Mechanizmy reakcji organicznych
Download
1 / 65

Mechanizmy reakcji organicznych - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mechanizmy reakcji organicznych. Reakcje polarne zachodzące w warunkach zasadowych. Reakcje polarne zachodzące w warunkach zasadowych Substytucje i eliminacje na wiązaniu σ C(sp 3 )-X. Substytucja – mechanizm S N 2. Substytucja – mechanizm S N 2. Substytucja – mechanizm S N 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Mechanizmy reakcji organicznych

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mechanizmy reakcji organicznych

Reakcje polarne zachodzące w warunkach zasadowych


Reakcje polarne zachodzące w warunkach zasadowych

Substytucje i eliminacje na wiązaniu σ C(sp3)-X


Substytucja – mechanizm SN2


Substytucja – mechanizm SN2


Substytucja – mechanizm SN2


Substytucja nukleofilowa na pierwiastkach innych niż węgiel (S, P,…) – mechanizm SN2?

Czy mechanizm addycji – eliminacji?


 • Udział grup sąsiadujących (wspomaganie anchimeryczne)

 • bezpośrednie oddziaływanie centrum reakcyjnego z wolą parą elektronów lub elektronami pi wiązań istniejących w tej samej cząsteczce, ale nie sprzężonych z centrum reakcyjnym. Związany z tym wzrost szybkości reakcji to wspomaganie anchimeryczne.


 • Udział grup sąsiadujących (wspomaganie anchimeryczne)

 • środki alkilujące posiadające element będący grupą sąsiadującą


Udział grup sąsiadujących (wspomaganie anchimeryczne)


Udział grup sąsiadujących (wspomaganie anchimeryczne)


Udział grup sąsiadujących (wspomaganie anchimeryczne)


Udział grup sąsiadujących (wspomaganie anchimeryczne)

 • przegrupowanie Payne’a

 • przegrupowanie aza-Payne’a


 • β-Eliminacje

 • reakcje, w których atomy lub grupy atomów X i Y są usuwane z cząsteczki

 • nazywamy eliminacjami


 • β-Eliminacje

 • w środowisku zasadowym przebiegają według mechanizmów E2 lub E1cb


 • β-Eliminacje

 • w środowisku zasadowym przebiegają według mechanizmów E2 lub E1cb


 • β-Eliminacje

 • Reguła Zaitseva i Hofmanna (powstawanie bardziej lub mniej podstawionych alkenów)


 • β-Eliminacje

 • eliminacja E2’ i synteza związków wysokoenergetycznych


 • β-Eliminacje

 • Eliminacja E2 halogenków winylowych


 • β-Eliminacje

 • Eliminacja E2 halogenków winylowych


 • β-Eliminacje

 • Eliminacja E1cb


 • β-Eliminacje

 • Eliminacja E1cb


 • β-Eliminacje

 • Eliminacja E1cb


 • β-Eliminacje

 • Eliminacja E1cb


 • β-Eliminacje

 • fragmentacja β-heteropodstawionych związków metaloorganicznych (eliminacja het1/het2)


 • β-Eliminacje

 • Reakcja Julia (eliminacja het1/het2)


 • β-Eliminacje

 • Olefinacja Petersona (eliminacja het1/het2)


 • Addycja nukleofili do elektrofilowych wiązań π

 • addycja do związków karbonylowych


 • Addycja nukleofili do elektrofilowych wiązań π

 • addycja do związków karbonylowych


 • Addycja nukleofili do elektrofilowych wiązań π

 • addycja do związków karbonylowych


 • Addycja nukleofili do elektrofilowych wiązań π

 • addycja do związków karbonylowych


 • Addycja nukleofili do elektrofilowych wiązań π

 • addycja do związków karbonylowych


 • Addycja nukleofili do elektrofilowych wiązań π

 • enolizacja związków karbonylowych – kontrola stereoelektronowa (Corey 1956)


 • Addycja nukleofili do elektrofilowych wiązań π

 • synteza (Z) i (E) enolanów (enolany litowe estrów i ketonów)


 • Addycja nukleofili do elektrofilowych wiązań π

 • synteza (E) enolanów litowych estrów i ketonów - cykliczny stan przejściowy, mały podstawnik (R)


 • Addycja nukleofili do elektrofilowych wiązań π

 • synteza (Z) enolanów litowych estrów i ketonów - otwarty stan przejściowy, duży podstawnik (R)


 • Addycja nukleofili do elektrofilowych wiązań π

 • reakcja aldolowa


 • Addycja nukleofili do elektrofilowych wiązań π

 • addycja do związków α,β-nienasyconych (reakcja Michaela)


 • Addycja nukleofili do elektrofilowych wiązań π

 • addycja do związków α,β-nienasyconych (reakcja Michaela)


 • Substytucja na σ wiązaniu C(sp2)-X

 • substytucja na węglu karbonylowym


 • Substytucja na σ wiązaniu C(sp2)-X

 • substytucja na węglu karbonylowym


 • Substytucja na σ wiązaniu C(sp2)-X

 • substytucja na węglu karbonylowym


 • Substytucja na σ wiązaniu C(sp2)-X

 • substytucja na węglu karbonylowym


 • Substytucja na σ wiązaniu C(sp2)-X

 • substytucja na alkenylowym lub arylowym węglu


 • Substytucja na σ wiązaniu C(sp2)-X

 • Substytucja nukleofilowa – mechanizm SRN1

 • mechanizm addycji-eliminacji SNAr


 • Substytucja na σ wiązaniu C(sp2)-X

 • Insercja metalu; wymiana halogen-metal


 • Substytucja na σ wiązaniu C(sp2)-X

 • Insercja metalu; wymiana halogen-metal


 • Substytucja i eliminacja na σ wiązaniu C(sp3)-X

 • Mechanizm SN2

 • Mechanizm E2 lub E1CB

 • Substytucja mechanizm SRN1

 • Mechanizm eliminacji-addycji

 • Mechanizm z przeniesieniem pojedynczego elektronu

 • Insercji metalu i wymiany halogen-metal

 • α-eliminacja prowadząca do karbenów


 • Substytucja na σ wiązaniu C(sp3)-X

 • Substytucja mechanizm SRN1

Hass, H.B.; Bender, M.L. J. Am. Chem Soc. 1949, 71, 3482-3485


 • Substytucja na σ wiązaniu C(sp3)-X

 • Substytucja mechanizm SRN1

Carey, F.; Sundberg, R. "Advanced Organic Chemistry." Pt. A, 3ed Ed. Plenum Press: New York. pp. 712-718


 • Substytucja na σ wiązaniu C(sp3)-X

 • Mechanizm eliminacji-addycji


 • Substytucja na σ wiązaniu C(sp3)-X

 • mechanizm z przeniesieniem pojedynczego elektronu


 • Substytucja na σ wiązaniu C(sp3)-X

 • Insercja metalu; wymiana halogen-metal


 • Substytucja na σ wiązaniu C(sp3)-X

 • α-eliminacja prowadząca do karbenów


 • Substytucja na σ wiązaniu C(sp3)-X

 • α-eliminacja prowadząca do karbenów, typowe reakcje karbenów - [2+1]cykloaddycja


 • Substytucja na σ wiązaniu C(sp3)-X

 • α-eliminacja prowadząca do karbenów, typowe reakcje karbenów – insercja do wiązania σ C-H


 • Substytucja na σ wiązaniu C(sp3)-X

 • Przesunięcie 1,2


Przegrupowania katalizowane zasadą

Migracja węgiel-węgiel (przegrupowanie Favorskiego)


 • Przegrupowania katalizowane zasadą

 • Przegrupowanie Wolffa


 • Przegrupowania katalizowane zasadą

 • od węgla do azotu


 • Przegrupowania katalizowane zasadą

 • od boru do tlenu


 • Napisz mechanizm poniższych reakcji


 • Napisz mechanizm poniższych reakcji


 • Napisz mechanizm poniższych reakcji

 • Rozpoznaj i napisz mechanizmy reakcji


 • Napisz mechanizm poniższych reakcji

 • Napisz mechanizmy reakcji


ad
 • Login