Sema umut
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

SEMA UMUT PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SEMA UMUT. İ. Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. MS 76 yaşında,erkek hasta İş adamı 50 paket/yıl sigara 10 yıldır bırakmış. Solunum Sistemi. DSS:30/dk, torakoabdominal. Bilateral solunum sesleri azalmış. Ekspiryum uzun Nb:96/dk , TA:150/80.

Download Presentation

SEMA UMUT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SEMA UMUT

İ. Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI


MS

76 yaşında,erkek hasta

İş adamı

50 paket/yıl sigara

10 yıldır bırakmış


Solunum Sistemi

 • DSS:30/dk, torakoabdominal.

 • Bilateral solunum sesleri azalmış.

 • Ekspiryum uzun

 • Nb:96/dk , TA:150/80


Fizik MuayeneDispneik ÖdemKaraciğer kot kenarını geçiyor


Hemoglobin 11.4 gr/dl

Hematokrit 36.9

Kemik Dansitesi Düşük


SFTFVC: 1740 ml(%59)FEV1: 640 ml(%29)FEV1/FVC: %37FEF 25-75: 0,22(%9)


Fonksiyonel bozukluk hangi tiptedir?

 • Obstrüktif

 • Restriktif

 • Kombine


Restriktif ve obstrüktif bozukluğu en iyi ayırabilen parametreler

 • FEV1/FVC

 • VC

 • TLC

 • FEV1/FVC ve TLC


TAK ve RV hangi teknikte daha yüksek çıkar?

 • He Dilüsyon

 • Pletismografik

 • Nitrojen Washout

 • Hepsinde de ayni


VOLÜMLERHe Dilüsyon

TLC: 6510 ml(%122)RV: 3010ml(%114)

RV/TLC:%46


VOLÜMLER Pletismografik

TLC: 7240 ml(%136)RV: 3780ml(%140)

RV/TLC:%52

Fark:710ml


Akciğer Volüm Parametreleri

TLC

IC

TLC

Hacim

IRV

IC

VT

FRC/EELV

ERV

FRC/EELV

RV

Normal

KOAH

*FRC=TGV


DİFÜZYON KAPASİTESİ

 • DLCO mL/mmHg/dak %26

 • DLCO/VA mL/mmHg/dak /L %32


DLCO’Hangisinde Azalmamıştır?

 • İnterstisyel akciğer hastalıkları

 • Sistemik hastalıkların akciğer tutulumu

 • KOAH

 • Astım

 • Hiçbiri


DLCO

ARTMIŞ

AZALMIŞ

DLCO/VA :N

DLCO/VA :

*Alv Hemoraji

*Polisitemi

*Pulmoner

kan akımı

*Azalmış akc volumü

*Parenkim değişiklikleri

*Obstruksiyon

*Ölü boşluk

artışı


AKG PaO2:47.2 mmHg PaCO2:39mmHg SaO2:%85 pH: 7.4 HCO3:28.4


HİPOKSİ neye bağlıdır?

 • Alveoler hipovantilasyon

 • Shunt

 • V/P dengesizliği

 • Solunum merkezi depresyonu


EKOKARDİYOGRAFİ

Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu0.55

Pulmoner arter sistolik basıncı50 mmHg

Sağ boşluklarda hafif genişleme

Sol ventrikül hipertrofisi


Hasta GOLD a göre hangi evrededir?

1. HAFİF

2.ORTA

3.AĞIR

4.ÇOK AĞIR


IV Çok Ağır

III Ağır

II Orta

I Hafif

Risk Grubu

-Kronik semptomlar, -Risk faktörlerine maruziyet. -Normal spirometri

FEV1/FVC < %70

FEV1≥%80 %80>FEV1≥%50 %50>FEV1≥%30FEV1<%30

Kronik solunum yetmezliği veya sağ kalp yetmezliği

Semptom var veya yok

GOLD


BU HASTANIN YAŞAM KALİTESİ NASIL OLABİLİR?

 • Hastanede

 • Yoğun bakımda

 • Başka birinin sürekli bakımına muhtaç


 • Login