Monikulttuurinen j rjest ty
Download
1 / 12

Monikulttuurinen järjestötyö - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Monikulttuurinen järjestötyö. Mirella Huttunen www.alli.fi. Monikulttuurinen järjestötyö . Mikä tekee järjestötyöstä tai –toiminnasta monikulttuurista? / Mitä monikulttuurisuuden huomioiminen tarkoittaa järjestöissä?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Monikulttuurinen järjestötyö' - alessa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Monikulttuurinen j rjest ty

Monikulttuurinen järjestötyö

Mirella Huttunen

www.alli.fi


Monikulttuurinen j rjest ty1
Monikulttuurinen järjestötyö

 • Mikä tekee järjestötyöstä tai –toiminnasta monikulttuurista? /

 • Mitä monikulttuurisuuden huomioiminen tarkoittaa järjestöissä?

 • Näkökulma rakentuu nuorisojärjestötyön ja nuorisotyön kautta (tutkimukset, kokemukset) → mitä yhtymäkohtia omaan organisaatioon?


Monikulttuurinen j rjest ty toiminta
Monikulttuurinen JÄRJESTÖtyö/-toiminta

 • Edunvalvoja

  • Edustaa yhteiskunnan eri sosiaalisia ja kulttuurisia ryhmiä

 • Palveluntarjoaja

  • vapaa-ajantoiminnot (vapaaehtoistoiminta)

  • osa julkista palvelurakennetta, vakiintunut palveluntuottaja, ”uusi kolmas sektori” (professionaali)


Monikulttuurinen j rjest ty toiminta1
MONIKULTTUURINEN järjestötyö/-toiminta

 • Monikulttuurisuus yhteiskunnassa? Monikulttuurisuus arjen käytännöissä? Monikulttuurisuus- vai maahanmuuttajatyötä?

 • Kotoutuminen (integraatio)

  • Kaksisuuntaisuus

   • Riippumatta maahanmuuton syistä, maahanmuuttajat kohtaavat haasteita uudessa asuinmaassaan, joissa vastaanottavan yhteiskunnan on pystyttävä heitä tukemaan ja ohjaamaan – mikä on järjestöjen rooli tässä?

   • Ns. kantasuomalaiset kohtaavat maahanmuuton lisääntyessä arjessaan moninaisuutta, mikä on huomioitava niin työpaikoilla, kouluissa, oppilaitoksissa kuin vapaa-ajan harrastuksissa, naapuruussuhteissa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä – mikä on järjestöjen rooli tässä?

  • Maahanmuuttajien kannalta onnistuneen kotoutumisen edellytyksiä:

   • Työ / opiskelu

   • Mielekäs vapaa-aika (JÄRJESTÖT?)

   • Tunne turvallisuudesta

   • Vaikuttamisen mahdollisuudet (JÄRJESTÖT?)

   • Sosiaaliset suhteet ja verkostot (JÄRJESTÖT?)


Monikulttuurinen j rjest ty toiminta2
Monikulttuurinen järjestötyö/-toiminta

 • Jokaisella järjestöllä on oma perustehtävänsä, jokaisen järjestöntoiminta rakentuu tiettyjen arvojen varaan.

  → Monikulttuurisuuden huomioiminen?

 • Perustehtävä

  • Ei tarvitse muuttua, sitä kannattaa jatkaa mitä osataan parhaiten.

  • Esim. Jos järjestön perustehtävä on lisätä radioamatööritietoutta – ei tarvitse aloittaa järjestämään säännöllisiä etnisen ruoan iltoja.

 • Arvot

  • Arvot ohjaamaan käytännön toimia monikulttuurisuuden näkökulmasta.

  • Esim. tasa-arvo: Lähtökohtien vai lopputuloksen tasa-arvo? Mitä konkreettisia keinoja järjestötyössä käytämme tasa-arvon toteutumiseksi?

   Monikulttuurisuuden huomioiminen:

 • Olemassa olevan järjestötyön ja toiminnan kehittämistä vastaamaan

  muuttuvan yhteiskunnan mahdollisuuksiin ja haasteisiin? Ei sulje pois täysin

  uusien toimintamuotojen tai toimintojen kehittämistä.

 • Valtavirtaistaminen, osana järjestön perustoimintaa?


Monikulttuurinen j rjest ty toiminta3
Monikulttuurinen järjestötyö/-toiminta

Milloin tulisi aloittaa?

 • esim. pyörätuoli ja pankkiautomaatti

 • Mikä tekee järjestötoiminnasta monikulttuurista? ”Sitten kun ensimmäinen maahanmuuttaja tulee mukaan…”

 • Kohteena ns. kantasuomalaiset: työyhteisön / vapaaehtoisten toimijoiden / jäsenten monikulttuurisen tietotaidon lisääminen, asenteisiin vaikuttaminen, julistautuminen Syrjinnästä vapaaksi alue (www.yhdenvertaisuus.fi)


Monikulttuurinen j rjest ty toiminta4
Monikulttuurinen järjestötyö/-toiminta

Aidosti avoin järjestötoiminta?

 • Osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen aktiivisesti – passiivinen toteaminen avoimuudesta?

 • Kynnysten pohtiminen: Mitkä ovat ne kynnykset, jotka mahdollisesti vaikeuttavat toimintaan osallistumista?

 • Esimerkki: tiedon puute → järjestömme tiedotus: monipuolista / monikanavaista / monikielistä?


Monikulttuurinen j rjest ty toiminta5
Monikulttuurinen järjestötyö/-toiminta

Onko asenteilla merkitystä?

 • Monikulttuuristen nuorten kokemukset: suurin este toimintaan osallistumiselle muiden nuorten ja aikuisten ohjaajien asenteet ja rasismi

 • Jokaisen järjestötoimijan sitoutuminen yhteisiin sääntöihin ja tavoitteisiin monikulttuurisuuden ja asenteiden vastaisuuden osalta

 • Myönteiset asenteet → muuttuvatko käytännöiksi?


Monikulttuurinen j rjest ty toiminta6
Monikulttuurinen järjestötyö/-toiminta

Yhteistyötä?

 • Ei itsetarkoitus – mietittävä missä yhteistyö edistäisi monikulttuurisuuden huomiointia, esim. tiedottaminen toiminnasta?

 • Maahanmuuttajajärjestöt / aktiiviset maahanmuuttajat

 • Muut kolmannen sektorin toimijat

 • Seurakunnat ja muut uskonnolliset yhdyskunnat

 • Viranomaiset


Monikulttuurinen j rjest ty toiminta7
Monikulttuurinen järjestötyö/-toiminta

Suunnitelmallisuutta strategian avulla?

 • Resurssit: taloudelliset voimavarat, esim.

  rahaa esitteiden ja tiedotteiden kääntämiseksi

  ← ennakoitava

 • Resurssit: henkilöstö, esim.

  monikulttuurisuuden huomioiminen yksittäisten

  toimijoiden harteilla → henkilömuutokset → ?

 • Monikulttuurisuuden hahmottomuus → mitä

  konkreettisia välineitä järjestössämme on

  huomioida monikulttuurisuus?


Tutkimuksia
Tutkimuksia

Nuorisotutkimusseura (www.nuorisotutkimusseura.fi →

julkaisut):

 • Ovet auki! Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika ja kansalaistoimintaan osallistuminen.

 • Mikä tekee nuorisotyöstä monikulttuurisen? Kokemuksia, käytäntöjä ja haasteita 10 suurimmassa kunnassa.

 • Monikulttuurisuus suomalaisten nuorisojärjestöjen toiminnassa.

  Allianssi (www.alli.fi → Monikulttuurisuus- ja

  vähemmistöasiat):

 • ”Ett’ vois olla siellä missä ne muutkin” – Nuorisotyötä tekevien järjestöjen ja vähemmistöryhmiin kuuluvien nuorten kokemuksia ja käsityksiä yhdenvertaisesta nuorisotyöstä.ad