Orbis pictus 21. století - PowerPoint PPT Presentation

Tato prezentace byla vytvořena
Download
1 / 14

 • 67 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu. Orbis pictus 21. století. Usměrňovače II. OB21-OP-EL-ELN-JANC-U-2-007. Jednocestný usměrňovač. Zapojení jednocestného usměrňovače s odporovou zátěží je na obr.2.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Orbis pictus 21. století

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Orbis pictus 21 stolet

Tato prezentace byla vytvořena

v rámci projektu

Orbis pictus

21. století


Usm r ova e ii

Usměrňovače II

OB21-OP-EL-ELN-JANC-U-2-007


Jednocestn usm r ova

Jednocestný usměrňovač

 • Zapojení jednocestného usměrňovače s odporovou zátěží je na obr.2.

 • Usměrňovací dioda D je polarizována v přímém směru a prochází jí proud iF do zátěže RZ jen tehdy, když je na její anodě větší napětí než na katodě, což nastává při kladné půlvlně výstupního napětí u2.


Orbis pictus 21 stolet

Obr. 2 Jednocestný usměrňovač

 • a) zapojení

 • b) průběhy napětí a proudu bez kondenzátoru C0

 • c) průběhy napětí a proudu po připojení kondenzátoru C0


Jednocestn usm r ova1

Jednocestný usměrňovač

 • Zátěží RZ prochází usměrněný, ale pulsující proud, jehož maximální hodnota je dána maximální hodnotou napětí na výstupním vinutí transformátoru a celkovým odporem usměrňovací větve:

 • Střední hodnota usměrněného proudu Id je:


Jednocestn usm r ova2

Jednocestný usměrňovač

 • Střední hodnota usměrněného napětí naprázdno Ud0 je:

 • Střední hodnota usměrněného napětí Ud, jestliže zátěží prochází proud Id, je dána vztahem:


Jednocestn usm r ova3

Jednocestný usměrňovač

 • Ve vztahu pro Ud představuje první člen napětí naprázdno, druhý člen úbytek napětí na vnitřním odporu usměrňovače ( na odporu fáze).

 • Celý vztah představuje rovnici zatěžovací charakteristiky zdroje.


Jednocestn usm r ova4

Jednocestný usměrňovač

 • Průběhy usměrněného napětí a proudu v obvodu jsou na obr. 2b.

 • Je z nich vidět, že záporná půlvlna střídavého napětí je potlačena a v době, kdy dioda nevede, působí jako závěrné napětí mezi katodou a anodou diody.

 • Největší hodnota napětí, kterým je dioda namáhána ve zpětném směru, je U2mPři volbě diody musí být proto splněna podmínka

 • kde URM je špičkové závěrné napětí diody.


Jednocestn usm r ova5

Jednocestný usměrňovač

 • Průběh pulsujícího usměrněného napětí lze výrazně ovlivnit připojením kondenzátoru Co o velké kapacitě paralelně k zátěži RZ.

 • Bývá to obvykle elektrolytický kondenzátor s kapacitou několik desítek, stovek i více F.

 • Čím má Co větší kapacitu, tím je zvlnění menší.

 • Maximální kapacita je omezena proudovým nárazem, který snese dioda v okamžiku připojení usměrňovače k elektrické síti — udává ji výrobce.


Jednocestn usm r ova6

Jednocestný usměrňovač

 • Průchodem proudu diodou se nabíjí kondenzátor v naznačené polaritě.

 • Proud prochází diodou pouze v tom úseku periody, když napětí na trans­formátoru (na anodě diody) je větší než napětí na kondenzátoru Co (katodě diody).

 • Tento časový úsek se nazývá úhel vedení a označuje se .

 • V době, kdy dioda nevede, vybíjí se kondenzátor Co přes zátěž RZ.


Jednocestn usm r ova7

Jednocestný usměrňovač

 • Z průběhů napětí na obr. 2c je vidět, že napětí na zátěži RZkolísá při nabíjení a vybíjení kondenzátoru Co okolo střední hodnoty Ud.

 • Toto zvlnění, jehož první harmonická má stejnou frekvenci jako elektrická síť a má amplitudu UZV, je tím menší, čím menší je zatěžovací proud (vybíjecí proud kondenzátoru Co) a s tím související úhel vedení .

 • Když pracuje usměrňovač naprázdno, nabije se kondenzátor C0 na maximální napětí výstupního vinutí U2m, dioda se uzavře a úhel vedení a zvlnění jsou nulové.


Jednocestn usm r ova8

Jednocestný usměrňovač

 • Maximální napětí URm, kterým je dioda namáhána ve zpětném směru, je dáno součtem amplitudy napětí U2m ve zpětném směru a napětí U2m na kondenzátoru.

 • K tomuto stavu dochází při práci usměrňovače naprázdno, potom


Orbis pictus 21 stolet

Děkuji za pozornost

Ing. Ladislav Jančařík


Literatura

Literatura

 • J. Chlup, L. Keszegh: Elektronika prosilnoproudé obory, SNTL Praha 1989

 • M. Bezděk: Elektronika I, KOPP České Budějovice 2002

 • D. Mayer: Úvod do teorie elektrických obvodů,

  SNTL Praha /ALFA Bratislava 1978


 • Login