Download

DELOVANJE REGISTRA RAKA ZA SLOVENIJO


Advertisement
/ 52 []
Download Presentation
Comments
alesia
From:
|  
(1079) |   (0) |   (0)
Views: 65 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Epidemiologija in registri raka Onkolo┼íki in┼ítitut Ljubljana Zalo┼íka 2, 1000 Ljubljana. DELOVANJE REGISTRA RAKA ZA SLOVENIJO. Maja Primic ┼Żakelj Vesna Zadnik Tina ┼Żagar. Razvoj onkolo┼íke epidemiologije. William Farr in Marc dÔÇÖEspine ÔÇô ob koncu 18. stol. nomenklaturni sistem
DELOVANJE REGISTRA RAKA ZA SLOVENIJO

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Delovanje registra raka za slovenijo l.jpgSlide 1

Epidemiologija in registri raka

Onkološki inštitut Ljubljana

Zaloška 2, 1000 Ljubljana

DELOVANJE REGISTRA RAKA ZA SLOVENIJO

Maja Primic┼Żakelj

Vesna Zadnik

Tina ┼Żagar

Slide2 l.jpgSlide 2

Razvoj onkološke epidemiologije

William Farr in Marc dÔÇÖEspine ÔÇô ob koncu 18. stol. nomenklaturni sistem

za razvr─Źanje vzrokov smrti ÔÇô predhodnica MKB

Hoffman (1915): The Mortality from Cancer Throughout the World

dos Santos Silva 1999

Slide3 l.jpgSlide 3

Register raka je...

...poseben informacijski sistem, ki je namenjen zbiranju, obdelavi, shranjevanju in analizi podatkov o bolnikih z rakom.

Vrste registrov raka l.jpgSlide 4

Vrste registrov raka

Bolni┼íni─Źni registri: zbirajo podatke o bolnikih z rakom v dolo─Źeni bolni┼ínici, bodisi da jim je tam samo postavljena diagnoza ali so tudi zdravljeni.

Podatki so pomembni predvsem za klini─Źne ┼ítudije.

Populacijski registri raka l.jpgSlide 5

Populacijski registri raka

Zbirajo podatke o incidenci, prevalenci in pre┼żivetju bolnikov z rakom na dolo─Źenem zemljepisnem podro─Źju.

Ti podatki so pomembni za:

 • ocenjevanje bremena rakavih bolezni na podro─Źju, ki ga pokriva ÔÇô na─Źrtovanje zdravstvenih zmogljivosti

 • na─Źrtovanje in ocenjevanje celovitega programa nadzorovanja raka

 • epidemiolo┼íke in klini─Źne ┼ítudije

Vloga rr pri epidemiolo kih raziskavah l.jpgSlide 6

Vloga RR pri epidemioloških raziskavah

Opisne epidemiološke raziskave

 • pogostost rakavih bolezni po starosti, spolu in drugih zna─Źilnostih

 • incidencana posameznih zemljepisnih podro─Źjih in mednarodne primerjave; opisovanje incidence med preseljenci

 • primerjave ─Źasovnih trendov ÔÇô spremembe raz┼íirjenosti nevarnostnih dejavnikov, ocenjevanje uspe┼ínosti ukrepov primarne in sekundarne preventive

  Analiti─Źne epidemiolo┼íke raziskave

 • predvsem kohortne, npr. za ugotavljanje nekaterih poznih posledic zdravljenja raka (drugi primarni raki)

Zgodovinski razvoj registrov raka l.jpgSlide 7

Zgodovinski razvoj registrov raka

Dr┼żava (regija)Leto ustanovitvePrijavljanje

Nem─Źija (Hamburg) 1929 prostovoljno

ZDA (New York) 1940 obvezno

ZDA (Connecticut) 1941 (1935) obvezno (od 1971)

Danska 1942 obvezno (od 1987)

Kanada (Saskatchewan) 1944 obvezno

Anglija (JZ regija) 1945 prostovoljno

Anglija (Liverpool) 1948 prostovoljno

Nova Zelandija 1948 obvezno

Kanada (Manitoba) 1950 obvezno

SLOVENIJA 1950 obvezno

Mad┼żarska (Szabolcs, Miskolc, Vas)1952 obvezno

Norveška 1952 obvezno

Finska 1953 obvezno (od 1961)

Islandija 1954 prostovoljno

Registri raka v evropi l.jpgSlide 8

Registri raka v Evropi

Registre raka iz celega sveta l.jpgSlide 9

...povezuje Mednarodna zveza registrov raka, ki skupaj z

IARC pripravlja pripomo─Źke za registre raka, npr.:

Registre raka iz celega sveta...

Mednarodna zveza registrov raka l.jpgSlide 10

...organizira tudi letna sre─Źanja...

Mednarodna zveza registrov raka....

Register raka za slovenijo l.jpgSlide 11

Register raka za Slovenijo

 • Register raka za Slovenijo je bil ustanovljen leta 1950 kot posebna slu┼żba za zbiranje in obdelavo podatkov o incidenci raka in pre┼żivetju bolnikov z rakom.

 • Prijavljanje raka je ┼że od ustanovitve obvezno in predpisano z zakonom (Ur. l. SRS, ┼ít. 10/50, ┼ít. 29/50, ┼ít. 14/65, ┼ít. 1/80, ┼ít. 45/82, ┼ít. 42/85; Ur. l. RS, ┼ít. 9/92 in ┼ít. 65/00).

 • Namen RR je dolo─Źen v Zakonu o zbirkah podatkov s podro─Źja zdravstva in zdravstvenega varstva (ZZPPZ) pod zaporedno ┼ítevilko IVZ 25: ┬╗Obdelovanje podatkov o incidenci in pre┼żivetju bolnikov z rakom. Spremljanje, na─Źrtovanje in vrednotenje onkolo┼íkega varstva, osnova za epidemiolo┼íke in klini─Źne ┼ítudije

Slide12 l.jpgSlide 12

Epidemiologija in registri raka

Register raka in bolni┼íni─Źni register OI

ocenjevanje in spremljanje bremena raka v Sloveniji in svetu

Enota za epidemiologijo

analize podatkov RR in preu─Źevanje

dejavnikov tveganja za nastanek

posameznih vrst raka

Enota za presejanje

vodenje, ocenjevanje in spremljanje

kazalnikov u─Źinkovitosti organiziranih

presejalnih programov

Osebje v registru raka l.jpgSlide 13

Osebje v registru raka

 • za registracijo raka posebej usposobljene VMS

 • administrativno osebje

 • zdravniki: epidemiolog, specializantka javnega zdravja

 • statisti─Źarka

 • informatik

Viri podatkov l.jpgSlide 14

Viri podatkov

 • prijavnice, ki jih po┼íiljajo iz bolni┼ínic in diagnosti─Źnih centrov, izjemoma iz ambulant osnovnega zdravstvenega varstva

 • zdravni┼íka poro─Źila o vzroku smrti

 • izvidi histolo┼íkih preiskav in obdukcijski zapisniki

Vrste zbranih podatkov l.jpgSlide 15

Vrste zbranih podatkov

1. identifikacijski podatki: EMŠO, ime, priimek, rojstni kraj, naslov

2. podatki o bolezni: mesto raka (MKB-8 in 10), histolo┼íka oz. citolo┼íka diagnoza (MKB-O-3), stadij po TNM ali drugi ustrezni klini─Źni klasifikaciji, poenostavljena opredelitev stadija, na─Źin diagnoze

3. podatki o zdravljenju: bolni┼ínica, oddelek, datum in vzrok sprejema, datum ugotovitve sedanjega raka, na─Źin zdravljenja med sedanjo hospitalizacijo, zaporedno ┼ítevilo sedanjega raka, poprej ugotovljen kak┼íen drug rak

4. vitalno stanje: datum odpusta oz. smrti

ZZPPZ: za ugotavljanje vitalnega stanja pridobiva upravljalec RR podatke iz Centralnega registra prebivalstva

Povezave registra z drugimi podatkovnimi zbirkami l.jpgSlide 16

Povezave registra z drugimi podatkovnimi zbirkami

Potek dela v registru l.jpgSlide 17

Potek dela v registru

 • sprejem in obdelava prijavnic in drugih dokumentov

 • vnos podatkov v ra─Źunalni┼íko bazo

 • popravljanje napak in posodabljanje ┼że vnesenih podatkov

 • arhiviranje prijavnic in drugih dokumentov

Pomen zdravni kih poro il o vzroku smrti l.jpgSlide 19

Pomen zdravni┼íkih poro─Źil o vzroku smrti

Primer napak pri opredelitvi vzroka smrti l.jpgSlide 20

Primer napak pri opredelitvi vzroka smrti

1985-1999. 2245 smrti

Primic ┼Żakelj, Radiol Oncol 2001

Uradna in popravljena umrljivost za rmv sovenija 1985 99 l.jpgSlide 21

ÔÇŁUradnaÔÇŁ inÔÇŁpopravljenaÔÇŁ umrljivost za RMV. Sovenija, 1985-99

Primic ┼Żakelj, Radiol Oncol 2001

Spremljanje in vitalno stanje l.jpgSlide 22

Centralni register prebivalstva (CRP)

 • 4-krat na leto dobimo podatke o vitalnem stanju

 • oseba je lahko ┼żiva, mrtva ali izgubljena

Spremljanje in vitalno stanje

Kakovost in popolnost registra l.jpgSlide 23

Kakovost in popolnost registra

 • popolnost in to─Źnost podatkov

 • zanesljivost in popolnost registracije

 • to─Źnost poro─Źanja in interpretacije

Zanesljivost in popolnost registracije l.jpgSlide 24

Zanesljivost in popolnost registracije

 • dele┼ż primerov raka, registriranih samo na osnovi ZPS

Zanesljivost in popolnost registracije25 l.jpgSlide 25

Zanesljivost in popolnost registracije

 • dele┼ż mikroskopsko potrjenih primerov

Zanesljivost in popolnost registracije26 l.jpgSlide 26

Zanesljivost in popolnost registracije

 • razmerje med umrljivostjo in incidenco

Slide27 l.jpgSlide 27

Zanesljivost in popolnost registracije

 • stabilnost podatkov: dele┼ż prijavljenih po izdaji letnega poro─Źila

P r iro nik za delo v registru l.jpgSlide 28

Priro─Źnik za delo v registru

Za enotno delovanje ima vsak register priro─Źnik, v katerem so zapisana pravila v zvezi z registracijo, npr.:

 • definicije podatkov

 • bolezni, ki se registrirajo

 • postopki v zvezi z dokumentacijo

 • na─Źin ┼íifriranja in ┼íifranti

 • pravila za posredovanje podatkov

 • pravila za varovanje zaupnosti podatkov (Zakon o varovanju osebnih podatkov)

Letna poro ila l.jpgSlide 29

Letna poro─Źila

Incidenca raka v Sloveniji (letna publikcija)

prikaz podatkov o incidenci in prevalenci glede na:

STAROST IN SPOL

STADIJ BOLEZNI

NA─îIN DIAGNOZE

BOLNIŠNICO ZDRAVLJENJA

REGIJO DIAGNOZE

─îASOVNI TREND

KRATKORO─îNE NAPOVEDI

http://www.onko-i.si

Breme raka v sloveniji 2002 l.jpgSlide 30

Breme raka v Sloveniji 2002

 • 9.356 primerov: 8.597 M (7.798 H + 799 C) + 625 K + 134 ZPS

 • v 10 letih ÔÇô incidenca ve─Źja za 22 % med mo┼íkimi in za 31 % med ┼żenskami

Incidenca sss raka v izbranih evropskih dr avah 2002 l.jpgSlide 31

Incidenca (SSS) raka v izbranih evropskih dr┼żavah 2002

Moški

┼Żenske

Slovenia

Slovenia

Globocan 2002

Incidenca raka sss v evropi 2002 l.jpgSlide 32

Incidenca raka (SSS) v Evropi 2002

Moški

┼Żenske

Slovenia

Globocan 2002

Groba letna incidenca in umrljivost za vsemi raki po spolu v sloveniji 2002 l.jpgSlide 33

Groba letna incidenca in umrljivost za vsemi raki po spolu v Sloveniji 2002

Rak po starosti slovenija 2002 l.jpgSlide 34

Rak po starosti, Slovenija 2002

Kumulativna letna incidenca in umrljivost za vsemi raki po spolu slovenija 2002 l.jpgSlide 35

Kumulativna letna incidenca in umrljivost za vsemi raki po spolu, Slovenija 2002

INCIDENCA

Mo┼íki ´éş 10,1%

┼Żenske ´éş 18,9%

UMRLJIVOST

Mo┼íki ´é» 7,3%

┼Żenske ´é» 6,5%

Najpogostej e rakave bolezni pri mo kih 2002 l.jpgSlide 36

Najpogostejše rakave bolezni pri moških 2002

Najpogostej e rakave bolezni pri enskah 2002 l.jpgSlide 37

Najpogostej┼íe rakave bolezni pri ┼żenskah 2002

Groba letna incidenca izbranih rakov po spolu 2002 l.jpgSlide 38

Groba letna incidenca izbranih rakov po spolu 2002

Groba letna incidenca izbranih rakov po spolu 200239 l.jpgSlide 39

Groba letna incidenca izbranih rakov po spolu 2002

Incidenca raka materni nega vratu 1950 2003 l.jpgSlide 40

Incidenca raka materni─Źnega vratu, 1950-2003

Dele bolnic z rmv po starosti stadiju in obdobju diagnoze l.jpgSlide 41

Dele┼ż bolnic z RMV po starosti, stadiju in obdobju diagnoze

Dele bolnic z rakom dojk po starosti stadiju in obdobju diagnoze l.jpgSlide 42

Dele┼ż bolnic z rakom dojk po starosti, stadiju in obdobju diagnoze

Pre ivetje bolnikov z rakom l.jpgSlide 43

Pre┼żivetje bolnikov z rakom

 • obdobne analize, primerljiva metodologija

 • 1-, 3-, 5-letno relativno pre┼żivetje

 • najpogostej┼ía mesta raka

 • ─Źasovni trendi

 • vrednotenje vseh ukrepov onkolo┼íkega zdravstvenega varstva

Pre ivetje bolnikov z rakom v sloveniji l.jpgSlide 44

Pre┼żivetje* bolnikov z rakom v Sloveniji

* - relativno 5-letno

Pompe Kirn V in sod. 1995, 2003

Slide45 l.jpgSlide 45

Mednarodne podatkovne zbirke - 1

Rak na petih kontinentih (CANCER INCIDENCE IN FIVE CONTINENTS: CI5)

 • Volumen I (obdobje 1960-62), podatki 32 registrov iz 29 dr┼żav

 • Volumen VIII (obdobje 1993-97), podatki 186 registrov iz 57 dr┼żav

 • podatki razvr┼í─Źeni po spolu, starosti

  in mestu raka

 • upo┼íteva kakovost podatkov (popolnost

  in zanesljivost)

 • podatki so pomembni za mednarodne

  primerjave in spremljanje ─Źasovnih trendov

Mednarodne podatkovne zbirke 2 l.jpgSlide 46

Mednarodne podatkovne zbirke - 2

AUTOMATED CHILDHOOD CANCER INFORMATION SYSTEM: ACCIS

http://www-dep.iarc.fr/accis.htm

 • podatki o raku pri otrocih (starih 0-14 let) in mladostnikih (starih 15-19 let)

 • v podatkovni zbirki so podatki 80 populacijskih registrov raka, ki pokrivajo pribli┼żno polovico otrok in ─Źetrtino adolescentov, ki ┼żivijo v 35 evropskih dr┼żavah.

 • v bazi je trenutno ve─Ź kot 160.000 primerov, ki so zboleli v letih 1970 do 2001

Slide47 l.jpgSlide 47

Mednarodne podatkovne zbirke - 3

EUROCIM

 • podatki o incidenci raka iz evropskih registrov in o umrljivosti iz banke podatkov SZO

 • namenjen samo za registre, ki so prispevali podatke

 • poleg mesta raka tudi histolo┼íka vrsta

 • omogo─Źa razne statisti─Źne analize, npr. starostno standardizacijo, izra─Źun trendov in APC-modelov

Mednarodne podatkovne zbirke 3 l.jpgSlide 48

Mednarodne podatkovne zbirke - 3

GLOBOCAN 2002

 • podatki o incidenci, umrljivosti in prevalenci za 26 lokacij raka za dr┼żave iz vseh svetovnih podro─Źij

 • ocene, ki izhajajo iz razpolo┼żljivih podatkov o incidenci, umrljivosti in pre┼żivetju bolnikov z rakom v posameznih dr┼żavah

 • poleg osnovnih podatkov ima tudi starostno standardizirane stopnje, omogo─Źa tudi projekcije za naslednja desetletja

Slide49 l.jpgSlide 49

Dostop do mednarodnih podatkovnih zbirk

CANCER_MONDIAL http://www-dep.iarc.fr/

Spletno mesto ureja Oddelek za opisno epidemiologijo Mednarodne agencije za raziskovanje raka iz Lyona

Ve─Źina podatkov je iz populacijsklih registrov raka

 • CI5 I-VIII (incidenca)

 • ACCIS (rak pri otrocih in mladostnikih)

 • WHO-DATABASE (umrljivost)

 • GLOBOCAN 2002 (incidenca, prevalenca, umrljivost)

Slide50 l.jpgSlide 50

Mednarodne raziskave

EUROCARE

 • Relativno pre┼żivetje bolnikov z rakom v Evropi

 • 22 dr┼żav, 67 registrov, 42 mest raka

 • doslej objavljene 3 raziskave, ─Źetrto

  pripravljajo

http://www.eurocare.it/

Pre ivetje v tudiji eurocare iii l.jpgSlide 51

Pre┼żivetje* v ┼ítudiji EUROCARE - III

*-relativno, 5-letno, starostno standardizirano

Berrino F in sod. 2003

Pre ivetje v tudiji eurocare iii52 l.jpgSlide 52

Pre┼żivetje* v ┼ítudiji EUROCARE - III

*-relativno, 5-letno, starostno standardizirano

Berrino F in sod. 2003


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro