Novinarska konferenca 31 julij 2013 www stat si nk
Download
1 / 23

Novinarska konferenca 31. julij 2013 stat.si/nk - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Novinarska konferenca 31. julij 2013 www.stat.si/nk. Vsebina: Inflacija v juliju 2013 in vpliv sprememb DDV na inflacijo: mag. Irena Križman, generalna direktorica (SURS) Vzpostavitev spremljanja dolgotrajne oskrbe: izhodišča: Mateja Nagode, vodja projekta (Inštitut za socialno varstvo)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Novinarska konferenca 31. julij 2013 stat.si/nk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Novinarska konferenca 31 julij 2013 www stat si nk

Novinarska konferenca31. julij 2013www.stat.si/nk


Novinarska konferenca 31 julij 2013 stat si nk

Vsebina:

 • Inflacija v juliju 2013 in vpliv sprememb DDV na inflacijo: mag. Irena Križman, generalna direktorica (SURS)

 • Vzpostavitev spremljanja dolgotrajne oskrbe:

  • izhodišča: Mateja Nagode, vodja projekta (Inštitut za socialno varstvo)

  • analiza podatkov: mag. Stane Marn (SURS)

 • Beseda mag. Irene Križman ob zaključku drugega mandata uspešnega vodenja SURS-a


Novinarska konferenca 31 julij 2013 stat si nk

Inflacija v juliju 2013 in

vpliv sprememb DDV na inflacijo

Mag. Irena Križman


Novinarska konferenca 31 julij 2013 stat si nk

Inflacija, julij 2013

 • letna stopnja inflacije: 2,6 %

 • mesečna stopnja inflacije: –0,3%


Novinarska konferenca 31 julij 2013 stat si nk

Inflacija, julij 2013

k mesečni deflaciji so prispevale nižje cene:

1,2 odstotne točke obleka in obutev:

obutev je bila cenejša za 16,9 %

oblačila so bila cenejša za 16,6 %

0,1 odstotne točke sadje in zelenjava

sadje je bilo cenejše za4,3 %

zelenjava je bila cenejša za 4,1 %

k mesečni deflaciji so prispevale višje cene:

0,4 odstotne točke počitnice v paketu:

počitnice v paketu so bile dražje za 11,8%

0,2 odstotne točke goriva in energija:

tekoča goriva so bila dražja za2,4%

električna energija je bila dražja za1,7%

plin je bil dražji za 1,6 %

goriva in maziva so bila dražja za 1,3 %

daljinska energija je bila dražja za 0,6 %

0,1 odstotne točke druge storitve v skupini prevoz

0,1 odstotne točke tobačni izdelki

0,1 odstotne točke telefonske in internetne storitve

0,1 odstotne točke ostale julijske podražitve


Novinarska konferenca 31 julij 2013 stat si nk

Inflacija, julij 2013

Prispevek višjih stopenj DDV kmesečni inflaciji:

skupaj 0,5 odstotne točke:

višje cenegoriv in energije

višje cene tobačnih izdelkov

višje cene telefonskih in internetnih storitev

višje cene: prehrambenih izdelkov, alkoholnih pijač, spodnjega perila, oblačilnih dodatkov, tekstilnih izdelkov za gospodinjstvo, rezervnih delov za avtomobile, pohištva, gospodinjskih aparatov in bele tehnike, zdravil, izdelkov za osebno nego, avtomobilov, izdelkov za vzdrževanje gospodinjstva

višje cene: komunalnih storitev, gostinskih storitev, popravila avtomobilov, storitev za obleko, pogrebnih storitev, veterinarskih storitev, storitev za vzdrževanje gospodinjstva


Novinarska konferenca 31 julij 2013 stat si nk

Inflacija, julij 2013

Harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin:

Mesečna rast: -0,3 %

Harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin s konstantnimi davčnimi stopnjami:

Mesečna rast: -1,5 %

Razlika med indeksoma: 1,2 odstotne točke

Celoten vpliv zvišanja davčnih stopenj: 1,2 odstotne točke


Novinarska konferenca 31 julij 2013 stat si nk

Vzpostavitev sistema spremljanja dolgotrajne oskrbe v skladu z mednarodnimi priporočili - predstavitev izhodišč za spremljanje

Mateja Nagode


Dolgotrajna oskrba

Dolgotrajna oskrba

 • Storitve, ki jih potrebujejo ljudje v daljšem časovnem obdobju in ki so posledično odvisni od pomoči pri izvajanju temeljnih in/ali podpornih dnevnih opravil (po OECD, Eurostat, WHO)


Porast dolgotrajne oskrbe colombo et al 2011

Porast dolgotrajne oskrbe (Colomboetal. 2011)


Dolgotrajna oskrba v sloveniji ni sistemsko urejena

Dolgotrajna oskrba v Sloveniji ni sistemsko urejena

 • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

 • Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

 • Zakon o socialnem varstvu, Zakon o socialnovarstvenih prejemkih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

 • Zakon o vojnih veteranih, Zakon o vojnih invalidih

 • Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih


Pomen podatkov o dolgotrajni oskrbi

Pomen podatkov o dolgotrajni oskrbi

 • Na mednarodni ravni pritisk po poročanju vse bolj podrobnih podatkov – izdatki, prejemniki, kadri

 • Potreba po organiziranem, usklajenem in sistematičnem zbiranju in spremljanju statističnih podatkov

 • Ustanovitev medresorske delovne skupine za sistematično spremljanje stanja in razvoja dolgotrajne oskrbe pri nas


Mednarodna definicija dolgotrajne oskrbe po sha 2011

Mednarodna definicija dolgotrajne oskrbe po SHA 2011


Komponente dolgotrajne oskrbe

Komponente dolgotrajne oskrbe


Novinarska konferenca 31 julij 2013 stat si nk

Dolgotrajna oskrba – analiza podatkov

Mag. Stane Marn


Izdatki za dolgotrajno oskrbo po virih financiranja slovenija 2003 2011

Izdatki za dolgotrajno oskrbo po virih financiranja, Slovenija, 2003 – 2011

Vir: SURS 2013, Izdatki in viri financiranja zdravstvenega varstva, Slovenija, 2011


Struktura do po izvajalcih slovenija 2011

Struktura DO po izvajalcih, Slovenija, 2011

DO na domu: 23%

V %


Dele i izdatkov za dolgotrajno oskrbo v bdp slovenija in druge dr ave oecd 2011 v

Deleži izdatkov za dolgotrajno oskrbo v BDP, Slovenija in druge države OECD, 2011, v %


Izdatki za dolgotrajno oskrbo v usd pkm na prebivalca 2011

Izdatki za dolgotrajno oskrbo v USD PKM na prebivalca, 2011


Povpre ne realne rasti izdatkov za zdravstvo in do na preb slovenija in oecd 2004 2011

Povprečne realne rasti izdatkov za zdravstvo in DO na preb, Slovenija in OECD, 2004-2011


Povpre ne realne stopnje rasti izdatkov za zdravstvo in do slovenija in oecd 2008 20011

Povprečne realne stopnje rasti izdatkov za zdravstvo in DO, Slovenija in OECD, 2008-20011


Novinarska konferenca 31 julij 2013 stat si nk

NAPOVED

NASLEDNJE NOVINARSKE KONFERENCE

Petek, 30. avgust:

 • Gospodarska rast v 2. četrtletju 2013

  Stik:

  Ida Repovž Grabnar, odnosi z javnostmi

  ida.repovz-grabnar@gov.si

  tel. 24 16 458


ad
 • Login