FAS
Download
1 / 55

FAS - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

FAS. Płodowy Zespół Alkoholowy ( Fetal Alcohol Syndrome ). FAS/ FAE - definicja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' FAS' - aldona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

FAS

Płodowy Zespół Alkoholowy

(FetalAlcoholSyndrome)


Fas fae definicja
FAS/ FAE - definicja

 • Termin FAS to określenie szkód zdrowotnych, szczególnie dotyczących układu nerwowego, odmienności w budowie ciała oraz zaburzeń w funkcjonowaniu, występujących u dzieci narażonych w życiu płodowym na działanie alkoholu.

 • 1973 rok – rozpoznanie przyczyny opóźnienia rozwoju umysłowego u dzieci, których matki piły alkohol w ciąży.


Fas fae definicja1
FAS/ FAE - definicja

 • Dzieci, które nie posiadają pełnoobjawowego FAS, ale w życiu płodowym były narażone na działanie alkoholu są diagnozowane jako osoby obarczone Fetal Alkohol Effects (FAE). Mogą one charakteryzować się normalnym wzrostem, wyglądem, ich rozwój umysłowy może mieścić się w normie, jednak tak samo jak dzieci z FAS mogą mieć problemy z zachowaniem, nauką i rozumowaniem.


Medyczna diagnoza fas
Medyczna diagnoza FAS

 • Cztery podstawowe kryteria:

 • udokumentowane picie alkoholu przez ciężarną,

 • przed- i pourodzeniowy deficyt wzrostu, wagi ciała i obwodu głowy,

 • uszkodzenie OUN, które wyraża się jako upośledzenie funkcji fizycznych, intelektualnych i społecznych,

 • zespół fizycznych anomalii – deformacje budowy twarzy, kończyn oraz wady narządów wewnętrznych.


Zagro enia zwi zane z u ywaniem alkoholu w czasie ci y
Zagrożenia związane z używaniemalkoholu w czasie ciąży

 • Alkohol bardzo łatwo przenika przez łożysko, dostając się do krwiobiegu dziecka. Po upływie 40 do 60 minut od spożycia alkoholu przez matkę, jego stężenie w krwiobiegu płodu jest równe stężeniu alkoholu we krwi matki.

 • Alkohol krąży po całym organizmie dziecka, prowadząc do powstania wielu defektów. Uszkadza on głównenarządy (w szczególności mózg) oraz zaburza liczne procesy neuro- i biochemiczne prowadząc do większych uszkodzeń embrionu i płodu niż używanie jakichkolwiek narkotyków.


Zagro enia zwi zane z u ywaniem alkoholu w czasie ci y1
Zagrożenia związane z używaniemalkoholu w czasie ciąży

Spożycie alkoholu w I trymestrze ciąży:

 • uszkadza mózg,

 • osłabia rozwój komórek,

 • atakuje główne organy płodu takie jak serce czy nerki,

 • prowadzi do deformacji twarzy,

 • powoduje poronienia.


Zagro enia zwi zane z u ywaniem alkoholu w czasie ci y2
Zagrożenia związane z używaniemalkoholu w czasie ciąży

Spożycie alkoholu w II trymestrze ciąży:

 • osłabia rozwój mózgu,

 • powoduje poronienia zagrażające życiu matki,

 • uszkadza mięśnie, skórę, gruczoły, kości i zęby.

  Spożycie alkoholu w III trymestrze ciąży:

 • osłabia rozwój mózgu i płuc,

 • prowadzi do zaburzenia rozwoju wzrostu.


FAS/FAE jest jednostka chorobową w 100% możliwą do uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.


Cechy dysmorficzne twarzy dziecka z fas
Cechy uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.dysmorficzne twarzy dziecka z FAS

 • skrócone szpary powiekowe,

 • szeroko rozstawione oczodoły,

 • szeroka nasada nosa,

 • brak rynienki podnosowej,

 • krótki, zadarty nos,

 • brak czerwieni wargowej – szczególnie wargi górnej,

 • spłaszczona środkowa część twarzy,

 • słabo rozwinięta żuchwa,

 • nisko osadzone małżowiny uszne,

 • opadające powieki.


Cechy dysmorficzne twarzy dziecka z fas1
Cechy uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.dysmorficzne twarzy dziecka z FAS


Dzieci z fas
Dzieci z FAS uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.


Zaburzenia funkcji poznawczych
Zaburzenia funkcji poznawczych uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.

 • rozpiętość ilorazu inteligencji – od 29 do 120 IQ,

 • problemy z zapamiętywaniem,

 • braki i zaburzenia myślenia przyczynowo-skutkowego,

 • brak zdolności uogólniania,

 • deficyty uwagi,

 • objawy nadpobudliwości,

 • trudności w planowaniu, przewidywaniu i wykonywaniu czynności.


Trudno ci emocjonalne
Trudności emocjonalne uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.

 • nietypowe reakcje na nieznane lub frustrujące sytuacje,

 • wycofanie lub agresja,

 • nadpobudliwość, wpadanie w furię,

 • depresja,

 • słaba zdolność osądzania sytuacji,

 • działanie pod wpływem impulsu,

 • łatwość ulegania sugestiom i namowom innych,

 • skłonność do kradzieży,

 • skłonność do kłamstwa,


Trudno ci emocjonalne1
Trudności emocjonalne uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.

 • brak zdolności przewidywania i rozumienia konsekwencji swojego zachowania,

 • problemy z utrzymaniem lub nawiązaniem nowych znajomości,

 • nadmierna ufność nawet w stosunku do obcych,

 • upór,

 • skłonność do rutynowego i schematycznego działania,

 • mechaniczne naśladowanie zachowania innych, dosłowne, bezrefleksyjne i nieadekwatne cytowanie wypowiedzi innych osób.


Zaburzenia rozwoju fizycznego
Zaburzenia rozwoju fizycznego uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.

 • podwyższony lub obniżony próg bólu,

 • nieodczuwanie głodu lub sytości,

 • nieodczuwanie ekstremalnych temperatur,

 • zaburzenia czucia głębokiego (nieodczuwanie bólu związanego z procesem chorobowym),

 • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,

 • zaburzenia orientacji przestrzennej,

 • słaba kontrola równowagi, niezborność ruchów,


Zaburzenia rozwoju fizycznego1
Zaburzenia rozwoju fizycznego uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.

 • przetrwałe odruchy fizjologiczne i zaburzenia wzorców ruchowych (np. zaburzenia lateralizacji),

 • zaburzenia widzenia,

 • zaburzenia słyszenia i uwagi słuchowej,

 • osłabiony rozwój układu kostno-stawowego (skrzywienia kręgosłupa, skłonność do zwichnięć, płaskostopie),

 • mała wydolność wysiłkowa,

 • zaburzenia układu krążenia,

 • zaburzenia napadowe – drgawki.


Zaburzenia funkcjonowania dziecka z fas zaburzenia pierwotne
Zaburzenia funkcjonowania dziecka z FAS uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.Zaburzenia pierwotne

Zaburzenia pierwotne wynikają z uszkodzenia mózgu, dotyczą nieharmonijnego rozwoju psychoruchowego. Są to:

 • obniżone możliwości intelektualne (niepełnosprawność intelektualna diagnozowana u 50 % dzieci),

 • zaburzone funkcje pamięci,

 • brak umiejętności uogólniania, przewidywania i planowania,


Zaburzenia funkcjonowania dziecka z fas zaburzenia pierwotne1
Zaburzenia funkcjonowania dziecka z FAS uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.Zaburzenia pierwotne

 • trudności z przewidywaniem konsekwencji własnych działań,

 • trudności w myśleniu abstrakcyjnym,

 • nadwrażliwość lub podwrażliwość dotykowa oraz podwrażliwośćproprioceptywna.


Zaburzenia funkcjonowania dziecka z fas zaburzenia wt rne
Zaburzenia funkcjonowania dziecka z FAS uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.Zaburzenia wtórne

Zaburzenia wtórne są skutkiem braku lub niewłaściwej opieki nad dzieckiem. Są to:

 • znużenie, zmęczenie, frustracja, niepokój, lęki,

 • sztywność zachowań,

 • bezradność i wycofanie,

 • niska samoocena i tendencja do izolowania się,

 • zachowania agresywne, konflikty z prawem,

 • kłopoty w szkole i w domu, trudności z podjęciem pracy i jej utrzymaniem,

 • depresja i inne zaburzenia psychiczne,

 • problemy z nadużywaniem alkoholu i narkotyków.


Umiej tno ci dzieci z fas
Umiejętności dzieci z FAS uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.

 • dobra pamięć wzrokowa,

 • nauka przez doświadczanie, dotyk i obserwację,

 • uzdolnienia plastyczne, muzyczne i taneczne,

 • bogate słownictwo i obrazowe opowiadanie,

 • energia i upór w dążeniu do celu,

 • wrażliwość, troskliwość wobec młodszych i zwierząt, uprzejmość, lojalność,

 • umiejętność radzenia sobie z zajęciami konstruktorskimi i mechanicznymi,

 • spontaniczność / impulsywność,

 • bogata wyobraźnia.


Procesy si u dzieci z fas
Procesy SI u dzieci z FAS uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.

 • Zmysł dotyku

 • nadwrażliwość (np. agresywna reakcja na zwykłe dotknięcie) lub podwrażliwość (np. brak reakcji na oparzenie),

 • Zmysł wzroku

 • rozproszenie uwagi lub przytłoczenie wywołane zbyt dużą ilością wrażeń wzrokowych,

 • ograniczone pole widzenia, trudności z wyłonieniem z tła obiektów znaczących.


Procesy si u dzieci z fas1
Procesy SI u dzieci z FAS uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.

 • Zmysł słuchu

 • nadwrażliwość na niektóre dźwięki,

 • niezdolność do właściwej selekcji bodźców słuchowych,

 • koncentracja na bodźcach „ciekawszych” lub „milszych”.

 • Zmysł smaku i zapachu

 • najczęściej podwrażliwość smakowa i zapachowa.


Procesy si u dzieci z fas2
Procesy SI u dzieci z FAS uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.

 • Zmysł orientacji przestrzennej i sprawność ruchowa

 • trudności ze skupieniem uwagi w czasie wykonywania czynności ruchowej lub gdy wokół jest ruch,

 • trudności z określeniem odległości dzielącej od obiektu,

 • trudności z oszacowaniem swojej siły.


Ucze z fas w szkole obserwacja
Uczeń z FAS w szkole uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.obserwacja

 • O jakiej porze dnia dziecko jest najbardziej aktywne?

 • O jakiej porze dnia dziecko jest najmniej aktywne?

 • Jakie zachowania i umiejętności są najlepiej rozwinięte?

 • Które z czynności wykonywanych w klasie dają uczniowi najwięcej satysfakcji?

 • Które z trudności i ograniczeń dziecka stanowią szczególną przeszkodę?


Ucze z fas w szkole obserwacja1
Uczeń z FAS w szkole uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.obserwacja

 • Czy i jakie zajęcia mogą być realizowane w warunkach szkolnych? Które będą możliwe do przeprowadzenia wyłącznie „jeden na jeden”?

 • W jakim zakresie należy zmodyfikować program nauczania, aby był możliwy postęp?

 • Jaka jest pozycja ucznia w zespole rówieśników (obserwatora, „kozła ofiarnego”, prowodyra, przywódcy)?

 • Co (wydarzenia, działania) najbardziej niepokoi ucznia? Jak można mu pomóc w radzeniu sobie z takimi sytuacjami?


Ucze z fas w szkole strategie post powania
Uczeń z FAS w szkole uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.Strategie postępowania

 • Łagodzenie napięć i frustracji:

 • proste słownictwo (nie generalizuj),

 • krótkie polecenia,

 • polecenie w kilku małych krokach,

 • wizualne wskazówki połączone z gestem i mimiką,

 • przedstawienie etapów postępowania za pomocą ilustracji lub plakatów(PCS),

 • określone znaki do porozumiewania się z uczniem.


Ucze z fas w szkole strategie post powania1
Uczeń z FAS w szkole uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.Strategie postępowania

 • Redukowanie nadmiaru bodźców:

 • odpowiednie miejsce,

 • uczenie utrzymywania porządku w miejscu pracy,

 • minimalizowanie bodźców rozpraszających,

 • słuchawki – ułatwienie docierania informacji werbalnych.


Ucze z fas w szkole strategie post powania2
Uczeń z FAS w szkole uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.Strategie postępowania

 • Utrzymanie rutyny i struktury:

 • znajomość rozkładu dnia, tygodnia, miesiąca,

 • plan dnia z ilustracjami,

 • rutyna we wszystkim,

 • rozmowa przed wprowadzeniem zmian.


Ucze z fas w szkole strategie post powania3
Uczeń z FAS w szkole uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.Strategie postępowania

 • Ograniczanie nadaktywności dziecka:

 • piłeczka do ściskania, kostka Rubika itp.,

 • ćwiczenia ruchowe w czasie lekcji, zwłaszcza przed zajęciami wymagającymi skupienia uwagi,

 • fotel bujany lub obrotowy,

 • krótkie przerwy w czasie każdej lekcji,

 • sygnał informujący ucznia, że ma wrócić do ławki.


Ucze z fas w szkole strategie post powania4
Uczeń z FAS w szkole uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.Strategie postępowania

 • Przygotowanie ucznia do przemieszczania się w szkole:

 • plan szkoły z zaznaczeniem koniecznych tras,

 • „opowiadania społeczne” jako modele działań,

 • rozmowy o trudnościach,

 • stworzenie możliwości wcześniejszego wyjścia z klasy (pod opieką), gdy na korytarzach jest spokojnie.


Ucze z fas w szkole strategie post powania5
Uczeń z FAS w szkole uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.Strategie postępowania

 • Wybuchy agresji i złości u ucznia:

 • uważna obserwacja i ustalenie objawów poprzedzających wybuch złości,

 • usunięcie pozostałych uczniów z klasy,

 • rozmowa z uczniem po zajściu, omówienie innych możliwych sposobów reakcji,

 • bez: obwiniania, oskarżania, zawstydzania, pouczania,

 • przerwanie zabawy nacechowanej agresją,

 • ustalenie przyczyny wybuchu agresji,

 • odwołanie do uzgodnionego regulaminu.


Ucze z fas w szkole strategie post powania6
Uczeń z FAS w szkole uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.Strategie postępowania

 • Rozwijanie atmosfery życzliwości i tolerancji:

 • rozmowa z uczniami o deficytach, chorobach i problemach, które dotyczą większości ludzi,

 • przedstawienie przez uczniów swoich silnych i słabych stron, uzdolnień i ograniczeń,

 • unikanie porównywania cech, zalet czy ograniczeń różnych uczniów w ich obecności,

 • zachęcanie, nagradzanie, wzmacnianie i szacunek wobec wszystkich uczniów.


Zaburzenia u dzieci z fas adhd
Zaburzenia u dzieci z FAS uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.ADHD

 • ograniczyć bodźce wzrokowe i słuchowe,

 • głos nauczyciela musi być silniejszy od odgłosów dobiegających z drugiego planu,

 • przeplatanie czynności stolikowych z aktywnością ruchową,

 • uczenie samokontroli,

 • uczenie wydawania sobie poleceń słownych: „Pierwszą rzeczą, jaką muszę zrobić, jest…”, „Zanim odpowiem, przemyślę to jeszcze raz”,


Zaburzenia u dzieci z fas adhd1
Zaburzenia u dzieci z FAS uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.ADHD

 • konkretne wzmocnienia lub napomnienia (np. umówiony gest ręki),

 • natychmiastowe wyciąganie konsekwencji za niewłaściwe zachowanie,

 • odbieranie przywilejów zamiast kar czy ograniczeń, zapewnienie uczniowi miejsca, gdzie może się wyciszyć,


Zaburzenia u dzieci z fas adhd2
Zaburzenia u dzieci z FAS uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.ADHD

 • wykorzystanie rytmicznych czynności – chóralne czytanie, sylabizowanie, śpiew wyhamowują bezładną aktywność, dają poczucie przynależności do grupy,

 • stworzenie sygnału – informacji o frustracji dziecka dla nauczyciela,

 • nauczanie wielozmysłowe,

 • liczne przerwy z możliwością aktywności ruchowej po wykonaniu poszczególnych zadań.


Zaburzenia u dzieci z fas zaburzenia funkcjonowania spo ecznego
Zaburzenia u dzieci z FAS uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.Zaburzenia funkcjonowania społecznego

 • Cechy:

 • niedojrzałość społeczna, preferowanie towarzystwa dzieci młodszych, próby uzyskania akceptacji rówieśników: popisywanie się, zachowania agresywne, bezkrytyczne podporządkowanie się,

 • pochopność w działaniu,

 • błędne odczytywanie emocji innych,

 • brak świadomości skutków swojego zachowania,

 • nadmierne zaufanie do obcych.


Zaburzenia u dzieci z fas zaburzenia funkcjonowania spo ecznego1
Zaburzenia u dzieci z FAS uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.Zaburzenia funkcjonowania społecznego

 • Postępowanie:

 • wskazówki i natychmiastowe informacje zwrotne dotyczące niewłaściwego zachowania,

 • lista/ plakat niepożądanych zachowań w miejscu widocznym dla dziecka,

 • świadomość tego, że niewłaściwe zachowanie może wynikać z autostymulacji,

 • pomoc w wyciąganiu wniosków z popełnianych błędów,


Zaburzenia u dzieci z fas zaburzenia funkcjonowania spo ecznego2
Zaburzenia u dzieci z FAS uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.Zaburzenia funkcjonowania społecznego

 • włączanie w proces rozwiązywania problemów, uczenie stawiania pytań,

 • jasne granice i konsekwencje w przypadku ich przekraczania (indywidualnie, nie na forum klasy),

 • zachęta do mówienia sobie pozytywnych komunikatów na swój temat,

 • opracowanie wraz z uczniem wskazówek, którymi będzie się kierował w sytuacji przykrej lub trudnej,


Zaburzenia u dzieci z fas zaburzenia funkcjonowania spo ecznego3
Zaburzenia u dzieci z FAS uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.Zaburzenia funkcjonowania społecznego

 • włączanie w gry z rówieśnikami i dorosłymi, uczenie właściwych zachowań w sytuacji wygranej i przegranej,

 • zachęta do współpracy (np. drobne czynności pomocne w organizowaniu lekcji),

 • umożliwienie dokonywania wyborów i odczucia konsekwencji decyzji,

 • uczenie obserwacji uczuć własnych i innych osób – dziecko widzi, co się dzieje, myśli o tym, co robią inni, rozpoznaje i nazywa przeżywane emocje.


Zaburzenia u dzieci z fas zaburzenia pami ci
Zaburzenia u dzieci z FAS uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.Zaburzenia pamięci

 • Cechy:

 • trudności w zapamiętywaniu,

 • nauka jest nieefektywna,

 • informacje są niedokładnie zapamiętane lub pominięte,

 • zaburzenia umiejętności przywoływania informacji w określonej kolejności (np. litery alfabetu, dni tygodnia, nazwy miesięcy),

 • pamięć słuchowa dużo słabsza od wzrokowej.


Zaburzenia u dzieci z fas zaburzenia pami ci1
Zaburzenia u dzieci z FAS uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.Zaburzenia pamięci

 • Postępowanie:

 • przekazywanie jednej informacji do zapamiętania; kolejna po zapamiętaniu pierwszej,

 • łączenie informacji słownej z wersją pisemną lub rysunkową,

 • zachęcanie do samodzielnego tworzenia notatek,

 • wielokrotne powtarzanie,

 • pomoc w „poszufladkowaniu” wiedzy,

 • konkret zamiast symbolu,


Zaburzenia u dzieci z fas zaburzenia pami ci2
Zaburzenia u dzieci z FAS uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.Zaburzenia pamięci

 • przekazywanie nowych informacji w znajomym kontekście,

 • wykorzystywanie rysowania i śpiewu, rytmiki, ćwiczeń grafomotorycznych (Metoda Dobrego Startu),

 • gry lub techniki pamięciowe,

 • informacje przekazywane na podobieństwo historyjki obrazkowej, tworzenie ilustrowanych książeczek tematycznych,

 • tworzenie wykresów, schematów, map mentalnych,

 • metoda czytania globalnego,


Zaburzenia u dzieci z fas zaburzenia pami ci3
Zaburzenia u dzieci z FAS uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.Zaburzenia pamięci

 • pytania zamknięte zamiast otwartych,

 • uczenie sposobów wspomagania pamięci, np. listy, zapisy w kalendarzu,

 • zezwolenie na ściąganie z własnych ściąg,

 • częste informacje zwrotne.


Zaburzenia u dzieci z fas zaburzenia mowy
Zaburzenia u dzieci z FAS uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.Zaburzenia mowy

 • Cechy:

 • trudności z rozumieniem i komunikowaniem się,

 • zasób słownictwa poniżej normy wiekowej,

 • błędy gramatyczne, np. niewłaściwe zaimki i przyimki, trudności z użyciem liczby pojedynczej i mnogiej, niewłaściwa odmiana,

 • trudności z przypomnieniem sobie właściwego słowa,

 • problemy z przekazywaniem myśli w formie pisemnej.


Zaburzenia u dzieci z fas zaburzenia mowy1
Zaburzenia u dzieci z FAS uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.Zaburzenia mowy

 • zaburzenia rozumienia (dodaj = zsumuj, skocz = idź), rozróżnienia (blok techniczny i mieszkalny), definiowania, segregowania, selekcjonowania i zapamiętywania,

 • trudności z podążaniem za normalnym tokiem rozmowy,

 • koncentracja na szczegółach wypowiedzi i gubienie ogólnego sensu.


Zaburzenia u dzieci z fas zaburzenia mowy2
Zaburzenia u dzieci z FAS uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.Zaburzenia mowy

 • Postępowanie:

 • modelowanie wypowiadania się przez dorosłych,

 • wypowiedzi krótkie i na temat, unikanie wypowiedzi wielowątkowych, aluzyjnych, metaforycznych, kpiących,

 • uszczegółowienie i dzielenie poleceń na etapy,

 • uproszczenie wypowiedzi i dobranie ilustracji,

 • zastosowanie piosenek lub krótkich rymowanek jako wskazówek,


Zaburzenia u dzieci z fas zaburzenia mowy3
Zaburzenia u dzieci z FAS uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.Zaburzenia mowy

 • sprawdzenie, czy dziecko na pewno zrozumiało polecenie,

 • dzielenie tekstu czytanego na kawałki,

 • używanie technik rytmicznych i kreacji ruchowych,

 • przekazywanie informacji wielozmysłowo,

 • zachęta do wypowiadania się na tematy, które są dla ucznia interesujące.


Zaburzenia u dzieci z fas trudno ci w czytaniu i pisaniu
Zaburzenia u dzieci z FAS uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.Trudności w czytaniu i pisaniu

 • Cechy:

 • trudności w łączeniu dźwięku i symbolu,

 • problemy z ułożeniem myśli w sekwencje zdaniowe,

 • kłopoty z literowaniem wyrazów, stosowaniem zasad ortograficznych, używaniem znaków interpunkcyjnych.


Zaburzenia u dzieci z fas trudno ci w czytaniu i pisaniu1
Zaburzenia u dzieci z FAS uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.Trudności w czytaniu i pisaniu

 • Postępowanie:

 • komunikat przekazywany twarzą w twarz,

 • zrozumiałe i szczegółowe instrukcje,

 • upewnienie się, że uczeń zrozumiał polecenie,

 • odpowiednie zwolnienie tempa pracy,

 • cierpliwe powtarzanie poleceń,

 • stosowanie techniki czytania globalnego,

 • stosowanie metod pracy dla dyslektyków.


Zaburzenia u dzieci z fas ograniczenia sprawno ci fizycznej
Zaburzenia u dzieci z FAS uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.Ograniczenia sprawności fizycznej

 • Cechy:

 • zdarzają się dzieci z dobrą sprawnością fizyczną, która ujawnia się zwłaszcza w sportach indywidualnych,

 • trudności z uprawianiem sportów zespołowych,

 • znaczna męczliwość, podatność na urazy sportowe,

 • trudności z przepisywaniem.


Zaburzenia u dzieci z fas ograniczenia sprawno ci fizycznej1
Zaburzenia u dzieci z FAS uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.Ograniczenia sprawności fizycznej

 • Postępowanie:

 • ograniczenie materiału do przepisywania,

 • wydłużenie czasu,

 • przygotowanie gotowych notatek lub notatek z lukami,

 • zwolnienie tempa dyktowania,

 • prace pisane na komputerze.


Zaburzenia u dzieci z fas my lenie matematyczne
Zaburzenia u dzieci z FAS uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.Myślenie matematyczne

 • Cechy:

 • opóźniony i nieharmonijny rozwój umiejętności matematycznych i zdolności logicznego myślenia,

 • myślenie matematyczne = połowa wieku metrykalnego dziecka,

 • problemy w posługiwaniu się pieniędzmi, określaniem i planowaniem czasu, w przewidywaniu skutków podejmowanych bądź zaniechanych działań,

 • trudności z rozróżnianiem słów określających następstwo w czasie (np. wcześniej, później, wczoraj, jutro).


Zaburzenia u dzieci z fas my lenie matematyczne1
Zaburzenia u dzieci z FAS uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.Myślenie matematyczne

 • Postępowanie:

 • używanie liczydeł, patyczków itp. tak długo jak to jest konieczne,

 • automatyzowanie myślenia matematycznego poprzez częste powtarzanie,

 • grupowanie problemów i unikanie mieszania różnych zagadnień,

 • stosowanie podpowiedzi, np. „Zacznij od tego”,

 • używanie kalkulatora,

 • odwołanie do pojęć praktycznych przy wyjaśnianiu zagadnień matematycznych.


Literatura
Literatura uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.

 • Hryniewicz D., Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS, Warszawa 2007.

 • Liszcz K., Dziecko z FAS w szkole i w domu, Kraków 2011.

 • Pennock K., Ratowanie dzieci z uszkodzeniem mózgu, Toruń 1992.


Dziękuję za uwagę. uniknięcia. Wystarczy, że kobieta w ciąży powstrzyma się od picia alkoholu w każdej, nawet niewielkiej ilości.


ad