulular merkez tekilatlarna d kurumdan fiziksel olarak gelen belgeler:

 • a) Kurum evrak birimince usulne uygun olarak teslim alndktan sonra tarayc vastasyla elektronik ortama aktarlp tarih ve say verilecektir. (Gazete, dergi, kitap, bror vb. yaynlar ile taranmasna engel bulunan ekler taranmayacaktr.)

 • b) Kapal zarf ile gelen gizli evraklarn yalnzca zarflar taranacaktr.

 • c) Bu ekilde ilem gren belge, EBYS zerinden ilgili birimin birim evrakna elektronik ve fiziksel ortamda gnderilecek ve ilgili birimde arivleme yaplacaktr.


Kapsam d kurum ve kurulu lara g nderilecek belge i leyi i

Kapsam d kurum ve kurululara gnderilecek belge ileyii

 • MADDE 8 - (1) Elektronik olarak belge gnderilemeyen kapsam d kurum ve kurululara hitaben EBYS zerinde hazrlanacak taslaklar:

 • a) Paraf safhalarndan sonra grevli ve yetkili merci tarafndan elektronik imza ile imzalanarak belge vasfn kazandktan sonra hazrlayan kii tarafndan birim evraka gnderilecektir.

 • b) Birim evrakta bir nsha kt alnarak belgenin alt blmnde uygun bir alana "Gvenli Elektronik mzal / Asl le Ayndr" ibaresi, ilem tarihi, bu ilem iin grevlendirilen personelin ad, soyad ve unvan eklenerek imzalanp postaya verilmek zere kurum evrak birimine zimmet karl teslim edilecektir.

 • Eriim Haklar

 • MADDE 11-

 • Gizli: Msaadesiz olarak akland takdirde milli gvenliimizi ya da itibarmz ciddi ve olumsuz ynde etkileyecek, idari soruturmaya, adli soruturma ve kovuturmaya zarar verebilecek olan bilgi ve belgelere verilen eriim snfdr.


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

EBYS

Drt aama ile ilemlerimiz tamamlanmaktadr.

 • Taslak oluturma

 • Tasla imzaya gnderme

 • Tasla Elektronik mza ile imzalama

 • mzalanm belgeyi havale etme


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

Belgeler Taslak- Dosyadan- Gzat(Dosya Se) tklayp ve oluturduumuz dosyalar srayla seerek ekliyoruz..


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

 • Gzat ksmndan Rapor st yazsn, Raporu, liik listesini ve eklerini ekleyerek gerekli yerleri dolduruyoruz. Sol taraftan raporumuzun saklanaca yeri seerek kaydete basmadan;


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

 • Tefti Dosya Numaras karsndaki kutucua tefti dosya numarasnn (rnek: 2012-01-3) girilmesi gerekmektedir.


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

 • Ayn sayfadaKiisel Bilgi erir Kutucuun iaretlemesi gerekmektedir.


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

 • Denetilerimiz tarafndan EBYS zerinden rapor ya da i emriyle ilgili yazlar gnderilirken, Belge Konusuksmna denetim, inceleme ve soruturma yaplan il ad, kurum ad, ksaca konu ve denetinin ad-soyad yazlmaldr. (rnek Ankara, xxxx Devlet Hastanesi, xxxx olay veya u konuda, Denetinin Ad) girdikten sonra kaydete tklayabiliriz. Taslamz olutu.


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

Tasla oluturduumuzda st ksmdan Dinamik Ak Balat butonuna veya Ana sayfada Evrak antas Taslaklarm altnda da taslamz aarak Dinamik Ak Balata tklyoruz.


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

 • Dinamik Ak Balata tkladmzda yukardaki sayfa alyor.

 • Adm Ekleye tklyoruz.


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

 • Alc tipikullancy seiyoruz. Alc karsndaki kutucua kendi isminizi yazyorsunuz. lem Tr mza seiyoruz. Alc Ekleye ve Adm Ekleyesraylatklyoruz


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

 • ki kiinin imzalamas gerekiyorsa tekrar alc tipi kullanc seiyoruz. Ardndan ikinci imza kimin olacak ise onun ismini alc ksmna yazyoruz. lem tr imza seiyoruz. Adm ekleye tklyoruz. kinci kiinin ismi de sa ksmda grnr.


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

 • Dinamik Ak Balatatklyoruz.

 • ak balam oldu ve evrakmz imza iin Ana Sayfa altnda Belgeler-Gelenler-lemine gelmi oldu.


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

 • Eer imzalama ileminde imzalamada bir ncelik olacak ise Dinamik Ak Balata tklatmadan tekrar Adm Ekleye tklayp ilemleri ikinci imzay atacak kii iin yapyoruz.


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

 • mza iin balattmz i ak sonucu evrakmz Ana sayfada Belgeler altnda-Gelenler Altnda- lem in gelenlerin iine der. Evrakmzn solundaki kutucuu iaretleyerek lem Yapa tklyoruz.


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

 • Alan sayfada Elektronik mza le lemi Tamamlaya tklyoruz


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

 • Sa ksmda Kart Okuyucularn altnda, ismimiz yazdnda Dosyay seerek ifremizi girerek mzala butonuna tklyoruz.


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

 • Elektronik imza ile evrakmz imzaladk evrak Gidenler Altnda Tamamlananlara dt. Tarih say ald.

 • Evrakn solundaki kutucuu iaretleyerek Grntleye tklyoruz. Alan sayfada havale altnda alc see tklyoruz. Kendi Birim Evrakna havalesini yapyoruz.


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

 • Hazrladmz bir taslaa bize gelen bir evrak ilgi olarak olarak gsterebilmek iin ilk nce gelen yazy seip ilemi tamamla butonuna tklatalm. Daha sonra birinci aamann sonunda ek eklemek iin yaptmz gibi tasla seip ilgi ekle diyoruz.


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

 • lgi eklemek istediimiz yazy bularak Seilenlere Ekleye tklyoruz.


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

 • Evraklarnz veeklerinizi240 dpivesiyah beyaztaratmanz halinde evraklarnz daha az yer kaplayacaktr.

 • nternet hzna gre paralar halinde100er mb ta kadar veri eklenebilmektir. 20- 30 mb veri sorunsuz olarak yklenebilmektedir. Toplamda 5 gb veri eklenebilmektedir.

 • Boyutu byk video, resim vs. verileri sktrarak 30 mb paralar halinde ykleyebilirsiniz. Pdf uzantl verileri sktrmaynz.


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

 • Yaplan denetim, inceleme ve soruturma sonucunda ka rapor hazrlanm ise her bir raporun ekleriyle ayr ayr EBYSye yklenip gnderilmesi gerekmektedir. rnein bir inceleme ve bir tevdi raporu dzenlenmi ise inceleme raporu st yazs, inceleme raporu, iliik listesi ve ekleri gnderilecektir. Daha sonra tevdi raporu st yazs, tevdi raporu, iliik listesi ve ekleri gnderilecektir.


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

 • Pdf dosyalarnz kltmenin bir yntemi Filealtnda Save As altnda Reduced Size Pdf iaretleyip tekrar kaydeder iseniz pdfdosyannzn boyutu klecektir.


T c sa lik bakanli i denet m h zmetler ba kanli i

 • Rapor ekleri, elektronik ortamda ek numaralar verilerek EBYSye yklenecektir.

 • Uygulamada karlalan glkler nedeniyle, incelemenin seyri ve tahlil blmlerinde eskiden olduu gibi yer verilmek kaydyla, rapor eklerine numara verilirken Ek: 1/2, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, ......... yerine, Ek : 1, Ek :2, Ek : 3.......eklinde ek numaras verilecektir.

 • liik listesindeki Sra No blmne ilgili eklerin hangi sayfadan, hangi sayfaya kadar olduu hususu yine belirtilecektir. (rnein 7 sayfadan ibaret i emri liik listesinin Sra No blmnde 1-7 eklinde gsterilecektir.)


Elektronik mza driver ndirme

Elektronik mza Driver ndirme

www.kamusm.gov.tr adresine giriyoruz. Sa altta srclere tklyoruz. alan sayfada aadaki gibi dolduruyoruz.


A a daki s r c leri indiriyoruz bilgisayar m za kuruyoruz

Aadaki srcleri indiriyoruz. bilgisayarmza kuruyoruz.


Bilgisayar n zda ebys kullan m i in gerekli programlar

Bilgisayarnzda Ebys kullanm iin gerekli programlar


 • Login