Mgr m ria t thov
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Pridaj sa k nám v školskom roku 2012/2013 PowerPoint PPT Presentation


  • 60 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Mgr. Mária Tóthová. Pridaj sa k nám v školskom roku 2012/2013. Divadelné krôčiky. V záujmovom útvare sa deti zoznámia so svetom divadla, rozprávok, básničiek, riekaniek a piesní. Spevom, prednesom a rozprávkami potešíme seba a svoje okolie na rôznych podujatiach.

Download Presentation

Pridaj sa k nám v školskom roku 2012/2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mgr. Mária Tóthová

Pridaj sa k námv školskom roku 2012/2013


Divadelné krôčiky

  • V záujmovom útvare sa deti zoznámia so svetom divadla, rozprávok, básničiek, riekaniek a piesní.

  • Spevom, prednesom a rozprávkami potešíme seba a svoje okolie na rôznych podujatiach.

  • Záujmový útvar je vhodný pre deti MŠ.


V záujmovom útvare si deti osvoja zákla-dy kreslenia, preberú výtvarné techniky primerané ich veku.

Počas školského roka sa zapojíme do výtvarných súťaží určených pre túto vekovú kategóriu.

Záujmový útvar je vhodný pre deti MŠ.

Machuľka


Keď sa chceš dozvedieť o tajomstvách bábkového divadla, chceš hrať rozprávky a oživiť handrové postavičky „maňušky“ – pridaj sa k nám.

Svojimi rozprávkami budeme robiť radosť sebe aj iným pri rôznych príležitostiach.

Záujmový útvar je vhodný pre deti ZŠ.

Maňušky


Keď sa chceš oboznámiť s rôznymi tradičnými i novými technikami práce s papierom, textilom, prírodnými materiálmi, drôtom, sklom a chceš si osvojiť základy aranžovania, vyšívania, modelovania z hliny, papiera a ešte mnoho iného – pridaj sa k nám.

Svojimi vlastnoručne vyrobenými darčekmi urobíme radosť sebe aj svojim blízkym.

Záujmový útvar je vhodný pre deti ZŠ.

Dielnička


Keď si navštevoval krúžok biliardu a chceš sa zlepšiť v hraní biliardových hier na profesionálnych stoloch v Superfleku – pridaj sa k nám.

Záujmový útvar je vhodný pre deti ZŠ a mládež.

Odborný garant: Ing. Marek Tóth – dobrovoľník.

Biliard+


Keď si chceš osvojiť tajomstvá orientál-nych a brušných tancov, chceš si formovať postavu, urobiť niečo pre seba a svoje zdravie – pridaj sa k nám.

Záujmový útvar je vhodný pre deti ZŠ.

Odborná garantka: Veronika Borzová alias Lana Basilah – dobrovoľníčka.

Brušné tance


V záujmovom útvare si deti rozvinú rečové schopností a komunikáciu v slovenskom jazyku, osvoja si jednoduché riekan-ky, básničky a piesne...

Záujmový útvar je určený aj deťom zo Spojenej školy.

Jeden, dva, tri...


Keď vieš hrať basketbal a chceš si „dobre zahrať“, zasúťažiť si a zmerať si sily s inými – pridaj sa k nám.

Záujmový útvar je vhodný pre mládež.

Odborný garant: Ing. Marek Tóth – dobrovoľník.

Basketbal+


Keď vieš hrať biliard, chceš sa zapojiť do mestskej biliardovej ligy, chceš hrať a súťažiť v Slovenskej biliardovej lige – pridaj sa k nám.

Záujmový útvar je vhodný pre mládež.

Odborný garant: Ing. Patrik Tóth – dobrovoľník.

Biloš liga


V spolupráci s komunitnými pracovníkmi v našom meste poskytneme deťom a mladým ľuďom z Budulovskej ulice možnosť zaujímavo a zmysluplne stráviť svoj voľný čas u nás.

Záujmový útvar je vhodný pre deti a mládež.

Baráto (Priateľ)


Tak ako?

Pridáš sa k nám?


  • Login