Tato prezentace byla vytvořena
Download
1 / 14

Orbis pictus 21. století - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu. Orbis pictus 21. století. Usměrňovače II. OB21-OP-EL-ELN-JANC-U-2-007. Jednocestný usměrňovač. Zapojení jednocestného usměrňovače s odporovou zátěží je na obr.2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Orbis pictus 21. století' - alcina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Tato prezentace byla vytvořena

v rámci projektu

Orbis pictus

21. století


Usm r ova e ii

Usměrňovače II

OB21-OP-EL-ELN-JANC-U-2-007


Jednocestn usm r ova
Jednocestný usměrňovač

 • Zapojení jednocestného usměrňovače s odporovou zátěží je na obr.2.

 • Usměrňovací dioda D je polarizována v přímém směru a prochází jí proud iF do zátěže RZ jen tehdy, když je na její anodě větší napětí než na katodě, což nastává při kladné půlvlně výstupního napětí u2.


Obr. 2 Jednocestný usměrňovač

 • a) zapojení

 • b) průběhy napětí a proudu bez kondenzátoru C0

 • c) průběhy napětí a proudu po připojení kondenzátoru C0


Jednocestn usm r ova1
Jednocestný usměrňovač

 • Zátěží RZ prochází usměrněný, ale pulsující proud, jehož maximální hodnota je dána maximální hodnotou napětí na výstupním vinutí transformátoru a celkovým odporem usměrňovací větve:

 • Střední hodnota usměrněného proudu Id je:


Jednocestn usm r ova2
Jednocestný usměrňovač

 • Střední hodnota usměrněného napětí naprázdno Ud0 je:

 • Střední hodnota usměrněného napětí Ud, jestliže zátěží prochází proud Id, je dána vztahem:


Jednocestn usm r ova3
Jednocestný usměrňovač

 • Ve vztahu pro Ud představuje první člen napětí naprázdno, druhý člen úbytek napětí na vnitřním odporu usměrňovače ( na odporu fáze).

 • Celý vztah představuje rovnici zatěžovací charakteristiky zdroje.


Jednocestn usm r ova4
Jednocestný usměrňovač

 • Průběhy usměrněného napětí a proudu v obvodu jsou na obr. 2b.

 • Je z nich vidět, že záporná půlvlna střídavého napětí je potlačena a v době, kdy dioda nevede, působí jako závěrné napětí mezi katodou a anodou diody.

 • Největší hodnota napětí, kterým je dioda namáhána ve zpětném směru, je U2mPři volbě diody musí být proto splněna podmínka

 • kde URM je špičkové závěrné napětí diody.


Jednocestn usm r ova5
Jednocestný usměrňovač

 • Průběh pulsujícího usměrněného napětí lze výrazně ovlivnit připojením kondenzátoru Co o velké kapacitě paralelně k zátěži RZ.

 • Bývá to obvykle elektrolytický kondenzátor s kapacitou několik desítek, stovek i více F.

 • Čím má Co větší kapacitu, tím je zvlnění menší.

 • Maximální kapacita je omezena proudovým nárazem, který snese dioda v okamžiku připojení usměrňovače k elektrické síti — udává ji výrobce.


Jednocestn usm r ova6
Jednocestný usměrňovač

 • Průchodem proudu diodou se nabíjí kondenzátor v naznačené polaritě.

 • Proud prochází diodou pouze v tom úseku periody, když napětí na trans­formátoru (na anodě diody) je větší než napětí na kondenzátoru Co (katodě diody).

 • Tento časový úsek se nazývá úhel vedení a označuje se .

 • V době, kdy dioda nevede, vybíjí se kondenzátor Co přes zátěž RZ.


Jednocestn usm r ova7
Jednocestný usměrňovač

 • Z průběhů napětí na obr. 2c je vidět, že napětí na zátěži RZkolísá při nabíjení a vybíjení kondenzátoru Co okolo střední hodnoty Ud.

 • Toto zvlnění, jehož první harmonická má stejnou frekvenci jako elektrická síť a má amplitudu UZV, je tím menší, čím menší je zatěžovací proud (vybíjecí proud kondenzátoru Co) a s tím související úhel vedení .

 • Když pracuje usměrňovač naprázdno, nabije se kondenzátor C0 na maximální napětí výstupního vinutí U2m, dioda se uzavře a úhel vedení a zvlnění jsou nulové.


Jednocestn usm r ova8
Jednocestný usměrňovač

 • Maximální napětí URm, kterým je dioda namáhána ve zpětném směru, je dáno součtem amplitudy napětí U2m ve zpětném směru a napětí U2m na kondenzátoru.

 • K tomuto stavu dochází při práci usměrňovače naprázdno, potom


Děkuji za pozornost

Ing. Ladislav Jančařík


Literatura
Literatura

 • J. Chlup, L. Keszegh: Elektronika prosilnoproudé obory, SNTL Praha 1989

 • M. Bezděk: Elektronika I, KOPP České Budějovice 2002

 • D. Mayer: Úvod do teorie elektrických obvodů,

  SNTL Praha /ALFA Bratislava 1978


ad