PATOGENITA
Download
1 / 24

PATOGENITA A VIRULENCE MIKROBŮ - PowerPoint PPT Presentation


 • 223 Views
 • Uploaded on

PATOGENITA A VIRULENCE MIKROBŮ. Patogeny primární (obligátní) vyvolávají onemocnění u zdravých osob s nepostiženou imunitou

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PATOGENITA A VIRULENCE MIKROBŮ' - alesia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

PATOGENITA

A

VIRULENCE MIKROBŮ


Patogeny primární (obligátní)

 • vyvolávají onemocnění u zdravých osob s nepostiženou imunitou

 • Jsou to původci klasických nákaz: záškrtu (Corynebacteriumdiphtheriae), břišního tyfu (Salmonellatyphi), kapavky (Neisseriagonorrhoae), moru (Yersiniapestis) a mnoho dalších, každý má jiný stupeň patogenity

  Patogeny oportunní (fakultativní)

 • vyvolávají onemocnění jen za jistých okolností - u jedinců se sníženou obranyschopností


PATOGENITA

 • souvisí s parazitismem, je to přirozená schopnost mikroba poškozovat a vyvolat onemocnění, je vlastností druhovou

  • přirozená

   • namířena proti jednomu živočišnému druhu

    (N. gonorrhoae)

   • proti více druhům (B. anthracis)

   • proti všem druhům (virus vztekliny)

  • experimentální

   při využití laboratorních zvířat, např. injekčním podáním mikrobů


Podle přirozené patogenity dělíme mikroby na:

 • antropopatogenní - patogenní jen pro člověka

 • zoopatogenní – patogenní jen pro zvířata

 • zooantropopatogenní – patogenní pro člověka i zvířata

 • fytopatogenní – patogenní jen pro rostliny

  patogenita je dána:

 • vnímavostí makroorganismu

 • virulencí mikroorganismu


VIRULENCE

 • individuální vlastnost určitého kmene, vyjadřuje stupeň patogenity nebo kvantitativní vyjádření patogenity

 • určena 3 složkami:

  • kontagiozitou - schopnost přenášet se

  • toxicitou – schopnost mikrobů poškozovat hostitele (ale i obranou hostitele)

  • invazivitou – schopnost proniknout do tkání, udržet se v nich, množit se a šířit

 • stupeň virulence závisí na počtu virulentních bakteriálních buněk v populaci, selekcí je možné virulenci zvyšovat (pasáž na vnímavých zvířatech) nebo snižovat- atenuovat (pěstování za nepříznivých podmínek – vakcíny)


 • invazivita mikrobů je ovlivňována

  - přítomností fimbrií (adherence)

  - přítomností pouzdra

  - přítomností lipidů

  - produkcí enzymů umožňujících průnik

  (penetraci) do tkání a poškozujících leukocyty

 • způsob šíření, rozvoje infekce, obranné mechanismy hostitele a příčiny chorobných změn = patogeneze infekce


INFEKCE neboli NÁKAZA

 • přítomnost mikroorganismů v určitém hostiteli

 • stav, kdy původce nákazy pronikne do organismu, množí se v něm a nepříznivě působí ve tkáních a na tělesných površích

 • konflikt mezi mikroorganismem a jeho hostitelem

 • výsledek střetu mezi mikro a makroorganismem:

  ze strany mikrobaze strany makroorganismu

  patogenita vnímavost/rezistence druhu

  virulence stupeň nespecifické imunity

  infekční dávka stupeň specifické imunity


KOLONIZACE

 • osídlení mikrobem nepatogenním nebo podmíněně patogenním, který nevyvolá chorobné příznaky

 • běžně jsou kolonizovány:

  - kůže

  - sliznice dutiny ústní a nosu

  - střeva

  - vagíny

  - zevní ústí uretryENDOTOXIN

 • Obsažen v bakteriální buněčné stěně gramnegativních bakterií, ze kterých se uvolňuje při jejich rozpadu

  • termostabilní

  • má nespecifické biologické účinky

  • detoxikace se nedaří

  • je špatným antigenem, má nízkou imunizační aktivitu


Biologick inky endotoxinu
Biologické účinky endotoxinu:

 • pyrogenní účinek – přímo na termoregulační centrum

 • vzestup hladiny krevního cukru

 • leukopenie s následnou leukocytózou

 • snížení fagocytární aktivity

 • stimulace tvorby protilátek

 • selhání cirkulace, způsobené poklesem TK – šok


EXOTOXINY

 • bílkoviny (toxické proteiny)

 • mají dobré antigenní vlastnosti

 • syntetizují se na ribozomech

 • v bakteriální buňce se mohou vyskytovat buď hotové nebo v inaktivním stavu jako prekurzor (prototoxin)

 • tvorba exotoxinu, podmíněná geneticky – chromozomálně, temperovanými fágy (profágy) (Dickůverytrogenní toxin), plazmidy (E. coli)


Obecná charakteristika exotoxinů

 • bakteriemi produkován (uvolňován) do vnějšího prostředí

 • chemicky - protein

 • termolabilní, nesnese teplotu 56 – 60 oC s výjimkou botulotoxinu (rezistentní k varu 10 min) a stafylokokovýchenterotoxinů, (rezistentních k varu 20 min)

 • specifické účinky – podle klinických projevů lze určit o jaký toxin a bakteriální druh se jedná

 • možná detoxikace na anatoxin (toxoid)- zachované antigenní vlastnosti (vakcíny)

 • dobrý antigen, v organismu vzniká antitoxická protilátka – antitoxin


Vybrané druhy

bakteriálních exotoxinů


difterický toxin

 • produkován Corynebacteriumdiphtheriae, jen lyzogenními kmeny, které obsahují ßprofág

 • termolabilní globulin, formolem lze připravit toxoid


Charakteristika záškrtu

 • lokální zánět – fibrinózněhemorag. nekróza vedoucí k tvorbě pablán, bakterie nepronikají do organismu

 • intoxikace organismu – přechodná obrna měkkého patra, poškození myokardu až jeho selhání, poškození parenchymatózních orgánů (jater, ledvin), hemoragie na pleuře,perikardu vedřeni nadledvin


Tetanický toxin

 • produkován Clostridium tetani za anaerobních podmínek,

 • protein globulinové povahy, molekulární hmotnosti

 • složen ze 2 složek:

  • tetanolyzin– hemolyzinová složka (typu SLO), s dermonekrotickými a leukocidními vlastnostmi, uplatňují se při pomnožení C. tetani v ráně (uchycení infekce), pro vlastní patogenezu tetanu je to složka bezvýznamná

  • tetanospasmin - neurotoxin účinkující už v nepatrných dávkách, účinkuje v několika rovinách– interferuje s fcí synoptických reflexů v míše a s neuromuskulárním přenosem - může postihnout i vegetativní NS – pocení,  TK, tachykardie, srdeční arytmie


 • Botulinický toxin

  • je protein produkovaný druhem Clostridium botulinum za anaerobních podmínek.

  • Je termorezistentní, v potravinách je ničen varem až po 10 min., je rezistentní proti HCl, peptickému a tryptickému trávení, vstřebává se proto neporušený střevní sliznicí. Nejčastěji se vyskytuje v potravinových konzervách (živé bakterie nemusí již být přítomny).

  • 7 antigenních typů: A, B, C, D, E, F,G, u lidských onemocnění se nejčastěji uplatňují typy A, B, po požití rybích konzerv event. E.

  • Botulotoxin je nejjedovatější toxin – 1 mg = 16000 LD pro člověka

  • Toxin je transportován krví, lymfou i podél nervů. Zasahuje periferně na neuromuskulární ploténce tím, že blokuje syntézu nebo uvolňování acetylcholinu. Dochází k přerušení přenosu vzruchu na cholinergických periferních nervech. Vznikají periferní paralýzy – poruchy oční akomodace, ptóza víček, následují paralýzy horních končetin, dolních končetin, břišních a dýchacích svalů, smrt nastává udušením za plného vědomí.


 • Erytrogenní (spálový, Dickův) toxin

  • je to bílkovina produkována streptokoky skupiny A, ojediněle streptokoky B, C, G

  • toxigenita je navozena mechanizmem lyzogenní konverze

  • je relativně termorezistentní, vydrží zahřívání 60 st. C několik h

  • Účinek: působí toxicky na kapiláry  toxický spálový exantém a enantém, má pyrogenní účinek.

  • Onemocnění probíhá jako angína se spal. exantémem a enantémem.

  • Je dobrým antigenem, ale nelze ho detoxikovat.

  • Kontrola imunitního stavu: Dickův test

   • při aplikaci erytrogenního toxinu do kůže vyvolává do 6 – 24 hodin erytém a mírný edém v místě vpichu = organizmus není imunní,

   • negativní reakce znamená, že v séru je přítomný antitoxin = organizmus je imunní. Protilátky v séru zabrání vzniku spálové vyrážky, ale nezabrání vzniku angíny.

  • Dříve probíhala spála maximálně 3x (typy A, B, C), v dnešní době je možnost recidiv, vzhledem k léčbě ATB (penicilin) a tudíž nedostatečné hladině protilátek.


Toxic shock syndrom toxin 1 tsst 1
Toxic Shock Syndrom Toxin - 1 (TSST-1)

 • Staphylococcus aureus může produkovat TSST-1, způsobující závažný šokový stav.


 • Toxiny vyvolávající alimentární intoxikace

  • toxin je produkován bakteriemi množícími se v kontaminované potravě, k onemocnění dochází účinkem preformovaného toxinu

  • inkubační doba je proto krátká 1 – 6 hodin, závažnost příznaků závisí na množství požitého toxinu:

  •  slinění, nauzea, zvracení, průjem, dehydratace  poruchy cirkulace až kolaps (hlavně u dětí a starých lidí)

  • onemocnění odezní rychle s odstraněním toxinu přirozenou cestou do 1 – 3 dnů. • Toxiny produkované bakteriemi množícími se v tenkém střevě  toxikoinfekce.

  • předpokladem je kolonizace střeva (adheziny), namnožené bakterie produkují toxin průběžně  delší inkubační doba (1 – 5 dní) a delší průběh (týden – 10 dní)

  • tzv. enterotoxiny  vyvolávají přesun vody a elektrolytů z cirkulace do střevního lumen


Mechanizmus působení se liší: střevě

 • aktivace systému adenylcykláza – cyklický adenosinmonofosfát

  • Campylobacter

  • Yersinia enterocolitica

  • E. coli

  • S. dysenteriae

 • aktivace guanosinmonofosfátu

  • Salmonella

  • E. coli

  • Vibrio cholerae

  • Bacillus cereus

   Terapie: voda, elektrolyty, u těžkých forem antibiotika


ad